نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد تاریخ 98

تعداد بازدید 17070 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولیهای داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد تاریخ از سال 93 تا 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد تاریخ در سال 98 به داوطلبان ارشد تاریخ سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد تاریخ 98

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد تاریخ، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد تاریخ بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد تاریخ را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد تاریخ 99 مراجعه کنید. 

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد تاریخ، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد تاریخ به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون کارشناسی ارشد تاریخ با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد تاریخ شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ- کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 98، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 98

 

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
4 20 6409 10 20 38.67 40 49.33 12
46 52 5434 0 0 48 48 44 20
158 174 4127 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
435 475 3115 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
446 486 3100 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
562 615 2890 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
939 1033 2315 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
1186 1304 1964 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1224 1343 1909 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66
1387 1521 1683 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4
1499 1647 1408 -12.21 -3.32 -6.66 16 -2.66 -4

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
6 29 5824 10 20 38.67 40 49.33 12
78 84 5434 0 0 48 48 44 20
137 148 4314 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
325 355 3451 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
356 390 3360 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
490 538 3060 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
951 1052 2297 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
955 1056 2295 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1314 1445 1785 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4
1349 1482 1742 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
4 28 5699 10 20 38.67 40 49.33 12
48 53 5575 0 0 48 48 44 20
142 156 4362 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
366 403 3343 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
419 460 3235 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
545 598 2972 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
906 1001 2396 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1120 1238 2081 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
1305 1434 1838 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4
1346 1477 1771 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66
1377 1511 1706 -12.21 -3.32 -6.66 16 -2.66 -4

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 98- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
4 19 6530 10 20 38.67 40 49.33 12
62 68 4840 0 0 48 48 44 20
187 205 3645 0 8.33 18.67 28 22.67 26.67
271 297 3315 12.22 1.67 2.67 9.33 17.33 2.67
418 458 2955 8.89 3.33 6.67 17.33 9.33 22.67
531 583 2704 0 3.33 2.67 6.67 5.33 24
1097 1203 2014 0 8.33 8 -8 6.67 6.67
1286 1413 1786 0 0 -1.32 20 -9.32 14.67
1353 1487 1681 0 6.67 5.33 -4 2.67 -6.66
1370 1507 1644 0 0 -1.32 6.67 -2.66 4

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های ارشد تاریخ- کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تاریخ 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تاریخ قرار داده شده است. 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش ایران باستان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری  کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش ایران اسلامی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش تاریخ اسلام

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - گرایش عمومی جهان

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 97

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
17 6142 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
50 5431 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
59 5225 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
601 3024 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
624 2988 0 0 24 8 1.33 -8
676 2924 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
779 2785 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
885 2646 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
1109 2372 0 25 0 0 0 0
1235 2215 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
43 1225 2330 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
21 6074 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
26 5809 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
111 4563 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
477 3172 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
571 3014 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
693 2804 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
702 2785 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
878 2567 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
1064 2366 0 25 0 0 0 0
1112 2301 0 0 24 8 1.33 -8

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
49 1280 2213 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
11 6528 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
28 5616 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
85 4720 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
582 2979 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
642 2861 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
740 2735 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
792 2667 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
941 2488 0 0 24 8 1.33 -8
1044 2381 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
1070 2347 0 25 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
44 1126 2373 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
13 6344 72.22 38.33 4 34.67 8 2.67
16 6213 12.22 0 17.33 41.33 68 34.67
111 4197 0 8.33 41.33 36 18.67 17.33
348 3071 20 -1.66 4 4 -1.32 14.67
418 2921 8.89 5 5.33 6.67 16 6.67
620 2587 5.56 -1.66 6.67 12 2.67 4
842 2353 0 0 24 8 1.33 -8
901 2293 0 40 -1.32 -1.32 4 -1.32
1124 2099 -5.55 3.33 -2.66 9.33 1.33 22.67
1376 1867 0 25 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تاریخ عمومی جهان 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
46 1271 2040 6.67 8.33 4 9.33 -10.66 -1.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 96

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران باستان  96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 2) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
2 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
22 6801 62.22 11.67 20 48 12 20
83 5252 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
478 3689 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
624 3475 -1.1 10 0 16 24 30.67
2387 1720 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش ایران اسلامی 96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 2)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
23 6621 62.22 11.67 20 48 12 20
78 5412 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
347 4136 -1.1 10 0 16 24 30.67
812 3331 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
2301 1911 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش تاریخ اسلام 96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 2) عربی (ضریب 2) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 2) تاریخ جهان (ضریب 1) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
17 6853 62.22 11.67 20 48 12 20
51 5885 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
536 3606 -1.1 3.33 26.67 36 سفید 12
541 3609 -1.1 10 0 16 24 30.67
2464 1608 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تاریخ 96 - کارشناسی ارشد گرایش عمومی جهان 96

 

رتبه تراز زبان (ضریب 3) عربی (ضریب 1) تاریخ ایران باستان (ضریب 1) تاریخ اسلام (ضریب 1) تاریخ جهان (ضریب 2) تاریخ ایران دوره اسلامی (ضریب 1)
1 9625 77.78 40 12 44 36 25.33
16 6830 62.22 11.67 20 48 12 20
53 5375 سفید سفید 17.33 73.33 41.33 28
485 3487 -1.1 10 0 16 24 30.67
998 2831 -1.1 10 0 16 24 30.67
2374 1717 -4.43 0 2.67 -2.66 6.67 10.67

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    😒‏ - 98/4/18

    چرا سایت تون و نرم افزارتون رشته زبان و ادبیات عربی رو نداره؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc