در اینجا منابعی که برای ارشد ژنتیک انسانی خوب و مناسب هستند معرفی شده اند و این که دقیقا شما باید چه منبعی تهیه کنید در جریان مشاوره ها به شما گفته می شود و دقیقا بستگی به میزان زمان مطالعه شما، هدف قبولی شما و البته زمانی که تصمیم دارید برای کنکور بگذارید و همچنین مدت زمان باقیمانده تا کنکور دارد. در نظر داشته باشید که ممکن است داوطلبی اصلا نیاز به کتاب رفرنس حجیم نداشته باشد. بنابراین بدون مشورت با مشاوران تخصصی گروه وزارت بهداشت 3گام در ارشد ژنتیک انسانی، اقدام به تهیه سرسری منابع نکنید. علاوه بر این می توانید برای کسب اطلاعات در مورد منابع وزارت بهداشت ارشد ژنتیک انسانی، لیست رشته های مجاز این رشته و ابعاد مختلف کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی مطالب را در سایت 3گام مطالعه کنید:

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی (پزشکی)

رشته های مجاز برای کنکور ارشد ژنتیک انسانی

معرفی ارشد رشته ژنتیک انسانی

 

 

ژنتیک:

به عنوان کتاب رفرنس: اصول ژنتیک پزشکی امری 2017، مترجم: دکتر محمدرضا نوری دلویی، انتشارات جامعه نگر - ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم دو جلدی، دکتر محمدرضا نوری دلویی، انتشارات جامعه نگر - الگوریتم ژنتیک پزشکی، امیر محمدی، انتشارات جامعه نگر

به عنوان کتابهای کمک آموزشی: جزوه ژنتیک پزشکی نجات مهدیه، موسسه نخبگان - ژنتیک برای کنکور، انتشارات خسروی - مروری جامع بر ژنتیک کارشناسی ارشد نجات مهدیه نشر برای فردا - کتاب چکیده ژنتیک پزشکی امری نجات مهدیه نشر برای فردا 

منابع تستی: مجموعه سوالات ژنتیک کارشناسی ارشد و دکترا وزارت بهداشت سال 75 تا 95 انتشارات کتابخانه فرهنگ - IQB ژنتیک، انتشارات دکتر خلیلی - بانک آزمون QB ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهدوی نشر خسروی - بانک جامع سوالات ژنتیک کارشناسی ارشد نجات مهدیه نشر برای فردا 

 

توجه داشته باشید که در اینجا منابع بدون دسته بندی عنوان شده است. داوطلبانی که از مشاوره ها و برنامه ریزی های 3گام استفاده می کنند بهترین منبع مختص شرایط آن ها به آنها معرفی می شود. تعدد منابع در دروس یکی از بدترین آفات انتخاب منابع است که در جریان مشاوره ها، منابع برای داوطلب با توجه به شرایط زمانی و نقطه قوت و ضعف او غربال و گلچین می شود.

 

 

زیست شناسی سلولی مولکولی:

به عنوان کتاب رفرنس: زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش یا خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش - مبانی زیست شناسی سلولی، تالیف بروس آلبرتس، مترجم پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع.

به عنوان کتابهای کمک آموزشی: زیست شناسی سلولی و مولکولی، عبادی، پوران پژوهش - جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی انتشارات دکتر خلیلی، جزوه زیست شناسی سلولی مولکولی مرحوم نقوی - زیست شناسی سلولی و مولکولی برای کنکور، انتشارت خسروی - مرور جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش DRS ملک شاهی نشر جامعه نگر - 

به عنوان کتاب تست: IQB سلولی و IQB مولکولی، انتشارات دکتر خلیلی - سوالات زیست شناسی سلولی مولکولی، دکتر عبادی، انتشارات کتابخانه فرهنگ - کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای زیست‌شناسی مولکولی، مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران - کتاب بانک آزمون QB زیست سلولی و مولکولی و مهندسی ژنتیک کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهدوی نشر خسروی 

 

توجه داشته باشید که در اینجا منابع بدون دسته بندی عنوان شده است. داوطلبانی که از مشاوره ها و برنامه ریزی های 3گام استفاده می کنند بهترین منبع مختص شرایط آن ها به ان ها معرفی می شود. تعدد منابع در دروس یکی از بدترین آفات انتخاب منابع است که در جریان مشاوره ها، منابع برای داوطلب با توجه به شرایط زمانی و نقطه قوت و ضعف او غربال و گلچین می شود

 

 

بیوشیمی:

به عنوان کتاب رفرنس: بیوشیمی دولین، بیوشیمی لنینجر، بیوشمی هارپر

به عنوان کتابهای کمک آموزشی: بیوشیمی، دکتر احسانی، پروان پژوهش - بیوشیمی جلد اول و دوم، پروین پاسالار، انتشارات دیباگران - چکیده بیوشیمی برای کنکور، انتشارات خسروی، جزوه بیوشیمی دکتر جعفرنژاد

منابع تستی: گنجینه سوالات بیوشیمی، دکتر جعفرنژاد، کتابخانه فرهنگ - IQB بیوشیمی، انتشارات دکتر خلیلی

 

توجه داشته باشید که در اینجا منابع بدون دسته بندی عنوان شده است. داوطلبانی که از مشاوره ها و برنامه ریزی های 3گام استفاده می کنند بهترین منبع مختص شرایط آن ها به ان ها معرفی می شود. تعدد منابع در دروس یکی از بدترین آفات انتخاب منابع است که در جریان مشاوره ها، منابع برای داوطلب با توجه به شرایط زمانی و نقطه قوت و ضعف او غربال و گلچین می شود.

 

 

زبان عمومی:

به عنوان کتاب رفرنس: انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی ( 1 ) و (2)، رضا دیداری - سید محمد ضیاء حسینی، انتشارات سمت، کتاب 504 واژه، کتاب لغات ضروری تافل، کتاب 1100 واژه

به عنوان کتابهای کمک آموزشی: درسنامه جامع ارشد پزشکی، امیر لزگی، نشر جامعه نگر

به عنوان کتاب تست: IQB زبان، انتشارت خلیلی

 

توجه داشته باشید که در اینجا منابع بدون دسته بندی عنوان شده است. داوطلبانی که از مشاوره ها و برنامه ریزی های 3گام استفاده می کنند بهترین منبع مختص شرایط آن ها به ان ها معرفی می شود. تعدد منابع در دروس یکی از بدترین آفات انتخاب منابع است که در جریان مشاوره ها، منابع برای داوطلب با توجه به شرایط زمانی و نقطه قوت و ضعف او غربال و گلچین می شود.