رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

تعداد بازدید 96344 دفعه

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان مهندسی عمران در آزمون کارشناسی ارشد 99 و سال های گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی عمران در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 1400 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی عمران 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 99 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد عمران کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 
 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از دقیق ترین تخمین رتبه ارشد عمران کلیک کنید.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 99 را مشاهده می کنید. در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی عمران هم تایید شده که اطلاعات مربوط به رتبه ها و محل قبولی داوطلبان را نسبت به انتخاب رشته و کسب رتبه خوب مشتاق می کند.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 99

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
764 سازه دانشگاه بیرجند
669 سازه دانشگاه تبریز
1276 سازه دانشگاه شیراز
50 سازه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1825 سازه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
1397 سازه دانشگاه قم
887 سازه دانشگاه قم
2072 سازه دانشگاه کاشان
1906 سازه دانشگاه مازندران - بابلسر
2216 سازه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2684 سازه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2363 سازه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4924 سازه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
791 سازه دانشگاه یزد
1471 زلزله دانشگاه اراک
820 زلزله دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1528 زلزله دانشگاه زنجان
1852 زلزله دانشگاه شهید چمران - اهواز
229 زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2264 زلزله دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2881 زلزله دانشگاه زنجان
116 زلزله دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1955 زلزله دانشگاه صنعتی شیراز
2351 ژئوتکنیک دانشگاه اراک
1298 ژئوتکنیک دانشگاه ارومیه
3607 ژئوتکنیک دانشگاه سمنان
2488 ژئوتکنیک دانشگاه شاهد - تهران
1703 ژئوتکنیک دانشگاه شهید چمران - اهواز
2316 ژئوتکنیک دانشگاه شهید چمران - اهواز
4520 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی سیرجان
1522 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز
1479 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز
3466 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی قم
2586 ژئوتکنیک دانشگاه قم
2791 ژئوتکنیک دانشگاه یزد
3394 راه و ترابری دانشگاه صنعتی شاهرود
4152 مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
5464 مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
4314 مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
5420 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه بیرجند
3582 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
4314 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
433 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1984 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شیراز
2307 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه قم
3091 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
5072 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
5881 سواحل، بنادر و سازههای دریایی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
4079 سواحل، بنادر و سازههای دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
899 سواحل، بنادر و سازههای دریایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1499 حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
498 حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
38 حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف - تهران
176 حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2543 حمل و نقل دانشگاه گلستان - گرگان
476 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
442 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
5729 مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی سیرجان
93 مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف - تهران
1370 سازه های دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
3791 سازه دانشگاه بیرجند
1425 سازه دانشگاه تبریز
2779 سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2013 سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
521 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار)
4717 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
367 ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1452 مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهان
328 مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
6436 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شاهرود
1024 مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1375 مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا دانشگاه تهران
704 مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب دانشگاه تهران
7089 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
1333 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2018 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
7024 سازه دانشگاه تبریز
4264 سازه دانشگاه تبریز
5192 سازه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
8263 سازه دانشگاه کاشان
11684 سازه دانشگاه کردستان - سنندج
4932 سازه دانشگاه گیلان - رشت
6060 زلزله دانشگاه تبریز
5500 ژئوتکنیک دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3429 ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
4322 ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3417 ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
11340 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه تبریز
8991 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
2281 مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز
1409 سازه دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
5665 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
9455 سازه موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
5857 سازه دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
3216 سازه دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3365 سازه موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
3207 ژئوتکنیک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
6359 ژئوتکنیک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
9290 آب و سازههای هیدرولیکی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
9483 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
1891 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
4878 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2051 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2602 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
2338 مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1757 مهندسی و مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
4988 مهندسی و مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4899 مهندسی و مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
4445 مهندسی و مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
6221 مهندسی و مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
8231 مهندسی و مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
11368 مهندسی محیط زیست موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان
9642 مهندسی و مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی عمران 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 98 را مشاهده می کنید. 
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
58 سازه روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75 حمل و نقل روزانه دانشگاه تهران
101 زلزله روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
124 مدیریت ساخت نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
156 راه و ترابری روزانه دانشگاه تهران
163 مدیریت ساخت روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
176 محیط زیست روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
180 مدیریت منابع آب روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
220 سازه روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
272 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه دانشگاه تهران
318 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه تربیت مدرس
356 آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم دانشگاه تهران
411 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
441 مدیریت ساخت روزانه دانشگاه خوارزمی
548 راه و ترابری نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
709 سواحل، بنادر و سازه های دریایی روزانه دانشگاه تربیت مدرس
818 مهندسی ایمنی راه و ترابری روزانه دانشگاه تربیت مدرس
940 ژئوتکنیک نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان
1035 سازه روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1143 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه شیراز
1282 راه و ترابری روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1375 زلزله روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1527 سازه روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
1636 مدیریت منابع آب نوبت دوم دانشگاه تبریز
1741 سازه روزانه دانشگاه قم
1840 سازه نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1943 محیط زیست گرایش آب و فاضلاب نوبت دوم دانشگاه اصفهان
2077 سازه نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد
2170 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه یزد
2216 مدیریت ساخت پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
2376 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه ارومیه
2599 ژئوتکنیک روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
2754 مدیریت منابع آب روزانه دانشگاه سمنان
2938 زلزله نوبت دوم دانشگاه اراک
3146 آب و سازه های هیدرولیکی نوبت دوم دانشگاه زنجان
3601 سازه نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
3666 مدیریت ساخت پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3802 سازه غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4050 مدیریت منابع آب نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
4143 محیط زیست نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم
4412 ژئوتکنیک نوبت دوم دانشگاه یاسوج
4714 سازه های دفاعی نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر
5073 آب و سازه های هیدرولیکی روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان
5660 راه و ترابری غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر
6589 راه و ترابری پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
9680 سازه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
11460 آب و سازه های هیدرولیکی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه
12020 آب و سازه های هیدرولیکی پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان
12844 آب و سازه های هیدرولیکی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
17305 سازه غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی عمران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
50 مدیریت ساخت روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
115 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
172 حمل و نقل روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
205 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه تهران
261 محیط زیست روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
324 زلزله نوبت دوم- دانشگاه تهران
415 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
530 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
575 سازه روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
637 مهندسی محیط زیست - منابع آب روزانه- دانشگاه تهران
724 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
957 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1022 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه شیراز
1180 مدیریت منابع آب نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1245 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1289 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1374 مدیریت ساخت نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1416 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1502 سازه نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1579 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
1645 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
1834 سازه نوبت دوم- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
1942 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان
2201 محیط زیست نوبت دوم- دانشگاه صنعتی قم
2491 سازه روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
2674 سازه نوبت دوم- دانشگاه ایلام
3251 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه اراک
3456 زلزله نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3921 ژئوتکنیک روزانه- دانشگاه ملایر
4313 ژئوتکنیک نوبت دوم- دانشگاه گلستان - گرگان
4711 سواحل، بنادر و سازههای دریایی نوبت دوم- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
5572 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
7157 سازه پردیس- دانشگاه شیراز
10697 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
13315 سازه پردیس- دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش)
18408 زلزله پردیس- دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)
23174 ژئوتکنیک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
24800 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان
27258 سازه غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی عمران 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد عمران 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
125 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
169 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
213 سازه روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
218 سازه نوبت دوم-دانشگاه تهران
227 محیطزیست روزانه-دانشگاه تهران
245 مدیریت منابع اب روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
248 زلزله نوبت دوم-دانشگاه تهران
259 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
277 حمل ونقل روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
295 سازه روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
304 زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
316 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
326 راه وترابری روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
644 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
736 سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
841 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
1015 سازه روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1099 سازه نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1105 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1110 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
1127 محیطزیست روزانه-دانشگاه تبریز
1221 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1300 محیطزیست روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
1385 مدیریت منابع اب روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
1544 زلزله روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1689 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1746 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
1746 سازه روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
1806 محیطزیست روزانه-دانشگاه شیراز
1814 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1842 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه شیراز
1844 سازه نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
1847 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه تبریز
1899 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1899 سازه نوبت دوم-دانشگاه گیلان -رشت
1989 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
2011 زلزله نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2025 سازه روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2081 راه وترابری روزانه-دانشگاه سمنان
2134 محیطزیست نوبت دوم-اموزشکده محیطزیست کرج -سازمان حفاظت محیطزیست
2142 سازه های دفاعی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2247 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
2498 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2553 زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
2614 سازه روزانه-دانشگاه زنجان
2671 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2716 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2730 محیطزیست روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2750 سازه روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
2789 سازه نوبت دوم-دانشگاه لرستان -خرم اباد
2792 سازه روزانه-دانشگاه شهرکرد
2842 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
2847 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2898 زلزله روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
2921 محیطزیست پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3244 زلزله نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3285 زلزله روزانه-دانشگاه سمنان
3328 ژئوتکنیک پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
3392 سازه روزانه-دانشگاه بناب
3499 سازه نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
3567 سازه نوبت دوم-دانشگاه سمنان
3567 ژئوتکنیک نوبت دوم-دانشگاه یزد
3875 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
3941 حمل ونقل پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
4054 محیطزیست روزانه-دانشگاه بیرجند
4189 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
4370 سازه غیر انتفاعی-دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران
4396 سازه روزانه-دانشگاه زابل
4534 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی روزانه-دانشگاه بیرجند
4805 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
4842 مدیریت منابع اب نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
4907 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
4992 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس -تهران
4993 محیطزیست روزانه-دانشگاه صنعتی سیرجان
5165 مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی نوبت دوم-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
5169 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
5288 زلزله پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
5533 محیطزیست نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سیرجان
5844 راه وترابری پردیس خودگردان-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
8225 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خاوران -مشهد
8836 ژئوتکنیک پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
10649 سازه پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
15130 سازه غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین
17894 مدیریت ساخت غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سبحان -نیشابور
26522 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ایندگان -تنکابن
27956 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی روزبه -زنجان
30289 زلزله غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اندیشمند-لاهیجان
36337 سازه غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری -رفسنجان

 

کانال تلگرام رشته مهندسی عمران راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی عمران

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی عمران

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  amir‏ - 00/3/3

  با سلام خدمت مهندسین و کارشناسان محترم گروه 3 گام دات
  میخواستم بدونم کسی اطلاع داره برای قبولی تو گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران و یا شریف چه رنج رتبه میخواد ؟!
  با تشکر

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 00/1/24

  سلام مهندس مهری برای قبولی در سازه باهنر کرمان چه رتبه ای نیاز هست

 • تصویر فرد

  بهداد‏ - 99/11/11

  با رتبه ۱۰۴۵ سهیمه آزاد99. سازه گیلان. روزانه

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/11/5

  سلام من برای دانشگاه شریف یا تهران درس میخونم از سهمیه ۵درصد استفاده کنم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  Reza‏ - 99/11/3

  سلام من برای دانشگاه شریف و تهران درس می خونم از ۵بهمن مهلت ویرایش اطلاعات هستش به نظرتون با توجه با اینکه برای این دو دانشگاه درس می خونم از سهمیه ۵درصدیم استفاده کنم یا سهمیه ازاد کنکور بدم؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/11/3

  سلام مهندس مهری به نظرت بین دانشگاه های معتبر کشور در گرایش سازه کدوم دانشگاه های کشور معتبر هستن باهنر کرمان اولویت چندم می تونه باشه

 • تصویر فرد

  امیر عابدی‏ - 99/9/27

  سلام
  با چه رتبه ای میشه در دانشگاه خلیج فارس یا شیراز
  سازه یا راه خوند؟

 • تصویر فرد

  Soheila‏ - 99/9/3

  سلام خسته نباشید میشه لطفا کارنامه و رتبه های قبولی امسال رو هم بزارید

 • تصویر فرد

  Nad‏ - 99/8/29

  چرا از سهمیه پنج درصد برای ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد عمران ۱۴۰۰ استفاده نکنیم؟ میشه یه کوچولو توضیح بدید لطفا
  سپاس

 • تصویر فرد

  Hamid‏ - 99/8/25

  سلام جناب مهندس در ثبت نام ارشد از سهمیه ۵درصدی استفاده کنم یا استفاده نکنم ،خواهش میکنم جواب بدید واقعا درگیره این موضو ع هستم

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/8/29

  سلام مهندس 
  استفاده نکن لپ کلام . توضیحش اینجا طول میکشه . دلایل زیاده 

 • تصویر فرد

  اشکان‏ - 99/8/6

  ۵۹۴ در سهمیه آزاد
  روزانه خواجه نصیر محیط زیست

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/8/15

  مهندس جان تبریک میگم بسیار عالیه موفق باشید . 

 • تصویر فرد

  hossein‏ - 99/7/6

  سلام
  برای قبول شدن در دانشگاه های تهران(روزانه و شبانه) باید چه رتبه ای اورد؟

 • تصویر فرد

  اشکان‏ - 99/6/25

  با سلام میخواستم بدونم با ۵۹۴ رتبه در سهمیه آزاد احتمال آوردن شبانه محیط زیست علم و صنعت هست؟ یا روزانه خواجه یا حتی شبانه خواجه محیط زیست؟

 • تصویر فرد

  شادی قربان زاده‏ - 99/6/18

  سلام با رتبه ۵۰۰۲ رشته مدیریت آب دانشگاه حکیم سبزواری رشته مدیریت آب روزانه قبول میشوم

 • تصویر فرد

  بهداد‏ - 99/6/18

  سلام.با رتبه 1046سازه یا ژئوتکنیک گیلان میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/6/17

  سلام
  با رتبه ۴۸۵ امکان قبولی دانشگاه شیراز گرایش مدیریت منابع آب چقدره؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/6/16

  سلام مهندس جان
  برای سازه دانشگاه بیرجند روزانه چه رتبه ای لازمه حدودا؟

 • تصویر فرد

  sali‏ - 99/6/16

  سلام ببخشید با رتبه 850 امکان قبولی در تهران هست؟
  چ دانشگاه و رشته ای در تهران احتمال قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 99/6/15

  سلام و خسته نباشید میشه لطف کنید راهنمایی که با رتبه 1973 کدوم دانشگاه های تهران رو میشه قبول شد روزانه یا شبانه ؟ممنون

 • تصویر فرد

  U‏ - 99/6/15

  سلام خسته نباشید با رتبه بدون سهمیه
  ۲۸۷۳ و ۳۲۴ سهمیه ۵ درصد امکان قبولی در سازه یا خاک چمران اهواز هست درمورد دانشگاه شهرکرد یا اراک چطور ممنون‌میشم راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  خلیل‏ - 99/6/15

  سلام با رتبه ۳۶۰۰ ژئوتکنیک فسا یبول میشم ؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/6/15

  سلام خسته نباشید
  با رتبه 260 احتمال قبولی تو رشته‌ی مدیریت ساخت روزانه در دانشگاه های تهران وجود داره؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/6/14

  سلام.. رتبه در سهمیه ۱۱۴۴ شدم.. میتونم آ.شرقی سراسری قبول شم عایا؟

 • تصویر فرد

  سجاد‏ - 99/6/14

  سلام
  میخواستم ببینم با رتبه 16 سهمیه ایثارگر بالای 25 درصد چه گرایشایی میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  عماد‏ - 99/6/13

  سلام
  مهندس جان من رتبه ۴۸۸ شدم ارشد ۹۹ ، برای تهران چه رشته هایی میتونم قبول بشوم

 • تصویر فرد

  دنی‏ - 99/5/27

  سلام خسته نباشید
  آیا با رتبه ۱۰ هزار میشه گرایش راه و ترابری دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران یا یکی از دانشگاه آزاد های تهران قبول شد؟

 • تصویر فرد

  سروش . ش‏ - 99/5/23

  احتمال داره کلید ارایه شده در سایت سازمان سنجش اشتباه باشه؟ جواب سوال 66 نام خاک کاملا مشخصه که خاک ماسه ایه و SP / SW جواب درسته اما GP / GW رو صحیح در نظر گرفته

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/5/20

  سلام وقت بخیر
  با میانگین ۳۶.۲ چه رتبه ای رو میشه مسب مرد جناب مهری عزیز

 • تصویر فرد

  سروش.ش‏ - 99/5/19

  سلام، می شه راهنمایی کنید؟ برای قبولی رشته سواحل و بنادر در دانشگاه صنعتی سهند چه رتبه ای نیاز هست؟

 • تصویر فرد

  سروش.ش‏ - 99/5/18

  سلام، وقت بخیر.
  جسارتا می خواستم بپرسم برای قبولی بدون سهمیه در دانشگاه مراغه (روزانه) چه رتبه ای نیاز دارم

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 99/5/18

  سلام، بعد از دانشگاهای تهران کدوم دانشگاها رو پیشنهاد میکنید برای گرایشهای آب و محیط زیست؟
  در ضمن رتبه قبولی توی محیط زیست دانشگاه اصفهان هم روزانه و هم شبانه چنده؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/12/12

  سلام خسته نباشید با رتبه ی ۲۰۰۰ میشه روزانه سازه ی قم قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 99/4/12

  سلام مهندس بله 

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 98/12/3

  سلام،وقت بخیر...
  ببخشید برای قبولی در رشته پدافند غیر عامل دانشگاه مالک اشتر و امام حسین؛حداقل چه رتبه ای لازم هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/12/4

  سلام مهندس پارسال با رتبه 1400 هم قبولی داد ه امام حسین ولی باید مصاحبه و مرحله دوم رو شما قبول بشید .

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/11/20

  سلام
  با رتبه ۵۰۰، حمل و نقل کدوم یک از دانشگاهای تهران رو میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/27

  سلام 
  خانم مهندس اوضاع قبولی اگر مثل سال 98 باشه ، سخت میشه جای خوب قبول شد . با این رتبه علم و صنعت و خواجه نصیر احتمال بالا قبولید .

 • تصویر فرد

  بهنام‏ - 98/11/15

  سلام
  ممنون از زحماتتون
  من الان با دیدن حرفای شما متوجه شدم که سهمیه پنج درصد بیشتر ضرر داره تا فایده.
  الان که واسه ۹۹ ثبت نام کردم و از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم پشیمون شدم کلی.
  الان با این سهمیه پنج درصد واسه سازه هیدرولیکی یا سازه یا زلزله یا ژئو رتبه توی سهمیه باید چقدر باشه واسه دانشگاه های تهران؟
  راهی واسه کنسل کردن این سهمیه وجود نداره دیگه؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/27

  سلام مهندس 
  لطفا برای سهمیه ها داخل کانال تلگرام رو چک کنید توضیحات بخشنامه امسال رو توضیح دادیم . من بی ارزش بودن سهمیه را سال 97 گفتم بر اساس آزمون 97 . از طرفی چون ماشالله هر روز یه اتفاقی میفته در این مملکت ، آزمون سال 98 کاملا تغییر کرد و هرکسی سهمیه داشت جای مناسبی قبول شد . در کل باید نحوه اعمال سهمیه شفاف سازی بشه و الی هر سال یه عده خوشحالن و یه عده ناراحت .

 • تصویر فرد

  عرفان غیاثی‏ - 98/10/29

  سلام جناب مهری
  ممنون بابت پاسخهاتون
  ببخشید یه سوال
  سازه روزانه ایلام چه رتبه ای نیاز داره؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/8

  سلام مهندس جان
  سازه روزانه ایلام دقیق نمیتونم والا بگم ولی با توجه به لیست رتبه ها ، حدود 2400 شدنیه . 

 • تصویر فرد

  خانم پویان فر‏ - 98/10/18

  سلام
  گرایش حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت و امیرکبیر چه رتبه ای نیاز داره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/12/1

  سلام خانم پویان فر 
  این سوال به عوامل مختلفی بستگی داره ولی یه عدد به صورت تقریبی با استناد به سال های قبلی رتبه زیر 450 برای علم و صنعت و رتبه زیر 350 400 برای امیر کبیر 

 • تصویر فرد

  علیرضا ‏ - 98/9/27

  ببخشید منظورتون از بازه 2800 تا 3500 دانشگاه مراغه وبناب و بجنورد در گرایش ساز و خاک روزانه بود یا شبانه ممنون میشم این سوالم جواب بدین

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 98/9/26

  سلام جناب مهندس روز بخیر
  برای رتبه 660 در سهمیه احتمال قبولی در سازه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99 رو چقدر میدونید؟
  با این رتبه در تهران چه دانشگاه هایی احتمال قبولی بالایی منحصرا در گرایش سازه وجود داره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/27

  سلام محسن جان
  ببین قطعا فردوسی قبول میشه ولی تهران دانشگاه های شهید بهشتی و خواجه نصیر و خوارزمی احتمال قبولی وجود داره . من این حرفارو بر اساس شرایط 98 زدم و تا آزمون 99 زده نشه نمیشه نظر دقیق تر داد . 

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/9/24

  برای قبولی در دانشگاه بجنورد و بناب و مراغه تو گرایش های سازه و خاک چه رتبه ای تقریبا نیاز ممنون میشم جواب بدین؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/27

  سلام مهندس 
  رتبه بین بازه 2800 تا 3500 قبول داشته . 

 • تصویر فرد

  نیوشا‏ - 98/9/22

  برای مدیریت ساخت دانشگاه های تهران حدودا چه رتبه ای نیاز هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/23

  سلام 
  حدود رتبه زیر 150 با توجه به روند قبولی رتبه ها طی سال های 97 و 98 و پیش بینی های 99

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/9/10

  سلام قبولی های ارشد عمران سال 98 کی میزارین؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/23

  سلام مهندس برای انتخاب رشته سال 99 ، البته داخل کانال وارد بشید چون از بهمن  برخی کارنامه های مهم رو  قرار خواهیم داد . 

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/9/7

  سلام جناب مهندس مهری
  برای قبولی در رشته ژئوتکنیک و راه صنعتی اصفهان حدودا چه رتبه ای نیاز است؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/9/23

  سلام مهندس رشته ژئوتکنیک رتبه حدودی 500 و راه و ترابری رتبه حدودی 700 لازم دارد . این اعداد که میگم به علت عدم اطمینان از اتفاقاتی که میتونه برای سال 99 بیفته مثل میزان تقاضای رشته ، سهمیه ها و ... هست . 

 • تصویر فرد

  Abbas‏ - 98/9/3

  سلام،امکان قبولی با رتبه 5750 در شبانه هستش؟

 • تصویر فرد

  نازنین‏ - 98/9/2

  سلام وقت بخیر
  دو تا سوال داشتم
  نتایج تکمیل ظرفیت ارشد حدودا کی میاد؟
  و این که چه زمانی اطلاعات قبولی ارشد ۹۸ رو توی سایت میگذارید؟

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 98/8/12

  باسلام.
  جهت قبولی در دانشگاه شیراز گرایش سازه به چه رتبه ای باید نزدیک باشم؟ ممنونم.

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/8/16

  سلام مهندس میلاد
  رتبه زیر 1000 نیاز داری . برعکس سال های قبل رتبه های لازم برای قبولی تغییر کرد امسال . 

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/7/12

  سلام
  کسی اطلاع داره برای ارشد زلزله روزانه مرکز تحقیقات زلزله تهران تا چه رتبه ای قبولی میده؟

 • تصویر فرد

  پيمان ‏ - 98/6/27

  سلام
  جناب مهري درصد هاتون روي چند بود

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/27

  سلام پیمان جان 
  درصد های چی من آزمونم میانگین 43 درصد بود . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/25

  مهندس مهری
  علم و صنعت پردیس
  مدیریت ساخت

  ۱۵۸۷

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/27

  سلام محمد خیلی مبارکت باشه پسر . مدیریت ساخت گرایش بسیار خوبیه . 

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 98/6/24

  سلام دوستان
  بچه ها بنطرتون امسال تا چه رتبه ای (بدون هیچ سهمیه ای) زلزله شهید بهشتی (روزانه و شبانه) قبول شده؟
  آقای مهری بزرگوار و دوستی که زلزله شهید بهشتی قبول شدن بگن لطفا

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/25

  سلام حسین جان 
  رتبه 600 تا 700 شهید بهشتی زلزله قبولی دادیم . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/23

  ۱۵۸۷ سهمیه آزاد
  ۱۸۷۰ کشوری

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/25

  چی قبول شدی مهندس ؟؟ 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/22

  سلام . ممنون از جناب مهندس مهری.
  تجربمو از امسال بگم شاید بدرد بخوره.
  من ۱۵۸۷ شدم ‌ . اولویت بهداین شکل بود
  روزانه های تهران ؛
  شبانه های تهران؛
  پردیس های تهران؛
  روزانه شهرستان ؛ همه شهرها رو زدم .

  کارنامم که اومد تعحب کردم شدید .
  مثلا حتی توی شهرستانها هم فقط ۲ کد رشته میتونستم قبول شم .
  خاک صنعتی قم
  و راه کرمانشاه

  اینکه حتی شهرستان ها
  همدان قزوین اصفهان گیلان و ... نشده بود برام جالب بود .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/23

  سلام محمد جان 
  خوب چیدمان انجام ندادی ! رتبت با سهمیه آزاد بود دیگه ؟ یا کشوری ؟   همین که قبول شدی بازم جای شکرش باقیه .  ممنونم بابت این توصیه ، باز هم نظری داشتی بگو که دوستان استفاده کنند . 

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 98/6/21

  ممنون ازراهنمایی خوبتون آقای مهری .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  قربانت مهندس

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/20

  مهندسی مهری عزیز سلام
  ممنون از پاسخگوییتون .

  میشه بازتر بگید؟
  مثلا چرا هدر رفتنه . مثلا دوست عزیزی که گفتن برای تدریس مورد تایید شما بودن و دکترا رو پیشنهاد دادید ؛ خب پردیس و سطح علمی علم و صنعت و دکترا باز هم خوب نیس؟

  اگر ممکنه یکم از معایبش بگید


  سپاس فراوان

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  محمد جان کلا شما دکترا میخوای بخونی باید از مصاحبه هم رد بشی . یعنی صرفا قبولی کتبی و کارنامه اهمیت نداره ، بلکه مهم تر قبولی در مصاحبه هست . اساتید دانشگاه ها هم ترجیح میدن با دانشجوهای سابق خودشون در مقطع دکترا کار کنند . برای همین میگم دیدی منفی خیلی زیادی به غیر روزانه شبانه وجود داره . 

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 98/6/18

  آقای مهری بامدرک دانشگاه بیرجند میشه اپلای کرد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  سلام حمید جان
  شما با هر مدرکی به شرط داشتن رزومه علمی خوب ( منظور مقاله در حوزه مورد نیاز دانشگاه مقصد ) و مدرک زبان با نمره بالا ، قطعا میتونید حتی بورس کامل بشید . 

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 98/6/18

  آقای مهندس مهری عزیزسلام،بنده روزانه دانشگاه بیرجند قبول شدم به نظر شما دانشگاه بیرجند دانشگاه خوبیه؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  مهندس جان دانشگاه در ارشد خیلی اهمیت نداره پس بهتره منطقی نگاه کنید و دانشگاه برید . هردانشگاه غیر از تهران و فردوسی و صنعتی اصفهان در مقطع ارشد خیلی قوی نیست . 

 • تصویر فرد

  فاضل‏ - 98/6/16

  مهندسی زلزله دانشگاه شهید بهشتی

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  مبارکه فاضل جان موفق باشی

 • تصویر فرد

  ehsan ‏ - 98/6/16

  سلام من گرايش زلزله دانشگاه اراك روزانه قبول شدم ، ي محبت ميخواستم كنيد مشاور عزيز سايت ، ميخواستم بدونم در كرايش هاي ارشد مهندسي عمران روزانه دانشگاه اراك بهتر هست يا دانشگاه بوعلي ؟ و اينكه مردد هستم بخونم يا خير هدفم تدريس هست و كارشناسي دانشگاه ازاد خوندم ، ممنون ميشم راهنمايي فرماييد با تشكر از سايت خوبتون

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  سلام مهندس 
  بوعلی همدان بهتر هست قطعا .  اگر قصد تدریس دارید باید دکترا هم بگیرید تا در دانشگاه بتونید تدریس کنید . اما بدونید این هیئت علمی شدن نیاز به ژن خوب داره . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/6/16

  با سلام . با رتبه ۱۵۸۰
  مدیریت ساخت علم و صنعت( پردیس) قبول شدم.
  انتخابهای بعد از اون همه شهرستان بودن . که شانس داشتم .
  جناب مهری فارغ از هزینه ؛ ارزش داره برم؟ برای دکترا مشکلی ایجاد نمیشه؟

  پرم از تردید . یه لحظه پر از شور و انگیزه
  یه لحظه پر از نا امیدی

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/20

  سلام محمد جان
  نظر واقعیو منو میخوای نرو ، هیچ ارزشی نداره . پولتو خرج خودت کنی از زندگیت لذت ببری بهتر از خرج همچین هزینه ای برای ارشد هست . اینهمه پول خرج کنی که بعدا پول در بیاری ؟؟ منطقی نیست . درست فکر کن من جات بودم اینکارو نمیکردم .

 • تصویر فرد

  رحیم‏ - 98/6/16

  خیلی ممنون اقای مهری لطف دارید

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/21

  زنده باشید .

 • تصویر فرد

  رحیم‏ - 98/6/15

  اقا اعلام شد علم صنعت آب

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/16

  مبارک باشه مهندس

 • تصویر فرد

  masoud‏ - 98/6/15

  سلام خسته نباشید...
  گرایش سازه دانشگاه شریف تا چه رتبه ای پذیرش میگیره...
  و اینکه رتبه بندی دانشگاه ها در گرایش سازه به ترتیب کدومون؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  فاضل‏ - 98/6/13

  سلام
  نتایج نهایی ارشد کی اعلام میشود

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/6/13

  سلام وقت بخیر 
  دهه سوم شهریورماه 

 • تصویر فرد

  کیانوش‏ - 98/6/13

  سلام با رتبه 1518در سهمیه ازاد ایا می تونم دانشگاه اصفهان روزانه قبول بشم فرق نداره هر گرایشی باشه

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/13

  سلام
  دانشگاه اصفهان قبول میشید ولی صنعتی اصفهان نه . 

 • تصویر فرد

  Marya‏ - 98/6/8

  سلام مهندس مهری
  وقتتون بخیر
  میشه لطف کنید رشته های پر طرفدار به سمت کم رفدار عمران ک رتبه های بهتری میخواد (بر حسب رتبه)رو به ترتیب بگید ممنونتون میشم .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/9

  سلام ممنونم
  ببینید این نظر منه و متاسفانه این ترتیبی که میگم در ذهن همه شکل گرفته و نباید بر این اساس انتخاب رشته صورت بگیره . 
  مدیریت ساخت
  ژئوتکنیک - سازه 
  زلزله - 
  محیط زیست - حمل و نقل 
  و بقیه گرایش ها 
  ....

 • تصویر فرد

  D‏ - 98/6/5

  با سلام
  میخواستم بدونم با رتبه ۴۲۲امکان قبولی در رشته آب و راه علم و صنعت و تربیت مدرس هست؟؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/7

  سلام 
  امکان قبولی گرایش راه و آب تربیت مدرس و آب علم و صنعت می باشد . 

 • تصویر فرد

  H‏ - 98/6/4

  سلام مهندس مهری وقتتون بخیر
  شما مطمئن هستید ک در این بازه ک فرمودید جواب نهایی ارشد میاد؟
  ممنون از پاسخگوییتون .

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/5

  سلام مهندس یا هفته دوم میاد یا نیاد میره برای بعد 20 شهریور . کسی مطمئن نیست . منطقش برای سال های پیش 9 شهریور بوده . با اینکه امسال کنکور عقب افتاد ولی اصولیش اینه که نهم نتایج بیاد . امکانشم هست بره بعد بیستم . 

 • تصویر فرد

  H‏ - 98/6/2

  سلام وقتتون بخیر
  درسته ک میگن دهه اول شهریور جواب ارشد میاد 1از دوستان از سیستم پاسخگویی سوال پرسیدن اینطور جوابشون رو دادن ممنون از پاسخگوییتون.

