نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد زیست شناسی گیاهی 1400

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی از سال 93 تا 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی در سال 1400 به داوطلبان ارشد زیست شناسی گیاهی سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی گیاهی 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد زیست شناسی گیاهی 1400

همانطور که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد زیست شناسی گیاهی نشان می دهد که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی گیاهی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زیست شناسی گیاهی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­ زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می ­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی گیاهی - کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زیست شناسی گیاهی 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 1400 (گرایش فیزیولوژی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 4) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زائی واندام زائی / (ضریب 2)
8 8 6799 0 9.4 14.44 44.44 32.22
65 73 3349 52.22 0 0 0 0
154 172 2236 4.44 5.13 1.11 -1.1 -2.21

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 1400 (گرایش سیستماتیک و بوم شناسی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 4) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زائی واندام زائی / (ضریب 2)
7 8 8906 0 9.4 14.44 44.44 32.22
66 75 3623 52.22 0 0 0 0
156 174 2277 4.44 5.13 1.11 -1.1 -2.21

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 1400 (گرایش سلولی و تکوینی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی /گیاهی -جانوری -میکروبی -سلولی وملکولی -ژنتیک -بی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زائی واندام زائی / (ضریب 4)
7 8 7717 0 9.4 14.44 44.44 32.22
63 73 3486 52.22 0 0 0 0
152 169 2203 4.44 5.13 1.11 -1.1 -2.21

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98 (گرایش فیزیولوژی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 4) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زایی واندام زایی / (ضریب 2)
146 156 1991 11.11 1.67 0 7.78 -4.43
214 233 1302 -3.32 0.83 -1.1 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98 (گرایش سیستماتیک و بوم شناسی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 4) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زایی واندام زایی / (ضریب 2)
92 101 2454 11.11 1.67 0 7.78 -4.43

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 98 (گرایش سلولی و تکوینی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) فیزیولوژی گیاهی (ضریب 2) سیستماتیک گیاهی (ضریب 2) تکوین گیاهی /ریخت شناسی -تشریح -ریخت زایی واندام زایی / (ضریب 4)
146 157 1958 11.11 1.67 0 7.78 -4.43
208 227 1313 -3.32 0.83 -1.1 0 0

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آن ها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95 (گرایش فیزیولوژی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی تکوین گیاهی
7 7715 48.88 13.33 14.44 23.33 2.22
11 7196 15.53 15.78 17.1 13.33 27.78
22 6224 36.67 26.27 6.67 1.11 5.56
24 6101 0 16.67 26.67 5.56 14.44
29 5545 20 15 1.11 12.22 18.89
55 4623 4.44 10.83 13.33 11.11 10
83 4006 0 15 0 14.44 14.44
132 3301 11.11 13.33 2.22 11.11 -6.66
192 2565 -11.11 20 2.22 -11.1 15.56

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95 (گرایش سیستماتیک و بومشناسی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی تکوین گیاهی
30 5181 36.67 26.27 6.67 1.11 5.56
32 5023 0 2.5 31.11 15.56 13.33
41 4436 0 16.67 26.67 5.56 14.44
53 4131 0 15 0 14.44 14.44
106 3306 11.11 13.33 2.22 11.11 -6.66
128 3081 0 17.5 4.44 -1.1 13.33
232 2208 -2.21 16.67 -2.21 0 2.22

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی سال 95 (گرایش سلولی و تکوینی) 

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مجموعه زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی تکوین گیاهی
28 5858 36.67 26.27 6.67 1.11 5.56
39 5237 0 16.67 26.67 5.56 14.44
58 4554 2.22 10 -3.22 -6.66 30
69 4251 4.44 10.83 13.33 11.11 10
88 4030 0 2.5 7.78 10 18.89
94 3941 0 17.5 4.44 -1.1 13.33
123 3124 4.44 15 -2.21 5.56 6.67
150 3063 -11.11 20 2.22 -11.1 15.56
178 2778 11.11 13.33 2.22 11.11 -6.66

 

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی سال 94

 

زبان عمومی و تخصصی

مجموعه زیست شناسی

تکوین گیاهی 

فیزیولوژی گیاهی

سیستماتیک گیاهی

رتبه در گرایش فیزیولوژی گیاهی

رتبه در گرایش سیستماتیک و اکولوژی

رتبه در گرایش زیستشناسی تکوینی

7.78 14.17 36.67 7.78 5.56 47 46 24
2.22 13.33 2.22 6.67 0 224 261 256
30 28.33 7.78 11.11 2.22 34 35 43

 

 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.  

