برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد عمران کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم تایید شده که اطلاعات مربوط به رتبه ها و محل قبولی داوطلبان را نسبت به انتخاب رشته و کسب رتبه خوب مشتاق می کند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
8 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
20 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
27 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
53 مهندسی عمران - حمل ونقل روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
57 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
114 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه تهران
117 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
123 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
176 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه تهران
183 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
187 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه تهران
224 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
239 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
260 مهندسی عمران - حمل ونقل روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
284 مهندسی عمران - حمل ونقل روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
311 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
386 مهندسی عمران - مهندسی سیستم های محیط زیست روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
401 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
417 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
684 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
721 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
766 مهندسی عمران - زلزله نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
808 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
878 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
950 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1044 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
1209 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1242 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1270 مهندسی عمران - سازه پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1271 مهندسی عمران - راه وترابری نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
1300 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی دولتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1307 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک روزانه - دانشگاه تهران
1310 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک روزانه - دانشگاه تهران
1393 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1546 مهندسی عمران - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1650 مهندسی عمران - سازه نوبت دوم - دانشگاه تبریز
1704 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا نوبت دوم - دانشگاه تهران
1724 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه زنجان
1803 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه تربت حیدریه
1896 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1913 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1919 مهندسی عمران - راه وترابری پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2006 مهندسی عمران - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه تبریز
2346 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2457 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2528 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
2537 مهندسی عمران - زلزله روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2569 مهندسی عمران - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه شاهد - تهران
2599 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه سمنان
2623 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
3337 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
3418 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3447 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
3563 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
3675 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه سمنان
3675 مهندسی عمران - سازه روزانه - دانشگاه بیرجند
3680 مهندسی عمران - راه وترابری پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3766 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3825 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
3825 مهندسی عمران - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4286 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
4498 مهندسی عمران - راه وترابری پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
4613 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4787 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5037 مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
5245 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5476 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
5483 مهندسی عمران - زلزله غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5521 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5745 مهندسی عمران - سواحل، بنادر و سازه های دریایی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5910 مهندسی عمران - زلزله غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6127 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
6173 مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم - دانشگاه سمنان
6482 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
7086 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار
7110 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه صنعتی شاهرود
7755 مهندسی عمران - سازه پردیس - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
7922 مهندسی عمران - راه وترابری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر
8397 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
8791 مهندسی عمران - زلزله پردیس - دانشگاه تبریز
8956 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
9534 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد
9615 مهندسی عمران - ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
9970 مهندسی عمران - سازه غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
9970 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
10592 مهندسی عمران - ژئوتکنیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
10624 مهندسی عمران - سازه پردیس - دانشگاه گیلان - رشت

