ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی پزشکی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی پزشکی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی پزشکی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی معماری هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی پزشکی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 20
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 16
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 75
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 52
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 18
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 35
روزانه دانشگاه نیشابور زن / مرد 45
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه بیرجند زن 2
روزانه دانشگاه بیرجند مرد 2
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی همدان مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 2
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) مرد 60

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیوالکتریک

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیوالکتریک در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیوالکتریک در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اصفهان 25 0 0 25
دانشگاه شاهرود  35 10 0 45
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 35 0 0 35
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 25 10 0 35
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * 45 0 0 45
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد 0 0 100 100
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 165 20 1360  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیومکانیک

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیومکانیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیومکانیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه اصفهان 25 0 0 25
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 35 0 0 35
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 60 180 40  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیومتریال

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیومتریال در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی بیومتریال در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 35 0 35
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 35 180  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی - پزشکی بالینی

در رشته مهندسی پزشکی- پزشکی بالینی تنها یک دانشگاه پذیرش داره. ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده مهندسی پزشکی - پزشکی بالینی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده مهندسی پزشکی - پزشکی بالینی در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه
دانشگاه شاهد - تهران 25

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی پزشکی (بدون گرایش)

و البته یک دانشگاه هم، رشته مهندسی پزشکی رو بدون مشخص کردن گرایش خاصی پذیرش می کنه. ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده مهندسی پزشکی (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده مهندسی پزشکی (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش غیرانتفاعی
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 60