برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی  کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه ارشد کلیک کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
9 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه تهران
14 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
18 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه تبریز
39 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
42 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
43 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه کاشان
46 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
90 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
148 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه شیراز
301 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
440 برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی آموزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
37 تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش نوبت دوم - دانشگاه تهران
62 تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1443 تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان
31 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
40 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
88 مدیریت آموزشی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
207 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه شیراز
541 مدیریت آموزشی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
776 مدیریت آموزشی نوبت دوم - دانشگاه ارومیه
1418 مدیریت آموزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر
2479 مدیریت آموزشی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3358 مدیریت آموزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
5219 مدیریت آموزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
14796 مدیریت آموزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان
14928 مدیریت آموزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
220 آموزش و بهسازی منابع انسانی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4787 آموزش و بهسازی منابع انسانی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار
110 تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
509 تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشی روزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
717 تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشی مجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1046 تحقیقات آموزشی - ارزشیابی آموزشی مجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1242 تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشی نوبت دوم - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2 تکنولوژی آموزشی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
10 تکنولوژی آموزشی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4372 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
11 علوم تربیتی و علوم شناختی - آموزش وپرورش ابتدایی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
29 علوم تربیتی و علوم شناختی - آموزش وپرورش ابتدایی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
39 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
56 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه شیراز
65 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
68 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران
77 برنامه ریزی درسی  روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
111 برنامه ریزی درسی  روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
114 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه تبریز
140 برنامه ریزی درسی   روزانه - دانشگاه شیراز
141 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه تهران
552 برنامه ریزی درسی  نوبت دوم - دانشگاه کاشان
598 برنامه ریزی درسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
661 برنامه ریزی درسی   روزانه - دانشگاه شیراز
1538 برنامه ریزی درسی  پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
10 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
38 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
41 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
46 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  - آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان روزانه - دانشگاه خوارزمی
103 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
277 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش   روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
454 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3664 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
23 مدیریت آموزشی  روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
61 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
116 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
145 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
214 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
321 مدیریت آموزشی نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
337 مدیریت آموزشی   نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
410 مدیریت آموزشی  پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
494 مدیریت آموزشی نوبت دوم - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1303 مدیریت آموزشی  پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه
1459 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
5971 مدیریت آموزشی نوبت دوم - دانشگاه کاشان
8278 مدیریت آموزشی  غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان
2630 آموزش و بهسازی منابع انسانی  پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
11321 آموزش و بهسازی منابع انسانی   غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
266 تحقیقات آموزشی  - ارزشیابی آموزشی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
3 تکنولوژی آموزشی  روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
8 تکنولوژی آموزشی   روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
64 تکنولوژی آموزشی   روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
729 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی  نوبت دوم - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2000 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی   غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5 علوم تربیتی و علوم شناختی  - آموزش و پرورش ابتدایی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
89 علوم تربیتی و علوم شناختی  - آموزش و پرورش پیش دبستانی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
98 علوم تربیتی و علوم شناختی  - آموزش و پرورش پیش دبستانی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 را مشاهده می کنید. 
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
610 برنامه ریزی درسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1183 برنامه ریزی درسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
1949 برنامه ریزی درسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
2064 برنامه ریزی درسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
53 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
486 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
577 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه ملایر
798 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش شبانه - دانشگاه قم
1739 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پردیس - دانشگاه شیراز
24 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
155 مدیریت آموزشی شبانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
257 آموزش و بهسازی منابع انسانی روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1852 آموزش و بهسازی منابع انسانی مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4171 آموزش و بهسازی منابع انسانی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
72 تکنولوژی آموزشی شبانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1442 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1857 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6085 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
12 آموزش و پرورش ابتدایی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
42 آموزش و پرورش پیش دبستانی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4498 آموزش و پرورش ابتدایی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 را مشاهده می کنید. 
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 98

رتبه  نام زیرگرایش  محل قبولی 
29 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه تهران
103 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
215 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
332 برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه تبریز
546 برنامه ریزی درسی نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
685 برنامه ریزی درسی نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
918 برنامه ریزی درسی نوبت دوم - دانشگاه کردستان - سنندج
1364 برنامه ریزی درسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
2078 برنامه ریزی درسی پردیس خودگردان - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
38 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
150 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه اصفهان
277 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
399 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
481 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
508 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1007 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نوبت دوم - دانشگاه شاهد - تهران
1330 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2223 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
3451 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
23 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
73 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
144 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه خوارزمی
233 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
298 مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
346 مدیریت آموزشی نوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
746 مدیریت آموزشی نوبت دوم - دانشگاه ارومیه
1037 مدیریت آموزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه
2550 مدیریت آموزشی پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
7470 مدیریت آموزشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد
114 آموزش و بهسازی منابع انسانی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
553 آموزش و بهسازی منابع انسانی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
773 آموزش و بهسازی منابع انسانی روزانه - دانشگاه تبریز
1823 آموزش و بهسازی منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
2742 آموزش و بهسازی منابع انسانی مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8677 آموزش و بهسازی منابع انسانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
21 تحقیقات آموزشی روزانه - دانشگاه تهران
248 تحقیقات آموزشی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
253 تحقیقات آموزشی روزانه - دانشگاه یاسوج
1010 تحقیقات آموزشی پردیس خودگردان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
32 تکنولوژی آموزشی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
61 تکنولوژی آموزشی روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
932 تکنولوژی آموزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر
94 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3049 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
39 آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی روزانه - دانشگاه شیراز
148 آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
5218 آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
451 آموزش و بهسازی منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1485 آموزش و بهسازی منابع انسانی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2469 آموزش و بهسازی منابع انسانی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
10278 آموزش و بهسازی منابع انسانی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آمل
84 آموزش و پرورش پیش دبستانی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
9697 آموزش و پرورش ابتدایی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام
114 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
166 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه شیراز
290 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
441 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه یزد
510 برنامه ریزی درسی روزانه- دانشگاه اراک
720 برنامه ریزی درسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1025 برنامه ریزی درسی نوبت دوم- دانشگاه یزد
1080 برنامه ریزی درسی نوبت دوم- دانشگاه اراک
2157 برنامه ریزی درسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
2776 برنامه ریزی درسی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
170 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه شیراز
245 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
335 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
434 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
841 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه- دانشگاه ملایر
1680 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2524 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3741 تعلیم و تربیت اسلامی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
6638 تعلیم و تربیت اسلامی مجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
155 تحقیقات آموزشی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
203 تحقیقات آموزشی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
319 تحقیقات آموزشی روزانه- دانشگاه یزد
511 تحقیقات آموزشی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
938 تحقیقات آموزشی نوبت دوم- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1225 تحقیقات آموزشی مجازی دولتی- دانشگاه تهران
4865 تحقیقات آموزشی پردیس- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
50 تکنولوژی آموزشی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
121 تکنولوژی آموزشی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
418 تکنولوژی آموزشی نوبت دوم- دانشگاه اراک
1167 تکنولوژی آموزشی پردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
73 مدیریت آموزشی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
171 مدیریت آموزشی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
236 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
330 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
421 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
609 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
861 مدیریت آموزشی نوبت دوم- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
1572 مدیریت آموزشی مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4040 مدیریت آموزشی پردیس- دانشگاه کردستان - سنندج
251 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3129 مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
98 برنامه ریزی درسی روزانه-دانشگاه شیراز
200 برنامه ریزی درسی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
417 برنامه ریزی درسی روزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
647 برنامه ریزی درسی روزانه-دانشگاه بیرجند
775 برنامه ریزی درسی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
2250 برنامه ریزی درسی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس
260 تعلیم وتربیت اسلامی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
347 تعلیم وتربیت اسلامی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
600 تعلیم وتربیت اسلامی نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6473 تعلیم وتربیت اسلامی پردیس خودگردان-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
70 مدیریت اموزشی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
79 مدیریت اموزشی روزانه-دانشگاه شیراز
117 مدیریت اموزشی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
126 مدیریت اموزشی روزانه-دانشگاه اصفهان
169 مدیریت اموزشی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
262 مدیریت اموزشی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
348 مدیریت اموزشی روزانه-دانشگاه بیرجند
384 مدیریت اموزشی نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
436 مدیریت اموزشی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
678 مدیریت اموزشی نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
725 مدیریت اموزشی نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
791 مدیریت اموزشی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
821 مدیریت اموزشی نوبت دوم-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
1247 مدیریت اموزشی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز
1265 مدیریت اموزشی مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1352 مدیریت اموزشی مجازی-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1865 مدیریت اموزشی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
90 اموزش وبهسازی منابع انسانی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
197 اموزش وبهسازی منابع انسانی روزانه-دانشگاه تبریز
411 اموزش وبهسازی منابع انسانی روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
456 اموزش وبهسازی منابع انسانی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
1257 اموزش وبهسازی منابع انسانی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج
1899 اموزش وبهسازی منابع انسانی مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
2203 اموزش وبهسازی منابع انسانی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
9485 اموزش وبهسازی منابع انسانی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سبز-امل
13 تحقیقات اموزشی روزانه-دانشگاه تهران
89 تحقیقات اموزشی نوبت دوم-دانشگاه تهران
113 تحقیقات اموزشی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
147 تحقیقات اموزشی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
329 تحقیقات اموزشی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
507 تحقیقات اموزشی نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
587 تحقیقات اموزشی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج
892 تحقیقات اموزشی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
48 تکنولوژی اموزشی روزانه-دانشگاه اصفهان
218 تکنولوژی اموزشی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
368 تکنولوژی اموزشی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
398 تکنولوژی اموزشی نوبت دوم-دانشگاه اراک
82 مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
191 مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
217 مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی روزانه-موسسه پژوهش وبرنامه ریزی اموزش عالی
2399 مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2779 مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2943 مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی غیر انتفاعی-دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران
103 اموزش وپرورش ابتدایی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
224 اموزش وپرورش پیش دبستانی روزانه-دانشکده علوم بهزیستی وتوانبخشی -تهران
238 اموزش وپرورش ابتدایی روزانه-دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران
289 اموزش وپرورش ابتدایی روزانه-دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
580 اموزش وپرورش پیش دبستانی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران