گزیده ای از اتاق فکر علوم سیاسی و روابط بین الملل

ورود به اتاق فکر

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم سیاسی 98

تعداد بازدید 17476 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولیهای داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل از سال 93 تا 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال 98 به داوطلبان ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل ، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد علوم سیاسی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی استفاده کنید.

 

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش علوم سیاسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش روابط بین الملل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد روابط بین الملل  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش مطالعات منطقه ای

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 98

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 98

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1)
63 67 6237 5.56 41.67 38.33 38.33 43.33 16.67 25
127 139 5280 0 46.67 33.33 21.67 28.33 1.67 36.67
137 151 5194 32.22 28.33 11.67 3.33 33.33 18.33 46.67
148 163 5098 0 41.67 16.67 23.33 45 0 23.33
300 338 4124 0 16.67 30 -1.66 38.33 6.67 30
398 452 3848 0 6.67 38.33 10 26.67 13.33 16.67
466 527 3705 0 13.33 21.67 20 35 -3.32 28.33
671 758 3335 15.56 25 11.67 16.67 23.33 -3.32 -6.66
711 801 3249 7.78 8.33 10 15 20 -5 21.67
806 915 3127 -1.1 11.67 6.67 1.67 25 11.67 18.33
881 1003 3064 2.22 0 0 28.33 0 18.33 0
1152 1313 2837 0 21.67 6.67 -8.32 21.67 3.33 8.33
1292 1477 2731 -6.66 21.67 13.33 13.33 28.33 -6.66 -13.32
1349 1544 2693 10 5 10 6.67 36.67 0 5
1760 2028 2433 -3.32 1.67 5 -8.32 25 -5 6.67
2342 2720 2131 -4.43 0 0 0 0 0 18.33
2920 3386 1857 -2.21 16.67 -13.32 -5 -1.66 -5 15
3312 3834 1647 -7.77 0 13.33 0 6.67 -6.66 -6.66
3627 4157 1463 0 -5 6.67 -1.66 8.33 3.33 -5

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1)
36 418 3918 0 26.67 20 3.33 30 13.33 5
219 2786 2104 0 0 0 13.33 0 8.33 0
221 2816 2094 13.33 0 0 11.67 0 13.33 0
222 2820 2093 0 0 0 0 0 0 18.33
3495 4025 1548 -2.21 0 0 13.33 0 -6.66 0
3554 4084 1516 -15.55 -13.32 6.67 -13.32 -13.32 20 -11.66
3642 4172 1449 0 0 0 0 0 -3.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1)
12 341 4114 0 46.67 0 8.33 21.67 6.67 26.67
118 2004 2444 0 21.67 -3.32 -1.66 -1.66 0 23.33
122 2038 2428 1.11 16.67 5 0 11.67 0 0

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
43 47 6344 2.22 10 28.33 18.33 35.09 53.33 53.33
50 55 6260 0 6.67 20 15 38.6 56.67 86.67
327 368 3538 32.22 16.67 3.33 18.33 -7.01 6.67 -3.32
328 370 3521 0 0 5 0 26.32 0 80
480 545 3088 5.56 0 38.33 16.67 0 0 0
496 564 3055 6.67 6.67 13.33 0 3.51 13.33 8.33
878 995 2549 58.89 0 0 0 0 0 0
1005 1150 2448 15.56 5 16.67 -3.32 1.75 0 8.33
1097 1264 2382 10 -5 0 0 22.81 3.33 0
1376 1582 2230 0 0 10 13.33 0 0 0
1431 1645 2202 0 0 23.33 0 0 0 0
1554 1783 2140 -3.32 -5 -8.32 -5 21.05 5 0
1728 1986 2051 0 0 21.67 1.67 0 0 0
1752 2017 2042 7.78 0 15 -5 0 0 0
1990 2295 1942 0 1.67 -3.32 -3.32 8.77 -3.32 11.67
2330 2695 1807 0 0 0 0 0 3.33 25
2442 2827 1766 -1.1 -3.32 1.67 11.67 0 0 0
2672 3100 1660 0 1.67 -1.66 3.33 8.77 0 0
3712 4240 1121 0 0 -13.32 -20 8.77 -20 0

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
4 49 6319 13.33 25 11.67 13.33 24.56 53.33 80
30 351 3584 0 -5 13.33 8.33 43.86 15 15
57 724 2816 0 -25 0 -3.32 24.56 26.67 48.33
73 856 2672 -15.55 6.67 -13.32 20 8.77 -20 26.67
81 963 2583 0 1.67 3.33 13.33 10.53 0 10
104 1165 2436 0 0 0 0 0 36.67 0
139 1664 2194 -2.21 -20 13.33 -6.66 15.79 26.67 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
30 749 2796 1.11 8.33 0 0 22.81 8.33 5
107 2055 2030 0 -1.66 -1.66 0 24.56 8.33 -1.66
170 2954 1717 0 0 8.33 6.67 0 0 0

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) روش پژوهش (ضريب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضريب 2)
45 52 5096 32.22 16.67 46.67 6.67 5 15
120 141 4126 58.89 0 0 0 11.67 6.67
214 251 3585 -4.43 0 18.33 -6.66 35 13.33
282 331 3363 6.67 6.67 10 13.33 13.33 6.67
314 371 3286 2.22 10 0 53.33 0 0
360 424 3176 0 -10 8.33 11.67 33.33 11.67
454 524 3019 -6.66 -10 -13.32 -6.66 6.67 33.33
863 994 2543 0 0 30 0 0 5
1144 1316 2543 5.56 0 25 0 0 0
1209 1390 2317 15.56 5 -6.66 0 -6.66 6.67
1476 1703 2159 0 0 23.33 0 0 0
1522 1760 2139 0 1.67 1.67 -3.32 0 8.33
1716 1983 2058 10 -5 0 3.33 0 0
1933 2235 1968 0 0 16.67 0 0 0
2093 2426 1909 -2.21 1.67 15 5 16.67 -11.66
2309 2670 1820 -1.1 -3.32 18.33 0 1.67 0
2371 2743 1798 5.56 0 0 0 0 0
3235 3749 1387 0 1.67 -5 0 0 1.67

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) روش پژوهش (ضريب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضريب 2)
5 64 4886 0 0 18.33 36.67 0 33.33
28 328 3370 -15.55 6.67 -11.66 -20 6.67 33.33
29 332 3362 13.33 25 0 53.33 0 0
79 1018 2524 0 1.67 5 0 5 10
208 2595 1849 0 -5 0 15 0 0
229 2898 1749 0 -25 0 26.67 0 0
260 3268 1619 -2.21 -20 0 26.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) روش پژوهش (ضريب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضريب 2)
85 1564 2220 1.11 8.33 0 8.33 11.67 0
132 2362 1930 0 -1.66 23.33 8.33 0 -5
141 2491 1886 0 0 26.67 0 0 0

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
57 63 6693 5.56 41.67 38.33 38.33 43.33 16.67 0 0 0
73 79 6405 0 10 0 20 0 15 38.6 56.67 86.67
95 103 6179 2.22 0 0 28.33 0 18.33 35.09 53.33 53.33
201 223 5231 0 41.67 16.67 23.33 45 0 0 0 0
229 254 5123 0 46.67 33.33 21.67 28.33 1.67 0 0 0
397 449 4453 32.22 28.33 11.67 3.33 33.33 18.33 -7.01 6.67 -3.32
627 708 3975 15.56 25 11.67 16.67 23.33 -3.32 1.75 0 8.33
725 820 3796 0 6.67 38.33 10 26.67 13.33 0 0 0
831 945 3636 0 13.33 21.67 20 35 -3.32 0 0 0
868 990 3588 0 16.67 30 -1.66 38.33 6.67 0 0 0
874 997 3578 -6.66 21.67 13.33 13.33 28.33 -6.66 24.56 -6.66 -5
927 1059 3513 0 0 0 5 0 0 26.32 0 80
1213 1381 3184 7.78 8.33 10 15 20 -5 0 0 0
1482 1686 2963 6.67 6.67 0 13.33 -18.32 0 3.51 13.33 8.33
1715 1972 2781 -3.32 1.67 5 -8.32 25 -5 21.05 5 0
1989 2297 2594 0 3.33 15 8.33 20 0 0 0 0
2335 2682 2392 0 6.67 10 -3.32 10 -3.32 8.77 -3.32 11.67
3218 3565 1921 0 0 0 0 6.67 0 0 3.33 25
3592 3940 1693 0 -5 6.67 -1.66 8.33 3.33 8.77 0 0
3868 4216 1469 0 13.33 0 -13.32 6.67 -20 8.77 -20 0

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
19 276 5004 13.33 0 0 11.67 0 13.33 24.56 53.33 80
41 505 4332 0 26.67 20 3.33 30 13.33 10.53 0 10
62 797 3830 0 0 0 13.33 0 8.33 43.86 15 15
118 1441 3145 0 0 0 0 0 -3.32 24.56 26.67 48.33
165 2026 2751 -2.21 0 0 13.33 0 -6.66 15.79 26.67 6.67
2327 2674 2396 0 0 0 0 0 0 0 36.67 0
3447 3795 1785 -15.55 -13.32 6.67 -13.32 -13.32 20 8.77 -20 26.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
27 784 3845 0 46.67 0 8.33 21.67 6.67 0 0 0
55 1402 3170 1.11 16.67 5 0 11.67 0 22.81 8.33 5
114 2177 2649 0 21.67 -3.32 -1.66 -1.66 0 24.56 8.33 -1.66

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98-  کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین الملل 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مبانی علم سیاست (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضريب 2)
54 64 5540 0 10 6.67 38.6 56.67 86.67 0
81 93 5123 2.22 0 10 35.09 53.33 53.33 0
335 382 3515 0 0 0 26.32 0 80 -1.66
549 629 3026 32.22 28.33 16.67 -7.01 6.67 -3.32 10
802 915 2711 0 21.67 -10 10.53 11.67 3.33 30
852 970 2671 6.67 6.67 6.67 3.51 13.33 8.33 -1.66
917 1048 2617 58.89 0 0 0 0 0 0
1002 1144 2565 -3.32 1.67 -5 21.05 5 0 10
1133 1292 2476 10 0 -5 22.81 3.33 0 0
1252 1427 2408 15.56 25 5 1.75 0 8.33 8.33
1544 1780 2246 0 0 0 0 3.33 25 20
1693 1945 2184 0 6.67 1.67 8.77 -3.32 11.67 6.67
1781 2051 2147 5.56 41.67 0 0 0 0 0
2162 2484 2004 -2.21 16.67 1.67 7.02 5 3.33 8.33
2602 3018 1833 7.78 8.33 0 0 0 0 0
3257 3699 1618 10 5 5 0 0 0 0
3527 3970 1506 0 3.33 0 0 0 0 0

 

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین الملل 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مبانی علم سیاست (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضريب 2)
9 86 5263 13.33 0 25 24.56 53.33 80 0
44 517 3195 0 0 -5 43.86 15 15 0
47 537 3171 0 0 -25 24.56 26.67 48.33 0
103 1256 2495 0 26.67 1.67 10.53 0 10 6.67
106 1275 2485 0 0 0 0 36.67 0 0
157 1969 2177 -2.21 0 -20 15.79 26.67 6.67 0
168 2134 2121 -15.55 -13.32 6.67 8.77 -20 26.67 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین الملل 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مبانی علم سیاست (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضريب 2)
20 477 3272 1.11 16.67 8.33 22.81 8.33 5 23.33
31 818 2787 0 21.67 -1.66 24.56 8.33 -1.66 23.33
189 3236 1771 0 46.67 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم سیاسی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم سیاسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش علوم سیاسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش روابط بین الملل

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد روابط بین الملل  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روابط بین الملل  97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش مطالعات منطقه ای

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 97

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1)
47 6736 0 53.33 43.33 30 66.67 -5 30
58 6545 0 60 31.67 33.33 36.67 16.67 18.33
132 5658 0 45 25 25 31.67 13.33 23.33
159 5499 0 46.67 31.67 15 51.67 1.67 36.67
186 5313 0 40 3.33 31.67 26.67 21.67 41.67
426 4386 -2.21 23.33 6.67 36.67 30 13.33 16.67
486 4214 83.33 21.67 5 13.33 10 -1.66 16.67
605 4014 77.78 31.67 0 0 0 0 13.33
897 3617 0 8.33 10 11.67 30 15 13.33
1033 3485 58.89 11.67 -1.66 26.67 -6.66 -6.66 0
1506 3118 18.89 13.33 -26.66 20 41.67 3.33 0
2441 2570 0 13.33 -6.66 23.33 3.33 8.33 0
4863 1288 0 -6.66 -1.66 1.67 -1.66 1.67 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1)
6 73 6405 0 51.67 18.33 48.33 70 -8.32 36.67
3172 3460 2261 0 0 0 30 0 13.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش علوم سیاسی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1)
11 353 4684 56.67 28.33 3.33 18.33 18.33 10 10

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
309 4224 18.89 40 20 3.33 6.67 1.75 10
376 3978 58.89 11.67 26.67 -6.66 -1.66 -3.5 18.33
829 3257 0 8.33 11.67 15 -11.66 36.84 0
840 3246 3.33 26.67 0 0 26.67 22.81 0
935 3155 0 -5 30 -5 -1.66 26.32 25
1026 3072 0 26.67 20 -8.32 -6.66 12.28 -1.66
1538 2735 77.78 0 0 0 0 0 0
3965 1782 0 0 15 1.67 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
8 98 5805 0 25 30 13.33 48.33 54.39 51.67
147 2296 2474 0 0 48.33 -8.32 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روابط بین الملل 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) اندیشه های سیاسی (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
46 905 3277 56.67 0 18.33 10 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) روش پژوهش (ضريب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضريب 2)
168 4236 0 -5 30 26.32 0 43.33
178 4196 83.33 0 16.67 0 0 0
211 4012 77.78 0 13.33 0 0 0
275 3763 58.89 11.67 0 -3.5 0 0
356 3517 0 8.33 13.33 36.84 3.33 23.33
624 3039 18.89 40 0 1.75 0 6.67
854 2793 6.67 13.33 -6.66 8.77 -6.66 26.67
1034 2651 3.33 26.67 0 22.81 21.67 -3.32
1370 2444 0 18.33 18.33 3.51 0 0
1896 2204 0 0 23.33 0 0 0
2215 2098 0 0 41.67 0 0 0
4067 1583 0 13.33 0 0 0 -3.32

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) روش پژوهش (ضريب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضريب 2)
76 1290 2562 0 25 0 54.39 0 0
134 2033 2237 0 0 36.67 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 1) نظام‌های سیاسی تطبیقی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) روش پژوهش (ضريب 1) سیاست و حکومت منطقه مرتبط (ضريب 2)
17 402 3493 56.67 0 10 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
25 6974 0 53.33 43.33 30 66.67 -5 -1.66 26.32 25
63 6387 0 60 31.67 33.33 36.67 16.67 0 0 0
188 5358 0 45 25 25 31.67 13.33 0 0 0
342 4807 0 40 3.33 31.67 26.67 21.67 0 0 0
344 4797 0 46.67 31.67 15 51.67 1.67 0 0 0
499 4475 -2.21 23.33 6.67 36.67 30 13.33 0 0 0
863 3952 58.89 11.67 -1.66 26.67 -6.66 -6.66 -1.66 -3.5 18.33
894 3921 83.33 21.67 5 13.33 10 -1.66 0 0 0
926 3886 3.33 40 20 0 13.33 0 26.67 22.81 0
1044 3779 0 8.33 10 11.67 30 15 -11.66 36.84 0
1303 3545 18.89 13.33 -26.66 20 41.67 3.33 6.67 1.75 10
2632 2739 2.22 -1.66 31.67 16.67 30 -3.32 0 0 0
3295 2423 0 1.67 1.67 11.67 16.67 -1.66 0 0 0
4922 1315 0 -6.66 -1.66 1.67 -1.66 1.67 -5 3.51 -1.66

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 97

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 1) مبانی علم سیاست (ضريب 2) جامعه‌شناسی سیاسی (ضريب 1) اندیشه های سیاسی (ضريب 2) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون (ضريب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضريب 1) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 1) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 1) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 1)
18 485 4564 56.67 28.33 3.33 18.33 18.33 10 0 0 0

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مبانی علم سیاست (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضريب 2)
148 4863 0 53.33 -5 -1.66 26.32 25 75
289 4167 3.33 40 26.67 26.67 22.81 0 40
362 3953 58.89 11.67 11.67 -1.66 -3.5 18.33 18.33
657 3364 0 8.33 8.33 -11.66 36.84 0 43.33
715 3291 77.78 31.67 0 0 0 0 0
743 3259 18.89 13.33 40 6.67 1.75 10 0
1012 3003 0 0 26.67 -6.66 12.28 -1.66 36.67
1422 2711 0 13.33 18.33 -8.32 3.51 -11.66 35
1923 2465 0 60 0 0 0 0 0
2277 2311 0 45 0 0 0 0 0
3144 2021 6.67 21.67 13.33 -13.32 8.77 -13.32 8.33
3595 1884 0 13.33 13.33 1.67 0 0 -1.66

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی  97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مبانی علم سیاست (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضريب 2)
11 204 4640 0 0 25 48.33 54.39 51.67 0
2666 2923 2178 0 51.67 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) مبانی علم سیاست (ضريب 1) اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی (ضريب 2) حقوق بین‌الملل عمومی (ضريب 2) سازمان‌های بین‌المللی (ضريب 2) تاریخ روابط بین‌الملل (ضريب 2) تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (ضريب 2)
53 1108 3025 56.67 28.33 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه كارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد علوم سیاسی  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد روابط بین الملل  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 96

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد علوم سیاسی  96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب1) مباني علم سياست (ضریب 2) جامعه شناسي سياسي (ضریب 1) انديشه هاي سياسي (ضریب 1) تحولات سياسي اجتماعي ايران (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) نظامهاي سياسي تطبيقي (ضریب 1)
638 3461 17.39 سفید 25 سفید سفید سفید 15 21.05
1365 2916 12.25 38.89 15 1.67 6.67 18.33 -8.32 8.77
1787 2735 18.4 3.33 سفید سفید 18.33 سفید 18.33 سفید
2518 2476 13.4 سفید سفید سفید 26.67 سفید 23.33 سفید
3469 2207 14.59 12.22 11.67 8.33 1.67 سفید -3.32 سفید
4175 2013 13.36 سفید 15 -10 6.67 1.67 5 -5.25
5762 1616 16.38 -2.21 سفید سفید سفید سفید سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد روابط بین الملل  96

 

رتبه تراز معد موثر زبان (ضریب 1) اصول روابط بين الملل و سياست خارجي (ضریب 2) انديشه هاي سياسي (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بين الملل عمومي (ضریب 1) سازمانهاي بين المللي (ضریب 1) تاريخ روابط بين الملل (ضریب 1)
39 7082 13.4 سفید 40 26.67 23.33 40 63.33 53.33
81 6285 16.56 سفید 25 21.67 سفید 45 56.67 83.33
129 5674 17.39 سفید 26.67 سفید 15 58.33 38.33 40
131 5642 18.4 3.33 23.33 18.33 18.33 20 30 53.33
328 4412 14.79 33.33 16.67 سفید سفید 15 38.33 43.33
751 3541 14.05 سفید 31.67 8.33 -3.32 16.67 15 سفید
879 3399 12.25 38.89 11.67 6.67 -8.32 31.67 16.67 8.33
1401 2967 13.28 43.33 -13.32 15 5 18.33 25 سفید
1853 2722 14.59 12.22 6.67 1.67 -3.32 8.33 35 0
2678 2379 13.64 -11.1 26.67 -6.66 -20 13.33 -6.66 1.67
3702 2085 13.36 سفید 3.33 6.67 5 10 8.33 سفید
4492 1875 12.5 4.44 سفید 13.33 3.33 سفید 10 سفید
5340 1658 15.81 سفید سفید سفید -3.32 6.67 سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) اصول روابط بين الملل و سياست خارجي (ضریب 1) نظامهاي سياسي تطبيقي (ضریب 1) سازمانهاي بين المللي (ضریب 1) روش پژوهش (ضریب 1) سياست وحكومت منطقه مرتبط (ضریب 2)
94 4728 15.03 15.56 38.33 سفید 75 سفید 18.33
374 3421 14.79 33.33 16.67 سفید 38.33 سفید سفید
433 3293 17.39 سفید 26.67 21.05 38.33 سفید سفید
513 3168 13.4 سفید 40 سفید 63.33 سفید سفید
594 3066 16.56 سفید 25 سفید 56.67 سفید سفید
656 2998 12.25 38.89 11.67 8.77 16.67 سفید -3.32
785 2897 18.4 3.33 23.33 سفید 30 سفید سفید
1120 2651 14.05 سفید 31.67 19.3 15 1.67 -3.32
2365 2162 14.53 سفید 26.67 -1.74 1.67 سفید 3.33
3629 1845 13.66 6.67 0 21.05 -5 3.33 -8.32
4741 1637 12.5 4.44 سفید 5.26 10 سفید سفید
5540 1483 13.36 سفید 3.33 -5.25 8.33 3.33 -5

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام  96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) مباني علم سياست (ضریب 2) جامعه شناسي سياسي (ضریب 1) انديشه هاي سياسي (ضریب 2) تحولات سياسي اجتماعي ايران (ضریب 1) جهان سوم و مسائل آن (ضریب 1) حقوق بين الملل عمومي (ضریب 1) سازمانهاي بين المللي (ضریب 1) تاريخ روابط بين الملل (ضریب 1)
219 5066 13.4 سفید سفید سفید 26.67 سفید 23.33 40 63.33 53.33
258 4948 16.56 سفید سفید سفید 21.67 سفید سفید 45 56.67 83.33
281 4882 17.39 سفید 25 سفید سفید سفید 15 58.33 38.33 40
371 4576 15.03 15.56 10 سفید سفید 15 -1.66 38.33 75 48.33
428 4443 18.4 3.33 سفید سفید 18.33 سفید 18.33 20 30 53.33
1288 3412 13.28 43.33 3.33 -3.32 15 8.33 5 18.33 25 سفید
1915 3068 14.04 12.22 20 0 13.33 20 0 سفید سفید سفید
2503 2831 14.59 12.22 11.67 8.33 1.67 سفید -3.32 8.33 35 0
3836 2401 13.36 سفید 15 -10 6.67 1.67 5 10 8.33 سفید
4244 2270 15.81 سفید 18.33 سفید سفید -1.66 -3.32 6.67 سفید سفید
6508 1281 13.66 6.67 سفید -5 سفید 0 سفید سفید -5 -13.32

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی 96 - کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی 96

 

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) مباني علم سياست (ضریب 1) اصول روابط بين الملل و سياست خارجي (ضریب 2) حقوق بين الملل عمومي (ضریب 2) سازمانهاي بين المللي (ضریب 2) تاريخ روابط بين الملل (ضریب 2) تاريخ سياست خارجي ايران از صفويه تا به امروز (ضریب 2)
34 6867 15.03 15.56 10 38.33 38.33 75 48.33 30
86 5978 16.56 سفید سفید 25 45 56.67 83.33 سفید
119 5547 13.4 سفید سفید 40 40 63.33 53.33 سفید
130 5432 17.39 سفید 25 26.67 58.33 38.33 40 سفید
251 4587 18.4 3.33 سفید 23.33 20 30 53.33 سفید
266 4526 14.79 33.33 سفید 16.67 15 38.33 43.33 سفید
468 3923 12.25 38.89 15 11.67 31.67 16.67 8.33 15
1057 3113 13.28 43.33 3.33 -13.32 18.33 25 سفید 8.33
1270 2942 14.05 سفید 0 31.67 16.67 15 سفید 1.67
2056 2531 13.64 -11.1 0 26.67 13.33 -6.66 1.67 20
3563 2079 13.36 سفید 15 3.33 10 8.33 سفید 5
4750 1816 12.5 4.44 21.67 سفید سفید 10 سفید سفید
5433 1658 14.04 12.22 20 -20 سفید سفید سفید سفید

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد

 

سایر بخش های علوم سیاسی و روابط بین الملل

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  امیر‏ - 97/7/25

  سلام
  ببخشید خیلی دیر کارنامه های 97 رو میزارین
  که ما که داوطلب سال 98 هستیم استفاده کنیم

  ممنون میشم کارنامه های جدید رو بزارین

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد