ظرفیت دانشگاه های دولتی دارای رشته ریاضیات و کاربردها 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته ریاضیات و کاربردها ایران در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود رتبه های لازم برای قبولی دانشگاه های رشته ریاضیات و کاربردها را تخمین بزنید.

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته ریاضیات و کاربردها 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته ریاضیات و کاربردها کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته ریاضیات و کاربردها می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته ریاضیات و کاربردها هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته ریاضیات و کاربردها 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 35
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 12
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 54
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 36
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 55
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 55
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 70
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 50
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 68
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 12
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 25
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 35
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 5
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 40
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 90
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 75
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 35
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 50
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 71
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 1

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته ریاضیات و کاربردها

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته ریاضیات و کاربردها در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده ریاضیات و کاربردها در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 60 12 0 72
دانشگاه اراک 40 30 0 70
دانشگاه ارومیه 60 0 0 60
دانشگاه اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 40 0 0 40
دانشگاه ایلام 25 0 0 25
دانشگاه بجنورد 50 0 0 50
دانشگاه بناب 50 0 0 50
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 15 0 50
دانشگاه بیرجند 60 0 0 60
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 40 0 0 40
دانشگاه تبریز 27 18 0 45
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) 24 16 0 40
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 0 15 0 15
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) 29 0 0 29
دانشگاه تفرش 60 0 0 60
دانشگاه تهران 35 0 0 35
دانشگاه جهرم 35 0 0 35
دانشگاه جیرفت 20 0 0 20
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 60 0 0 60
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 50 0 0 50
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 60 0 0 60
دانشگاه دامغان 60 0 0 60
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 30 0 0 30
دانشگاه رازی - کرمانشاه 60 0 0 60
دانشگاه زابل 35 0 0 35
دانشگاه زنجان  90 0 0 90
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 30 5 0 35
دانشگاه سمنان  100 40 0 140
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 0 0 40
دانشگاه شاهد - تهران 40 0 0 40
دانشگاه شاهرود  60 0 0 60
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 50 10 0 60
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 0 0 30
دانشگاه شهید چمران - اهواز 40 0 0 40
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 55 0 0 55
دانشگاه شیراز 55 0 0 55
دانشگاه صنعتی اصفهان 30 0 0 30
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 60 0 0 60
دانشگاه صنعتی بابل 50 0 0 50
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 45 0 0 45
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 15 10 0 25
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 50 0 0 50
دانشگاه صنعتی سیرجان 60 0 0 60
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 25 0 0 25
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 0 25
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 50 30 0 80
دانشگاه فردوسی مشهد 60 30 0 90
دانشگاه فسا 20 10 0 30
دانشگاه قم 60 0 0 60
دانشگاه کاشان 60 15 0 75
دانشگاه کردستان - سنندج 45 0 0 45
دانشگاه گلستان - گرگان 30 10 0 40
دانشگاه گنبد 40 0 0 40
دانشگاه گیلان - رشت 60 5 0 65
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 0 30
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) 40 0 0 40
دانشگاه مازندران - بابلسر 40 20 0 60
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه مراغه 35 10 0 45
دانشگاه ملایر 60 60 0 120
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 50 0 0 50
دانشگاه نیشابور 35 0 0 35
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 45 0 0 45
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 30 0 70
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8 0 30
دانشگاه یاسوج 60 5 0 65
دانشگاه یزد 60 0 0 60
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 30 0 0 30
مجتمع آموزش عالی بم 45 0 0 45
مرکز آموزش عالی اقلید 45 0 0 45
مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا (ویژه برادران) 60 0 0 60
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 0 0 60
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 3227 419 50  

 

سایر بخش های کنکور سراسری ریاضی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور دی ماه