ظرفیت رشته زمین شناسی دانشگاه های ایران 99 

ظرفیت دانشگاه های زمین شناسی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته زمین شناسی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته زمین شناسی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته زمین شناسی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 35
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 5

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زمین شناسی 94 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زمین شناسی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته زمین شناسی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 50 0 0 50
دانشگاه اصفهان 35 0 0 35
دانشگاه بوعلی سینا همدان 30 15 0 45
دانشگاه بیرجند 60 0 0 60
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 35 0 0 35
دانشگاه تبریز 24 16 0 40
دانشگاه تهران 30 0 0 30
دانشگاه خوارزمی تهران (محل تحصیل واحد کرج) 40 0 0 40
دانشگاه دامغان 60 0 0 60
دانشگاه زنجان 45 45 0 90
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 35 0 0 35
دانشگاه شاهرود 60 0 0 60
دانشگاه شهید باهنر کرمان 40 10 0 50
دانشگاه شهید بهشتی تهران 30 0 0 30
دانشگاه شهید چمران اهواز 36 36 0 72
دانشگاه شیراز 30 0 0 30
دانشگاه فردوسی مشهد 30 5 0 35
دانشگاه کردستان سنندج 35 0 0 35
دانشگاه گلستان گرگان 30 10 0 40
دانشگاه لرستان خرم آباد 30 0 0 30
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه ولایت ایرانشهر 60 0 0 60
دانشگاه هرمزگان بندر عباس 25 10 0 35
دانشگاه یزد 60 0 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس (محل تحصیل هرمز) 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 940 162 600