برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری آزمون کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی قرار داده شده است. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98 (سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) اصول اصلاح نباتات (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 2) آفات و بیماری‌های گیاهی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2)
331 362 2255 2.22 -2.66 0 8 -1.32 8
355 389 2140 5.56 -2.66 0 -9.32 9.33 0
379 415 2058 2.22 6.67 1.33 0 0 -8
383 419 2049 7.78 -2.66 -1.32 5.33 8 -10.66
426 466 1860 0 -22.66 -5.32 4 -1.32 9.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) اصول اصلاح نباتات (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 2) آفات و بیماری‌های گیاهی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2)
8 123 3553 55.56 4 1.33 0 0 12

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی قرار داده شده است. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97 (سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ژنتیک (ضریب 3) اصول اصلاح نباتات (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 2) آفات و بیماری‌های گیاهی (ضریب 2) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2)
103 3224 0 5.33 14.67 16 5.33 5.33
125 3012 0 26.67 13.33 8 0 0
137 2938 0 10.67 5.33 4 20 -8
175 2688 0 5.33 8 5.33 6.67 0
382 1928 13.33 5.33 -4 2.67 -6.66 -2.66
448 1750 0 2.67 -1.32 10.67 0 0

 

نمونه کارنامه 95 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی سال 95

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ژنتیک اصول اصلاح نباتات بیوشیمی آفات و بیماری‌های گیاهی فیزیولوژی گیاهی
19 6737 21.11 68.89 -2.21 76.67 -1.1 8.89
41 5606 10 47.78 32.22 23.33 2.22 14.44
56 5300 0 30 21 80 0 6
67 4920 0 35.56 32.22 4.44 0 25.56
69 4848 0 7.78 21.11 52.22 -2.21 35.56
95 4312 2.23 35.56 0 42.22 0 12.22
101 4232 1.11 34.44 10 15.56 5.56 18.89
156 3546 42.22 16.67 7.78 11.11 2.22 -1.1
204 3177 4.44 3.33 14.44 13.33 7.78 22.23
235 2999 0 8.89 14.44 3.33 0 23.33
285 2701 3.33 14.44 -2.21 13.33 2.22 21.11
337 2506 12.22 15.56 0 7.78 11.11 0
457 2218 0 11.11 0 1.11 0 7.78
536 2064 -6.66 7.78 -4.43 -3.33 7.78 22.22

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی سال 94 

فیزیولوژی گیاهی آفات و بیماریهای گیاهی بیوشیمی اصول اصلاح نباتات زبان عمومی و تخصصی ژنتیک رتبه در بیوتکنولوژی کشاورزی
44.44 10 20 34.44 3.33 37.78 95
38.88 0 30 51.5 4.44 22.22 116
43.33 10 32.22 23.33 0 27.78 134
32.22 5.56 41.11 34.44 4.44 18.89 164
14.44 16.76 16.76 28.89 4.44 35.56 185
0.2 22.08 0.3 44.24 0 33.23 219
11.11 -1.1 26.67 3.33 0 6.67 613
-2.21 15.56 -2.21 15.56 2.22 -2.21 644
6.67 0 7.78 0 -2.22 7.78 833
2.22 2.22 -6.66 15.56 2.22 -5.55 1159
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.