برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد تربیت بدنی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

 

 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی هم اهمیت میانگین درصدها تایید شده است. 

 

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی استفاده کنید.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد علوم ورزشی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم ورزشی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم ورزشی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش فیزیولوژی ورزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش بیومکانیک ورزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش مدیریت ورزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - گرایش روان شناسی ورزشی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روان شناسی ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش روان شناسی ورزشی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش روان شناسی ورزشی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش رفتار حرکتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) روان شناسی ورزشی (ضریب 2)
5 6 8399 50 16.67 63.33 40 31.67 30 41.67 23.33
14 17 7798 20 46.67 46.67 28.33 45 65 33.33 0
58 69 6590 -4.43 13.33 50 33.33 36.67 45 50 0
97 113 6057 63.33 51.67 58.33 30 0 25 0 10
185 214 5457 7.78 45 86.67 6.67 0 38.33 55 0
234 269 5177 0 58.33 36.67 -1.66 25 18.33 43.33 0
277 315 5033 0 16.67 30 0 33.33 0 41.67 10
387 439 4699 14.44 51.67 41.67 -3.32 0 43.33 41.67 0
485 540 4518 17.78 0 56.67 0 0 46.67 46.67 0
882 1001 3928 61.11 3.33 5 1.67 6.67 5 5 0
892 1013 3909 0 11.67 33.33 0 11.67 -5 8.33 23.33
970 1097 3837 55.56 -1.66 11.67 15 -1.66 23.33 0 -6.66
1092 1231 3738 0 21.67 -5 -5 18.33 30 6.67 13.33
2759 3146 2977 50 0 10 8.33 0 0 0 0
4123 4699 2630 16.67 40 0 0 0 0 0 0
5832 6659 2322 0 1.67 6.67 11.67 5 -3.32 15 -3.32
6494 7432 2214 0 6.67 -6.66 -5 0 8.33 45 -3.32
7748 8893 2028 10 3.33 0 0 3.33 0 -1.66 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش رفتار حرکتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) روان شناسی ورزشی (ضریب 2)
39 380 4847 3.33 8.33 75 11.67 0 61.67 33.33 0
84 874 4063 2.22 -5 -5 -5 26.67 0 45 23.33
186 1810 3415 53.33 6.67 18.33 8.33 0 0 0 0
197 1939 3365 0 -1.66 6.67 8.33 11.67 8.33 5 16.67
569 5828 2441 0 11.67 13.33 -1.66 -6.66 -3.32 6.67 23.33
573 5844 2438 3.33 -1.66 0 -6.66 10 -3.32 -15 10
843 8579 2069 0 3.33 6.67 -3.32 1.67 -5 21.67 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش رفتار حرکتی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) روان شناسی ورزشی (ضریب 2)
258 8469 2083 -4.43 6.67 20 13.33 -6.66 16.67 0 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
24 26 7387 63.33 51.67 58.33 30 0 25 0
28 31 7186 20 46.67 46.67 28.33 45 65 33.33
41 48 6854 7.78 45 86.67 6.67 0 38.33 55
46 53 6782 50 16.67 63.33 40 31.67 30 41.67
70 81 6323 14.44 51.67 41.67 -3.32 0 43.33 41.67
98 111 5876 0 58.33 36.67 -1.66 25 18.33 43.33
159 178 5299 -4.43 13.33 50 33.33 36.67 45 50
381 434 4482 17.78 0 56.67 0 0 46.67 46.67
466 527 4269 0 20 38.33 5 -3.32 51.67 3.33
620 710 3985 0 53.33 0 -10 -18.32 5 26.67
690 790 3905 16.67 40 0 0 0 0 0
697 799 3894 55.56 -1.66 11.67 15 -1.66 23.33 0
797 919 3746 0 16.67 30 0 33.33 0 41.67
828 956 3705 61.11 3.33 5 1.67 6.67 5 5
1472 1686 3219 0 21.67 -5 -5 18.33 30 6.67
1715 1954 3109 0 16.67 6.67 3.33 -10 45 3.33
1884 2146 3040 2.22 6.67 26.67 -1.66 5 0 25
2068 2348 2973 23.33 0 15 -10 -6.66 18.33 26.67
2783 3172 2758 0 16.67 1.67 3.33 10 18.33 -5
2929 3337 2719 0 -1.66 10 -1.66 1.67 10 46.67
2939 3349 2716 -1.1 3.33 11.67 -8.32 -5 13.33 35
3996 4585 2492 0 3.33 6.67 0 10 0 33.33
4175 4793 2463 0 13.33 8.33 -6.66 -1.66 11.67 1.67
4267 4898 2449 0 8.33 3.33 5 6.67 0 8.33
5389 6173 2276 0 0 3.33 0 0 38.33 8.33
5762 6590 2228 0 -5 15 -1.66 10 8.33 15
5818 6650 2222 -2.21 0 10 0 3.33 0 11.67
6067 6938 2189 0 1.67 6.67 11.67 5 -3.32 15
6109 6985 2184 0 -1.66 20 -1.66 -5 0 26.67
8070 9281 1931 -6.66 -3.32 -10 0 5 0 63.33
9843 11304 1646 16.67 -1.66 -3.32 1.67 -5 -8.32 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
21 219 5075 3.33 8.33 75 11.67 0 61.67 33.33
116 1065 3604 53.33 6.67 18.33 8.33 0 0 0
597 5844 2317 0 -1.66 6.67 8.33 11.67 8.33 5
607 5966 2300 0 11.67 13.33 -1.66 -6.66 -3.32 6.67
715 7309 2144 0 3.33 6.67 -3.32 1.67 -5 21.67
798 8169 2049 2.22 -5 -5 -5 26.67 0 45
1077 11332 1641 -3.32 0 1.67 10 -3.32 6.67 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش فیزیولوژی ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
106 4404 2520 -4.43 6.67 20 13.33 -6.66 16.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش بیومکانیک ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
7 9 8276 50 16.67 63.33 40 31.67 30 41.67
23 27 7303 63.33 51.67 58.33 30 0 25 0
27 33 7212 20 46.67 46.67 28.33 45 65 33.33
58 67 6509 -4.43 13.33 50 33.33 36.67 45 50
96 109 6013 7.78 45 86.67 6.67 0 38.33 55
277 315 4826 14.44 51.67 41.67 -3.32 0 43.33 41.67
305 345 4732 55.56 -1.66 11.67 15 -1.66 23.33 0
306 346 4731 17.78 0 56.67 0 0 46.67 46.67
521 598 4187 0 58.33 36.67 -1.66 25 18.33 43.33
627 719 3986 0 20 38.33 5 -3.32 51.67 3.33
736 846 3837 61.11 3.33 5 1.67 6.67 5 5
909 1043 3635 57.78 -3.32 0 3.33 0 8.33 0
1117 1286 3432 50 0 10 8.33 0 0 0
2263 2586 2860 0 6.67 13.33 6.67 6.67 15 -3.32
2364 2704 2828 -2.21 5 23.33 0 -11.66 23.33 10
2434 2784 2807 25.56 -1.66 8.33 0 -3.32 13.33 18.33
3866 4429 2462 0 21.67 -5 -5 18.33 30 6.67
3926 4498 2453 -1.1 3.33 11.67 -8.32 -5 13.33 35
4110 4703 2421 0 8.33 3.33 5 6.67 0 8.33
5176 5932 2254 -2.21 0 10 0 3.33 0 11.67
5207 5970 2247 0 -1.66 20 -1.66 -5 0 26.67
5317 6096 2229 0 -11.66 5 -1.66 1.67 18.33 15
6586 7546 2070 0 53.33 0 -10 -18.32 5 26.67
6610 7573 2067 -6.66 -3.32 -10 0 5 0 63.33
8204 9247 1893 0 13.33 8.33 -6.66 -1.66 11.67 1.67
9290 10333 1759 -2.21 0 11.67 0 -5 -8.32 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش بیومکانیک ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
18 173 5553 3.33 8.33 75 11.67 0 61.67 33.33
88 776 3896 53.33 6.67 18.33 8.33 0 0 0
312 3015 2750 0 -1.66 6.67 8.33 11.67 8.33 5
698 7010 2127 2.22 -5 -5 -5 26.67 0 45
763 7619 2062 -3.32 0 1.67 10 -3.32 6.67 3.33
7389 8432 1983 0 3.33 6.67 -3.32 1.67 -5 21.67
7993 9036 1916 0 11.67 13.33 -1.66 -6.66 -3.32 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش بیومکانیک ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
54 2437 2911 -4.43 6.67 20 13.33 -6.66 16.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
27 33 8108 20 46.67 46.67 28.33 45 65 33.33
61 70 7432 50 16.67 63.33 40 31.67 30 41.67
111 129 6866 7.78 45 86.67 6.67 0 38.33 55
122 141 6719 63.33 51.67 58.33 30 0 25 0
136 157 6556 -4.43 13.33 50 33.33 36.67 45 50
176 204 6275 14.44 51.67 41.67 -3.32 0 43.33 41.67
192 220 6213 17.78 0 56.67 0 0 46.67 46.67
304 355 5509 0 20 38.33 5 -3.32 51.67 3.33
483 564 4824 55.56 -1.66 11.67 15 -1.66 23.33 0
523 613 4718 0 58.33 36.67 -1.66 25 18.33 43.33
555 650 4634 0 13.33 25 -3.32 1.67 48.33 -1.66
815 945 4197 0 16.67 6.67 3.33 -10 45 3.33
1314 1499 3697 57.78 -3.32 0 3.33 0 8.33 0
1370 1561 3656 0 0 3.33 0 0 38.33 8.33
1436 1634 3612 0 11.67 25 3.33 0 21.67 6.67
1440 1638 3610 0 21.67 -5 -5 18.33 30 6.67
1446 1645 3604 -2.21 5 23.33 0 -11.66 23.33 10
2073 2367 3257 0 16.67 30 0 33.33 0 41.67
2173 2480 3208 25.56 -1.66 8.33 0 -3.32 13.33 18.33
2476 2824 3103 -1.1 3.33 11.67 -8.32 -5 13.33 35
2789 3170 2996 50 0 10 8.33 0 0 0
3093 3526 2899 0 -11.66 5 -1.66 1.67 18.33 15
4162 4742 2642 16.67 40 0 0 0 0 0
4310 4911 2610 0 11.67 33.33 0 11.67 -5 8.33
5066 5783 2460 0 13.33 8.33 -6.66 -1.66 11.67 1.67
6114 6847 2315 -2.21 -5 11.67 3.33 -1.66 6.67 0
7053 7786 2192 0 8.33 3.33 5 6.67 0 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
14 105 7078 3.33 8.33 75 11.67 0 61.67 33.33
211 1963 3439 53.33 6.67 18.33 8.33 0 0 0
434 4556 2675 0 -1.66 6.67 8.33 11.67 8.33 5
6920 7653 2209 2.22 -5 -5 -5 26.67 0 45
9421 10154 1913 0 3.33 6.67 -3.32 1.67 -5 21.67
9650 10383 1883 -3.32 0 1.67 10 -3.32 6.67 3.33
9934 10667 1846 0 11.67 13.33 -1.66 -6.66 -3.32 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
78 3447 2919 -4.43 6.67 20 13.33 -6.66 16.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
29 33 8095 50 16.67 63.33 40 31.67 30 41.67
43 49 7668 7.78 45 86.67 6.67 0 38.33 55
71 82 7208 20 46.67 46.67 28.33 45 65 33.33
93 107 6918 -4.43 13.33 50 33.33 36.67 45 50
179 201 6373 14.44 51.67 41.67 -3.32 0 43.33 41.67
180 202 6370 17.78 0 56.67 0 0 46.67 46.67
235 265 6032 63.33 51.67 58.33 30 0 25 0
286 324 5752 0 58.33 36.67 -1.66 25 18.33 43.33
611 697 4849 0 16.67 30 0 33.33 0 41.67
823 936 4511 0 -1.66 10 -1.66 1.67 10 46.67
936 1069 4340 -6.66 -3.32 -10 0 5 0 63.33
1292 1472 3924 -1.1 3.33 11.67 -8.32 -5 13.33 35
1720 1975 3606 16.67 5 10 3.33 -3.32 1.67 20
1914 2200 3477 57.78 -3.32 0 3.33 0 8.33 0
1952 2251 3450 25.56 -1.66 8.33 0 -3.32 13.33 18.33
2414 2769 3240 0 -1.66 20 -1.66 -5 0 26.67
3733 4272 2825 0 21.67 -5 -5 18.33 30 6.67
4209 4811 2716 0 1.67 6.67 11.67 5 -3.32 15
4376 4999 2684 16.67 40 0 0 0 0 0
5192 5950 2514 0 8.33 3.33 5 6.67 0 8.33
5341 6134 2485 0 6.67 13.33 6.67 6.67 15 -3.32
7635 8719 2122 0 16.67 1.67 3.33 10 18.33 -5
10459 11543 1687 0 -1.66 0 -3.32 0 -1.66 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مدیریت ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
22 221 6236 3.33 8.33 75 11.67 0 61.67 33.33
162 1535 3869 2.22 -5 -5 -5 26.67 0 45
226 2097 3533 53.33 6.67 18.33 8.33 0 0 0
424 4167 2846 0 3.33 6.67 -3.32 1.67 -5 21.67
561 5511 2586 0 -1.66 6.67 8.33 11.67 8.33 5
794 8154 2195 0 11.67 13.33 -1.66 -6.66 -3.32 6.67
10019 11103 1777 -3.32 0 1.67 10 -3.32 6.67 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش مدیریت ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
193 6902 2363 -4.43 6.67 20 13.33 -6.66 16.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه آزاد گرایش روان شناسی ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 2) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) روان شناسی ورزشی (ضریب 4)
4 4 9254 50 16.67 63.33 40 31.67 30 41.67 23.33
45 53 7331 20 46.67 46.67 28.33 45 65 33.33 0
55 63 7176 63.33 51.67 58.33 30 0 25 0 10
144 169 6171 -4.43 13.33 50 33.33 36.67 45 50 0
153 178 6133 7.78 45 86.67 6.67 0 38.33 55 0
405 450 5208 14.44 51.67 41.67 -3.32 0 43.33 41.67 0
495 554 5017 17.78 0 56.67 0 0 46.67 46.67 0
522 583 4977 0 6.67 13.33 6.67 6.67 15 -3.32 33.33
536 598 4948 0 58.33 36.67 -1.66 25 18.33 43.33 0
612 684 4828 0 16.67 30 0 33.33 0 41.67 10
727 810 4670 0 11.67 33.33 0 11.67 -5 8.33 23.33
1240 1412 4095 55.56 -1.66 11.67 15 -1.66 23.33 0 -6.66
1254 1427 4087 61.11 3.33 5 1.67 6.67 5 5 0
1466 1667 3940 0 20 38.33 5 -3.32 51.67 3.33 0
1547 1760 3891 0 21.67 -5 -5 18.33 30 6.67 13.33
1917 2184 3660 57.78 -3.32 0 3.33 0 8.33 0 0
1982 2266 3623 0 -1.66 10 -1.66 1.67 10 46.67 10
2043 2335 3585 0 53.33 0 -10 -18.32 5 26.67 20
3624 4148 2973 16.67 5 10 3.33 -3.32 1.67 20 0
3870 4439 2901 0 11.67 25 3.33 0 21.67 6.67 -3.32
4794 5425 2666 0 16.67 6.67 3.33 -10 45 3.33 0
6165 6796 2397 13.33 -3.32 -1.66 5 -11.66 28.33 0 0
7669 8300 2151 0 8.33 3.33 5 6.67 0 8.33 -6.66
9641 10272 1839 -2.21 0 6.67 1.67 10 15 6.67 -13.32
10170 10801 1731 -2.21 0 11.67 0 -5 -8.32 1.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش روان شناسی ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 2) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) روان شناسی ورزشی (ضریب 4)
39 375 5400 3.33 8.33 75 11.67 0 61.67 33.33 0
103 1065 4363 2.22 -5 -5 -5 26.67 0 45 23.33
192 1934 3784 0 -1.66 6.67 8.33 11.67 8.33 5 16.67
197 1983 3757 53.33 6.67 18.33 8.33 0 0 0 0
264 2585 3484 0 11.67 13.33 -1.66 -6.66 -3.32 6.67 23.33
5396 6027 2541 3.33 -1.66 0 -6.66 10 -3.32 -15 10
8485 9116 2025 0 3.33 6.67 -3.32 1.67 -5 21.67 -3.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ورزشی 1401 - سهمیه ایثارگر (25درصد ظرفیت) گرایش روان شناسی ورزشی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 2) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1) روان شناسی ورزشی (ضریب 4)
7597 8228 2163 -4.43 6.67 20 13.33 -6.66 16.67 0 -6.66

 

نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی 1400 - کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تربیت بدنی  1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تربیت بدنی  قرار داده شده است. 

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - گرایش فیزیولوژی ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - گرایش بیومکانیک ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - گرایش مدیریت ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 1400

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
5 5 9250 71.11 0 85 11.67 53.33 0 21.67
74 82 6707 0 33.33 58.33 5 36.67 20 48.33
83 91 6625 0 0 60 -1.66 40 35 73.33
165 185 5999 0 0 58.33 3.33 21.67 75 71.67
431 491 5030 5.56 26.67 71.67 0 13.33 10 23.33
517 598 4837 18.89 0 58.33 -1.66 23.33 0 5
560 651 4764 18.89 20 30 -13.32 23.33 25 21.67
1054 1214 4168 11.11 20 26.67 26.67 15 -1.66 -1.66
1102 1270 4130 0 6.67 31.67 5 16.67 0 35
1128 1299 4117 21.11 0 56.67 13.33 0 55 3.33
1180 1360 4083 15.56 0 56.67 0 15 0 0
1349 1556 3969 26.67 0 8.33 -3.32 21.67 3.33 11.67
1647 1896 3768 12.22 3.33 5 1.67 21.67 1.67 25
1826 2091 3678 45.56 -1.66 5 6.67 1.67 31.67 10
3241 3692 3160 25.56 0 8.33 6.67 10 6.67 6.67
3580 4065 3065 2.22 8.33 8.33 5 10 8.33 0
5643 6414 2585 26.67 0 0 -3.32 0 15 0
6026 6848 2505 1.11 3.33 1.67 0 10 6.67 -3.32
6615 7462 2401 6.67 0 20 -13.32 -6.66 6.67 13.33
8669 9516 2073 24.44 0 3.33 0 -1.66 -1.66 -3.32
9927 10774 1867 5.56 0 0 0 0 0 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
58 525 4981 26.67 56.67 53.33 1.67 0 20 40
65 567 4901 47.78 28.33 26.67 0 20 0 -1.66
172 1497 4002 5.56 15 43.33 3.33 13.33 30 0
221 1970 3732 0 16.67 36.67 -21.66 15 -11.66 13.33
240 2238 3615 0 0 51.67 0 0 0 60
339 3362 3254 0 5 31.67 1.67 0 56.67 13.33
340 3372 3252 0 0 36.67 3.33 0 46.67 6.67
347 3427 3231 33.33 3.33 0 3.33 3.33 -3.32 23.33
502 5347 2789 25.56 0 25 0 0 0 0
600 6523 2565 0 -1.66 10 6.67 11.67 0 10
6539 7386 2413 1.11 -1.66 36.67 3.33 -3.32 0 3.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش فیزیولوژی ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
31 1806 3817 0 6.67 26.67 1.67 21.67 -3.32 6.67
10228 11075 1810 0 -3.32 10 -1.66 3.33 0 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد گرایش رفتار حرکتی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 4) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
66 76 6723 71.11 0 85 11.67 53.33 0 21.67
108 122 6204 0 33.33 58.33 5 36.67 20 48.33
261 300 5356 5.56 26.67 71.67 0 13.33 10 23.33
414 478 4946 0 0 58.33 3.33 21.67 75 71.67
492 572 4739 0 0 60 -1.66 40 35 73.33
655 764 4431 11.11 33.33 28.33 -3.32 0 11.67 5
682 797 4396 18.89 20 30 -13.32 23.33 25 21.67
838 979 4188 11.11 20 26.67 26.67 15 -1.66 -1.66
951 1105 4068 21.11 0 56.67 13.33 0 55 3.33
1301 1495 3732 18.89 0 58.33 -1.66 23.33 0 5
1512 1729 3586 0 6.67 31.67 5 16.67 0 35
1922 2194 3364 15.56 0 56.67 0 15 0 0
3488 3979 2811 0 11.67 13.33 -1.66 5 5 16.67
3983 4552 2680 25.56 0 8.33 6.67 10 6.67 6.67
4505 5147 2570 26.67 0 0 -3.32 0 15 0
6597 7508 2207 7.78 -3.32 0 0 21.67 3.33 6.67
6886 7837 2164 1.11 3.33 1.67 0 10 6.67 -3.32
7323 8330 2098 24.44 0 3.33 0 -1.66 -1.66 -3.32
7851 8954 2017 0 -5 33.33 3.33 5 3.33 -5
8952 10089 1860 1.11 -6.66 6.67 -1.66 1.67 16.67 6.67
9729 10866 1729 0 3.33 5 5 3.33 0 0
10622 11759 1361 -6.66 0 6.67 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش رفتار حرکتی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 4) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
8 59 7010 26.67 56.67 53.33 1.67 0 20 40
54 457 4988 47.78 28.33 26.67 0 20 0 -1.66
147 1281 3913 5.56 15 43.33 3.33 13.33 30 0
182 1642 3642 0 16.67 36.67 -21.66 15 -11.66 13.33
191 1737 3580 0 0 51.67 0 0 0 60
225 2094 3409 0 5 31.67 1.67 0 56.67 13.33
268 2522 3225 0 0 36.67 3.33 0 46.67 6.67
281 2651 3177 33.33 3.33 0 3.33 3.33 -3.32 23.33
416 4182 2766 25.56 0 25 0 0 0 0
566 6061 2427 1.11 -1.66 36.67 3.33 -3.32 0 3.33
8114 9251 1976 0 -1.66 10 6.67 11.67 0 10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش رفتار حرکتی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 4) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
62 3018 3053 0 6.67 26.67 1.67 21.67 -3.32 6.67
10397 11534 1566 0 -3.32 10 -1.66 3.33 0 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد گرایش بیومکانیک ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
28 30 6651 71.11 0 85 11.67 53.33 0 21.67
227 260 4823 0 33.33 58.33 5 36.67 20 48.33
257 294 4698 0 0 58.33 3.33 21.67 75 71.67
356 409 4410 11.11 20 26.67 26.67 15 -1.66 -1.66
391 451 4344 21.11 0 56.67 13.33 0 55 3.33
396 457 4334 0 0 60 -1.66 40 35 73.33
541 626 4065 5.56 26.67 71.67 0 13.33 10 23.33
733 845 3808 0 1.67 51.67 3.33 5 70 11.67
881 1018 3637 45.56 -1.66 5 6.67 1.67 31.67 10
1087 1253 3452 18.89 0 58.33 -1.66 23.33 0 5
1196 1373 3375 0 6.67 31.67 5 16.67 0 35
1557 1786 3168 18.89 20 30 -13.32 23.33 25 21.67
2001 2291 2970 11.11 33.33 28.33 -3.32 0 11.67 5
2994 3420 2692 12.22 3.33 5 1.67 21.67 1.67 25
3687 4198 2537 0 25 3.33 -1.66 1.67 3.33 28.33
4394 5017 2413 26.67 0 0 -3.32 0 15 0
5253 5991 2284 0 28.33 5 -3.32 -8.32 -1.66 31.67
5695 6497 2221 7.78 -3.32 0 0 21.67 3.33 6.67
7359 8325 2019 6.67 5 0 0 0 0 0
8882 9848 1853 5.56 0 0 0 0 0 -5
9485 10451 1780 5.56 -16.66 20 1.67 -8.32 -8.32 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد بیومکانیک ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
38 324 4604 26.67 56.67 53.33 1.67 0 20 40
117 1000 3654 47.78 28.33 26.67 0 20 0 -1.66
150 1396 3358 0 0 51.67 0 0 0 60
159 1521 3290 5.56 15 43.33 3.33 13.33 30 0
182 1704 3205 0 0 36.67 3.33 0 46.67 6.67
207 1917 3117 0 5 31.67 1.67 0 56.67 13.33
223 2086 3048 33.33 3.33 0 3.33 3.33 -3.32 23.33
373 3732 2626 25.56 0 25 0 0 0 0
423 4337 2516 0 16.67 36.67 -21.66 15 -11.66 13.33
426 4345 2514 1.11 -1.66 36.67 3.33 -3.32 0 3.33
611 6356 2239 0 -1.66 10 6.67 11.67 0 10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد بیومکانیک ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
77 3120 2756 0 6.67 26.67 1.67 21.67 -3.32 6.67
10501 11467 1605 0 -3.32 10 -1.66 3.33 0 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آسیب شناسی ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
143 163 6905 0 0 58.33 3.33 21.67 75 71.67
226 262 6384 71.11 0 85 11.67 53.33 0 21.67
349 400 5811 0 1.67 51.67 3.33 5 70 11.67
430 491 5541 0 0 60 -1.66 40 35 73.33
445 507 5495 21.11 0 56.67 13.33 0 55 3.33
497 564 5341 0 33.33 58.33 5 36.67 20 48.33
789 905 4485 5.56 26.67 71.67 0 13.33 10 23.33
850 972 4362 45.56 -1.66 5 6.67 1.67 31.67 10
915 1045 4237 18.89 20 30 -13.32 23.33 25 21.67
2112 2411 3233 0 6.67 31.67 5 16.67 0 35
3392 3875 2788 25.56 0 8.33 6.67 10 6.67 6.67
3676 4200 2725 12.22 3.33 5 1.67 21.67 1.67 25
3763 4306 2703 0 25 3.33 -1.66 1.67 3.33 28.33
3867 4419 2682 6.67 0 20 -13.32 -6.66 6.67 13.33
4905 5534 2497 1.11 -6.66 6.67 -1.66 1.67 16.67 6.67
5051 5680 2474 0 11.67 13.33 -1.66 5 5 16.67
5408 6037 2420 0 10 10 0 6.67 5 8.33
5870 6499 2350 7.78 -3.32 0 0 21.67 3.33 6.67
7340 7969 2157 0 -6.66 -3.32 -5 5 8.33 1.67
9682 10311 1858 5.56 0 0 0 0 0 -5

 

 


نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد آسیب شناسی ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
63 583 5277 26.67 56.67 53.33 1.67 0 20 40
85 761 4774 0 5 31.67 1.67 0 56.67 13.33
102 902 4490 0 0 36.67 3.33 0 46.67 6.67
123 1139 4110 5.56 15 43.33 3.33 13.33 30 0
157 1475 3774 47.78 28.33 26.67 0 20 0 -1.66
198 1930 3450 0 0 51.67 0 0 0 60
360 3534 2869 33.33 3.33 0 3.33 3.33 -3.32 23.33
450 4407 2684 25.56 0 25 0 0 0 0
487 4839 2609 0 16.67 36.67 -21.66 15 -11.66 13.33
5457 6086 2412 1.11 -1.66 36.67 3.33 -3.32 0 3.33
8777 9406 1978 0 -1.66 10 6.67 11.67 0 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد آسیب شناسی ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 1)
114 4689 2638 0 6.67 26.67 1.67 21.67 -3.32 6.67
10889 11518 1643 0 -3.32 10 -1.66 3.33 0 -5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 4)
38 41 7509 0 0 58.33 3.33 21.67 75 71.67
45 49 7370 0 0 60 -1.66 40 35 73.33
47 51 7341 71.11 0 85 11.67 53.33 0 21.67
115 131 6667 0 33.33 58.33 5 36.67 20 48.33
450 511 5146 5.56 26.67 71.67 0 13.33 10 23.33
700 799 4595 0 6.67 31.67 5 16.67 0 35
820 937 4386 18.89 20 30 -13.32 23.33 25 21.67
890 1009 4268 0 1.67 51.67 3.33 5 70 11.67
1248 1436 3868 45.56 -1.66 5 6.67 1.67 31.67 10
1294 1489 3834 18.89 0 58.33 -1.66 23.33 0 5
1563 1792 3650 12.22 3.33 5 1.67 21.67 1.67 25
1661 1903 3593 0 28.33 5 -3.32 -8.32 -1.66 31.67
2189 2490 3331 11.11 33.33 28.33 -3.32 0 11.67 5
2290 2604 3291 15.56 0 56.67 0 15 0 0
3058 3491 3010 6.67 0 20 -13.32 -6.66 6.67 13.33
4406 5022 2665 20 0 6.67 0 6.67 20 6.67
4710 5365 2605 0 10 10 0 6.67 5 8.33
4908 5586 2570 2.22 8.33 8.33 5 10 8.33 0
6578 7481 2271 1.11 -6.66 6.67 -1.66 1.67 16.67 6.67
7008 7976 2200 25.56 20 3.33 -1.66 23.33 -13.32 -5
8361 9467 1993 24.44 0 3.33 0 -1.66 -1.66 -3.32
8489 9595 1977 0 -6.66 -3.32 -5 5 8.33 1.67
10500 11606 1566 5.56 -16.66 20 1.67 -8.32 -8.32 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 5 درصد مدیریت ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 4)
24 202 6293 26.67 56.67 53.33 1.67 0 20 40
37 313 5762 0 0 51.67 0 0 0 60
164 1419 3881 33.33 3.33 0 3.33 3.33 -3.32 23.33
175 1533 3805 47.78 28.33 26.67 0 20 0 -1.66
198 1767 3664 0 5 31.67 1.67 0 56.67 13.33
230 2099 3483 0 16.67 36.67 -21.66 15 -11.66 13.33
240 2256 3420 0 0 36.67 3.33 0 46.67 6.67
271 2616 3287 5.56 15 43.33 3.33 13.33 30 0
477 4748 2719 25.56 0 25 0 0 0 0
542 5626 2562 1.11 -1.66 36.67 3.33 -3.32 0 3.33
625 6818 2371 0 -1.66 10 6.67 11.67 0 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 1400 - سهمیه 25 درصد مدیریت ورزشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فیزیولوژی وتغذیه ورزش (ضریب 1) امار-سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی (ضریب 2) حرکت شناسی وبیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشدویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی واسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان هاومسابقات ورزشی (ضریب 4)
74 3453 3017 0 6.67 26.67 1.67 21.67 -3.32 6.67
10582 11688 1528 0 -3.32 10 -1.66 3.33 0 -5

 

نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تربیت بدنی  99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تربیت بدنی  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش فیزیولوژی ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش بیومکانیک ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش مدیریت ورزشی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 99

 


 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش فیزیولوژی ورزشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش فیزیولوژی ورزشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 99 - کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
10 11 7923 35.56 36.67 83.33 25 5 73.68 3.33
220 249 5040 0 25 60 10 0 47.37 -1.66
241 275 4949 0 0 58.33 23.33 0 76.67 41.67
263 301 4879 4.44 5 51.67 18.33 28.33 56.14 20
380 437 4542 0 20 60 -1.66 5 21.05 -1.66
421 482 4436 -2.21 21.67 46.67 0 -1.66 0 13.33
438 499 4397 40 3.33 46.67 5 5 15.79 26.67
451 514 4356 13.33 -1.66 76.67 18.33 3.33 42.11 8.33
490 560 4286 3.33 0 51.67 23.33 0 66.67 28.33
648 738 4022 8.89 0 50 23.33 0 42.11 18.33
803 910 3835 12.22 8.33 33.33 16.67 1.67 33.33 20
931 1055 3702 -6.66 13.33 33.33 13.33 11.67 17.54 -3.32
1279 1454 3425 0 0 63.33 3.33 0 43.86 0
1353 1541 3369 -1.1 -1.66 28.33 11.67 8.33 61.67 0
1489 1690 3282 15.56 8.33 6.67 0 13.33 6.67 13.33
1663 1884 3181 -1.1 6.67 1.67 26.67 13.33 47.37 0
2078 2353 3002 0 0 40 -5 13.33 5.26 -3.32
2744 3111 2773 -7.77 8.33 13.33 1.67 20 3.51 11.67
3075 3477 2685 -7.77 8.33 15 -5 10 12.28 18.33
3093 3496 2681 0 6.67 26.67 -13.32 26.67 -5.25 -13.32
3568 4018 2577 0 0 -3.32 -6.66 30 5.26 15
4354 4913 2416 16.67 -1.66 8.33 -5 15 7.02 -6.66
4647 5240 2365 -4.43 6.67 1.67 5 0 0 8.33
5098 5752 2294 0 0 5 -1.66 10 14.04 6.67
6064 6856 2146 13.33 -5 8.33 -8.32 10 3.51 -1.66
7079 8008 2009 4.44 -8.32 -6.66 -5 21.67 3.51 1.67
7972 9046 1889 0 -3.32 0 -3.32 5 14.04 8.33
8955 10208 1754 -2.21 -3.32 -3.32 1.67 1.67 17.54 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
17 130 5649 -5.55 23.33 76.67 0 0 22.81 31.67
36 299 4881 14.44 0 66.67 31.67 0 68.33 21.67
64 553 4299 0 -20 66.67 41.67 33.33 0 55
85 769 3981 8.89 6.67 71.67 0 1.67 0 10
101 969 3776 2.22 13.33 20 5 8.33 24.56 5
789 9966 1781 0 -1.66 0 0 0 0 8.33
838 10521 1713 -6.66 3.33 -5 -1.66 5 7.02 -1.66
10289 11741 1388 -3.32 -3.32 6.67 -3.32 3.33 5.26 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
226 6442 2199 0 1.67 8.33 3.33 3.33 3.51 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش های رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
49 59 7111 35.56 36.67 83.33 25 5 73.68 3.33
70 83 6733 4.44 5 51.67 18.33 28.33 56.14 20
279 316 5390 0 0 58.33 23.33 0 76.67 41.67
358 407 5118 0 5 10 0 35 19.3 21.67
404 456 5001 13.33 -1.66 76.67 18.33 3.33 42.11 8.33
438 496 4943 40 3.33 46.67 5 5 15.79 26.67
593 667 4675 3.33 0 51.67 23.33 0 66.67 28.33
745 848 4440 0 0 -3.32 -6.66 30 5.26 15
817 927 4366 8.89 0 50 23.33 0 42.11 18.33
1025 1159 4167 0 25 60 10 0 47.37 -1.66
1058 1196 4140 0 20 60 -1.66 5 21.05 -1.66
1062 1200 4139 3.33 -6.66 35 -13.32 13.33 -1.74 33.33
1080 1221 4119 -1.1 -1.66 28.33 11.67 8.33 61.67 0
1153 1309 4054 0 6.67 26.67 -13.32 26.67 -5.25 -13.32
1315 1488 3940 0 0 40 -5 13.33 5.26 -3.32
1484 1674 3836 12.22 8.33 33.33 16.67 1.67 33.33 20
1505 1698 3826 -1.1 6.67 1.67 26.67 13.33 47.37 0
1664 1878 3737 -1.1 -1.66 6.67 11.67 13.33 -5 40
1738 1961 3695 0 0 63.33 3.33 0 43.86 0
1796 2025 3671 -7.77 8.33 13.33 1.67 20 3.51 11.67
1985 2234 3568 -2.21 21.67 46.67 0 -1.66 0 13.33
2258 2551 3456 16.67 -1.66 8.33 -5 15 7.02 -6.66
2793 3151 3261 0 0 0 28.33 5 73.68 1.67
3840 4341 2957 0 0 5 -1.66 10 14.04 6.67
3963 4481 2924 13.33 -5 8.33 -8.32 10 3.51 -1.66
4057 4587 2902 -7.77 -1.66 11.67 1.67 11.67 26.32 5
5432 6133 2595 0 8.33 -5 0 10 10.53 13.33
5665 6400 2544 0 10 5 3.33 5 -3.5 11.67
6480 7312 2387 0 0 6.67 3.33 0 26.32 3.33
8495 9327 2080 -5.55 11.67 8.33 -6.66 6.67 5.26 -10
9261 10093 1967 3.33 -6.66 1.67 8.33 -6.66 26.32 0
9408 10240 1946 0 0 15 8.33 0 0 -1.66
9502 10334 1932 -2.21 -3.32 -3.32 1.67 1.67 17.54 -1.66
11529 12361 1516 -2.21 6.67 -5 -5 -6.66 3.51 15

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
10 58 7124 0 -20 66.67 41.67 33.33 0 55
39 332 5364 14.44 0 66.67 31.67 0 68.33 21.67
57 532 4900 -5.55 23.33 76.67 0 0 22.81 31.67
129 1314 4050 8.89 6.67 71.67 0 1.67 0 10
156 1749 3804 2.22 13.33 20 5 8.33 24.56 5
10037 10869 1843 -6.66 3.33 -5 -1.66 5 7.02 -1.66
10143 10975 1829 0 -1.66 0 0 0 0 8.33
11059 11891 1668 -3.32 -3.32 6.67 -3.32 3.33 5.26 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های رفتار حرکتی و روانشانسی ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
6583 7415 2371 0 1.67 8.33 3.33 3.33 3.51 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش بیومکانیک ورزشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیومکانیک ورزشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
17 22 6823 35.56 36.67 83.33 25 5 73.68 3.33
110 128 5670 0 0 58.33 23.33 0 76.67 41.67
179 206 5163 4.44 5 51.67 18.33 28.33 56.14 20
210 241 5032 3.33 0 51.67 23.33 0 66.67 28.33
246 281 4921 13.33 -1.66 76.67 18.33 3.33 42.11 8.33
271 310 4789 8.89 0 50 23.33 0 42.11 18.33
437 497 4239 40 3.33 46.67 5 5 15.79 26.67
514 585 4067 0 25 60 10 0 47.37 -1.66
571 653 3951 12.22 8.33 33.33 16.67 1.67 33.33 20
648 742 3832 -1.1 6.67 1.67 26.67 13.33 47.37 0
660 757 3809 0 0 0 28.33 5 73.68 1.67
711 815 3760 -1.1 -1.66 28.33 11.67 8.33 61.67 0
762 870 3694 14.44 0 0 16.67 0 45.61 0
841 959 3590 -6.66 15 16.67 20 6.67 21.05 21.67
934 1066 3492 -6.66 13.33 33.33 13.33 11.67 17.54 -3.32
991 1129 3429 0 0 63.33 3.33 0 43.86 0
1012 1152 3409 0 20 60 -1.66 5 21.05 -1.66
2167 2458 2761 0 10 18.33 5 15 5.26 15
3166 3589 2486 0 5 11.67 0 11.67 0 33.33
3574 4040 2406 0 0 6.67 3.33 0 26.32 3.33
3622 4096 2397 -2.21 0 5 0 23.33 22.81 0
3732 4221 2375 -7.77 8.33 13.33 1.67 20 3.51 11.67
4049 4584 2316 0 3.33 0 -1.66 0 14.04 45
4080 4616 2311 27.78 0 0 0 0 0 0
4624 5230 2224 0 0 5 -1.66 10 14.04 6.67
6089 6885 2039 0 0 3.33 0 16.67 0 0
6187 6992 2029 13.33 -5 8.33 -8.32 10 3.51 -1.66
6832 7735 1957 0 8.33 5 -1.66 10 3.33 6.67
7660 8690 1863 0 -3.32 0 -3.32 5 14.04 8.33
8867 9962 1731 -2.21 1.67 -10 1.67 18.33 -1.74 13.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
13 74 6121 0 -20 66.67 41.67 33.33 0 55
15 97 5912 14.44 0 66.67 31.67 0 68.33 21.67
54 452 4337 -5.55 23.33 76.67 0 0 22.81 31.67
114 1038 3518 8.89 6.67 71.67 0 1.67 0 10
141 1368 3242 2.22 13.33 20 5 8.33 24.56 5
8185 9280 1805 0 -1.66 0 0 0 0 8.33
10550 11645 1377 -3.32 -3.32 6.67 -3.32 3.33 5.26 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
166 5237 2223 0 1.67 8.33 3.33 3.33 3.51 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 99 - کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
13 14 8192 35.56 36.67 83.33 25 5 73.68 3.33
73 83 7162 0 0 58.33 23.33 0 76.67 41.67
204 228 6222 4.44 5 51.67 18.33 28.33 56.14 20
206 230 6209 3.33 0 51.67 23.33 0 66.67 28.33
333 385 5546 13.33 -1.66 76.67 18.33 3.33 42.11 8.33
408 470 5224 -1.1 -1.66 28.33 11.67 8.33 61.67 0
415 477 5205 8.89 0 50 23.33 0 42.11 18.33
425 488 5175 0 25 60 10 0 47.37 -1.66
485 553 4975 0 0 0 28.33 5 73.68 1.67
585 671 4685 0 0 63.33 3.33 0 43.86 0
626 715 4587 40 3.33 46.67 5 5 15.79 26.67
680 781 4457 14.44 0 0 16.67 0 45.61 0
733 840 4356 12.22 8.33 33.33 16.67 1.67 33.33 20
793 906 4255 -1.1 6.67 1.67 26.67 13.33 47.37 0
861 985 4130 0 20 60 -1.66 5 21.05 -1.66
1351 1541 3531 -6.66 13.33 33.33 13.33 11.67 17.54 -3.32
1644 1873 3316 -2.21 21.67 46.67 0 -1.66 0 13.33
2016 2289 3113 0 0 40 -5 13.33 5.26 -3.32
2142 2430 3058 15.56 6.67 6.67 13.33 0 15.79 1.67
2187 2486 3040 3.33 -6.66 35 -13.32 13.33 -1.74 33.33
2311 2625 2990 0 5 23.33 0 16.67 7.02 8.33
2438 2767 2950 -6.66 -1.66 -1.66 6.67 15 22.81 13.33
2605 2951 2890 -7.77 -1.66 11.67 1.67 11.67 26.32 5
3123 3527 2749 0 10 18.33 5 15 5.26 15
3339 3761 2701 0 0 5 -1.66 10 14.04 6.67
3400 3830 2682 7.78 -3.32 21.67 -3.32 5 -1.74 6.67
4187 4716 2508 0 5 11.67 0 11.67 0 33.33
4359 4914 2478 27.78 3.33 3.33 3.33 0 0 1.67
4527 5105 2447 -3.32 8.33 6.67 -1.66 0 15.79 -5
4584 5173 2435 -7.77 8.33 13.33 1.67 20 3.51 11.67
4695 5294 2415 3.33 -3.32 -1.66 10 1.67 10.53 3.33
4960 5597 2370 0 -3.32 0 -3.32 5 14.04 8.33
5332 6013 2314 16.67 5 0 5 0 0 0
6360 7175 2171 0 6.67 26.67 -13.32 26.67 -5.25 -13.32
6999 7906 2082 0 0 -1.66 0 0 0 30
7270 8236 2047 0 10 5 3.33 5 -3.5 11.67
8734 9845 1864 0 0 15 8.33 0 0 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
15 126 6824 14.44 0 66.67 31.67 0 68.33 21.67
62 508 5094 -5.55 23.33 76.67 0 0 22.81 31.67
88 744 4533 0 -20 66.67 41.67 33.33 0 55
136 1213 3826 2.22 13.33 20 5 8.33 24.56 5
162 1500 3561 8.89 6.67 71.67 0 1.67 0 10
9189 10300 1808 0 -1.66 0 0 0 0 8.33
9510 10621 1768 -6.66 3.33 -5 -1.66 5 7.02 -1.66
10538 11649 1608 -3.32 -3.32 6.67 -3.32 3.33 5.26 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
232 6864 2206 0 1.67 8.33 3.33 3.33 3.51 3.33

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - گرایش مدیریت ورزشی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد تربیت بدنی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مدیریت ورزشی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی 99 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
54 67 7108 0 0 58.33 23.33 0 76.67 41.67
97 113 6614 35.56 36.67 83.33 25 5 73.68 3.33
254 295 5796 3.33 0 51.67 23.33 0 66.67 28.33
257 298 5775 4.44 5 51.67 18.33 28.33 56.14 20
278 322 5680 40 3.33 46.67 5 5 15.79 26.67
480 552 5043 8.89 0 50 23.33 0 42.11 18.33
512 588 4973 13.33 -1.66 76.67 18.33 3.33 42.11 8.33
578 661 4811 3.33 -6.66 35 -13.32 13.33 -1.74 33.33
602 686 4746 -1.1 -1.66 6.67 11.67 13.33 -5 40
684 778 4579 0 3.33 0 -1.66 0 14.04 45
719 820 4512 12.22 8.33 33.33 16.67 1.67 33.33 20
924 1046 4189 0 5 11.67 0 11.67 0 33.33
992 1124 4112 -2.21 21.67 46.67 0 -1.66 0 13.33
1072 1217 4008 -6.66 15 16.67 20 6.67 21.05 21.67
1108 1255 3964 0 5 10 0 35 19.3 21.67
1126 1275 3948 0 25 60 10 0 47.37 -1.66
1339 1519 3754 4.44 0 10 16.67 8.33 7.02 18.33
1583 1782 3550 0 0 63.33 3.33 0 43.86 0
2645 2959 3025 2.22 0 -8.32 -6.66 13.33 1.75 18.33
3575 4012 2754 0 10 5 3.33 5 -3.5 11.67
3897 4376 2665 27.78 3.33 3.33 3.33 0 0 1.67
3985 4480 2642 0 0 5 -1.66 10 14.04 6.67
4203 4730 2591 0 8.33 -5 0 10 10.53 13.33
4447 5018 2534 0 -11.66 -1.66 1.67 21.67 22.81 3.33
4634 5240 2497 -2.21 0 5 0 23.33 22.81 0
5167 5838 2396 -7.77 -1.66 11.67 1.67 11.67 26.32 5
5257 5945 2377 0 8.33 5 -1.66 10 3.33 6.67
5428 6133 2348 -2.21 6.67 -5 -5 -6.66 3.51 15
5734 6488 2290 3.33 -3.32 -1.66 10 1.67 10.53 3.33
6006 6800 2248 13.33 -5 8.33 -8.32 10 3.51 -1.66
7101 8055 2073 3.33 -6.66 1.67 8.33 -6.66 26.32 0
8499 9645 1875 0 0 15 8.33 0 0 -1.66
9112 10309 1787 -2.21 -3.32 -3.32 1.67 1.67 17.54 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
10 40 7488 0 -20 66.67 41.67 33.33 0 55
31 194 6181 -5.55 23.33 76.67 0 0 22.81 31.67
32 206 6122 14.44 0 66.67 31.67 0 68.33 21.67
103 980 4264 8.89 6.67 71.67 0 1.67 0 10
178 1953 3450 2.22 13.33 20 5 8.33 24.56 5
568 7043 2212 0 -1.66 0 0 0 0 8.33
10584 11781 1386 -3.32 -3.32 6.67 -3.32 3.33 5.26 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
228 6431 2301 0 1.67 8.33 3.33 3.33 3.51 3.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 4)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

144 156 6010 -4.43 40 73.33 5 13.33 21.67 53.33
152 166 5949 0 38.33 49.12 5 25 -3.32 8.33
172 190 5827 47.78 60 56.14 3.33 1.67 5 23.33
177 195 5805 68.89 8.33 14.04 10 15 11.67 5
180 199 5795 15.56 3.33 86.67 10 5 58.33 31.67
195 214 5751 0 3.33 82.46 0 16.67 41.67 6.67
281 309 5449 -10 -11.66 15.79 1.67 33.33 10 33.33
298 327 5406 41.11 8.33 77.19 5 3.33 35 0
399 447 5116 0 0 88.33 8.33 -5 63.33 43.33
470 524 4975 8.89 28.33 12.28 0 18.33 -1.66 38.33
632 699 4720 0 36.67 81.67 0 0 28.33 0
845 941 4459 0 0 80 0 0 0 66.67
1125 1264 4194 0 18.33 26.67 13.33 13.33 5 13.33
1252 1406 4094 0 0 56.67 0 0 33.33 30
1384 1558 3991 1.11 18.33 56.14 -1.66 1.67 11.67 23.33
1587 1780 3875 -11.1 0 20 1.67 20 26.67 -6.66
1733 1942 3777 0 0 61.4 0 0 0 41.67
2293 2559 3498 0 11.67 47.37 0 0 13.33 26.67
2511 2810 3404 0 8.33 26.32 -1.66 10 -3.32 11.67
3194 3566 3164 0 0 45.61 0 0 0 55
3617 4028 3040 -3.32 6.67 45 -3.32 1.67 6.67 23.33
4591 5111 2785 0 3.33 5.26 0 8.33 -5 10
5439 6092 2593 0 -1.66 28.07 0 0 -3.32 28.33
6534 7327 2380 0 10 7.02 -1.66 3.33 11.67 1.67
7077 7888 2289 0 11.67 8.77 -6.66 -1.66 16.67 10
7146 7957 2279 -5.55 10 19.3 -3.32 -6.66 0 10
8494 9305 2090 6.67 6.67 6.67 -13.32 6.67 -20 0
9329 10140 1975 6.67 8.33 -1.74 1.67 0 -6.66 6.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 4)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

170 2097 3690 0 1.67 3.51 0 26.67 -8.32 -3.32
225 2855 3388 2.22 5 5.26 3.33 13.33 -1.66 6.67
226 2865 3384 31.11 25 7.02 0 -3.32 -1.66 21.67
270 3566 3164 -2.21 35 10.53 -5 0 26.67 18.33
288 3804 3092 0 5 35.09 0 -1.66 10 16.67
296 3926 3063 0 0 49.12 1.67 0 16.67 6.67
317 4270 2979 -5.55 0 31.67 1.67 6.67 16.67 -10
338 4624 2894 3.33 0 26.32 0 0 5 10
409 5667 2669 -4.43 3.33 -1.74 8.33 3.33 0 26.67
487 6699 2490 0 0 0 0 10 0 10
8584 9395 2079 0 28.33 1.75 -6.66 3.33 -5 0
11934 12745 1656 -1.1 15 14.04 1.67 -10 -5 1.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 4)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

8913 9724 2030 -3.32 1.67 14.04 3.33 -1.66 3.33 10
10649 11460 1812 -4.43 -1.66 -1.74 10 -3.32 36.67 3.33
13119 13930 1491 -4.43 3.33 3.33 1.67 -6.66 5 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 4)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

16 16 7495 47.78 60 56.14 3.33 1.67 5 23.33
79 83 6141 -4.43 40 73.33 5 13.33 21.67 53.33
122 128 5748 0 36.67 81.67 0 0 28.33 0
163 175 5401 0 38.33 49.12 5 25 -3.32 8.33
250 273 4987 15.56 3.33 86.67 10 5 58.33 31.67
264 288 4960 41.11 8.33 77.19 5 3.33 35 0
372 405 4663 0 0 88.33 8.33 -5 63.33 43.33
374 408 4659 68.89 8.33 14.04 10 15 11.67 5
414 458 4567 8.89 28.33 12.28 0 18.33 -1.66 38.33
501 558 4376 0 21.67 49.12 3.33 5 25 13.33
555 619 4296 0 3.33 82.46 0 16.67 41.67 6.67
569 633 4284 1.11 18.33 56.14 -1.66 1.67 11.67 23.33
764 857 4032 0 0 80 0 0 0 66.67
827 926 3984 0 20 38.6 5 6.67 10 20
1063 1201 3765 0 18.33 26.67 13.33 13.33 5 13.33
1157 1309 3683 0 11.67 47.37 0 0 13.33 26.67
1214 1376 3644 0 0 57.89 0 0 10 46.67
1481 1674 3470 0 0 61.4 0 0 0 41.67
2420 2713 3051 -2.21 18.33 5.26 -8.32 6.67 -1.66 10
2722 3041 2960 0 23.33 22.81 -11.66 10 -20 -13.32
3105 3467 2857 -20 13.33 8.77 15 13.33 20 6.67
4698 5244 2524 -6.66 1.67 0 6.67 1.67 20 50
5360 6004 2403 0 -1.66 28.07 0 0 -3.32 28.33
6790 7627 2192 0 0 7.02 0 5 0 23.33
7773 8728 2061 0 8.33 -5.25 -3.32 1.67 5 0
8411 9454 1980 -7.77 8.33 14.04 -3.32 -10 0 13.33
9368 10536 1862 6.67 6.67 6.67 -13.32 6.67 -20 0
11794 13212 1560 0 6.67 -8.76 -6.66 -1.66 -1.66 1.67
13047 14465 1358 -5.55 -10 10.53 -6.66 -8.32 -6.66 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 4)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

53 573 4358 -2.21 35 10.53 -5 0 26.67 18.33
70 711 4187 31.11 25 7.02 0 -3.32 -1.66 21.67
212 2467 3130 0 5 35.09 0 -1.66 10 16.67
259 3247 2912 0 28.33 1.75 -6.66 3.33 -5 0
279 3548 2838 0 0 49.12 1.67 0 16.67 6.67
309 3935 2756 3.33 0 26.32 0 0 5 10
365 4934 2575 2.22 5 5.26 3.33 13.33 -1.66 6.67
396 5399 2499 -4.43 3.33 -1.74 8.33 3.33 0 26.67
442 6141 2385 -5.55 0 31.67 1.67 6.67 16.67 -10
454 6333 2362 -1.1 15 14.04 1.67 -10 -5 1.67
722 10613 1853 0 1.67 3.51 0 26.67 -8.32 -3.32
778 11503 1754 0 0 0 0 10 0 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 4)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

