کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

کارنامه قبول شدگان ارشد فیزیک پزشکی 97

 

کارنامه قبول شدگان ارشد فیزیک پزشکی 97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد فیزیک پزشکی 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد فیزیک پزشکی 98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید

 

 

نمونه کارنامه ارشد فیزیک پزشکی 97

رتبه فیزیک عمومی (ضریب 4) ریاضی عمومی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب1) فیزیک هسته ای و اتمی (ضریب3) زبان عمومی (ضریب2)
2 56.667 45.614 8.889 68.421 73.333
4 58.333 36.842 0 66.667 82.5
5 33.333 50.877 0 59.649 35
7 30 19.298 28.889 47.368 60.833
12 76.667 28.07 0 57.895 30
13 56.667 21.053 13.333 64.912 66.667
43 61.667 10.526 0 42.105 38.333

 

نمونه کارنامه ارشد فیزیک پزشکی 96

رتبه فیزیک عمومی (ضریب 4) ریاضی عمومی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب1) فیزیک هسته ای و اتمی (ضریب3) زبان عمومی (ضریب2)
4 72.222 85 0 63.158 49.167
16 56.944 70 44.444 59.649 40
18 47.222 73.333 6.667 64.912 62.5
42 52.778 30 6.667 64.912 55.833
48 38.889 68.333 0 57.895 61.667
50 52.778 70 24.444 63.158 5.833
59 47.222 93.333 0 66.667 0
60 38.889 11.667 22.222 77.193 55
64 54.167 63.333 13.333 56.14 10.833
70 58.333 80 11.111 45.614 0
89 58.333 8.333 0 57.895 32.5

کارنامه ارشد فیزیک پزشکی 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد فیزیک پزشکی دریافت می شود. این کارنامه ارشد فیزیک پزشکی برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد فیزیک پزشکی 97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد فیزیک پزشکی 97 آورده شده است.

 

رتبه های قبولی ارشد فیزیک پزشکی 97

رتبه های قبولی ارشد فیزیک پزشکی 97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد فیزیک پزشکی به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد فیزیک پزشکی 97

رتبه  رشته  محل قبولی 
2 فیزیک پزشکی دانشگاه تهران
4 فیزیک پزشکی دانشگاه تهران
5 فیزیک پزشکی دانشگاه ایران
7 فیزیک پزشکی دانشگاه تبریز
12 فیزیک پزشکی دانشگاه مشهد
13 فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
43 فیزیک پزشکی دانشگاه ارومیه

 

رتبه قبولی ارشد فیزیک پزشکی 96

رتبه رشته محل قبولی 
13 فیزیک پزشکی  علوم پزشکی ایران
15 فیزیک پزشکی  دانشگاه اصفهان
56 فیزیک پزشکی  دانشگاه تبریز
63 فیزیک پزشکی  دانشگاه تبریز
89 فیزیک پزشکی  دانشگاه تهران با پرداخت شهریه

 

کانال ارشد وزارت بهداشت 3گام به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید