برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مربوط به سال های 1402 و قبل از آن را مشاهده می کنید. همچنین داوطلبان سال 1402 می توانند برای دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی و انتخاب رشته مهندسی شیمی به لینک های آبی شده مراجعه کنند. اطلاعات رتبه ها و محل قبولی کاملا بر اساس واقعیت و رتبه های همان سال برای شما قرا داده شده است. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مهندسی شیمی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
15طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
24طراحی فرایندروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
47طراحی فرایندروزانه - دانشگاه تهران
192طراحی فرایندروزانه - دانشگاه تهران
200فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
267پدیده های انتقالروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
303مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژینوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
343طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
354فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه شیراز
381محیط زیستروزانه - دانشگاه شیراز
458طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی شیراز- محل تحصیل پردیس شهر صدرا
468صنایع پتروشیمیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر)
495محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
701طراحی فرایندمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
701مهندسی شیمی-طراحی فرآیندآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
799طراحی فرایندروزانه - دانشگاه شیراز
799مهندسی شیمی-طراحی فرآیندآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
1132ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه شیراز
1163طراحی فرایندپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1163مهندسی شیمی-طراحی فرآیندآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1176فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1217طراحی فرایندنوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1217مهندسی شیمی-طراحی فرآیندآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1483طراحی فرایندپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی شیراز- محل تحصیل پردیس شهر صدرا
1740فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1902فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1902مهندسی شیمی-طراحی فرآیندآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2054زیست پزشکیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
2054مهندسی شیمی-طراحی فرآیندآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
2169طراحی فرایندپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2284فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه سمنان
2284مهندسی شیمی-طراحی فرآیندآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2474مهندسی شیمی-پلیمرآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2479طراحی فرایندنوبت دوم - دانشگاه صنعتی همدان
2778ترموسینتیک و کاتالیستنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2800مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
2921طراحی فرایندنوبت دوم - دانشگاه سمنان

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
28مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
34مهندسی شیمی - مدل سازی، شبیه سازی و کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
35مهندسی شیمی - محیط زیستروزانه - دانشگاه تهران
39مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه تهران
41مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
43مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
54مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه تهران
121مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
183مهندسی شیمی - انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه تهران
214مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گازروزانه - دانشگاه تهران
498مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
543مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
583مهندسی شیمی - پلیمرروزانه - دانشگاه کاشان
633مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
640مهندسی شیمی - مدل سازی، شبیه سازی و کنترلروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
741مهندسی شیمی - محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر)
761مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه کاشان
945مهندسی شیمی - محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
951مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
965مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
1022مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گازروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1106مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1120مهندسی شیمی - نانوفناوریروزانه - دانشگاه سمنان
1130مهندسی شیمی - طراحی فرایندمجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1198مهندسی شیمی - مهندسی سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
1201مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1458مهندسی شیمی - مهندسی سیستم های انرژیروزانه - دانشگاه قم
1673مهندسی شیمی - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه سمنان
1677مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1927مهندسی شیمی - پلیمرنوبت دوم - دانشگاه تبریز
2014مهندسی شیمی - طراحی فرایندنوبت دوم - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2468مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
2743مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3029مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گازروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3268مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیستمجازی دولتی - دانشگاه کاشان

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
7مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
15مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه تهران
20مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
21مهندسی شیمی  - زیست پزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
22مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
30مهندسی شیمی  - محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
33مهندسی شیمی  - محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
36مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
43مهندسی شیمی  - محیط زیستروزانه - دانشگاه تهران
44مهندسی شیمی  - زیست پزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
49مهندسی شیمی  - زیست پزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
59مهندسی شیمی  - زیست پزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
72مهندسی شیمی  - محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
100مهندسی شیمی  - محیط زیستروزانه - دانشگاه تهران
106مهندسی شیمی  - زیست پزشکینوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
143مهندسی شیمی  - ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
165مهندسی شیمی  - طراحی فرایندنوبت دوم - دانشگاه تهران
191مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیستنوبت دوم - دانشگاه تهران
235مهندسی شیمی  - زیست پزشکینوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
264مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه شیراز
323مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه اصفهان
327مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
368مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
377مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیستنوبت دوم - دانشگاه تهران
436مهندسی شیمی  - طراحی فرایندپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
460مهندسی شیمی  - نانوفناوریروزانه - دانشگاه سمنان
473مهندسی شیمی  - صنایع پتروشیمیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر)
484مهندسی شیمی  - مهندسی چرخه سوختروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
558مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی همدان
598مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
644مهندسی شیمی  - مهندسی چرخه سوختروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
691مهندسی شیمی  - طراحی فرایندپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
751مهندسی شیمی  - مدل سازی، شبیه سازی و کنترلروزانه - دانشگاه شیراز
781مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
793مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
876مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1134مهندسی شیمی  - نانوفناوریروزانه - دانشگاه شیراز
1344مهندسی شیمی  - صنایع غذایینوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1354مهندسی شیمی  - مدل سازی، شبیه سازی و کنترلنوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1499مهندسی شیمی  - پلیمرروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1533مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازینوبت دوم - دانشگاه کاشان
1614مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه سمنان
1814مهندسی شیمی  - طراحی فرایندپردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1843مهندسی شیمی  - نانوفناوریروزانه - دانشگاه سمنان
2163مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی همدان
2163مهندسی شیمی  - نانوفناوریروزانه - دانشگاه شیراز
2382مهندسی شیمی  - انرژی و محیط زیستروزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
2440مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2526مهندسی شیمی  - مهندسی سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
2803مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2869مهندسی شیمی  - ترموسینتیک و کاتالیستمجازی - دانشگاه کاشان
3057مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
3386مهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3775مهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی همدان
NULLمهندسی شیمی  - طراحی فرایندروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
NULLمهندسی شیمی  - فرایندهای جداسازینوبت دوم - دانشگاه کاشان

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99 را مشاهده می کنید. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
19طراحی فرایندروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
58طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
65ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
109زیست پزشکیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
161طراحی فرایندروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
162فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
193طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
196مدل سازی، شبیه سازی و کنترلروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
215فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
252مهندسی سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
479پدیده های انتقالروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
485طراحی فرایندروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
567فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
698محیط زیستروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
819طراحی فرایندپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
821فرایندهای جداسازیشبانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
833فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
942طراحی فرایندپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
945پلیمرشبانه - دانشگاه تبریز
970فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه یزد
994پدیده های انتقالروزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
1031طراحی فرایندروزانه - دانشگاه یاسوج
1032طراحی فرایندروزانه - دانشگاه یاسوج
1091ترموسینتیک و کاتالیستشبانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1092پلیمرروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1358نانوفناوریروزانه - دانشگاه کاشان
1363فرایندهای جداسازیشبانه - دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
1444پلیمرروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1503فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه یاسوج
1658طراحی فرایندپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1751زیست پزشکیپردیس - دانشگاه تربیت مدرس
1753پدیده های انتقالروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1777فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1876پلیمرروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2041طراحی فرایندروزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2109طراحی فرایندروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2128فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
2359طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
2656پلیمرغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
2664ترموسینتیک و کاتالیستشبانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2741طراحی فرایندشبانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2803محیط زیستشبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2976طراحی فرایندروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3291ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3363طراحی فرایندپردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 98

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی 
48فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
90پدیده های انتقالروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
104فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
107فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
117زیست پزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
119فرآوری و انتقال گازروزانه - دانشگاه تهران
152محیط زیستنوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
171فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
205پلیمرروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
238ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
278مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژیروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
335طراحی فرایندروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
357صنایع شیمیایی معدنیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
432پدیده های انتقالروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
462صنایع غذایینوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
469مهندسی چرخه سوختروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
519مهندسی انرژیهای تجدیدپذیرروزانه - پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
605طراحی فرایندروزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
803مدل سازی، شبیه سازی و کنترلروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
870پلیمرنوبت دوم - دانشگاه تبریز
965پلیمرروزانه - دانشگاه کاشان
985طراحی فرایندروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1066طراحی فرایندنوبت دوم - دانشگاه تبریز
1176مهندسی سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه قم
1265ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه اراک
1389فرایندهای جداسازینوبت دوم - دانشگاه ایلام
1497فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1725ترموسینتیک و کاتالیستروزانه - دانشگاه سمنان
1882فرایندهای جداسازیروزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
2078نانوفناوریپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2463طراحی فرایندنوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2708فرایندهای جداسازیمجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3062طراحی فرایندپردیس خودگردان - دانشگاه کاشان
3491فرایندهای جداسازیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر

 

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
65مهندسی سیستمهای انرژیروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
115مهندسی راکتورروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
157فرایندهای جداسازیروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
171فرآوری و انتقال گازروزانه- دانشگاه تهران
235زیست پزشکیروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
256ترموسینتیک و کاتالیستروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
357طراحی فرایندنوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
424فرایندهای جداسازینوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
535ترموسینتیک و کاتالیستنوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
636مهندسی چرخه سوختروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
721طراحی فرایندروزانه- دانشگاه تبریز
867پلیمرروزانه- دانشگاه شیراز
990مدل سازی، شبیه سازی و کنترلروزانه- دانشگاه شیراز
1081طراحی فرایندنوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1200صنایع غذاییروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1319فرایندهای جداسازینوبت دوم- دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
1565پدیدههای انتقالنوبت دوم- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1703محیط زیستروزانه- دانشگاه سمنان
2040طراحی فرایندنوبت دوم- دانشگاه صنعتی همدان
2340طراحی فرایندروزانه- دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2991طراحی فرایندنوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4282صنایع پتروشیمیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد
5330ترموسینتیک و کاتالیستغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
55طراحی فرایندروزانه-دانشگاه تهران
219مهندسی شیمیروزانه-دانشگاه شیراز
269طراحی فرایندنوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
273محیطزیستنوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
285انرژی ومحیطزیستروزانه-دانشگاه تهران
375فرایندهای جداسازیروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
443طراحی فرایندنوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
588مهندسی شیمیروزانه-پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
607طراحی فرایندروزانه-دانشگاه اصفهان
684فرایندهای جداسازیروزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
813ترموسینتیک وکاتالیستروزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
827فراوری وانتقال گازروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
1067فرایندهای جداسازیروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
1310طراحی فرایندنوبت دوم-دانشگاه تبریز
1348طراحی فرایندنوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1424مهندسی سیستم های انرژیروزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین امل
1631نانوفناورینوبت دوم-دانشگاه کاشان
1675پلیمرنوبت دوم-دانشگاه کاشان
1846نانوفناورینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
2623پدیده های انتقالنوبت دوم-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
3789فرایندهای جداسازیمجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4070فرایندهای جداسازیپردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4844نانوفناوریپردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
5299طراحی فرایندپردیس خودگردان-دانشگاه تبریز