ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی شهرسازی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی شهرسازی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی شهرسازی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی شهرسازی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی شهرسازی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 50
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 50
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) مرد 25
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 40
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 25
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 35
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 10
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 25
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 15
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 30
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 15
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 10
روزانه دانشگاه هنر - اصفهان مرد 30
روزانه دانشگاه هنر - اصفهان زن 30
نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه هنر - تهران زن 28
روزانه دانشگاه هنر - تهران مرد 28
روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز مرد 25
روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز زن 25
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 35
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 36
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه مرکز آموزش عالی لار زن / مرد 30
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 4
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن 2
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مرد 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مرد 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 2
روزانه دانشگاه زابل زن 2
روزانه دانشگاه زابل مرد 2
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 1
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز مرد 1
روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز زن 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 3
روزانه مرکز آموزش عالی لار زن / مرد 2
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) زن 60

 

رشته مهندسی شهرسازی، ترکیبی از علوم مختلفی هست که در ارتباط با ساخت شهرها و بهبود کیفیت زندگی ساکنان اونهاست. با توجه به ماهیت بین رشته ای بودن رشته شهرسازی، شما از علوم مختلفی مثل مباحث فنی، تأسیسات شهری، ترافیک و حمل و نقل، محیط زیست، جامعه شناسی، اقتصاد شهری، معماری و طراحی شهری، مباحث کمّی و مدلسازی، جمعیت شناسی و خلاصه هر علمی که در کیفیت زندگی جوامع بشری تأثیر گذاره، مباحثی رو یاد میگیرید.

تو مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی شهرسازی به دو رشته کلی طراحی شهری و برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری تقسیم میشه که رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری دارای 3 گرایش برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت شهری به صورت جداگانه هست. توضیحات بیشتر در خصوص مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی رو می تونید تو صفحه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری ببینید.

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی شهرسازی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی شهرسازی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی شهرسازی در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 50 0 0 0 50
دانشگاه بجنورد 40 0 0 0 40
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 30 0 0 0 30
دانشگاه تهران 30 0 0 0 30
دانشگاه زابل 35 15 0 0 50
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 30 5 0 0 35
دانشگاه سمنان  25 5 0 0 30
دانشگاه شیراز 24 0 0 0 24
دانشگاه فردوسی مشهد 20 0 0 0 20
دانشگاه کردستان - سنندج 40 0 0 0 40
دانشگاه گیلان - رشت 30 0 0 0 30
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 0 0 30
دانشگاه مازندران - بابلسر 15 15 0 0 30
دانشگاه هنر - اصفهان 20 2 0 0 22
دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) 12 6 0 0 18
دانشگاه یزد 20 0 0 0 20
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 0 0 110
مرکز آموزش عالی لار 30 0 0 0 30
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 541 98 1080 690