ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی کشاورزی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز زن / مرد 30
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 20
روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز زن / مرد 2

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) 40 0 40
دانشگاه شهرکرد  34 1 35
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز 18 0 18
دانشگاه گیلان - رشت 40 0 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 132 1  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تحلیل سامانه ها

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش تحلیل سامانه ها در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تحلیل سامانه ها در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 45

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اردکان 8 2 0 10
دانشگاه تبریز 7 5 0 12
دانشگاه تربت حیدریه 8 2 0 10
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 6 0 0 6
دانشگاه جیرفت 6 0 0 6
دانشگاه زابل 11 0 0 11
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – اسد آباد 9 8 0 17
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 12 3 0 15
دانشگاه شیراز 10 0 0 10
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز 5 0 0 5
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 11 3 0 14
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 11 0 0 11
دانشگاه فردوسی مشهد 6 2 0 8
دانشگاه کردستان - سنندج 12 0 0 12
دانشگاه گیلان - رشت 15 0 0 15
مجتمع آموزش عالی سراوان 12 0 0 12
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 15 15
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 15 15
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 15 15
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 15 15
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 15 15
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره 0 0 15 15
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند) 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 12 12
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 15 15
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 149 25 237  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی

البته تو مقطع کاردانی هم رشته معماری با عنوان کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی به صورت روزانه و نوبت دوم پذیرش داره که می تونید ظرفیت اونها رو هم تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی به تفکیک گرایش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
نوبت پذیرش/ دانشگاه آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج
روزانه 30
نوبت دوم 50
مجموع ظرفیت پذیرش در دانشگاه 80