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم تایید شده که اطلاعات مربوط به رتبه ها و محل قبولی داوطلبان را نسبت به انتخاب رشته و کسب رتبه خوب مشتاق می کند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
30 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
83 مهندسی عمران  - حمل و نقل روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
120 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
163 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
220 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
412 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
436 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
554 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
561 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
564 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
603 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
728 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
997 مهندسی عمران  - مهندسی خطوط راه اهن نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1075 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1193 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1214 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1217 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1289 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1292 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1322 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه بجنورد
1363 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1373 مهندسی عمران  - مهندسی خطوط راه اهن روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1456 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1599 مهندسی عمران  - حمل و نقل پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
1606 مهندسی عمران  - سازه های دفاعی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1614 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1639 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1702 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1741 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1741 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1741 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1747 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
1787 مهندسی عمران  - مهندسی خطوط راه اهن نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1796 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه سمنان
1801 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
1829 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1891 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2002 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
2022 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه شهرکرد
2065 مهندسی عمران  - راه و ترابری نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
2107 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2109 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه یاسوج
2143 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2161 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2186 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
2261 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
2296 مهندسی عمران  - حمل و نقل پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2509 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2568 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه یزد
2579 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه زنجان
2606 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
2645 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
2699 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی قم
2704 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
2759 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2765 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
2816 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2831 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک نوبت دوم - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2885 مهندسی عمران  - حمل و نقل پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2927 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2937 مهندسی عمران  - راه و ترابری روزانه - دانشگاه سمنان
2941 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران
3010 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
3088 مهندسی عمران  - زلزله روزانه - دانشگاه یزد
3124 مهندسی عمران  - زلزله روزانه - دانشگاه سمنان
3155 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3195 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
3208 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
3292 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3353 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
3386 مهندسی عمران  - زلزله پردیس خودگردان - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3495 مهندسی عمران  - سازه روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
3495 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
3576 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
3610 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
3621 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3650 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3715 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
3812 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
3850 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل
3867 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3921 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
3931 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4039 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
4225 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست روزانه - دانشگاه اصفهان
4253 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4253 مهندسی عمران  - راه و ترابری پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس
4436 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4605 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
4794 مهندسی عمران  - زلزله نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
4878 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
4919 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک
4928 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
5106 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5184 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
5302 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
5311 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی اصفهان
5356 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
5542 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
5626 مهندسی عمران  - زلزله مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5842 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5952 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6442 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
6463 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
7076 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
7092 مهندسی عمران  - راه و ترابری پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
7118 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان
7576 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
8168 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
8330 مهندسی عمران  - آب و سازههای هیدرولیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
8374 مهندسی عمران  - سازه پردیس خودگردان - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
8730 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
8803 مهندسی عمران  - ژئوتکنیک پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
8924 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
9670 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
9994 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
10389 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
10602 مهندسی عمران  - سازه نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
10615 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان
10677 مهندسی عمران  - زلزله غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
10709 مهندسی عمران  - سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
11014 مهندسی عمران  - مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین
11532 مهندسی عمران  - مهندسی سیستم های محیط زیست غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان
11636 مهندسی عمران  - سواحل، بنادر و سازههای دریایی پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 99 را مشاهده می کنید. در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم تایید شده که اطلاعات مربوط به رتبه ها و محل قبولی داوطلبان را نسبت به انتخاب رشته و کسب رتبه خوب مشتاق می کند.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
38 حمل و نقل روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
50 سازه روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
93 مهندسی محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
116 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
176 حمل و نقل روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
229 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
328 مهندسی و مدیریت منابع آب شبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
367 ژئوتکنیک شبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
433 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
442 مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
476 مهندسی و مدیریت ساخت روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
498 حمل و نقل روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
521 ژئوتکنیک شبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
669 سازه روزانه - دانشگاه تبریز
704 مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب شبانه - دانشگاه تهران
764 سازه روزانه - دانشگاه بیرجند
791 سازه روزانه - دانشگاه یزد
820 زلزله روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
887 سازه روزانه - دانشگاه قم
899 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1024 مهندسی محیط زیست شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1276 سازه روزانه - دانشگاه شیراز
1298 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه ارومیه
1333 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1370 سازه های دفاعی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1375 مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا شبانه - دانشگاه تهران
1397 سازه روزانه - دانشگاه قم
1409 سازه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1425 سازه شبانه - دانشگاه تبریز
1452 مهندسی و مدیریت منابع آب شبانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
1471 زلزله روزانه - دانشگاه اراک
1479 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1499 حمل و نقل روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1522 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1528 زلزله روزانه - دانشگاه زنجان
1703 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1757 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
1825 سازه روزانه - دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
1852 زلزله روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1891 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
1906 سازه روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1955 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1984 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
2013 سازه شبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2018 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2051 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2072 سازه روزانه - دانشگاه کاشان
2216 سازه روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2264 زلزله روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2281 مهندسی محیط زیست پردیس - دانشگاه شیراز
2307 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه قم
2316 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
2338 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2351 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه اراک
2363 سازه روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2488 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه شاهد - تهران
2543 حمل و نقل روزانه - دانشگاه گلستان - گرگان
2586 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه قم
2602 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2684 سازه روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2779 سازه شبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2791 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه یزد
2881 زلزله روزانه - دانشگاه زنجان
3091 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3207 ژئوتکنیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3216 سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3365 سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
3394 راه و ترابری روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
3417 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3429 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3466 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی قم
3582 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
3607 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه سمنان
3791 سازه شبانه - دانشگاه بیرجند
4079 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
4152 مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
4264 سازه پردیس - دانشگاه تبریز
4314 مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4314 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
4322 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4445 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4520 ژئوتکنیک روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
4717 ژئوتکنیک شبانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
4878 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
4899 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4924 سازه روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
4932 سازه پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
4988 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
5072 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
5192 سازه پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
5420 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه - دانشگاه بیرجند
5464 مهندسی و مدیریت منابع آب روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
5500 ژئوتکنیک پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5665 آب و سازههای هیدرولیکی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
5729 مهندسی محیط زیست روزانه - دانشگاه صنعتی سیرجان
5857 سازه غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
5881 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
6060 زلزله پردیس - دانشگاه تبریز
6221 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
6359 ژئوتکنیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6436 آب و سازههای هیدرولیکی شبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
7024 سازه پردیس - دانشگاه تبریز
7089 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
8231 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
8263 سازه پردیس - دانشگاه کاشان
8991 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
9290 آب و سازههای هیدرولیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
9455 سازه غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
9483 مهندسی و مدیریت ساخت غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
9642 مهندسی و مدیریت ساخت مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
11340 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس - دانشگاه تبریز
11368 مهندسی محیط زیست غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان
11684 سازه پردیس - دانشگاه کردستان - سنندج

 

 

 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از دقیق ترین تخمین رتبه ارشد عمران کلیک کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
58 سازه روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75 حمل و نقل روزانه دانشگاه تهران
101 زلزله روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
124 مدیریت ساخت نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
156 راه و ترابری روزانه دانشگاه تهران
163 مدیریت ساخت روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
176 محیط زیست روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
180 مدیریت منابع آب روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
220 سازه روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
272 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه دانشگاه تهران
318 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه تربیت مدرس
356 آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم دانشگاه تهران
411 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
441 مدیریت ساخت روزانه دانشگاه خوارزمی
548 راه و ترابری نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
709 سواحل، بنادر و سازه های دریایی روزانه دانشگاه تربیت مدرس
818 مهندسی ایمنی راه و ترابری روزانه دانشگاه تربیت مدرس
940 ژئوتکنیک نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان
1035 سازه روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1143 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه شیراز
1282 راه و ترابری روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1375 زلزله روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1527 سازه روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
1636 مدیریت منابع آب نوبت دوم دانشگاه تبریز
1741 سازه روزانه دانشگاه قم
1840 سازه نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1943 محیط زیست گرایش آب و فاضلاب نوبت دوم دانشگاه اصفهان
2077 سازه نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد
2170 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه یزد
2216 مدیریت ساخت پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
2376 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه ارومیه
2599 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
2754 مدیریت منابع آب روزانه دانشگاه سمنان
2938 زلزله نوبت دوم دانشگاه اراک
3146 آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم دانشگاه زنجان
3601 سازه نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
3666 مدیریت ساخت پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3802 سازه غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4050 مدیریت منابع آب نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4143 محیط زیست نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم
4412 ژئوتکنیک نوبت دوم دانشگاه یاسوج
4714 سازه های دفاعی نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5073 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان
5660 راه و ترابری غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر
6589 راه و ترابری پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
9680 سازه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
11460 آب و سازه های هیدرولیکی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه
12020 آب و سازه های هیدرولیکی پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان
12844 آب و سازه های هیدرولیکی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
17305 سازه غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
50 مدیریت ساخت روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
115 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
172 حمل و نقل روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
205 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه تهران
261 محیط زیست روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
324 زلزله نوبت دوم- دانشگاه تهران
415 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
530 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
575 سازه روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
637 مهندسی محیط زیست - منابع آب روزانه- دانشگاه تهران
724 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
957 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1022 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه شیراز
1180 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1245 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1289 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1374 مدیریت ساخت نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1416 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1502 سازه نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1579 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1645 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
1834 سازه نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1942 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2201 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی قم
2491 سازه روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
2674 سازه نوبت دوم- دانشگاه ایلام
3251 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه اراک
3456 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3921 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه ملایر
4313 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
4711 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
5572 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
7157 سازه پردیس- دانشگاه شیراز
10697 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
13315 سازه پردیس- دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
18408 زلزله پردیس- دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
23174 ژئوتکنیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
24800 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان
27258 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
125 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
169 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
213 سازه روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
218 سازه نوبت دوم-دانشگاه تهران
227 محیطزیست روزانه-دانشگاه تهران
245 مدیریت منابع اب روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
248 زلزله نوبت دوم-دانشگاه تهران
259 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
277 حمل ونقل روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
295 سازه روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
304 زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
316 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
326 راه وترابری روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
644 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
736 سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
841 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1015 سازه روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1099 سازه نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1105 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1110 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
1127 محیطزیست روزانه-دانشگاه تبریز
1221 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1300 محیطزیست روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1385 مدیریت منابع اب روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
1544 زلزله روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1689 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1746 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
1746 سازه روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
1806 محیطزیست روزانه-دانشگاه شیراز
1814 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1842 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه شیراز
1844 سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
1847 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه تبریز
1899 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1899 سازه نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1989 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
2011 زلزله نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2025 سازه روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2081 راه وترابری روزانه-دانشگاه سمنان
2134 محیطزیست نوبت دوم-اموزشکده محیطزیست کرج -سازمان حفاظت محیطزیست
2142 سازه های دفاعی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2247 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
2498 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2553 زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2614 سازه روزانه-دانشگاه زنجان
2671 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2716 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2730 محیطزیست روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2750 سازه روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
2789 سازه نوبت دوم-دانشگاه لرستان -خرم اباد
2792 سازه روزانه-دانشگاه شهرکرد
2842 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2847 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2898 زلزله روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
2921 محیطزیست پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3244 زلزله نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3285 زلزله روزانه-دانشگاه سمنان
3328 ژئوتکنیک پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3392 سازه روزانه-دانشگاه بناب
3499 سازه نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
3567 سازه نوبت دوم-دانشگاه سمنان
3567 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه یزد
3875 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
3941 حمل ونقل پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
4054 محیطزیست روزانه-دانشگاه بیرجند
4189 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
4370 سازه غیر انتفاعی-دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران
4396 سازه روزانه-دانشگاه زابل
4534 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه بیرجند
4805 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
4842 مدیریت منابع اب نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
4907 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
4992 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس -تهران
4993 محیطزیست روزانه-دانشگاه صنعتی سیرجان
5165 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
5169 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
5288 زلزله پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
5533 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سیرجان
5844 راه وترابری پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
8225 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خاوران -مشهد
8836 ژئوتکنیک پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
10649 سازه پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
15130 سازه غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین
17894 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سبحان -نیشابور
26522 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ایندگان -تنکابن
27956 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبه -زنجان
30289 زلزله غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اندیشمند-لاهیجان
36337 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری -رفسنجان

 

کانال تلگرام رشته مهندسی عمران راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.