358 8857 2047 -3.32 1.67 14.04 3.33 -1.66 3.33 10
508 11459 1758 -4.43 -1.66 -1.74 10 -3.32 36.67 3.33
531 11898 1708 -4.43 3.33 3.33 1.67 -6.66 5 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 4)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

138 150 5451 15.56 3.33 86.67 10 5 58.33 31.67
139 151 5437 47.78 60 56.14 3.33 1.67 5 23.33
191 206 5174 0 0 88.33 8.33 -5 63.33 43.33
225 249 5009 41.11 8.33 77.19 5 3.33 35 0
240 265 4930 -4.43 40 73.33 5 13.33 21.67 53.33
256 281 4878 68.89 8.33 14.04 10 15 11.67 5
420 467 4428 0 36.67 81.67 0 0 28.33 0
480 536 4310 0 3.33 82.46 0 16.67 41.67 6.67
541 602 4203 2.22 0 56.14 8.33 0 50 0
548 610 4197 0 38.33 49.12 5 25 -3.32 8.33
569 634 4170 0 0 80 0 0 0 66.67
764 863 3870 0 0 56.67 0 0 33.33 30
866 984 3754 0 21.67 49.12 3.33 5 25 13.33
873 991 3750 0 0 57.89 0 0 10 46.67
962 1091 3653 0 18.33 26.67 13.33 13.33 5 13.33
1006 1141 3614 0 0 64.91 0 0 0 31.67
1135 1289 3490 0 0 57.89 8.33 0 0 13.33
2220 2475 2895 0 0 52.63 0 5 0 28.33
3265 3635 2592 0 18.33 5.26 0 0 0 50
6609 7392 2062 -1.1 -8.32 15.79 -1.66 -8.32 -8.32 23.33
8169 9006 1912 0 21.67 5.26 -3.32 8.33 -8.32 -5
10524 11361 1699 4.44 0 0 0 3.33 0 -3.32
11709 12546 1594 0 5 1.75 -3.32 -8.32 -11.66 -1.66
13680 14517 1330 5.56 3.33 -1.74 -6.66 -1.66 -8.32 -8.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 4)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

162 1599 3272 31.11 25 7.02 0 -3.32 -1.66 21.67
188 2213 2993 0 5 35.09 0 -1.66 10 16.67
192 2243 2978 0 0 49.12 1.67 0 16.67 6.67
206 2445 2906 -2.21 35 10.53 -5 0 26.67 18.33
226 2796 2801 3.33 0 26.32 0 0 5 10
241 3056 2726 -4.43 3.33 -1.74 8.33 3.33 0 26.67
291 3866 2545 2.22 5 5.26 3.33 13.33 -1.66 6.67
306 4138 2499 -5.55 0 31.67 1.67 6.67 16.67 -10
8791 9628 1856 -1.1 15 14.04 1.67 -10 -5 1.67
9268 10105 1815 0 1.67 3.51 0 26.67 -8.32 -3.32
9737 10574 1772 0 0 0 0 10 0 10
11192 12029 1641 0 28.33 1.75 -6.66 3.33 -5 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 4)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

181 5978 2222 -4.43 -1.66 -1.74 10 -3.32 36.67 3.33
218 6711 2141 -3.32 1.67 14.04 3.33 -1.66 3.33 10
11126 11963 1646 -4.43 3.33 3.33 1.67 -6.66 5 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 4)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

102 109 6818 15.56 3.33 86.67 10 5 58.33 31.67
105 112 6793 0 0 88.33 8.33 -5 63.33 43.33
224 244 5813 41.11 8.33 77.19 5 3.33 35 0
283 315 5569 0 3.33 82.46 0 16.67 41.67 6.67
314 352 5440 2.22 0 56.14 8.33 0 50 0
349 395 5291 47.78 60 56.14 3.33 1.67 5 23.33
352 398 5289 -4.43 40 73.33 5 13.33 21.67 53.33
368 416 5247 0 36.67 81.67 0 0 28.33 0
466 530 4886 0 0 56.67 0 0 33.33 30
513 587 4730 68.89 8.33 14.04 10 15 11.67 5
659 758 4358 0 21.67 49.12 3.33 5 25 13.33
848 962 4045 0 0 80 0 0 0 66.67
884 1004 3987 0 0 57.89 0 0 10 46.67
904 1026 3953 1.11 18.33 56.14 -1.66 1.67 11.67 23.33
1231 1400 3565 55.56 8.33 20 -5 0 8.33 3.33
1282 1452 3527 0 0 64.91 0 0 0 31.67
1330 1504 3479 0 0 17.54 0 0 23.33 25
1680 1886 3258 -11.1 0 20 1.67 20 26.67 -6.66
2219 2471 3009 0 10 3.51 -3.32 6.67 10 26.67
2244 2497 2998 -20 13.33 8.77 15 13.33 20 6.67
2767 3084 2818 0 0 52.63 0 5 0 28.33
3931 4369 2543 0 18.33 5.26 0 0 0 50
4776 5316 2385 5.56 13.33 -1.74 -6.66 0 5 30
5455 6083 2276 31.11 0 0 0 3.33 0 5
7335 8102 2046 4.44 -1.66 5.26 -1.66 3.33 3.33 -1.66
9637 10404 1819 0 13.33 -1.74 -3.32 -1.66 0 5
11123 11890 1675 0 -5 10.53 -1.66 5 -1.66 -8.32
12774 13541 1492 1.11 5 0 0 0 0 0
14182 14949 1176 -10 -1.66 12.28 1.67 1.67 -6.66 -10

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 4)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

115 1101 3862 -2.21 35 10.53 -5 0 26.67 18.33
156 1621 3401 0 0 49.12 1.67 0 16.67 6.67
168 1858 3271 0 5 35.09 0 -1.66 10 16.67
183 2100 3154 31.11 25 7.02 0 -3.32 -1.66 21.67
213 2647 2946 -5.55 0 31.67 1.67 6.67 16.67 -10
220 2707 2927 3.33 0 26.32 0 0 5 10
384 5427 2369 -4.43 3.33 -1.74 8.33 3.33 0 26.67
398 5665 2336 2.22 5 5.26 3.33 13.33 -1.66 6.67
10316 11083 1755 0 0 0 0 10 0 10
11378 12145 1651 0 28.33 1.75 -6.66 3.33 -5 0
11542 12309 1633 -1.1 15 14.04 1.67 -10 -5 1.67
12161 12928 1565 0 1.67 3.51 0 26.67 -8.32 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 4)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 1)

50 2428 3021 -4.43 -1.66 -1.74 10 -3.32 36.67 3.33
6873 7640 2094 -3.32 1.67 14.04 3.33 -1.66 3.33 10
10450 11217 1743 -4.43 3.33 3.33 1.67 -6.66 5 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 4)

129 138 6761 -4.43 40 73.33 5 13.33 21.67 53.33
136 145 6719 0 0 80 0 0 0 66.67
175 190 6488 0 0 88.33 8.33 -5 63.33 43.33
223 243 6247 15.56 3.33 86.67 10 5 58.33 31.67
237 260 6181 47.78 60 56.14 3.33 1.67 5 23.33
416 462 5533 0 0 57.89 0 0 10 46.67
564 628 5161 0 0 61.4 0 0 0 41.67
610 680 5088 0 0 0 0 0 0 68.33
613 683 5081 0 0 45.61 0 0 0 55
650 724 5013 0 0 56.67 0 0 33.33 30
662 736 4997 8.89 28.33 12.28 0 18.33 -1.66 38.33
748 833 4821 0 0 64.91 0 0 0 31.67
761 849 4789 41.11 8.33 77.19 5 3.33 35 0
826 925 4678 28.89 0 36.84 0 0 0 28.33
841 945 4652 68.89 8.33 14.04 10 15 11.67 5
907 1021 4552 0 3.33 82.46 0 16.67 41.67 6.67
912 1027 4545 1.11 18.33 56.14 -1.66 1.67 11.67 23.33
935 1052 4509 0 18.33 5.26 0 0 0 50
949 1069 4490 10 6.67 38.6 0 -1.66 8.33 30
996 1121 4425 -6.66 1.67 0 6.67 1.67 20 50
1010 1136 4415 0 36.67 81.67 0 0 28.33 0
1802 2009 3660 -3.32 6.67 45 -3.32 1.67 6.67 23.33
2089 2334 3501 55.56 8.33 20 -5 0 8.33 3.33
2947 3294 3116 0 0 7.02 0 5 0 23.33
4109 4586 2767 0 10 10.53 -3.32 0 11.67 13.33
5109 5713 2554 0 3.33 5.26 0 8.33 -5 10
7281 8182 2179 -7.77 8.33 14.04 -3.32 -10 0 13.33
8012 8996 2075 21.11 -1.66 5.26 -15 10 -8.32 1.67
9483 10467 1900 -5.55 -10 10.53 -6.66 -8.32 -6.66 10
12497 13481 1527 0 -5 10.53 -1.66 5 -1.66 -8.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 4)

140 1428 4099 31.11 25 7.02 0 -3.32 -1.66 21.67
173 1887 3728 -2.21 35 10.53 -5 0 26.67 18.33
182 2068 3628 0 5 35.09 0 -1.66 10 16.67
218 2531 3413 -4.43 3.33 -1.74 8.33 3.33 0 26.67
266 3116 3181 3.33 0 26.32 0 0 5 10
272 3177 3160 0 0 49.12 1.67 0 16.67 6.67
390 5134 2664 2.22 5 5.26 3.33 13.33 -1.66 6.67
596 8244 2170 -5.55 0 31.67 1.67 6.67 16.67 -10
603 8370 2154 0 0 0 0 10 0 10
9901 10885 1850 -1.1 15 14.04 1.67 -10 -5 1.67
10301 11285 1805 0 28.33 1.75 -6.66 3.33 -5 0
10946 11930 1727 0 1.67 3.51 0 26.67 -8.32 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 2)

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

(ضریب 1)

آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

(ضریب 2)

حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی

(ضریب 1)

رشد و یادگیری حرکتی

(ضریب 1)

حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی

(ضریب 1)

مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی

(ضریب 4)

238 6668 2389 -3.32 1.67 14.04 3.33 -1.66 3.33 10
9103 10087 1945 -4.43 -1.66 -1.74 10 -3.32 36.67 3.33
12426 13410 1536 -4.43 3.33 3.33 1.67 -6.66 5 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی- کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد تربیت بدنی  97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد تربیت بدنی  قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 -سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش فیزیولوژی ورزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش بیومکانیک ورزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 97

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- گرایش مدیریت ورزشی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی97

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
283 5277 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
369 5098 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
569 4759 2.22 0 26.67 0 26.67 6.67 35
603 4715 5.56 0 11.67 -7.01 33.33 6.67 18.33
739 4567 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
933 4363 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
962 4335 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
1330 4058 -2.21 8.33 25 0 21.05 3.33 23.33
1514 3959 61.11 -10 0 7.02 10.53 15 6.67
1850 3770 0 30 45 18.33 0 35 10
2425 3522 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3222 3274 60 -3.32 3.33 0 1.75 10 0
4283 3017 0 1.67 51.67 0 0 0 43.33
6989 2529 2.22 16.67 3.33 8.77 -3.5 6.67 5
9374 2200 7.78 -3.32 5 0 8.77 -3.32 0
11615 1922 0 1.67 0 -5.25 3.51 11.67 5
12985 1732 5.56 0 0 0 0 0 0
14767 1397 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
50 688 4676 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 26.67
60 925 4441 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 26.67
63 949 4425 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 15
128 2095 3744 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 5
164 2636 3532 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 21.67
189 2920 3442 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
315 5171 2928 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 -6.66
6381 6985 2618 41.11 0 0 0 0 -3.32 23.33
6754 7358 2560 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 10
8851 9455 2268 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
21 966 4410 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 8.33
6754 7358 2560 0 0 11.67 5.26 3.51 0 1.67
8869 9473 2266 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 15

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
115 5650 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
205 5098 0 30 45 18.33 0 35 10
303 4772 -2.21 36.67 21.67 -3.5 12.28 16.67 -6.66
419 4465 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
420 4462 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
426 4450 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
508 4301 17.78 18.33 36.67 -1.74 8.77 8.33 8.33
613 4139 48.89 11.67 0 -1.74 0 21.67 10
785 3934 83.33 1.67 0 10.53 -7.01 3.33 25
927 3784 7.78 1.67 61.67 20 0 40 8.33
1257 3541 3.33 -1.66 53.33 10.53 3.51 13.33 8.33
1608 3351 2.22 16.67 3.33 8.77 -3.5 6.67 5
1905 3215 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
2151 3122 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3398 2770 5.56 0 11.67 -7.01 33.33 6.67 18.33
5923 2337 8.89 -1.66 -13.32 0 -5.25 18.33 30
7057 2197 0 0 11.67 0 3.51 -6.66 26.67
9629 1898 1.11 6.67 1.67 1.67 -7.01 1.67 3.33
11359 1731 0 5 -1.66 0 0 0 0
14488 1243 2.22 -11.66 0 0 0 0 0
14569 1205 0 -11.66 6.67 0 -3.5 11.67 -13.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
39 507 4374 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 26.67
144 2140 3194 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
157 2487 3080 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 15
300 4862 2569 41.11 0 0 0 0 -3.32 23.33
338 5701 2442 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 5
363 6191 2379 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 26.67
422 7162 2265 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 21.67
429 7254 2255 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 0
9511 10563 1910 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 -6.66
11784 12836 1689 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
225 6453 2345 0 0 11.67 5.26 3.51 0 1.67
275 7601 2217 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 15
9578 10630 1903 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
236 5742 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
299 5500 7.78 1.67 61.67 20 0 40 8.33
319 5422 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
346 5340 0 30 45 18.33 0 35 10
436 5101 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
458 5054 83.33 1.67 0 10.53 -7.01 3.33 25
576 4807 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
718 4610 3.33 -1.66 53.33 10.53 3.51 13.33 8.33
1450 3916 48.89 11.67 0 -1.74 0 21.67 10
2049 3592 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
2800 3291 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3941 2967 0 -6.66 11.67 14.04 -5.25 13.33 0
4259 2900 5.56 0 11.67 -7.01 33.33 6.67 18.33
5533 2673 0 -8.32 8.33 8.77 15.79 -11.66 10
9367 2153 -4.43 18.33 5 -8.76 22.81 3.33 -3.32
12732 1750 5.56 -3.32 8.33 0 3.51 0 1.67
14370 1506 0 5 -1.66 0 0 0 0
14880 1399 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
34 410 5272 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 26.67
130 1790 3817 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
134 1833 3798 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 15
197 2944 3338 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 5
4611 5060 2835 41.11 0 0 0 0 -3.32 23.33
5178 5627 2736 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 26.67
5562 6011 2669 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 21.67
7527 7976 2380 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 -6.66
7920 8369 2328 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 0
9319 9768 2157 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 4) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
4963 5412 2770 0 0 11.67 5.26 3.51 0 1.67
8045 8494 2311 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 15
8608 9057 2239 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 8.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
107 7140 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
229 6222 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
338 5621 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
488 5169 7.78 1.67 61.67 20 0 40 8.33
515 5126 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
564 4966 0 30 45 18.33 0 35 10
864 4392 48.89 11.67 0 -1.74 0 21.67 10
1100 4091 3.33 -1.66 53.33 10.53 3.51 13.33 8.33
1448 3784 17.78 18.33 36.67 -1.74 8.77 8.33 8.33
2245 3361 0 3.33 35 0 8.77 10 31.67
3394 3008 0 1.67 51.67 0 0 0 43.33
4288 2815 2.22 16.67 3.33 8.77 -3.5 6.67 5
7541 2324 -4.43 18.33 5 -8.76 22.81 3.33 -3.32
10061 2029 0 0 5 -3.5 0 10 1.67
11964 1807 0 0 13.33 -5.25 0 0 3.33
12163 1783 0 -11.66 6.67 0 -3.5 11.67 -13.32
14136 1497 0 5 -1.66 0 0 0 0
14375 1449 14.44 -3.32 -3.32 7.02 0 -13.32 -1.66
14608 1397 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
51 510 5269 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 26.67
107 1272 4046 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
143 1745 3699 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 15
286 4517 2851 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 21.67
308 4952 2771 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 26.67
5616 6112 2586 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 -6.66
6074 6570 2519 41.11 0 0 0 0 -3.32 23.33
6839 7335 2417 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 5
7091 7587 2382 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 0
9062 9558 2149 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
7253 7749 2359 0 0 11.67 5.26 3.51 0 1.67
8452 8948 2218 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 15
8907 9403 2167 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 8.33

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
213 6403 0 30 61.67 0 0 23.33 43.33
374 5728 12.22 0 66.67 5.26 0 75 21.67
505 5347 0 8.33 45 8.33 3.51 60 23.33
661 5013 0 1.67 51.67 0 0 0 43.33
730 4879 2.22 0 26.67 0 26.67 6.67 35
878 4676 13.33 -1.66 81.67 10.53 8.77 30 -5
1136 4380 0 30 45 18.33 0 35 10
1674 3991 0 0 38.33 0 35.09 6.67 13.33
2911 3416 0 0 11.67 0 3.51 -6.66 26.67
4740 2929 -3.32 -1.66 13.33 1.75 31.58 0 6.67
8129 2392 -10 15 11.67 7.02 14.04 -10 1.67
11240 1974 0 0 13.33 -5.25 0 0 3.33
11852 1889 22.22 0 0 0 0 0 -5
12569 1785 5.56 -3.32 8.33 0 3.51 0 1.67
14280 1501 0 5 -1.66 0 0 0 0
14761 1398 2.22 -11.66 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
40 394 5826 5.56 0 80 5.26 3.51 23.33 26.67
146 2045 3873 -2.21 0 16.67 7.02 22.81 16.67 15
163 2259 3777 0 -6.66 1.67 0 33.33 6.67 26.67
175 2419 3716 41.11 0 0 0 0 -3.32 23.33
228 3268 3398 -6.66 -5 10 1.75 20 13.33 21.67
333 5219 2930 0 8.33 6.67 12.28 10.53 35 0
344 5364 2900 0 -6.66 23.33 8.77 20 -6.66 5
8621 9169 2324 0 -8.32 -3.32 3.51 12.28 8.33 10
8844 9392 2294 14.44 0 -1.66 0 0 3.33 0
10915 11463 2016 -2.21 -10 23.33 1.75 14.04 13.33 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی (ضریب 2) حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب 1) رشد و یادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
148 5111 2947 -1.1 -1.66 15 -1.74 0 -1.66 15
6430 6978 2635 -7.77 -15 10 -5.25 38.6 -1.66 8.33
7597 8145 2466 0 0 11.67 5.26 3.51 0 1.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی  96

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی  ورزشی و رفتار حرکتی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد گرایش فیزیولوژی  ورزشی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد آسیب  شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی96 - کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی96

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حرکت شناسی و بیومکانیک (ضریب 1) رشد ویادگیری حرکتی (ضریب 4) حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
21 7396   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
79 6172 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
130 5683 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
268 5107 19.38 سفید -3.32 38.33 26.67 سفید 31.67 28.33
402 4659 19.06 7.78 8.33 25 25 6.67 13.33 10
438 4551 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
544 4343 17.54 5.56 سفید 71.67 سفید سفید 33.33 46.67
1052 3756 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
1449 3506 13.3 2.22 15 -3.32 21.67 18.33 15 16.67
2082 3220 15.74 -4.43 0 0 13.33 30 28.33 13.33
2498 3081 17.23 سفید سفید 11.67 5 8.33 50 10
4639 2621 17.58 سفید -3.32 سفید 5 8.33 30 10
6260 2388 15.35 6.67 -5 1.67 -8.32 33.33 25 15
7433 2250 16.14 0 13.33 -6.66 0 0 0 46.67
8266 2166 15.7 سفید سفید سفید 10 1.67 -1.66 -5
9269 2071 14.5 3.33 5 سفید 5 1.67 3.33 8.33
10012 2003 13.28 -6.66 26.67 6.67 0 20 6.67 -6.66
14165 1644 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32
17765 1108 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(فیزیولوژی ورزشی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 4) آمارو سنجش (ضریب 2) حرکت شناسی و بیومکانیک (ضریب 1) رشد ویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
26 6466   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
73 5815 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
113 5532 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
235 4937 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
541 4289 16.84 1.11 18.33 3.33 8.33 33.33 سفید 30
942 3861 15.35 6.67 -5 1.67 -8.32 33.33 25 15
986 3830 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
1050 3775 15.74 -4.43 0 0 13.33 30 28.33 13.33
1399 3571 18.02 سفید سفید 43.33 سفید -1.66 30 46.67
1835 3365 13.27 -4.43 15 0 3.33 26.67 21.67 16.67
2268 3203 13.3 2.22 15 -3.32 21.67 18.33 15 16.67
2372 3169 17.23 سفید سفید 11.67 5 8.33 50 10
4497 2712 17.58 سفید -3.32 سفید 5 8.33 30 10
5166 2604 13.69 -11.1 6.67 -13.32 6.67 26.67 -20 20
7366 2309 16.28 -11.1 -6.66 26.67 8.33 -13.32 26.67 26.67
8580 2179 17.56 سفید 0 5 0 -5 23.33 16.67
9147 2123 13.5 8.89 -20 -15 -10 16.67 5 10
11495 1900 14.5 3.33 5 سفید 5 1.67 3.33 8.33
14874 1587 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32
17500 1173 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(بیومکانیک ورشی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حرکت شناسی و بیومکانیک (ضریب 4) رشد ویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
17 7833   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
46 6883 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
133 5881 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
358 4950 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
468 4675 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
511 4603 14.76 20 25 56.67 سفید سفید سفید سفید
905 4045 17.26 سفید 21.67 8.33 3.33 1.67 5 60
1124 3804 16.84 1.11 18.33 3.33 8.33 33.33 سفید 30
1317 3669 18.73 سفید 8.33 23.33 -6.66 8.33 25 35
2403 3165 13.3 2.22 15 -3.32 21.67 18.33 15 16.67
2960 2979 16.17 20 5 10 10 -1.66 3.33 15
4287 2632 15.74 -4.43 0 0 13.33 30 28.33 13.33
5290 2471 14.59 16.67 -3.32 -13.32 13.33 6.67 20 33.33
6506 2315 17.56 سفید 0 5 0 -5 23.33 16.67
8094 2146 18.22 -1.1 سفید 5 6.67 -5 6.67 6.67
11444 1826 17.64 سفید سفید سفید -1.66 1.67 -1.66 5
15064 1491 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32
17191 1133 13.5 8.89 -20 -15 -10 16.67 5 10

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حرکت شناسی و بیومکانیک (ضریب 1) رشد ویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی (ضریب 4) مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 1)
11 8788   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
136 6784 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
170 6541 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
424 5431 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
584 4946 19.38 سفید -3.32 38.33 26.67 سفید 31.67 28.33
715 4659 18.02 سفید سفید 43.33 سفید -1.66 30 46.67
764 4549 18.94 سفید 6.67 -13.32 سفید 11.67 48.33 36.67
984 4206 19.33 سفید سفید 6.67 -5 0 38.33 33.33
1402 3802 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
1752 3553 17.31 3.33 -1.66 18.33 10 8.33 20 15
2031 3409 15.35 6.67 -5 1.67 -8.32 33.33 25 15
2895 3095 17.56 سفید 0 5 0 -5 23.33 16.67
3844 2846 16.17 20 5 10 10 -1.66 3.33 15
4230 2770 14.14 سفید 16.67 33.33 1.67 0 5 13.33
7110 2363 18.22 -1.1 سفید 5 6.67 -5 6.67 6.67
8274 2236 13.28 -6.66 26.67 6.67 0 20 6.67 -6.66
9922 2081 19.56 سفید سفید سفید سفید سفید سفید 10
13217 1779 17.64 سفید سفید سفید -1.66 1.67 -1.66 5
15613 1542 12.25 11.11 سفید -3.32 3.33 0 -3.32 15
17615 1215 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 96(مدیریت ورزشی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 2) فیزیولوژی و تغذیه ورزش (ضریب 1) آمارو سنجش (ضریب 2) حرکت شناسی و بیومکانیک (ضریب 1) رشد ویادگیری حرکتی (ضریب 1) حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی (ضریب 1) مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی (ضریب 4)
12 8456   42.22 31.67 76.67 23.33 5 71.67 51.67
31 7724 17.08 -1.1 18.33 55 15 21.67 45 68.33
105 6901 18.31 سفید 41.67 50 25 -1.66 51.67 46.67
231 6233 17.51 5.56 سفید 71.67 سفید سفید 33.33 46.67
436 5482 18.02 سفید سفید 43.33 سفید -1.66 30 46.67
460 5437 17.26 سفید 21.67 8.33 3.33 1.67 5 60
527 5268 18.09 4.44 10 36.67 8.33 35 36.67 26.67
649 5006 19.38 سفید -3.32 38.33 26.67 سفید 31.67 28.33
833 4689 17.51 سفید 18.33 21.67 1.67 3.33 6.67 40
899 4590 14.1 25.56 6.67 6.67 -5 13.33 3.33 41.67
1096 4339 18.94 سفید 6.67 -13.32 سفید 11.67 48.33 36.67
1248 4178 16.84 1.11 18.33 3.33 8.33 33.33 سفید 30
1363 4074 16.14 0 13.33 -6.66 0 0 0 46.67
1671 3827 14.59 16.67 -3.32 -13.32 13.33 6.67 20 33.33
2334 3477 17.31 3.33 -1.66 18.33 10 8.33 20 15
3496 3103 14.12 14.44 43.33 -1.66 15 20 21.67 سفید
4904 2794 17.58 سفید -3.32 سفید 5 8.33 30 10
6946 2471 19.56 سفید سفید سفید سفید سفید سفید 10
9445 2170 14.5 3.33 5 سفید 5 1.67 3.33 8.33
10849 2018 17.64 سفید سفید سفید -1.66 1.67 -1.66 5
12435 1862 13.28 -6.66 26.67 6.67 0 20 6.67 -6.66
16881 1349 13.67 -6.66 -1.66 -11.66 -5 0 1.67 6.67
17165 1293 16.34 12.22 -6.66 -3.32 1.67 0 -13.32 -18.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش روانشناسی ورزشی و رفتار حرکتی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
430 5047 11.11 0 43.86 0 18.33 0 36.67
473 4979 0 3.33 33.33 25 20 35 -3.32
482 4963 36.67 13.33 7.41 18.33 15 16.67 5
656 4668 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
704 4624 8.89 -1.66 3.7 0 18 25 45
717 4609 0 13.32 7.41 5 45 6.67 21.67
819 4504 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
923 4374 0 0 52.63 6.67 6.67 28.33 5
973 4324 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
1147 4169 6.67 3.33 40.35 6.67 1.67 13.33 18.33
1271 4078 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
1431 3964 -1.1 5 7.41 8.33 20 11.67 25
1539 3890 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
1691 3791 0 -3.33 33.33 -3.33 8.33 28.33 31.67
1818 3717 11.11 -6.66 12.96 0 16.67 8.33 23.33
1993 3605 15.56 20 -1.74 -10 16.67 5 15
2094 3514 12.33 0 0 0 16.67 26.67 20
2883 2956 -7.77 3.33 16.67 -1.66 13.33 5 10
2957 3223 11.11 3.33 7.41 0 1.67 30 5
2978 2928 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش فیزیولوژی ورزشی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
48 7074 37.78 45 21.58 13.33 11.67 33.33 0
58 6962 0 26.67 55.56 11.67 0 68.33 43.33
73 6809 91.11 25 26.32 0 0 0 0
401 5098 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
500 4897 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
628 4665 4.24 23.22 42.59 -8.22 -1.66 0 15
786 4444 6.67 28.03 28.27 0 0 0 0
873 4431 0 0 44.44 0 3.33 30 46.67
896 4336 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
1011 4235 24.44 18.33 14.04 0 20 -5 -1.66
1349 3970 0 16.67 9.92 6.67 5 32.33 25
1357 3964 0 10 26.32 0 0 23.33 18.33
1434 3907 14.44 23.33 7.41 -6.66 0 6.67 -10
1566 3810 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33
1659 3753 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
2672 3264 11.11 3.33 7.41 0 1.67 30 5
2954 2909 0 6.67 0 10 11.67 18.33 46.67
3110 2864 -6.66 8.33 12.28 1.67 20 0 18.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش بیومکانیک ورزشی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
375 5785 37.78 45 21.58 13.33 11.67 33.33 0
448 4824 0 3.33 33.33 25 20 35 -3.32
521 4666 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
586 4559 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
629 4480 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
638 4430 6.67 25 3.7 30 0 18 33.33
687 4399 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
1464 3653 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33
3797 2780 6.67 -6.66 11.11 20 0 3.33 -11.66
4295 2883 -3.31 -1.66 24.56 8.32 10 6.67 3.33
4662 2589 12 0 -9 0 -2 32 22
6052 2322 2.22 20 -22.21 20 -13.32 15 1.67
6616 2231 6.67 18.33 -3.69 -5 -1.66 16.67 11.67
8862 1892 0 -1.66 -5.55 -8.32 5 38.33 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
43 7805 0 26.67 55.56 11.67 0 68.33 43.33
487 5466 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
535 5354 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
659 5067 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
692 5001 0 3.33 33.33 25 20 35 -3.32
699 4987 0 0 44.44 0 3.33 30 46.67
901 4128 6.67 3.33 40.35 6.67 1.67 13.33 18.33
1023 4518 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
1324 4175 0 10 26.32 0 0 23.33 18.33
1342 4156 0 -3.33 33.33 -3.33 8.33 28.33 31.67
1394 4111 11.11 3.33 7.41 0 1.67 30 5
2276 3529 12.33 0 0 0 16.67 26.67 20

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی سال 95 (گرایش مدیریت ورزشی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی فیزیولوژی و تغذیه ورزش آمار، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی
103 7025 0 0 56.14 0 0 0 70
224 6425 0 0 47.72 0 0 5 58.25
374 5926 0 0 44.44 0 3.33 30 46.67
427 5800 0 6.67 12.96 20 0 40 51.67
430 5790 0 3.33 25.93 10 1.67 41.67 43.33
587 5440 8.89 -1.66 3.7 0 18 25 45
600 5414 11.11 0 43.86 0 18.33 0 36.67
618 5300 11.01 0 34.01 0 0 24.04 45.05
866 4897 17.78 13.33 18.25 11.67 3.33 36.67 20
1025 4662 13.33 1.67 14.31 8.33 20 30 28.33
1078 4608 6.67 3.33 40.35 6.67 1.67 13.33 18.33
1131 4556 6.67 25 3.7 30 0 18 33.33
1188 4490 0 -3.33 33.33 -3.33 8.33 28.33 31.67
1205 4474 0 8.22 8.67 3.33 11.67 6.67 36.67
1225 4458 0 6.67 0 10 11.67 18.33 46.67
1291 4390 3.33 1.67 0 0 10 13.33 36.67
1307 4372 6.67 20 48.15 16.67 0 1.67 10
1502 4175 0 3.23 11.11 0 0 16.67 31.67
1575 4124 0 10 26.32 0 0 23.33 18.33
2144 3713 13.27 20 9.26 21.67 0 3.34 23.33
2398 3565 12 0 -9 0 -2 32 22
5220 2653 -7.77 3.33 16.67 -1.66 13.33 5 10
5789 2534 0 6.67 1.85 5 -3.32 0 10
6621 2366 2.21 10 3.7 5 10 13.32 15