ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی عمران 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی عمران کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی عمران می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی عمران هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

* برای دانشگاه شهید رجایی محل خدمت ها متفاوت هستند.

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی عمران 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 35
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 37
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) زن / مرد 40
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 28
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 12
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 5
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 50
روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 55
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 10
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 57
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 38
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) زن / مرد 24
روزانه دانشگاه تربت حیدریه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه تفرش زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تفرش زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 90
روزانه دانشگاه جیرفت زن / مرد 50
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 45
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 5
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه دامغان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 35
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 45
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 40
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 70
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 55
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 55
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی اراک زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 85
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 9
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 60
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 90
روزانه دانشگاه صنعتی قم زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 48
نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 32
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 65
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 16
روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر زن / مرد 30
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 10
روزانه دانشگاه فسا زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه فسا زن / مرد 10
روزانه دانشگاه قم زن 60
روزانه دانشگاه قم مرد 60
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 35
روزانه دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان (واجارگاه رودسر)) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 15
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 15
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 10
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه ملایر زن / مرد 30
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 35
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 45
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 45
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) زن / مرد 35
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 60
روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار زن / مرد 60
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن / مرد 60
روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین زن / مرد 60
روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد زن / مرد 50
روزانه مرکز آموزش عالی استهبان زن 44
روزانه مرکز آموزش عالی استهبان مرد 44
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 50
نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 10
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 3
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه جیرفت زن / مرد 1
روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه مرد 2
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 3
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 3
روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین زن / مرد 4
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان زن / مرد 60
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 60

 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی عمران 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی عمران در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی عمران در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 55 10 0 0 65
دانشگاه اراک 50 20 0 0 70
دانشگاه اردکان 20 5 0 0 25
دانشگاه ارومیه 55 0 0 0 55
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) 50 0 0 0 50
دانشگاه اصفهان 30 0 0 0 30
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 25 0 0 0 25
دانشگاه ایلام 30 0 0 0 30
دانشگاه بجنورد 40 0 0 0 40
دانشگاه بزرگمهر قاینات 40 20 0 0 60
دانشگاه بناب 40 0 0 0 40
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 30 15 0 0 45
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) 30 15 0 0 45
دانشگاه بیرجند 45 20 0 0 65
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 35 0 0 0 35
دانشگاه تبریز 60 32 0 0 92
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) 24 16 0 0 40
دانشگاه تربت حیدریه 40 10 0 0 50
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 0 15 0 0 15
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) 15 0 0 0 15
دانشگاه تفرش 50 7 0 0 57
دانشگاه تهران 90 0 0 0 90
دانشگاه جیرفت 20 15 0 0 35
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 35 8 0 0 43
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 44 0 0 0 44
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 30 0 0 0 30
دانشگاه دامغان 40 20 0 0 60
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 35 0 0 0 35
دانشگاه رازی - کرمانشاه 45 0 0 0 45
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) 35 0 0 0 35
دانشگاه زابل 35 15 0 0 50
دانشگاه زنجان  35 35 0 0 70
دانشگاه سمنان  45 45 0 0 90
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 10 0 0 50
دانشگاه شاهد - تهران 20 0 0 0 20
دانشگاه شاهرود  60 30 0 0 90
دانشگاه شهرکرد  27 1 0 0 28
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 45 10 0 0 55
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 0 0 0 40
دانشگاه شهید چمران - اهواز 40 5 0 0 45
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 0 0 0 45
دانشگاه شیراز 25 0 0 0 25
دانشگاه صنعتی ارومیه 20 10 0 0 30
دانشگاه صنعتی اصفهان 70 0 0 0 70
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 70 0 0 0 70
دانشگاه صنعتی بابل 45 35 0 0 80
دانشگاه صنعتی بیرجند 70 20 0 0 90
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 60 0 0 0 60
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 15 10 0 0 25
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 65 0 0 0 65
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 30 15 0 0 45
دانشگاه صنعتی سیرجان 60 60 0 0 120
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 90 0 0 0 90
دانشگاه صنعتی قم 40 0 0 0 40
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 45 0 0 0 45
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 50 0 0 0 50
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 40 12 0 0 52
دانشگاه فردوسی مشهد 35 5 0 0 40
دانشگاه فسا 20 10 0 0 30
دانشگاه قم 60 0 0 0 60
دانشگاه کاشان 25 5 0 0 30
دانشگاه کردستان - سنندج 35 0 0 0 35
دانشگاه گلستان - گرگان 20 10 0 0 30
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتول) 20 10 0 0 30
دانشگاه گیلان - رشت 40 2 0 0 42
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) 40 0 0 0 40
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 0 0 30
دانشگاه مازندران - بابلسر 40 10 0 0 50
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 0 45
دانشگاه مراغه 35 10 0 0 45
دانشگاه ملایر 45 0 0 0 45
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 50 15 0 0 65
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 35 15 0 0 50
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 10 0 0 50
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8 0 0 30
دانشگاه یاسوج 35 5 0 0 40
دانشگاه یزد 70 0 0 0 70
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار 35 35 0 0 70
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 30 20 0 0 50
مجتمع آموزش عالی سراوان 40 30 0 0 70
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 40 0 0 100
مجتمع آموزش عالی گناباد 23 3 0 0 26
مرکز آموزش عالی استهبان 40 0 0 0 40
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 0 0 110
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) 30 15 0 0 45
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آمل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش - کوچصفهان رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - سنندج 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 3410 864 4800 80  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی علمی کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی علمی کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی علمی کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ رشته و گرایش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 0 30
آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج 30 15 45
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 60 15  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردان فنی عمران

البته تو مقطع کاردانی هم رشته عمران با عنوان کاردان فنی عمران، تو سه گرایش کارهای عمومی ساختمان، ساختمان های بتنی و عمران روستایی و به صورت روزانه و نوبت دوم پذیرش داره که می تونید ظرفیت اونها رو هم تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردان فنی عمران به تفکیک گرایشها بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ گرایش کارهای عمومی ساختمان ساختمان های بتنی عمران روستایی مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) 40 40 0 80
دانشگاه تربت حیدریه 40 0 0 40
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) 0 0 45 45
مجموع ظرفیت پذیرش در گرایش 80 40 45