ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی مکانیک 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مهندسی مکانیک کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مهندسی مکانیک می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مهندسی مکانیک هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

* برای دانشگاه شهید رجایی محل خدمت ها متفاوت هستند.

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی مکانیک 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 40
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 37
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) زن / مرد 40
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 28
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 12
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 5
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 60
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 55
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 20
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 54
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 36
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) زن / مرد 25
روزانه دانشگاه تربت حیدریه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه تفرش زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه تفرش زن / مرد 10
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 120
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوان شهر استان گیلان) زن / مرد 25
روزانه دانشگاه جهرم زن / مرد 55
روزانه دانشگاه جیرفت زن / مرد 50
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 10
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 45
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 5
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 60
روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 30
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 50
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 45
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 80
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 80
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 80
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 70
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 80
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 65
روزانه دانشگاه صنعتی اراک زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 120
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 65
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 55
نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 60
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 105
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 22
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 20
روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 90
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 95
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 23
روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی قم زن / مرد 45
روزانه دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی قوچان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 100
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 90
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه فسا زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه فسا زن / مرد 5
روزانه دانشگاه قم مرد 60
روزانه دانشگاه قم زن 60
نوبت دوم دانشگاه قم زن 20
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 20
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 70
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 40
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 40
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 15
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 40
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 10
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه ملایر زن / مرد 20
روزانه دانشگاه میبد مرد 45
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 35
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 90
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 60
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 10
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 120
روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان زن / مرد 40
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن / مرد 60
روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا زن / مرد 50
نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا زن / مرد 15
روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 40
نوبت دوم مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا زن / مرد 20
روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد زن / مرد 35
روزانه مرکز آموزش عالی لار زن / مرد 35
روزانه مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 50
نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات زن / مرد 10
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 4
روزانه دانشگاه بناب زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه جیرفت زن / مرد 1
روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه زابل زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول زن / مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان زن / مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه مرد 3
روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 4
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 4
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 4
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 4
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 6
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 1
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مرد 2
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 60

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیک 94

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده مهندسی مکانیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 55 10 0 0 65
دانشگاه اراک 115 40 0 0 155
دانشگاه اردکان 20 5 0 0 25
دانشگاه ارومیه 100 0 0 0 100
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) 50 0 0 0 50
دانشگاه اصفهان 30 0 0 0 30
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 25 0 0 0 25
دانشگاه ایلام 60 0 0 0 60
دانشگاه بجنورد 40 0 0 0 40
دانشگاه بزرگمهر قاینات 40 20 0 0 60
دانشگاه بناب 40 0 0 0 40
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 90 30 0 0 120
دانشگاه بیرجند 45 20 0 0 65
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 40 0 0 0 40
دانشگاه تبریز 90 60 0 0 150
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) 34 21 0 0 55
دانشگاه تربت حیدریه 40 20 0 0 60
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 0 45 0 0 45
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) 45 0 0 0 45
دانشگاه تفرش 50 7 0 0 57
دانشگاه تهران 120 0 0 0 120
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) 30 0 0 0 30
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 25 0 0 0 25
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 30 0 0 0 30
دانشگاه جهرم 55 0 0 0 55
دانشگاه جیرفت 35 25 0 0 60
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 40 15 0 0 55
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 44 0 0 0 44
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 30 0 0 0 30
دانشگاه دامغان 40 20 0 0 60
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 35 0 0 0 35
دانشگاه رازی - کرمانشاه 70 0 0 0 70
دانشگاه زابل 35 15 0 0 50
دانشگاه زنجان  70 0 0 0 70
دانشگاه سمنان  85 60 0 0 145
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 25 15 0 0 40
دانشگاه شاهرود  70 35 0 0 105
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) 30 20 0 0 50
دانشگاه شهرکرد  93 2 0 0 95
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 95 25 0 0 120
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 50 0 0 0 50
دانشگاه شهید چمران - اهواز 100 10 0 0 110
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 45 0 0 0 45
دانشگاه شیراز 95 0 0 0 95
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 20 0 0 0 20
دانشگاه صنعتی اراک  105 0 0 0 105
دانشگاه صنعتی ارومیه 50 20 0 0 70
دانشگاه صنعتی اصفهان 143 0 0 0 143
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 111 0 0 0 111
دانشگاه صنعتی بابل 85 65 0 0 150
دانشگاه صنعتی بیرجند 70 20 0 0 90
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 75 0 0 0 75
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 15 10 0 0 25
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 110 0 0 0 110
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 50 25 0 0 75
دانشگاه صنعتی سیرجان 120 80 0 0 200
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 90 0 0 0 90
دانشگاه صنعتی قم 40 0 0 0 40
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 45 0 0 0 45
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) 40 5 0 0 45
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 90 0 0 0 90
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز 18 0 0 0 18
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 10 0 0 40
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 75 0 0 0 75
دانشگاه فردوسی مشهد 135 30 0 0 165
دانشگاه فسا 20 10 0 0 30
دانشگاه قم 45 0 0 0 45
دانشگاه کاشان 149 26 0 0 175
دانشگاه کردستان - سنندج 80 0 0 0 80
دانشگاه گلستان - گرگان 20 10 0 0 30
دانشگاه گیلان - رشت 90 5 0 0 95
دانشگاه مازندران - بابلسر 45 15 0 0 60
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 60 30 0 0 90
دانشگاه مراغه 35 10 0 0 45
دانشگاه ملایر 60 20 0 0 80
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 60 15 0 0 75
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 35 15 0 0 50
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 10 0 0 50
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8 0 0 30
دانشگاه یاسوج 70 5 0 0 75
دانشگاه یزد 90 0 0 0 90
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 30 5 0 0 35
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 30 20 0 0 50
مجتمع آموزش عالی بم 30 10 0 0 40
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 40 0 0 100
مجتمع آموزش عالی گناباد 25 5 0 0 30
مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا (ویژه برادران) 45 20 0 0 65
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 60 50 0 0 110
مرکز آموزش عالی فیروز آباد 25 7 0 0 32
مرکز آموزش عالی لار 25 0 0 0 25
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) 30 15 0 0 45
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 60 0 60
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز 0 0 60 0 60
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 40 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 5154 1136 1260 80  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردان فنی مکانیک

البته تو مقطع کاردانی هم رشته مکانیک تو سه گرایش مکانیک، جوشکاری و ماشین ابزار و به صورت روزانه و نوبت دوم پذیرش داره که می تونید ظرفیت اونها رو هم تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده کاردان فنی مکانیک به تفکیک گرایش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ رشته و گرایش کاردان فنی مکانیک کاردان فنی مکانیک جوشکاری کاردان فنی مکانیک ماشین ابزار مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) 45 0 0 45
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) 0 45 0 45
مجتمع آموزش عالی بم 0 40 35 75
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 60 0 0 60
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 105 85 35