ظرفیت دانشگاه های دارای رشته ریاضیات و کاربردها 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته ریاضیات و کاربردها کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته ریاضیات و کاربردها می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته ریاضیات و کاربردها هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته ریاضیات و کاربردها 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 35
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 12
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 54
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 36
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 55
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 55
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 70
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 50
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 68
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 12
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 25
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 35
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 5
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 40
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 90
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 75
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 35
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 50
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 71
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 1

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته ریاضیات و کاربردها

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته ریاضیات و کاربردها در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده ریاضیات و کاربردها در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 60 12 0 72
دانشگاه اراک 40 30 0 70
دانشگاه ارومیه 60 0 0 60
دانشگاه اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 40 0 0 40
دانشگاه ایلام 25 0 0 25
دانشگاه بجنورد 50 0 0 50
دانشگاه بناب 50 0 0 50
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 35 15 0 50
دانشگاه بیرجند 60 0 0 60
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 40 0 0 40
دانشگاه تبریز 27 18 0 45
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) 24 16 0 40
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 0 15 0 15
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) 29 0 0 29
دانشگاه تفرش 60 0 0 60
دانشگاه تهران 35 0 0 35
دانشگاه جهرم 35 0 0 35
دانشگاه جیرفت 20 0 0 20
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 60 0 0 60
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 50 0 0 50
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 60 0 0 60
دانشگاه دامغان 60 0 0 60
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 30 0 0 30
دانشگاه رازی - کرمانشاه 60 0 0 60
دانشگاه زابل 35 0 0 35
دانشگاه زنجان  90 0 0 90
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 30 5 0 35
دانشگاه سمنان  100 40 0 140
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 0 0 40
دانشگاه شاهد - تهران 40 0 0 40
دانشگاه شاهرود  60 0 0 60
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 50 10 0 60
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 0 0 30
دانشگاه شهید چمران - اهواز 40 0 0 40
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 55 0 0 55
دانشگاه شیراز 55 0 0 55
دانشگاه صنعتی اصفهان 30 0 0 30
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 60 0 0 60
دانشگاه صنعتی بابل 50 0 0 50
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 45 0 0 45
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 15 10 0 25
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 50 0 0 50
دانشگاه صنعتی سیرجان 60 0 0 60
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 25 0 0 25
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 0 25
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 50 30 0 80
دانشگاه فردوسی مشهد 60 30 0 90
دانشگاه فسا 20 10 0 30
دانشگاه قم 60 0 0 60
دانشگاه کاشان 60 15 0 75
دانشگاه کردستان - سنندج 45 0 0 45
دانشگاه گلستان - گرگان 30 10 0 40
دانشگاه گنبد 40 0 0 40
دانشگاه گیلان - رشت 60 5 0 65
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 0 30
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) 40 0 0 40
دانشگاه مازندران - بابلسر 40 20 0 60
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه مراغه 35 10 0 45
دانشگاه ملایر 60 60 0 120
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 50 0 0 50
دانشگاه نیشابور 35 0 0 35
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 45 0 0 45
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 30 0 70
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8 0 30
دانشگاه یاسوج 60 5 0 65
دانشگاه یزد 60 0 0 60
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 30 0 0 30
مجتمع آموزش عالی بم 45 0 0 45
مرکز آموزش عالی اقلید 45 0 0 45
مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا (ویژه برادران) 60 0 0 60
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 0 0 60
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 3227 419 50