برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد زیست شناسی گیاهی 1400

همانطور که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی گیاهی نشان می دهد که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی گیاهی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­ زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می ­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی گیاهی - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی گیاهی 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 1400 (گرایش فیزیولوژی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 4) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زائی واندام زائی / (ضریب 2)
8 8 6799 0 9.4 14.44 44.44 32.22
65 73 3349 52.22 0 0 0 0
154 172 2236 4.44 5.13 1.11 -1.1 -2.21

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 1400 (گرایش سیستماتیک و بوم شناسی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 4) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زائی واندام زائی / (ضریب 2)
7 8 8906 0 9.4 14.44 44.44 32.22
66 75 3623 52.22 0 0 0 0
156 174 2277 4.44 5.13 1.11 -1.1 -2.21

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 1400 (گرایش سلولی و تکوینی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زائی واندام زائی / (ضریب 4)
7 8 7717 0 9.4 14.44 44.44 32.22
63 73 3486 52.22 0 0 0 0
152 169 2203 4.44 5.13 1.11 -1.1 -2.21

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98 (گرایش فیزیولوژی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 4) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زایی واندام زایی / (ضریب 2)
146 156 1991 11.11 1.67 0 7.78 -4.43
214 233 1302 -3.32 0.83 -1.1 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98 (گرایش سیستماتیک و بوم شناسی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 4) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زایی واندام زایی / (ضریب 2)
92 101 2454 11.11 1.67 0 7.78 -4.43

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98 (گرایش سلولی و تکوینی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زایی واندام زایی / (ضریب 4)
146 157 1958 11.11 1.67 0 7.78 -4.43
208 227 1313 -3.32 0.83 -1.1 0 0

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95 (گرایش فیزیولوژی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی تکوین گیاهی
7 7715 48.88 13.33 14.44 23.33 2.22
11 7196 15.53 15.78 17.1 13.33 27.78
22 6224 36.67 26.27 6.67 1.11 5.56
24 6101 0 16.67 26.67 5.56 14.44
29 5545 20 15 1.11 12.22 18.89
55 4623 4.44 10.83 13.33 11.11 10
83 4006 0 15 0 14.44 14.44
132 3301 11.11 13.33 2.22 11.11 -6.66
192 2565 -11.11 20 2.22 -11.1 15.56

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95 (گرایش سیستماتیک و بومشناسی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی تکوین گیاهی
30 5181 36.67 26.27 6.67 1.11 5.56
32 5023 0 2.5 31.11 15.56 13.33
41 4436 0 16.67 26.67 5.56 14.44
53 4131 0 15 0 14.44 14.44
106 3306 11.11 13.33 2.22 11.11 -6.66
128 3081 0 17.5 4.44 -1.1 13.33
232 2208 -2.21 16.67 -2.21 0 2.22

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95 (گرایش سلولی و تکوینی) 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی تکوین گیاهی
28 5858 36.67 26.27 6.67 1.11 5.56
39 5237 0 16.67 26.67 5.56 14.44
58 4554 2.22 10 -3.22 -6.66 30
69 4251 4.44 10.83 13.33 11.11 10
88 4030 0 2.5 7.78 10 18.89
94 3941 0 17.5 4.44 -1.1 13.33
123 3124 4.44 15 -2.21 5.56 6.67
150 3063 -11.11 20 2.22 -11.1 15.56
178 2778 11.11 13.33 2.22 11.11 -6.66

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی سال 94

 

زبان عمومی و تخصصی

مجموعه زیست شناسی

تکوین گیاهی 

فیزیولوژی گیاهی

سیستماتیک گیاهی

رتبه در گرایش فیزیولوژی گیاهی

رتبه در گرایش سیستماتیک و اکولوژی

رتبه در گرایش زیستشناسی تکوینی

7.78 14.17 36.67 7.78 5.56 47 46 24
2.22 13.33 2.22 6.67 0 224 261 256
30 28.33 7.78 11.11 2.22 34 35 43

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.