بهترین روش خواندن درس زبان عربی آزمون سراسری:

انگار که صد در صد زدن در این درس بسیار سخت است. انگار که این درس سر سازش ندارد. انگار که این درس آدم را از کنکور متنفر می کند. انگار که این درس را گذاشته اند تا خودت را گم کنی و در افق محو شوی. انگار این درس را گذاشته اند تا آرزوهای بر باد رفته را تجربه کنی. این درس انگار یک تهدید بزرگ است. اما بهتر که نگاه کنی می بینی که این درس همان درسیست که تو را با بقیه متمایز می کند. این درس همان درسیست که تو را نجات می دهد. این درس همان درسیست که تراز تو را به سقف می چسباند. مهم این است که چگونه به آن نگاه کنی. البته بعضی کلاً حتی نگاه هم نمی کنند و نقطه پرش تو از همین نگاه نکردن بعضی ها شروع می شود.

باید روش مقابله با آن را یاد بگیریم. باید روش رسیدن به درصدهای بالا در آن را پیدا کنیم. بهترین کار در درس عربی این است که از همان اول آن را قطعه قطعه کنیم. البته نه این که کتاب را پاره کنید، بلکه مباحث را از همان ابتدا تفکیکی بخوانید. یعنی قواعد را از ترجمه و تعریب جدا کنید. اینجا باید همه چیز مستقل و مجزا پیش برود. وقتی یک راه سخت در پیش روی توست بهتر است آن را به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنی و آن را قسمت قسمت پیش بروی.

کسانی که با این درس مشکلی ندارند و آن را درک میکنند و حافظه خوبی دارند سکوی پرتاب مناسبی را انتخاب کرده اند. این افراد باید در تابستان کلک عربی را بکنند و اجازه ندهند این درس مراحل بیشتری را طی کند؛ البته به جز مرور در مراحل بعدی. این افراد باید ابتدا فقط و فقط لغت حفظ کنند. لغتهای همه جای کتاب را حفظ کنند. پس از حفظ کردن لغات باید به سراغ ترجمه بروند و با داشتن یک دایره لغات وسیع فن ترجمه خود را تقویت کنند. سپس به سراغ قواعد بروند. در تمامی این مراحل از تست زدن هم نباید غافل شوند. باید یک دفتر مجزا برای لغت داشته باشند که دائم آن را مرور کنند و باید یک دفتر مخصوص قواعد داشته باشند که خلاصه قواعد در آنها نوشته شود. پس خلاصه نویسی و دست به قلم و کاغذ شدن در این درس از همان ابتدا اجباریست. در دورهای بعدی فقط مرور کنند و دائما تست بزنند. آنقدر تست بزنند که تستها را با سال آمدن آنها در کنکور حفظ شوند.

در سیستم برنامه ریزی 3گام به این درس رحم نشده است و به نوعی برنامه ریزی می شود که حداکثر ظرف سه ماه تمام شود. پس از این بازه دائماً در حال تست زنی و مرور خواهید بود.

نحوه تست زنی درس عربی رشته ریاضی آزمون سراسری

 

کسانی که با این درس مشکل دارند و رغبتی به خواندن آن ندارند و کلاً عربی را گذاشته اند برای آنهایی که عربی بلد هستند.

آیا این افراد نیز باید تفکیکی جلو بروند؟ همانگونه که همه رتبه های تک رقمی میگویند باید بخوانند؟ نه! اینها یک فرق اساسی دارند و نباید انتظار داشت غوره نشده تبدیل به مویز شوند. این دوستان دو مرحله کار دارند تا به مرحله تفکیک برسند. این افراد باید ابتدا عربی را درس به درس بخوانند و بلافاصله درس به درس نیز تست بزنند. چرا باید انقدر زود تست بزنند؟ آنها باید تست بزنند تا ببینند اصلاً در کنکور چه خبر است. بعد از زدن تستها مجدد بازگردند و همان درس را بخوانند. به همین ترتیب درسها را جلو ببرند تا تمام شوند. سپس مرحله دوم آغاز می شود. هنوز هم به تفکیک نرسیده ایم. در دور دوم آنها باید لغات درس و قواعد را یادداشت و خلاصه برداری کنند و باز هم درس به درس پیش بروند تا این مرحله نیز به پایان برسد. حالا نوبت مرحله تفکیک است. در این مرحله باید لغات را حفظ کنند و به سراغ ترجمه بروند. قواعد را بخوانند و تمرین حل کنند. خلاصه ها را بخوانند و دائماً به آن نکته اضافه کنند. تستها را هم دائماً باید بزنند و علاوه بر گزینه درست برای گزینه های غلط نیز دلیل غلط بودن را پیدا کنند و کشف کنند که در چه حالتی آن گزینه غلط، گزینه درست خواهد بود.

در سیستم برنامه ریزی 3گام این درس با مراحل متعد وارد برنامه می شود و در هر مرحله شما کار جدیدی را روی این درس انجام می دهید تا مبادا از این درس زده شوید.

 

نحوه مطالعه درس عربی رشته ریاضی آزمون سراسری

 

یک صدایی شنیدم که گفت برو بابا کی می ره این همه راهو!! یه پیشنهاد برای افراد کم رمق، بی حوصله و بی خیال دارم. کلاً بروید و تستها را بخوانید. هفت دور هشت دور. این هم یک راه است که اصولاً راه میانبر تلقی می شود. برای تستی خواندن بهتر است علاوه بر گزینه درست، گزینه های غلط را هم بررسی کنید. دور اول تست بزنید که زده باشید. دور دوم تست بزنید که آشنا شوید. دور سوم تست بزنید که با مطالب پراکنده ارتباط برقرار کرده باشید. دور چهارم تست زنی برای حفظ شدن مطلق است. دور پنجم تست زنی برای این است که شما فوت و فن تستی را مرور کرده باشید. به همین ترتیب با تست زنی بروید جلو. هم فال است و هم تماشا.

می توانید از برنامه ریزی 3گام فقط برای تست زدن این درس برای چندین دور استفاده کنید.

همین الان می توانید ثبت نام کنید

 

مطالب مرتبط:

بهترین روش خواندن درس زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسری

 بهترین روش خواندن درس دین و زندگی کنکور سراسری

بهترین روش خواندن درس زبان انگلیسی کنکور سراسری