بودجه بندی و تحلیل سوالات درس مدارهای الکتریکی

این درس که شامل 15 تست می باشد به صورت تقریبی 45 دقیقه زمان دارد به عبارتی هر تست 3 دقیقه. از 15 تست این درس به طور معمول 7 سوال از سرفصل های مدار 1 و 8 سوال از مدار 2 سوال می آید. در جدول زیر به بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی از درس های مهم در تحلیل و بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد برق می پردازیم.

 

بودجه بندی و تحلیل سوالات درس مدارهای الکتریکی در آزمون کارشناسی ارشد برق از سال 91 تا 1400

تحلیل و بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد برق از سال 1391 تا 1400
تحلیل و بودجه بندی درس مدارهای الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد برق از سال 1391 تا 1400
 
دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی برق را می توانید از طریق ربات تلگرامی تخمین رتبه سایت 3گام انجام دهید.

با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، همگام با دانش به روز کنکور کارشناسی ارشد برق، درس های خود را به روشی بخوانید که بهترین بازدهی و نتیجه را داشته باشد. 

 

 

 برای مشاهده بودجه بندی مابقی دروس بر روی لینک مربوط با هر درس کلیک کنید:

 

بودجه بندی و تعداد سوالات دروس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس مدارهای منطقی و سیستم های دیجیتال در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس الکترومغناطیس در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس سیستم های قدرت (تحلیل سیستم های انرژی) در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس کنترل در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس ماشین های الکتریکی در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس تجزیه و تحلیل سیستم ها و سیگنال ها در کنکور کارشناسی ارشد برق

بودجه بندی و تعداد سوالات درس الکترونیک در کنکور کارشناسی ارشد برق