دانشگاه های مهندسی منابع طبیعی ایران 99

ظرفیت دانشگاه های مهندسی منابع طبیعی ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته مهندسی منابع طبیعی  می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی منابع طبیعی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 99 - علوم و مهندسی شیلات

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن 20
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مرد 20
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 10

رشته مهندسی منابع طبیعی تو آزمون سراسری گروه علوم تجربی در هفت گرایش اصلی و چهار زیر گرایش در رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ و یک زیر گرایش در رشته شیلات پذیرش داره. گرایشهای مختلف و ظرفیت پذیرش  رشته مهندسی منابع طبیعی در هر گرایش رو می تونید در ادامه ببینید:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 94 - علوم و صنایع چوب و کاغذ

رشته مهندسی منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ در آزمون سراسری علوم تجربی، تنها در نوبت روزانه و در چهار گرایش پذیرش داره. ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک گرایشها بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- علوم و صنایع چوب و کاغذ در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش بیولوژی وحفاظت چوب خمیروکاغذ صنایع چوب مهندسی چوب و کاغذ مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 15 15 15 0 45
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 0 0 0 30 30
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 15 15 15 30  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 94 - محیط زیست

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اراک 40 10 0 0 50
دانشگاه اردکان 25 5 0 0 30
دانشگاه بیرجند 40 0 0 0 40
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) 40 0 0 0 40
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 20 0 0 0 20
دانشگاه جیرفت 25 0 0 0 25
دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار 40 10 0 0 50
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) 30 0 0 0 30
دانشگاه شیراز 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی اصفهان 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان 20 10 0 0 30
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 35 0 0 0 35
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 30 5 0 0 35
دانشگاه فردوسی مشهد 50 10 0 0 60
دانشگاه کردستان سنندج 35 0 0 0 35
دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) 40 0 0 0 40
دانشگاه ملایر 40 0 0 0 40
دانشگاه یزد 105 15 0 0 120
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظرآباد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 665 65 180 780  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 94 - مرتع و آبخیزداری

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه تربت حیدریه 40 0 40
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 22 0 22
دانشگاه رازی کرمانشاه 35 0 35
دانشگاه شهرکرد 34 1 35
دانشگاه شیراز 30 0 30
دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) 40 0 40
دانشگاه صنعتی اصفهان 25 0 25
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی اهواز 18 0 18
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 30
دانشگاه فسا 35 0 35
دانشگاه کردستان سنندج 35 0 35
دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) 40 0 40
دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل 30 0 30
دانشگاه هرمزگان بندر عباس 25 0 25
دانشگاه یاسوج 40 0 40
دانشگاه یزد 40 0 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 554 6  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 94 - مدیریت مناطق خشک و بیابانی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق خشک و بیابانی در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق خشک و بیابانی در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 30
دانشگاه یزد 40 0 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 65 5  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 94 - جنگلداری

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 20 0 20
دانشگاه رازی کرمانشاه 35 0 35
دانشگاه سمنان 40 0 40
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان 20 10 30
دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) 40 0 40
دانشگاه ارومیه 40 0 40
دانشگاه شهرکرد 68 1 69
دانشگاه لرستان خرم آباد 30 0 30
دانشگاه یاسوج 40 0 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 333 11  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 94 - شیلات

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 14 0 0 0 14
دانشگاه خلیج فارس بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) 40 0 0 0 40
دانشگاه شهرکرد 34 1 0 0 35
دانشگاه صنعتی اصفهان 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان 20 10 0 0 30
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 60 10 0 0 70
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 50 5 0 0 55
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 0 0 30
دانشگاه کردستان سنندج 35 0 0 0 35
دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) 40 0 0 0 40
دانشگاه هرمزگان بندر عباس 25 10 0 0 35
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 368 41 60 210  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی 94 - شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان در آزمون سراسری علوم تجربی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 12 0 12
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 0 30
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 25 5 30
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 67 5  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده رشته کاردانی تکنولوژی چوب 94

تو مقطع کاردانی، رشته کاردانی تکنولوژی چوب به صورت روزانه و تنها در یک دانشگاه پذیرش داره. ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده رشته کاردانی تکنولوژی چوب در آزمون سراسری علوم تجربی رو می تونید بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

نام دانشگاه/ رشته کاردانی تکنولوژی چوب
دانشگاه گنبد 40