ظرفیت دانشگاه های دارای مهندسی کشاورزی 99 

ظرفیت دانشگاه هایدارای مهندسی کشاورزی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته مهندسی کشاورزی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته کشاورزی در دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته کشاورزی 99 - علوم و مهندسی باغبانی

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1

 

 ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته کشاورزی 99 - اقتصاد کشاورزی 

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 16
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 13
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) زن / مرد 16
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 16
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 16
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری زن / مرد 24
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 16
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 4
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 16
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 16
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق زن / مرد 8

رشته مهندسی کشاورزی تو آزمون سراسری گروه علوم تجربی در هفت گرایش اصلی و دو زیر گرایش در رشته زراعت و اصلاح نباتات و دو زیر گرایش در رشته علوم دامی پذیرش داره. گرایشهای مختلف و ظرفیت پذیرش  رشته مهندسی کشاورزی در هر گرایش رو می تونید در ادامه ببینید:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - ترویج و آموزش کشاورزی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) 40 0 0 40
دانشگاه بوعلی سینا همدان 30 15 0 45
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 20 0 0 20
دانشگاه رازی کرمانشاه 30 0 0 30
دانشگاه زنجان 40 5 0 45
دانشگاه شیراز 25 0 0 25
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 18 0 0 18
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 0 0 30
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 35 0 0 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 80 80
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 268 20 1070  
در دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب)، این رشته با گرایش گیاه پزشکی ارائه می شود.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) کشاورزی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه بوعلی سینا همدان 20 0 20
دانشگاه تربت حیدریه 40 0 40
دانشگاه جهرم 30 0 30
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 40 0 40
دانشگاه صنعتی اصفهان 23 0 23
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 30 0 30
دانشگاه کردستان سنندج 35 0 35
دانشگاه ملایر 40 40 80
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 30 0 30
دانشکده کشاورزی شیروان 60 0 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 348 40  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - اقتصاد کشاورزی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اردکان 18 4 0 22
دانشگاه تبریز 17 11 0 28
دانشگاه تربت حیدریه 18 4 0 22
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 17 0 0 17
دانشگاه جیرفت 14 0 0 14
دانشگاه زابل 25 0 0 25
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی اسدآباد همدان 21 18 0 39
دانشگاه شهید باهنر کرمان 28 7 0 35
دانشگاه شیراز 22 0 0 22
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 14 0 0 14
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 25 7 0 32
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 25 0 0 25
دانشگاه فردوسی مشهد 14 4 0 18
دانشگاه کردستان سنندج 28 0 0 28
دانشگاه گیلان رشت 35 0 0 35
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 28 0 0 28
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند) 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 28 28
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 35 35
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 349 55 553  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - زراعت و اصلاح نباتات

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ایلام 30 0 30
دانشگاه بوعلی سینا همدان 30 15 45
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 24 0 24
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 25 0 25
دانشگاه رازی کرمانشاه 35 25 60
دانشگاه شهید باهنر کرمان 40 0 40
دانشگاه شیراز 25 0 25
دانشگاه صنعتی اصفهان 23 0 23
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 30
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 257 45  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه بیرجند 20 0 20
دانشگاه تبریز 18 12 30
دانشگاه زنجان 20 5 25
دانشگاه شهرکرد 20 1 21
دانشگاه شهید چمران اهواز 15 0 15
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 11 0 11
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 0 30
دانشگاه گیلان رشت 20 0 20
دانشگاه لرستان خرم آباد 20 0 20
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 20 0 20
دانشگاه مراغه 20 0 20
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 254 18  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتات

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتات در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتات در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه بیرجند 20 0 20
دانشگاه تبریز 18 12 30
دانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) 40 0 40
دانشگاه زنجان 20 5 25
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) 20 0 20
دانشگاه شهرکرد 20 1 21
دانشگاه شهید چمران اهواز 15 0 15
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 11 0 11
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 0 30
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 30 0 30
دانشگاه گیلان رشت 20 0 20
دانشگاه لرستان خرم آباد 20 0 20
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 20 0 20
دانشگاه مراغه 20 0 20
دانشگاه یاسوج 40 0 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 384 18  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - علوم باغبانی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 40 10 50
دانشگاه اردکان 25 5 30
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه ایلام 30 0 30
دانشگاه بوعلی سینا همدان 30 15 45
دانشگاه تبریز 24 16 40
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 25 0 25
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 25 0 25
دانشگاه جهرم 30 0 30
دانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) 40 0 40
دانشگاه زنجان 40 5 45
دانشگاه شهرکرد 39 1 40
دانشگاه شهید باهنر کرمان 40 0 40
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 0 30
دانشگاه شیراز 25 0 25
دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) 40 0 40
دانشگاه صنعتی اصفهان 23 0 23
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 18 0 18
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 0 30
دانشگاه فردوسی مشهد 15 5 20
دانشگاه کردستان سنندج 40 0 40
دانشگاه گیلان رشت 40 0 40
دانشگاه لرستان خرم آباد 30 0 30
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 0 30
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 40 0 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 789 57  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - گیاه پزشکی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه ایلام 30 0 30
دانشگاه بوعلی سینا همدان 30 15 45
دانشگاه بیرجند 40 0 40
دانشگاه تبریز 27 18 45
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 20 0 20
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 25 0 25
دانشگاه جیرفت 30 15 45
دانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) 50 0 50
دانشگاه رازی کرمانشاه 35 0 35
دانشگاه زابل 35 0 35
دانشگاه زنجان 40 5 45
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) 40 15 55
دانشگاه شهرکرد 34 1 35
دانشگاه شهید باهنر کرمان 40 10 50
دانشگاه شهید چمران اهواز 30 0 30
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 40 0 40
دانشگاه شیراز 55 0 55
دانشگاه صنعتی اصفهان 46 0 46
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 36 0 36
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 10 40
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 35 0 35
دانشگاه فردوسی مشهد 20 5 25
دانشگاه کردستان سنندج 40 0 40
دانشگاه گیلان رشت 75 0 75
دانشگاه لرستان خرم آباد 25 0 25
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 15 45
دانشگاه مراغه 35 10 45
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 40 0 40
دانشگاه یاسوج 80 5 85
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1133 124  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94  - علوم دامی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 40 10 0 0 50
دانشگاه بوعلی سینا همدان 35 0 0 0 35
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 30 0 0 0 30
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 30 0 0 0 30
دانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) 50 0 0 0 50
دانشگاه رازی کرمانشاه 35 25 0 0 60
دانشگاه شیراز 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی اصفهان 23 0 0 0 23
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 18 0 0 0 18
دانشگاه گیلان رشت 35 0 0 0 35
دانشگاه یاسوج 40 0 0 0 40
موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 361 35 120 370  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - علوم دامی گرایش دام

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه بیرجند 20 0 20
دانشگاه تبریز 36 24 60
دانشگاه زنجان 40 10 50
دانشگاه سمنان 40 0 40
دانشگاه شهرکرد 40 2 42
دانشگاه شهید باهنر کرمان 40 0 40
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 60 0 60
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 25 0 25
دانشگاه فردوسی مشهد 40 0 40
دانشگاه کردستان سنندج 40 0 40
دانشگاه لرستان خرم آباد 30 0 30
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 20 0 20
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 471 36  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی 94 - علوم دامی گرایش طیور

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 20 0 20
دانشگاه تبریز 18 12 30
دانشگاه زنجان 20 5 25
دانشگاه سمنان 20 0 20
دانشگاه شهرکرد 20 1 21
دانشگاه شهید باهنر کرمان 20 0 20
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 0 30
دانشگاه فردوسی مشهد 20 0 20
دانشگاه کردستان سنندج 20 0 20
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 188 18  

 

رشته های مرتبط:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده علوم و مهندسی خاک

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم و مهندسی خاک در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته علوم و مهندسی خاک در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه بوعلی سینا همدان 30 15 45
دانشگاه بیرجند 40 0 40
دانشگاه تبریز 24 16 40
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 30 0 30
دانشگاه رازی کرمانشاه 35 0 35
دانشگاه زنجان 40 5 45
دانشگاه شهرکرد 34 1 35
دانشگاه شهید باهنر کرمان 40 0 40
دانشگاه شهید چمران اهواز 28 0 28
دانشگاه شیراز 30 0 30
دانشگاه صنعتی اصفهان 23 0 23
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 18 0 18
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 10 40
دانشگاه فردوسی مشهد 20 5 25
دانشگاه کردستان سنندج 40 0 40
دانشگاه گیلان رشت 40 0 40
دانشگاه لرستان خرم آباد 35 0 35
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 15 45
دانشگاه مراغه 35 0 35
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان 40 0 40
دانشگاه یزد 70 50 120
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 752 117  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی و معطر

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده رشته مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی و معطر در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی و معطر در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) 40 0 40
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 30 0 30
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) 36 24 60
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 35 0 35
دانشگاه جهرم 30 0 30
دانشگاه رازی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) 40 0 40
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی اسدآباد همدان 30 30 60
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز 40 0 40
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 30 0 30
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 30 0 30
دانشگاه مراغه 35 10 45
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 110 35 145
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 486 99  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم
دانشگاه یزد 30 50

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده رشته کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 40 10 0 50
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) 40 0 0 40
موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کرمان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 80 10 240