درس ریاضی و آمار در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دارای ضریب 2 می باشد و 30 سوال را در کنکور به خود اختصاص داده است. اولین نکته درمورد درس ریاضی و آمار در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری این است که ریاضی و آمار بسیار رتبه ساز است پس هرگز از آن غافل نشوید و برای مطالعه آن یک برنامه ریزی دقیق و کاربردی داشته باشید. ریاضی معمولا اولین درسی است که داوطلبان برای کنکور کارشناسی ارشد حسابداری مطالعه آن را شروع می کنند، بنابراین مطالعه آن باید پیرو یک برنامه ریزی مناسب باشد که بتواند به نتیجه مطلوب برسد.

برای خواندن درس ریاضی ابتدا شرح درس را بخوانید و مثال های هر سرفصل را حل کنید و نکات مهم را یادداشت کنید. سپس به سراغ تست ها بروید و سعی کنید بدون نگاه کردن به پاسخ ها آن ها را جواب دهید. تست هایی که برایتان دشوار است را علامت گذاری کنید تا در دوم مطالعه به آن ها مراجعه کنید و خود را محک بزنید، سپس پاسخ آن ها را بخوانید و دوباره خودتان آن ها را حل کنید.

روش خواندن و برنامه ریزی درس ریاضی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای داوطلبانی که ضعیف هستند از انتخاب منبع شروع می شود. کتاب های ساده تر را انتخاب کرده و اصل مطالب را فرا گیرند و از تمرینات و مثال ها غافل نشوند ولی داوطلبان قوی تر روی تست ها بیشتر تمرکز کنند تا سرعت عمل بهتری پیدا کنند. برای افرادی که پایه ریاضی ضعیف دارند برنامه ریزی 3گام در ابتدا وقتی را برای مطالعه مفهومی و دقیق سرفصل ها در نظر می گیرد و مطالبی که زمانبر بوده و وقت داوطلب را هدر میدهد حذف می کند سپس روی تمرینات و تست های مکرر برنامه ریزی می کند.

 

با کلیک بر روی لینک های پایین روش مطالعه سایر دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری را نیز می توانید مطالعه کنید.

روش خواندن درس حسابداری مالی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس حسابداری صنعتی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس حسابرسی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس آمار کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

 

 

پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در حذف سرفصلهای ریاضی و آمار ارشد حسابداری
پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در حذف سرفصل های ریاضی و آمار ارشد حسابداری

 

 

به طوری که در دور اول مطالعه داوطلب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری به تسلطی در حدود 70% روی مطالب رسیده باشد سپس با برنامه ریزی خاص دوران مرور، اشکالات و جزئیات مبهم را با مرور و تکرار بر طرف می کند.

نمونه ای از برنامه ریزی درس ریاضی ارشد حسابداری برای داوطلبان ضعیف
نمونه ای از برنامه ریزی درس ریاضی ارشد حسابداری برای داوطلبان ضعیف

 

در برنامه ریزی 3گام برای تست زنی زمانی مناسب در نظر گرفته می شود تا تسلط کافی در داوطلب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ایجاد شود و با برنامه ریزی دقیق دوران مرور دغدغه داوطلب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری از بابت درس ریاضی به حداقل برسد.

 

 

نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری