ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی هوافضا 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی هوافضا کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی هوافضا می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی هوافضا هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی هوافضا 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 43
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 7
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 45
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 70
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 8
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 5
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 1

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی هوافضا

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی هوافضا در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی هوافضا در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه صنعتی ارومیه 25 10 35
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 65 0 65
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 35 0 35
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 75 0 75
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * 20 20 40
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 110
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 280 80  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.