رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در آزمون کارشناسی ارشد 1400 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 1401 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مواد و متالوژی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 1400 

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
30 مواد و جوشکاری  - خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه تهران
33 مواد و جوشکاری  - جوشکاری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
45 مواد و جوشکاری  - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه تهران
48 مواد و جوشکاری  - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه تهران
54 مواد و جوشکاری  - جوشکاری روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
714 مواد و جوشکاری  - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز- محل تحصیل پردیس شهر صدرا
1080 مواد و جوشکاری  - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز- محل تحصیل پردیس شهر صدرا
1363 مواد و جوشکاری  - خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه سمنان
1364 مواد و جوشکاری  - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1376 مواد و جوشکاری  - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه سمنان
1657 مواد و جوشکاری  - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
66 سرامیک  - سرامیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
455 سرامیک  - سرامیک روزانه - دانشگاه اصفهان
1613 سرامیک  - سرامیک پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1662 سرامیک  - سرامیک روزانه - دانشگاه ملایر
47 مهندسی پزشکی  - بیومتریال روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
49 مهندسی پزشکی  - بیومتریال روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
292 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
448 جوشکاری روزانه - دانشگاه اراک
548 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
645 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
691 خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه شیراز
860 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
965 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی شبانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1252 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1349 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1361 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجازی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1495 خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1743 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1849 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دوره مشترک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1912 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
48 سرامیک روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
490 سرامیک شبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
686 بیومتریال پردیس - دانشگاه تربیت مدرس

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی
61 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه تهران
141 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
185 شناسایی - شکل دادن فلزات روزانه - دانشگاه تهران
275 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
351 شناسایی - ریخته گری روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
470 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
550 شناسایی - شکل دادن فلزات نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
734 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
827 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
986 شناسایی - شکل دادن فلزات روزانه - دانشگاه شیراز
1358 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه - دانشگاه کاشان
1713 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
12 جوشکاری روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
99 جوشکاری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
319 جوشکاری نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
897 جوشکاری نوبت دوم - دانشگاه اراک
1240 جوشکاری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
73 خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
125 خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
293 خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
326 استخراج فلزات روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
664 استخراج فلزات نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
754 خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1074 خوردگی و حفاظت مواد روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1950 خوردگی و حفاظت مواد پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
185 سرامیک روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
477 سرامیک روزانه - دانشگاه اصفهان
987 سرامیک نوبت دوم - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1513 سرامیک روزانه - دانشگاه شهرکرد
32 بیومواد روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
62 مهندسی بافت روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
165 بیومواد نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
245 بیومواد روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
293 بیومواد نوبت دوم - دانشگاه سمنان
406 بیومواد پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
86 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
141 خوردگی و حفاظت مواد نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
319 خوردگی و حفاظت مواد نوبت دوم- دانشگاه تهران
618 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه شیراز
1090 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1631 خوردگی و حفاظت مواد روزانه- دانشگاه سمنان
111 بیومواد روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
235 بیومواد روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
312 مهندسی بافت نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
430 بیومواد روزانه- پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
723 بیومواد نوبت دوم- دانشگاه سمنان
55 جوشکاری روزانه- دانشگاه تهران
311 جوشکاری نوبت دوم- دانشگاه تهران
654 جوشکاری نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
208 سرامیک نوبت دوم- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
494 سرامیک روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
1537 سرامیک نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
2279 مواد مرکب نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
146 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
214 شکل دادن فلزات روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
311 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
445 شکل دادن فلزات نوبت دوم- دانشگاه تهران
561 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
795 ریخته گری نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
955 شکل دادن فلزات نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1191 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1308 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مشترک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1565 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
1821 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان
2005 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه یاسوج
2250 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مواد و متالورژی 96را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
324 شناسایی وانتخاب موادمهندسی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
342 شناسایی وانتخاب موادمهندسی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1291 شناسایی وانتخاب موادمهندسی روزانه-دانشگاه کاشان
1292 شناسایی وانتخاب موادمهندسی روزانه-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار
1498 شناسایی وانتخاب موادمهندسی روزانه-دانشگاه سمنان
1498 شناسایی وانتخاب موادمهندسی روزانه-دانشگاه صنعتی همدان
1510 شناسایی وانتخاب موادمهندسی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1888 شناسایی وانتخاب موادمهندسی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی همدان
255 جوشکاری روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
397 جوشکاری روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
708 جوشکاری نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
315 استخراج فلزات روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
754 خوردگی وحفاظت مواد روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1154 خوردگی وحفاظت مواد نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
1291 خوردگی وحفاظت مواد روزانه-دانشگاه سمنان
1658 خوردگی وحفاظت مواد نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
799 سرامیک نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1033 سرامیک روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
1042 سرامیک روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
1890 موادمرکب نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
3512 سرامیک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نقش جهان -اصفهان
102 بیومواد نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
140 بیومواد نوبت دوم-دانشگاه تهران
328 بیومواد روزانه-پژوهشگاه موادوانرژی -مشکین دشت کرج
355 بیومواد روزانه-دانشگاه اصفهان
387 بیومواد نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
396 بیومواد روزانه-دانشگاه سمنان
650 بیومواد پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس

 

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  ساناز علیزاده‏ - 01/7/14

  سلام .من کارشناسی اقتصاد کشاورزی خوندم می تونم متالوژی مواد ارشد شرکت کنم؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  عرفان محمدى‏ - 00/11/12

  سلام نتاىج تکمىل ظرفىت ارشد1400 کى اعلام مىشود

 • تصویر فرد

  عرفان‏ - 00/10/15

  سلام پس قبولى هاى 1400 رو کى مىزنىد

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/10/18

  سلام خدمت شما سعیمون این هست هرچه زودتر قرار بدیم اما کار استخراج و تحلیل داده های قبولی کمی زمانبر هست 

 • تصویر فرد

  معصومه فدائیان‏ - 00/6/9

  سلام وقتتون بخیر با رتبه ۳۸۰ میشه بیومواد روزانه اورد؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 99/2/25

  سلام وقت بخیر
  بنده سوال دارم که از لحاظ بالاتر بودن ارزش ادامه تحصیل کدوم یکی از رشته های ارشد به ترتیب بهتر هستند.
  با تشکر از راهنمایی گرمتون

 • تصویر فرد

  مهشید‏ - 98/6/10

  سلام وقت بخیر
  با رتبه750 و ده درصد سهمیه نفرات اول رشته ، امکان داره شناسایی یا شکل دهی مالک اشتر اورد؟

 • تصویر فرد

  ستاره‏ - 98/5/30

  سلام
  با رتبه ۳۲۱ میشه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه آورد؟ چه گرایش هایی؟

 • تصویر فرد

  F.mrb‏ - 98/5/23

  سلام از رشته مهندسی متالورژی میشه ارشد مدیریت داد؟؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/24

  سلام وقت بخیر 
  بله میتونید ارشد مدیریت بخونید.

 • تصویر فرد

  احسان‏ - 98/5/13

  با سلام. ایا این رتبه های قبولی شامل سهمیه شاگرد اولی هم هستن یا خیر فقط از طریق ازمون می باشند

 • تصویر فرد

  سهراب‏ - 98/4/18

  سلام ایابارتبه 1096میشه شکل دادن فلزات فردوسی اوردروزانه

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت