ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1400

با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانید از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی مطلع شوید؛ اما دپارتمان نانوتکنولوژی 3گام برای دسترسی راحت داوطلبان، این ظرفیت ها را در قالب جدول های زیر ارائه داده است. شایان ذکر است پیش شرط موفقیت در هر کاری داشتن اطلاعات و شناخت کافی نسب به آن می باشد؛ برای موفقیت در کنکور ارشد نانوتکنولوزی پزشکی هم این امر صدق می کند لذا توصیه می شود مطالب زیر هم مطالعه شوند:

معرفی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

دروس دوره کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

 

بسیاری از کسانی که در کنکور ارشد وزارت بهداشت در ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنمایی های خوب کسانی که در سال های گذشته رتبه های خوب به دست آورده اند عنوان کرده اند. موسسه 3گام با داشتن مشاوران مجرب و یک سیستم بسیار خاص در امر برنامه ریزی می تواند عوامل اصلی موفقیت رتبه های برتر را برای شما پیاده سازی کند.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 34 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 10 نفر می باشد. جمع کل ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را که در جدول زیر مشاهده می کنید 44 نفر است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 1400

دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
ایران 3 0 3
 بقیه اله  1 2 3
تبریز 3 1 4
تهران 3 1 4
بجنورد 3 1 4
زنجان 3 0 3
شاهرود 3 1 4
شیراز 3 1 4
کرمانشاه 3 1 4
گلستان 3 1 4
مازندران 3 0 3
مشهد 3 1 4
جمع کل  34 10 44

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در رشته نانوتکنولوژی پزشکی پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

6

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 98

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 36 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 26 نفر می باشد. که جمع کل ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 98 را که در جدول زیر مشاهده می کنید 62 نفر است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی سال 98

دانشگاه عادی شهریه پرداز جمع کل
ایران 6 2 8
آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی 0 10 10
* بقیه اله  1 4 5
تبریز 6 2 8
تهران 5 2 7
زنجان  4 1 5
شاهرود 4 1 5
شیراز 3 2 5
کرمانشاه 3 0 3
مازندران 4 2 6
جمع کل  36 26 62

 

* 1 نفر مرد ظرفیت عادی از نیروی رسمی سپاه برادر و 4 نفر ظرفیت شهریه پرداز از سایر نیروهای مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) در قالب قرارداد آموزشی

 

 

تعداد سوالات، ضرایب و زمان پاسخگویی کنکور کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

زمان پاسخگویی

تعداد سوالات

ضریب

نام درس

160 دقیقه

20

2

بیوشیمی

20

2

زیست شناسی سلولی مولکولی

10

1

فیزیولوژیِ

20

2

بیوفیزیک

20

2

شیمی

30

3

مقدمه ای بر نانوتکنولوژِی

40

2

زبان