برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم تربیتی  کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از ربات تخمین رتبه ارشد کلیک کنید.

 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
2برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تبریز
2برنامه ریزی درسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
16برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
95برنامه ریزی آموزشیروزانه - دانشگاه تهران
115برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
124برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تبریز
211برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه شیراز
258برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
499برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران
627برنامه ریزی درسینوبت دوم - دانشگاه شاهد - تهران
960برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
995برنامه ریزی درسیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6902برنامه ریزی درسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
6963برنامه ریزی درسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
7964برنامه ریزی درسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
7964برنامه ریزی آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
11077برنامه ریزی درسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
11679برنامه ریزی درسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
12261برنامه ریزی درسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
12945برنامه ریزی درسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
23959برنامه ریزی آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
66تاریخ و فلسفه آموزش وپرورشروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
91تاریخ و فلسفه آموزش وپرورشروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
8307تاریخ و فلسفه آموزش وپرورشپیام نور مجازی - دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان
8307تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
20مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
35مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
41مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
583مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران
946مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه لرستان - خرم آباد
947مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
982مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه ملایر
1488مدیریت آموزشیمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1582مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
2411مدیریت آموزشیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2411مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
2411مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2541مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
5696مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
8173مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
10340مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام
12900مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم
15921مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
15921مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
16175مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
16175مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
22843مدیریت آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
111آموزش و بهسازی منابع انسانیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
11573تحقیقات آموزشینوبت دوم - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
938تکنولوژی آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1702تکنولوژی آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
2025تکنولوژی آموزشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
6515یادگیری الکترونیکیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
29495تکنولوژی آموزشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
307آموزش وپرورش ابتداییروزانه - دانشگاه فرهنگیان - پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان
9038آموزش وپرورش ابتداییغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر
14837آموزش وپرورش ابتداییغیر انتفاعی - موسسه غیر انتفاعی رهجویان دانش - برازجان

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
9برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تهران
14برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
18برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تبریز
39برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسینوبت دوم - دانشگاه اصفهان
42برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسینوبت دوم - دانشگاه اصفهان
43برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه کاشان
46برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت
90برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
148برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه شیراز
301برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
440برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی آموزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
37تاریخ و فلسفه آموزش وپرورشنوبت دوم - دانشگاه تهران
62تاریخ و فلسفه آموزش وپرورشروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1443تاریخ و فلسفه آموزش وپرورشپیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان
31مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
40مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
88مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
207مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه شیراز
541مدیریت آموزشیمجازی دولتی - دانشگاه تهران
776مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه ارومیه
1418مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر
2479مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3358مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
5219مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
14796مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان
14928مدیریت آموزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
220آموزش و بهسازی منابع انسانیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4787آموزش و بهسازی منابع انسانیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار
110تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
509تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشیروزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
717تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشیمجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1046تحقیقات آموزشی - ارزشیابی آموزشیمجازی دولتی - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1242تحقیقات آموزشی - تحقیقات آموزشینوبت دوم - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
2تکنولوژی آموزشیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
10تکنولوژی آموزشیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4372مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
11علوم تربیتی و علوم شناختی - آموزش وپرورش ابتداییروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
29علوم تربیتی و علوم شناختی - آموزش وپرورش ابتداییروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
39برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
56برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه شیراز
65برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
68برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران
77برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
111برنامه ریزی درسی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
114برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تبریز
140برنامه ریزی درسی  روزانه - دانشگاه شیراز
141برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تهران
552برنامه ریزی درسی نوبت دوم - دانشگاه کاشان
598برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
661برنامه ریزی درسی  روزانه - دانشگاه شیراز
1538برنامه ریزی درسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
10تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
38تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
41تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
46تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  - آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانانروزانه - دانشگاه خوارزمی
103تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
277تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
454تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3664تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی
23مدیریت آموزشی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
61مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
116مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
145مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
214مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
321مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
337مدیریت آموزشی  نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
410مدیریت آموزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه
494مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1303مدیریت آموزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه
1459مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
5971مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه کاشان
8278مدیریت آموزشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان
2630آموزش و بهسازی منابع انسانی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
11321آموزش و بهسازی منابع انسانی  غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
266تحقیقات آموزشی  - ارزشیابی آموزشیروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
3تکنولوژی آموزشی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
8تکنولوژی آموزشی  روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
64تکنولوژی آموزشی  روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
729مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی نوبت دوم - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2000مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی  غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5علوم تربیتی و علوم شناختی  - آموزش و پرورش ابتداییروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
89علوم تربیتی و علوم شناختی  - آموزش و پرورش پیش دبستانیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
98علوم تربیتی و علوم شناختی  - آموزش و پرورش پیش دبستانیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99 را مشاهده می کنید. 
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
610برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1183برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
1949برنامه ریزی درسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
2064برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
53تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
486تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشمجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
577تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه ملایر
798تاریخ و فلسفه آموزش و پرورششبانه - دانشگاه قم
1739تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشپردیس - دانشگاه شیراز
24مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
155مدیریت آموزشیشبانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
257آموزش و بهسازی منابع انسانیروزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1852آموزش و بهسازی منابع انسانیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4171آموزش و بهسازی منابع انسانیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
72تکنولوژی آموزشیشبانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1442مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1857مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6085مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
12آموزش و پرورش ابتداییروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
42آموزش و پرورش پیش دبستانیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4498آموزش و پرورش ابتداییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98 را مشاهده می کنید. 
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 98

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی 
29برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تهران
103برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
215برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
332برنامه ریزی درسیروزانه - دانشگاه تبریز
546برنامه ریزی درسینوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
685برنامه ریزی درسینوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
918برنامه ریزی درسینوبت دوم - دانشگاه کردستان - سنندج
1364برنامه ریزی درسیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
2078برنامه ریزی درسیپردیس خودگردان - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
38تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
150تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه اصفهان
277تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
399تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
481تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
508تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1007تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشنوبت دوم - دانشگاه شاهد - تهران
1330تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2223تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
3451تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشمجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
23مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
73مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
144مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه خوارزمی
233مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
298مدیریت آموزشیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
346مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
746مدیریت آموزشینوبت دوم - دانشگاه ارومیه
1037مدیریت آموزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه
2550مدیریت آموزشیپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
7470مدیریت آموزشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد
114آموزش و بهسازی منابع انسانیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
553آموزش و بهسازی منابع انسانینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
773آموزش و بهسازی منابع انسانیروزانه - دانشگاه تبریز
1823آموزش و بهسازی منابع انسانیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
2742آموزش و بهسازی منابع انسانیمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
8677آموزش و بهسازی منابع انسانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
21تحقیقات آموزشیروزانه - دانشگاه تهران
248تحقیقات آموزشینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
253تحقیقات آموزشیروزانه - دانشگاه یاسوج
1010تحقیقات آموزشیپردیس خودگردان - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
32تکنولوژی آموزشینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
61تکنولوژی آموزشیروزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
932تکنولوژی آموزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر
94مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3049مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
39آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانیروزانه - دانشگاه شیراز
148آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
5218آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
451آموزش و بهسازی منابع انسانینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1485آموزش و بهسازی منابع انسانینوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
2469آموزش و بهسازی منابع انسانیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان
10278آموزش و بهسازی منابع انسانیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آمل
84آموزش و پرورش پیش دبستانیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
9697آموزش و پرورش ابتداییغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام
114برنامه ریزی درسیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
166برنامه ریزی درسیروزانه- دانشگاه شیراز
290برنامه ریزی درسیروزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
441برنامه ریزی درسیروزانه- دانشگاه یزد
510برنامه ریزی درسیروزانه- دانشگاه اراک
720برنامه ریزی درسیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1025برنامه ریزی درسینوبت دوم- دانشگاه یزد
1080برنامه ریزی درسینوبت دوم- دانشگاه اراک
2157برنامه ریزی درسیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
2776برنامه ریزی درسیپردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
170تعلیم و تربیت اسلامیروزانه- دانشگاه شیراز
245تعلیم و تربیت اسلامیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
335تعلیم و تربیت اسلامیروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
434تعلیم و تربیت اسلامینوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
841تعلیم و تربیت اسلامیروزانه- دانشگاه ملایر
1680تعلیم و تربیت اسلامینوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2524تعلیم و تربیت اسلامینوبت دوم- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3741تعلیم و تربیت اسلامیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
6638تعلیم و تربیت اسلامیمجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب
155تحقیقات آموزشیروزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
203تحقیقات آموزشینوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
319تحقیقات آموزشیروزانه- دانشگاه یزد
511تحقیقات آموزشینوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
938تحقیقات آموزشینوبت دوم- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1225تحقیقات آموزشیمجازی دولتی- دانشگاه تهران
4865تحقیقات آموزشیپردیس- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
50تکنولوژی آموزشیروزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
121تکنولوژی آموزشیروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
418تکنولوژی آموزشینوبت دوم- دانشگاه اراک
1167تکنولوژی آموزشیپردیس- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
73مدیریت آموزشیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
171مدیریت آموزشیروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
236مدیریت آموزشینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
330مدیریت آموزشینوبت دوم- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
421مدیریت آموزشینوبت دوم- دانشگاه ارومیه
609مدیریت آموزشینوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
861مدیریت آموزشینوبت دوم- دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
1572مدیریت آموزشیمجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4040مدیریت آموزشیپردیس- دانشگاه کردستان - سنندج
251مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالینوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3129مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
98برنامه ریزی درسیروزانه-دانشگاه شیراز
200برنامه ریزی درسیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
417برنامه ریزی درسیروزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
647برنامه ریزی درسیروزانه-دانشگاه بیرجند
775برنامه ریزی درسینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
2250برنامه ریزی درسیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدشهرجدیدپردیس
260تعلیم وتربیت اسلامیروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
347تعلیم وتربیت اسلامینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
600تعلیم وتربیت اسلامینوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6473تعلیم وتربیت اسلامیپردیس خودگردان-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
70مدیریت اموزشیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
79مدیریت اموزشیروزانه-دانشگاه شیراز
117مدیریت اموزشیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
126مدیریت اموزشیروزانه-دانشگاه اصفهان
169مدیریت اموزشیروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
262مدیریت اموزشینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
348مدیریت اموزشیروزانه-دانشگاه بیرجند
384مدیریت اموزشینوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
436مدیریت اموزشینوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
678مدیریت اموزشینوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
725مدیریت اموزشینوبت دوم-دانشگاه ارومیه
791مدیریت اموزشیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
821مدیریت اموزشینوبت دوم-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
1247مدیریت اموزشیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اذربایجان شرقی -مرکزتبریز
1265مدیریت اموزشیمجازی ویزه شاغلین-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1352مدیریت اموزشیمجازی-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1865مدیریت اموزشیپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
90اموزش وبهسازی منابع انسانیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
197اموزش وبهسازی منابع انسانیروزانه-دانشگاه تبریز
411اموزش وبهسازی منابع انسانیروزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
456اموزش وبهسازی منابع انسانینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
1257اموزش وبهسازی منابع انسانیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج
1899اموزش وبهسازی منابع انسانیمجازی ویزه شاغلین-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
2203اموزش وبهسازی منابع انسانیپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
9485اموزش وبهسازی منابع انسانیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سبز-امل
13تحقیقات اموزشیروزانه-دانشگاه تهران
89تحقیقات اموزشینوبت دوم-دانشگاه تهران
113تحقیقات اموزشیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
147تحقیقات اموزشیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
329تحقیقات اموزشینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
507تحقیقات اموزشینوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
587تحقیقات اموزشیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج
892تحقیقات اموزشینوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
48تکنولوژی اموزشیروزانه-دانشگاه اصفهان
218تکنولوژی اموزشینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
368تکنولوژی اموزشینوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
398تکنولوژی اموزشینوبت دوم-دانشگاه اراک
82مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
191مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
217مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالیروزانه-موسسه پژوهش وبرنامه ریزی اموزش عالی
2399مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالیغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2779مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالیغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2943مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالیغیر انتفاعی-دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران
103اموزش وپرورش ابتداییروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
224اموزش وپرورش پیش دبستانیروزانه-دانشکده علوم بهزیستی وتوانبخشی -تهران
238اموزش وپرورش ابتداییروزانه-دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدچمران تهران
289اموزش وپرورش ابتداییروزانه-دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان
580اموزش وپرورش پیش دبستانینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران