رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

تعداد بازدید 32375 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان مهندسی شیمی در آزمون کارشناسی ارشد 99 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 1400 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی شیمی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مربوط به سال های 96 و 97 و 98 و 99 را مشاهده می کنید. همچنین داوطلبان سال 99 می توانند برای دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی و انتخاب رشته مهندسی شیمی به لینک های آبی شده مراجعه کنند. اطلاعات رتبه ها و محل قبولی کاملا بر اساس واقعیت و رتبه های همان سال برای شما قرا داده شده است. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مهندسی شیمی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99 را مشاهده می کنید. تحلیل اطلاعات رتبه و محل قبولی و مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی شیمی تاثیر زیادی در شناخت داوطلبان از کنکور ارشد رشته شیمی دارد.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 99

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
3291 ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
65 ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه صنعتی شریف - تهران
567 فرایندهای جداسازی دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
833 فرایندهای جداسازی دانشگاه رازی - کرمانشاه
1777 فرایندهای جداسازی دانشگاه شهید باهنر - کرمان
215 فرایندهای جداسازی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2128 فرایندهای جداسازی دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
162 فرایندهای جداسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1503 فرایندهای جداسازی دانشگاه یاسوج
970 فرایندهای جداسازی دانشگاه یزد
485 طراحی فرایند دانشگاه رازی - کرمانشاه
2976 طراحی فرایند دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
2359 طراحی فرایند دانشگاه صنعتی ارومیه
193 طراحی فرایند دانشگاه صنعتی اصفهان
58 طراحی فرایند دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2041 طراحی فرایند دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
161 طراحی فرایند دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
19 طراحی فرایند دانشگاه فردوسی مشهد
2109 طراحی فرایند دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1032 طراحی فرایند دانشگاه یاسوج
1031 طراحی فرایند دانشگاه یاسوج
196 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
698 محیط زیست دانشگاه گیلان - رشت
1358 نانوفناوری دانشگاه کاشان
1092 پلیمر دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1876 پلیمر دانشگاه صنعتی ارومیه
1444 پلیمر دانشگاه مازندران - بابلسر
994 پدیده های انتقال دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
479 پدیده های انتقال دانشگاه صنعتی اصفهان
1753 پدیده های انتقال دانشگاه گیلان - رشت
109 زیست پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
252 مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
2664 ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1091 ترموسینتیک و کاتالیست دانشگاه صنعتی مالک اشتر
821 فرایندهای جداسازی دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
1363 فرایندهای جداسازی دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان)
2741 طراحی فرایند دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2803 محیط زیست دانشگاه شهید باهنر - کرمان
945 پلیمر دانشگاه تبریز
942 طراحی فرایند دانشگاه تربیت مدرس
819 طراحی فرایند دانشگاه تربیت مدرس
3363 طراحی فرایند دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1751 زیست پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1658 طراحی فرایند دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2656 پلیمر موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی شیمی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
48 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
90 پدیده های انتقال روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
104 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
107 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
117 زیست پزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
119 فرآوری و انتقال گاز روزانه - دانشگاه تهران
152 محیط زیست نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
171 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
205 پلیمر روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
238 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
278 مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
335 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
357 صنایع شیمیایی معدنی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
432 پدیده های انتقال روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
462 صنایع غذایی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
469 مهندسی چرخه سوخت روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
519 مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر روزانه - پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج
605 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
803 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
870 پلیمر نوبت دوم - دانشگاه تبریز
965 پلیمر روزانه - دانشگاه کاشان
985 طراحی فرایند روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1066 طراحی فرایند نوبت دوم - دانشگاه تبریز
1176 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه قم
1265 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه اراک
1389 فرایندهای جداسازی نوبت دوم - دانشگاه ایلام
1497 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1725 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه - دانشگاه سمنان
1882 فرایندهای جداسازی روزانه - دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر
2078 نانوفناوری پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2463 طراحی فرایند نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2708 فرایندهای جداسازی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3062 طراحی فرایند پردیس خودگردان - دانشگاه کاشان
3491 فرایندهای جداسازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

عضویت در کانال تلگرام تخصصی مهندسی شیمی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
65 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
115 مهندسی راکتور روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
157 فرایندهای جداسازی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
171 فرآوری و انتقال گاز روزانه- دانشگاه تهران
235 زیست پزشکی روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
256 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
357 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
424 فرایندهای جداسازی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
535 ترموسینتیک و کاتالیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
636 مهندسی چرخه سوخت روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
721 طراحی فرایند روزانه- دانشگاه تبریز
867 پلیمر روزانه- دانشگاه شیراز
990 مدل سازی، شبیه سازی و کنترل روزانه- دانشگاه شیراز
1081 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1200 صنایع غذایی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1319 فرایندهای جداسازی نوبت دوم- دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
1565 پدیدههای انتقال نوبت دوم- دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
1703 محیط زیست روزانه- دانشگاه سمنان
2040 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه صنعتی همدان
2340 طراحی فرایند روزانه- دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2991 طراحی فرایند نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4282 صنایع پتروشیمی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی جامی - نجف آباد
5330 ترموسینتیک و کاتالیست غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی مهندسی شیمی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
55 طراحی فرایند روزانه-دانشگاه تهران
219 مهندسی شیمی روزانه-دانشگاه شیراز
269 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
273 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
285 انرژی ومحیطزیست روزانه-دانشگاه تهران
375 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
443 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
588 مهندسی شیمی روزانه-پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران
607 طراحی فرایند روزانه-دانشگاه اصفهان
684 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
813 ترموسینتیک وکاتالیست روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
827 فراوری وانتقال گاز روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
1067 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
1310 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1348 طراحی فرایند نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1424 مهندسی سیستم های انرژی روزانه-دانشگاه تخصصی فناوری های نوین امل
1631 نانوفناوری نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1675 پلیمر نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1846 نانوفناوری نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
2623 پدیده های انتقال نوبت دوم-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
3789 فرایندهای جداسازی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4070 فرایندهای جداسازی پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
4844 نانوفناوری پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
5299 طراحی فرایند پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در صفحه اینستاگرام 3گام

عضویت در کانال تلگرام تخصصی مهندسی شیمی

سایر بخش های مهندسی شیمی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  امیرمحمد فدوی‏ - 00/4/5

  سلام وقت بخیر آیا می‌شود با لیسانس شیمی محض در در کنکور مربوط به گرایش های ارشد مهندسی شیمی شرکت کرد؟؟

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 99/12/18

  سلام،ببخشید گرایش پلیمر مهندسی شیمی دانشگاه تهران داره؟و اینکه چه رتبه ایی براش نیازه؟

 • تصویر فرد

  مجید‏ - 99/6/30

  سلام برای گرایش جداسازی و یا طراحی فرآیند تو یکی از دانشگاه های مازندران مثل نوشیروانی بابل یا دانشگاه مازندران بابلسر یا بهشهر روزانه ، چه رتبه‌ای باید داشته باشیم

 • تصویر فرد

  رژین‏ - 99/6/16

  با رتبه ۱۸۰۰ شبانه کجا میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  H‏ - 99/6/14

  با سلام
  با رتبه 300 دانشگاه های تهران روزانه قبول میشم

 • تصویر فرد

  علی آتشی‏ - 99/6/13

  سلام خسته نباشید
  بنده رتبه 1565 اوردم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 99
  دانشگاه خلیج فارس بوشهر قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  sam_zri‏ - 99/6/13

  سلام
  با سهمیه 25% رتبم 7 شده چه گرایش و چه دانشگاهی تهران شانس قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  آزاد‏ - 99/5/24

  سلام وقت بخیر
  ببخشید اطلاع ندارید با چه رتبه ای میشه دانشگاه اراک
  ارشد مهندسی شیمی یا مهندسی پلیمر قبول شد؟

 • تصویر فرد

  بهنام‏ - 99/3/16

  باسلام، با چه رتبه ای حدودا میشه ارشد مهندسی گاز دانشکده نفت اهواز یا ارشد مهندسی شیمی امر کبیر ماهشهر رو قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 99/2/17

  سلام با رشته ۴۰۰میتونم در دانشگاه صنعتی امیر کبیر واحد ماهشهر قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/9/3

  برای پلیمر تهران چه رتبه ای میخواد؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/10/2

  سلام زیر 200

 • تصویر فرد

  A‏ - 98/7/17

  برای قبولی داروسازی دانشگاه تهران چه رتبه ای لازم هست؟

 • تصویر فرد

  مرمر‏ - 98/6/6

  با رتبه ی ۴۵۷ در سهمیه ۵ درصد ایثارگری میتونم کدوم دانشگاه تهران یا گیلان رو توی رشته مجموعه مهندسی شیمی قبول شم؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/6/9

  دانشگاه های تهران که به هیچ وجه و دانشگاه گیلان هم بعید است

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 98/5/29

  با رتبه 500 صنعتی میتونم قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/6/9

  بله احتمال زیاد بسته به شانستون داره چون لب مرز هستش رتبتون و اینکه چه گرایشی رو انتخاب کردین

 • تصویر فرد

  امير ‏ - 97/3/22

  با رتبه 39 سهميه تهران يا اصفهان ميتونم قبول بشم

 • تصویر فرد

  آقای آزاد‏ - 98/5/15

  اصفهان بله

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc