دروس دوره کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی:

در معرفی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی، چارت درسی و سرفصل های دروس دارای اهمیت هستند. هر داوطلب ارشد نانوتکنولوژی پزشکی می بایست نسبت به رشته اش اطلاعات گسترده ای را در مورد ابعاد مختلف آن نظیر: بازار کار و زمینه های شغلی، چارت دروس، وضعیت ادامه تحصیل و ظرفیت پذیرش ارشد نانوتکنولوژی پزشکی و... داشته باشد تا با آگاهی بیشتر بتواند تصمیم گیری کند.

تعداد کل واحدها: 32 واحد

دروس تخصصی اجباری: 22 واحد

دروس تخصصی اختیاری: 4 واحد

پایان نامه: 6 واحد

دروس تخصصی اجباری: نانو مواد و نانو ساخت در نانو تکنولوژی 4 واحد، نانوبیوتکنولوژی 3 واحد، بیوسنسورها 3 واحد، تکنیک فیلم نازک در ساخت نانو 2 واحد، سمینار 2 واحد، ابزارها و تکنیک های نانو تکنولوژی 4 واحد، ابزار زیستی 3 واحد، نانوبیومدیسن 3 واحد، مدلسازی در مقیاس نانو 3واحد.

دروس تخصصی اختیاری:

نانواپتیک 2واحد، سیستم های دارورسانی و نانو داروها 2 واحد، دستگاه بیولوژیک در مقیاس نانو 2 واحد، سازگار زیستی در مقیاس نانو 2واحد، ویروس شناسی در مقیاس نانو 2واحد،

 

 

مشاهده می کنید که درس ها در طیفی بین علوم مهندسی مواد، بیوتکنولوژی، فیزیک، داروسازی و زیست شناسی چیده شده است.

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها رشته نانوتکنولوژی پزشکی بر طبق دفترچه کنکور وزارت بهداشت 96

دانشگاه تبریز

دانشگاه بقیه اله

دانشگاه شیراز

دانشگاه مازندران

دانشگاه تهران

دانشگاه شاهرود

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

 

 

بسیاری از کسانی که در کنکور ارشد وزارت بهداشت در ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی موفق بوده اند به وضوح عامل موفقیت خود را در برنامه ریزی مشخص، تعداد مرورهای بالا و استفاده از منابع خوب و البته پشتکار و تلاش خود و استفاده از راهنمایی های خوب کسانی که در سال های گذشته رتبه های خوب به دست اورده اند عنوان کرده اند. موسسه 3گام با داشتن مشاوران مجرب و یک سیستم بسیار خاص در امر برنامه ریزی می تواند عوامل اصلی موفقیت رتبه های برتر را برای شما پیاده سازی کند. برای ورود به پنل مشاوره و برنامه ریزی می توانید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.