ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی صنایع 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی صنایع کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی صنایع می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی صنایع هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

* برای دانشگاه شهید رجایی محل خدمت ها متفاوت هستند.

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی صنایع 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 35
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 32
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 27
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 10
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 45
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 35
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) زن 40
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) مرد 40
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 16
روزانه دانشگاه تربت حیدریه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه تفرش زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تفرش زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زن / مرد 25
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) زن / مرد 50
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 5
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه دامغان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن 30
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مرد 30
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن 30
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مرد 30
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 85
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 50
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 70
روزانه دانشگاه صنعتی شیراز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی قم زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 25
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 27
نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 18
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 30
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 45
روزانه دانشگاه قم مرد 50
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 35
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) زن / مرد 5
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 35
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 9
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 60
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 45
روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان زن / مرد 40
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن / مرد 60
روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین زن / مرد 60
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد زن / مرد 35
روزانه مرکز آموزش عالی لار زن / مرد 30
روزانه مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 50
نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 10
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 3
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 2
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 4
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 2
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 2
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن / مرد 1
روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین زن / مرد 4
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) مرد 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک زن / مرد 60

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی صنایع 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی صنایع در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی صنایع در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 32 0 0 32
دانشگاه اراک 25 10 0 35
دانشگاه اردکان 20 5 0 25
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 40 0 0 40
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 20 10 0 30
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) 40 10 0 50
دانشگاه تبریز 18 12 0 30
دانشگاه تربت حیدریه 40 10 0 50
دانشگاه تفرش 50 7 0 57
دانشگاه تهران 30 0 0 30
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) 30 0 0 30
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) 50 0 0 50
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 35 0 0 35
دانشگاه دامغان 40 20 0 60
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) 35 0 0 35
دانشگاه سمنان  30 15 0 45
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 35 0 0 35
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) 40 0 0 40
دانشگاه شاهرود  40 20 0 60
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 40 10 0 50
دانشگاه صنعتی ارومیه 25 10 0 35
دانشگاه صنعتی اصفهان 65 0 0 65
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 65 0 0 65
دانشگاه صنعتی بابل 35 20 0 55
دانشگاه صنعتی بیرجند 80 45 0 125
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 40 0 0 40
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 70 0 0 70
دانشگاه صنعتی شیراز 25 0 0 25
دانشگاه صنعتی قم 30 0 0 30
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 45 0 0 45
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 50 0 0 50
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 40 12 0 52
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) 25 0 0 25
دانشگاه فردوسی مشهد 25 5 0 30
دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) 40 40 0 80
دانشگاه قم 20 0 0 20
دانشگاه کاشان 25 5 0 30
دانشگاه کردستان - سنندج 35 0 0 35
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 45 0 0 45
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) 40 0 0 40
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 45 15 0 60
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 35 15 0 50
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8 0 30
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) 25 10 0 35
دانشگاه یزد 35 0 0 35
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار 35 35 0 70
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 30 5 0 35
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) 35 20 0 55
مجتمع آموزش عالی بم 30 10 0 40
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 40 0 100
مجتمع آموزش عالی گناباد 27 5 0 32
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 0 110
مرکز آموزش عالی فیروز آباد 25 7 0 32
مرکز آموزش عالی لار 25 0 0 25
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) 30 15 0 45
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 60 60
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 0 0 50 50
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 0 0 50 50
موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 120 120
موسسه غیرانتفاعی بیهق  سبزوار 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین 0 0 60 60
موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین 0 0 60 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 2034 501 2200 4735

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردان فنی صنایع ایمنی صنعتی

البته تو مقطع کاردانی هم رشته صنایع با عنوان کاردان فنی صنایع گرایش ایمنی صنعتی به صورت روزانه و نوبت دوم پذیرش داره که می تونید ظرفیت اونها رو هم تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردان فنی صنایع به تفکیک گرایش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
نوبت پذیرش/ دانشگاه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)
روزانه 24
نوبت دوم 16
مجموع ظرفیت پذیرش 40