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/6/2

  سلام وقت بخیر 
  هر سال بدلیل اینکه آزمون اردیبهشت ماه برگزار میشد جواب نهایی ارشد، دهه اول شهریور ماه اعلام میشد اما امسال بدلیل تاخیر در آزمون امکان داره کمی تاخیر در اعلام نتایج رخ بده. 

 • تصویر فرد

  امیر ارسلان‏ - 98/5/25

  درود بر مهندس مهری عزیز
  مهندس با رتبه ی ۱۵۷۰ کشوری و ۲۱۰ سهمیه ۵درصدی احتمال قبولی راه و ترابری قزوین هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/26

  مهندس درود در کامنت دیگه ای جوابتو دادم . خیر بعید میدونم قبول بشی . 

 • تصویر فرد

  سارینا‏ - 98/5/25

  سلام مهندس جان وقتت ب خیر،مهندس مهندسی راه آهن علم و صنعت اطلاع دارین حدودا چه رتبه ایی میخواد؟
  مچکرم

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/26

  سلام خانم مهندس عزیز 
  یبار بهتون پاسخ دادم نمیشه نظر داد به علت وجود کلا دو دانشگاه برای ارائه این گرایش و وابستگی رتبه قبولی به علاقه داوطلب ها . 

 • تصویر فرد

  H‏ - 98/5/22

  سلام خسته نباشید بارتبه2200احتمال قبولی آب روزانه دانشگاه کردستان کرمانشاه زنجان سمنان رو دارم ممنون از پاسخگوییتون.

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/23

  سلام مهندس 
  احتمال قبولیت در تمام دانشگاه هایی که اسم بردی بالای 90 درصده . 

 • تصویر فرد

  نادر‏ - 98/5/14

  سلام مهندس مهری خسته نباشید
  من بارتبه 1000 سهمیه آزاد به نظرتون دانشگاه فردوسی میارم هر رشته ای رو؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/15

  سلام نادر جان
  بعید میدونم هر رشته ای رو بیاری - رتبت معمولیه برای فردوسی ، فرضا گرایش مدیریت ساخت قبول نمیشی . ژئوتکنیک احتمالش کمه ولی بقیه گرایش ها محتمل هست . 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/13

  سلام خسته نباشید ، با رتبه ۲۵۱۳ در سهمیه امکان قبولی سازه یا آب دانشگاه یزد هست؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/20

  سلام بله محتمل هست 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/5/11

  سلام . جناب مهری یه سوال .
  رتبه م ۱۵۰۰ شد . بعد از روزانه و شبانه های تهران مدیریت ساخت پردیس علم و صنعت؛ رو زدم . به نظرتون از نظر علمی برم یا یکسال پشت کنکور بمونم

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/13

  سلام مهندس
  ببین مدیریت ساخت علم و صنعت پردیسش با همان اساتید روزانه شبانه هستید و از لحاظ علمی قویه . ولی ترمی حداقل 7 میلیون باید هزینه کنی . اگر من باشم یکسال دیگه میخوانم .

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 98/5/9

  سلام و خداقوت
  با رتبه ۲۱۰۰ عمران میشه روزانه های گرایش سازه، ژئوتکنیک، زلزله و یا مدیریت ساخت دانشگاه بین المللی قزوین قبول شد؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/4/25

  سلام رتبه در سهمیه 8701 عمران کجا قبول میشه

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/6

  سلام . در ایران احتمال قبولی در روزانه و شبانه رشته های مختلف میشه گفت صفر هست . 

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 98/4/24

  سلام اقای مهری ..مدیریت ساخت علم و صنعت بهتره یا خواجه نصیر ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/5/6

  سلام مهندس  بخوام یه رده بندی کلی کنم مدیریت ساخت ها رو در دانشگاه های تهران :
  1- علم و صنعت
  2- تهران
  3- امیرکبیر
  4- شریف
  5- خوارزمی
  6- خواجه نصیر 
  هم سابقه ورود رشته در دانشگاه ، تعداد مقالات و کار های علمی انجام شده ، دانشجوهای دکترا و ارشد فارغ التحصیل و اساتید و ... عوامل مهمی هستند که با توجه اینکه رشته خودمم مدیریت ساخت بوده در نظر گرفتم . 

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 98/4/22

  سلام رتبه ی ۱۶ با سهمیه ی ۲۵ درصد جانبازی و نمره ی کل ۴۲۰۰ مدیریت منابع آب تهران قبول میشه؟

 • تصویر فرد

  zohre‏ - 98/4/20

  سلام با رتبه ۴۹۳ شبانه مدیریت منابع اب امیرکبیر میشه اورد؟

 • تصویر فرد

  مرتضی باقرپور‏ - 98/4/19

  سلام .
  با رتبه ۷۳۳ در سهمیه
  فقط سازه میخام بزنم
  تو دانشگاهای دولتی تهران هم روزانه و شبانه احتمال قبولی تو کدوم دانشگاهارو دارم ؟

 • تصویر فرد

  الناز‏ - 98/4/18

  سلام‌ ببخشید دانشگاه دبیر شهید رجایی،برای رشته هایی که جلوش ننوسته ویژه معلمین شاغل،آیا افرادی که دانشگاه کارشناسیشون عادی بوده هم میتونن انتخاب کنن؟؟؟ و اگه میشه ،شرایط خاصی داره واسه بعد تحصیل؟؟؟

 • تصویر فرد

  maryam‏ - 98/4/18

  سلام برای مهندسی عمران بین گرایشهای سازه هیدرولیکی،محیط زیست،حمل و نقل ، مدیریت ساخت موندم!
  اینده شغلی کدوم گرایش بهتره؟
  رتبه ام 372 شده و اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 98/4/18

  با سلام.
  با رتبه 525 سهمیه
  روزانه سازه های هیدرولیکی امیر کبیر میشه قبول شد؟؟؟
  ژئوتکنیک تربیت مدرس چطور؟؟؟

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 98/4/18

  سلام با رتبه 3600میشه یکی از زیر گروه های عمران دانشگاه رازی یا کردستان رو قبول شد؟

 • تصویر فرد

  نقی لو‏ - 98/4/18

  سلام مهندس وقت بخیر
  آیا با رتبه 500 (سهمیه آزاد) امکان قبولی در رشته حمل ونقل (شبانه) هستش؟

 • تصویر فرد

  پوریا‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشید
  من رتبه ام ۴۵۰ شده
  سازه یا زلزله یا خاک یا مدیریت ساخت کجاها قبول میشم
  خیلی خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 98/4/18

  سلام
  بهترین گرایش های عمران در ارشد به ترتیب چی هست؟ با رتبه 94 چی قبول میشیم؟

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشین
  با رتبه۷ سهمیه ۵ درصدی و ۶۵ کشوری احتمال قبولی مدیریت ساخت شریف یا تهران هست؟

 • تصویر فرد

  افشین بهاری‏ - 98/4/18

  سلام مهندس من رتبه ام ۱۴۱۵ هست به نظر شما نزدیکترین ومعتبرترین داشگاه روزانه سازه کدوم سهرستان نسبت به تهران قبول میسم

 • تصویر فرد

  سیدمیثم رسا‏ - 98/4/17

  سلام با رتبه 540 راه و ترابری علم و صنعت یا خواجه نصیر رو میتونم بیارم؟

 • تصویر فرد

  ممم‏ - 98/4/17

  سلام با رتبه 710 چیا میشه قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  فرانک م‏ - 98/4/17

  سلام با 329 محیط زیست یا منابع آب کجا میشه قبول شد؟ تهران یا امیر کبیر میشه؟ تربیت مدرس چی؟

 • تصویر فرد

  Hemmati.m75@gmail.com‏ - 98/4/17

  با سلام
  با رتبه ۱۶۰۰ دانشگاه تبریز روزانه از گرایشی قبول میشم؟ جواب ارشد ۹۸

 • تصویر فرد

  Sina‏ - 98/4/16

  سلام مهندس خسته نباشید
  نوشیروانی بابل ژئوتکنیک تا چه رتبه ای روزانه میگیره؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 98/4/15

  سلام . رشته ی محیط زیست منابع آب و محیط زیست آب و فاضلاب دانشکده محیط زیست تهران تا چه رتبه ای روزانه میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  قربانی‏ - 98/4/14

  با میانگین ۱۲ و معدل موثر ۱۷.۵۰ رتبه چند میشه؟امکان قبولی در شهرستان وجود داره آیا؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/4/15

  سلام آقای قربانی احتمال قبولی در شبانه بیشتر هست . ولی در کل مجموع 72 درصد خوب نیست . سعی کنید در چیدمان دقت کنید و بهینه بچینید .

 • تصویر فرد

  saba‏ - 98/4/4

  سلام مهندس وقت ب خیر
  ببخشین مهندس با میاگین ۱۳ درصد و سهمیه ۵ درصدی احتمال قبولی در دانشگاه های تهران مثه بهشتی و خوارزمی وجود داره؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/4/12

  سلام خانوم مهندس  
  بعید میدونم . رتبتون اصلا خوب نمیشه مگر اینکه امسال رتبه سهمیه دار های با درصد بالا تر از شما ، خیلی کم شده باشن . توصیه میکنم زمان انتخاب رشته تماس بگیرید نتایج محتمل رو دقیق تر در اختیارتون بذاریم . 

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 98/4/3

  سلام
  رتبه لازم برای قبولی سازه نوشیروانی بابلروزانه و سازه مازندران بابلسر روزانه چنده؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/3/25

  با رتبه حدود 250 میشه دانشگاه شریف قبول شد

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/3/30

  سلام بله خدمتتون عرض کردم .

 • تصویر فرد

  مهران‏ - 98/3/12

  دوستان سلام
  بنظرتون باهنر کرمان برا عمران بهتره یا یزد؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/3/19

  سلام مهندس 
  هر دانشگاه در رشته به خصوصی مطرح هست . اما در کل باهنر کرمان بهتره و استاید قوی تری داره . 

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 97/10/22

  سلام
  رتبه لازم برای پیام نور شیراز. گرایش سازه چند هست ؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 97/10/23

  سلام با رتبه بالای 4000 هم می شود قبول شد . هیچ کاری ندارد . 

 • تصویر فرد

  Sadegh‏ - 97/3/14

  باسلام رتبه بنده تو سهمیه ۵درصد ۳۰۳سهمیه ازاد ۳۵۱۳با این رتبه میشه دانشگاه های تهران قبول شد ؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا عیوضی‏ - 97/3/11

  سلام
  من میخوام بدونم با رتبه ۵۵۲ سهمیه و ۶۲۸ بدون سهمیه از ژئوتکنیک خواجه نصیر شبانه اش میتونم دربیام؟و اینکه خوشبینانه است یا درصدش بالاس؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 97/3/10

  سلام میخواستم ببینم امسال چند نفر واسه ارشد عمران شرکت کردند ؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc