درس حسابداری صنعتی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دارای ضریب 2 می باشد که 25 سوال را به خود اختصاص داده است. حسابداری صنعتی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری جزء دروسی است که برای داوطلبان نسبتا دشوار است.

یادگیری درس حسابداری صنعتی اصلا سخت و دشوار نیست، بطور کلی می توان گفت برای یادگیری این درس نیازی نیست مطالب را حفظ کنید بلکه یکبار مبحث را بصورت کلی بخوانید و سپس در دور دوم بر جزئیات تأکید بیشتری کنید. یعنی در واقع هر فصل صنعتی یک مطلب کلی دارد که با درک آن تعداد زیادی از تست ها قابل حل هستند. بنابراین لازم نیست این درس را خط به خط حفظ کنید .

سپس به سراغ تست ها بروید در مرحله اول تست هایی که ساده هستند و بدون نیاز به برگشتن به مطلب قابل حل هستند را حل کنید و سپس به سراغ سایر تست ها بروید. مهمترین نکته برای این درس آن است که بتوانید با تست زنی زیاد به مرحله تسلط برسید. تست هایی که برایتان دشوار است را علامت گذاری کنید که در مرحله مرور به سراغ آن ها بروید.

روش خواندن حسابداری صنعتی برای داوطلبانی که پایه ضعیف دارند از یک منبع ساده شروع می شود و بهتر است داوطلبان ضعیف کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سراغ منابع ساده تر بروند و سپس برای هر سرفصل چند تمرین تشریحی حل کنند تا بتوانند اصل مطلب را درک کنند و بر تست ها مسلط شوند.

 

با کلیک بر روی لینک های پایین روش مطالعه سایر دروس تخصصی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری را نیز می توانید مطالعه کنید.

روش خواندن درس حسابداری مالی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس حسابرسی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس ریاضی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

روش خواندن درس آمار کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

 

 

 

نمونه ای از یک منبع ساده برای حسابداری صنعتی
نمونه ای از یک منبع ساده برای حسابداری صنعتی

 

داوطلبان قوی در حسابداری صنعتی ارشد حسابداری، با وقت گذاشتن روی مفاهیم و مرور آنها وقت خود را تلف نکنند و می توانند با مرور درسنامه سریعتر به سراغ تست ها رفته و سرعت عمل خود را در پاسخگویی به تست ها افزایش دهند.

 

 

نمونه ای از برنامه ریزی حسابداری صنعتی برای داوطلبان قوی
نمونه ای از برنامه ریزی حسابداری صنعتی برای داوطلبان قوی

 

روش خواندن و مطالعه حسابداری صنعتی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای داوطلبان ضعیف، براساس یک برنامه ریزی بسیار حرفه ای قابل شرح است. برنامه ریزی 3گام ابتدا با توجه به وضعیت داوطلب برنامه ای برای مطالعه مفهومی درس قرار می دهد و سپس برای افزایش سرعت عمل داوطلب در پاسخگویی به تست ها، زمان مناسبی را برای حل تست قرار می دهد و روی این قسمت از برنامه تمرکز ویژه ای می کند.

 

نمونه ای از برنامه ریزی حسابداری صنعتی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای داوطلبان ضعیف
نمونه ای از برنامه ریزی حسابداری صنعتی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری برای داوطلبان ضعیف

 

در برنامه ریزی 3گام برای تست زنی زمانی مناسب در نظر گرفته می شود تا تسلط کافی در داوطلب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ایجاد شود و با برنامه ریزی دقیق دوران مرور دغدغه داوطلب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری از بابت درس حسابداری صنعتی به حداقل برسد.

 

 

نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری
نمونه ای از آنالیز و پیش بینی برنامه ریزی در کنکور ارشد حسابداری