دوست گرامی، هر چی که میخوای راجع به رشته های مختلف دانشگاهی آزمون سراسری گروه ریاضی و فنی بدونی رو می تونی با کلیک روی اسم رشته مطالعه کنی. بدون که اولین قدم تو یه انتخاب درست، داشتن اطلاعات درست و مطالعه دقیق راجع به موضوعه. پس تو این قدم هم می تونی رو کمک 3گام حساب کنی. smiley

 

 

رشته مهندسی برق - کاردان فنی برق

رشته مهندسی مکانیک - کاردان فنی مکانیک

رشته مهندسی کامپیوتر - گرایشهای مهندسی کامپیوتر - کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

رشته مهندسی عمران - مهندسی علمی کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب - کاردان فنی عمران و گرایشها

رشته مهندسی صنایع - کاردان فنی صنایع ایمنی صنعتی

رشته مهندسی معماری - معماری داخلی - کاردانی معماری

رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک- بیومکانیک- بیومتریال- پزشکی بالینی)

رشته مهندسی کشاورزی (مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی/ تحلیل سامانه ها- اقتصاد کشاورزی)

رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی مواد (سرامیک- متالورژی استخراجی- متالورژی صنعتی)

رشته مهندسی نساجی - مهندسی فناوری نساجی- مهندسی پوشاک- مهندسی الیاف

رشته مهندسی هوافضا

رشته مهندسی عمران نقشه برداری - کاردان فنی عمران نقشه برداری - کاردان فنی عمران فتوگرامتری - کاردان فنی عمران کارتوگرافی

رشته مهندسی نفت - اکتشاف نفت - حفاری و استخراج نفت - مخازن هیدروکربوری

رشته مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

رشته علوم کامپیوتر

رشته علوم مهندسی (ریاضی مهندسی - زیست محیطی - فیزیک مهندسی - محاسباتی)

رشته فیزیک - دکترای پیوسته فیزیک - فیزیک اتمی - فیزیک حالت جامد - فیزیک نظری - فیزیک هسته ای - فیزیک هواشناسی

رشته ریاضیات و کاربردها

رشته آمار (آمار و کاربردها - آمار و سنجش آموزشی)