 

سایر بخش های زیست شناسی گیاهی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  محمود سارتیی‏ - 00/12/18

  سلام قبوای دکتری فیزیولوژب

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/10/5

  به نظرتون رشته ی تاپی است؟

  خیلی دوس دارم در مورد این رشته بیشتر بدونم.

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/6/7

  سلام.با درصدای بین ۲۵ تا۳۰%برای هر درس در کنکور ارشد زیست گیاهی ۱۴۰۰،بنظرتون رتبم چند میشه؟؟؟ممنونم

 • تصویر فرد

  سمیرا احمدی‏ - 99/10/11

  من میخوام زیست گیاهی بخونم رشتم لیسانس علوم تجربی کتاب ندارم چکار کنم

 • تصویر فرد

  Nasrin‏ - 99/6/16

  سلام با رتبه ۱۷ زیست گیاهی ایا احتمال قبولی دانشگاه فردوسی مشهد در گرایش فیزیولوژی هست

 • تصویر فرد

  Simin‏ - 97/10/21

  سلام ممنون از سایت خوبتون. باتوجه به اینکه لیسانس مدیریت دارم. ارشد میتونم زیست شناسی گیاهی شرکت کنم؟ در این صورت تاثیر معدل به چه شکل خواهد بود؟

 • تصویر فرد

  کبری‏ - 97/3/12

  سلام. خسته نباشید.
  کدوم رتبه تو ارشد مهمتره؟ رتبه در سهمیه یا رتبه بدون سهمیه؟
  در واقع فرم انتخاب رشته بر اساس کدوم سنجیده میشه؟
  خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  م ويسي‏ - 97/3/11

  سلام با رتبه ١٠ سيستماتيك بابلسر ميشه قبول شد ظرفيت سال٩٧ امسال بابلسر١٣ شده؟؟ميشه قبول شم!!!؟؟؟

 • تصویر فرد

  نیلوفر‏ - 97/3/10

  سلام رتبه ام 184 شده ایا احتمال قبولی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه چمران اهوازو دارم ؟

 • تصویر فرد

  نیلوفر‏ - 97/3/9

  سلام من رتبم 184 شد زبان سفید مجموعه زیست 0/83 و فیزیولوژی 3/33 و سیستماتیک 4/44 و تکوین گیاهی 1/11 زدم احتمال قبولی رشته فیزیو چمران اهواز هست ؟

 • تصویر فرد

  م ويسي‏ - 97/3/9

  سلام با رتبه ١٠ سيستماتيك اخرين مجاز٢٢ باشه ميشه بابلسر قبول شد؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  م ويسي‏ - 97/3/9

  سلام با رتبه ١٠ سيستماتيك اخرين مجاز ٢٢ هست ميتونم دانشگاه بابلسر قبول شم؟

 • تصویر فرد

  م.ويسي‏ - 97/1/25

  سلام خسته نباشي سيستماتيك با چه رتبه اي ميشه دانشگاه بابلسر قبول شد؟؟

 • تصویر فرد

  خانم دکتر میرفیض اللهی‏ - 97/2/25

  با سلام
  بعد از انتشار کارنامه ها میتونید از مشاوره تخصصی انتخاب رشته سه گام راهنمایی بگیرید.

 • تصویر فرد

  فاطمه ‏ - 96/3/18

  سلام میشه بگید با چه رتبه ای نهایتا میشه فیزیولوژی گیاهی روزانه قبول شد من خودم رتبه ام 32 شده ایا امیدی به قبولی هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله هست.

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 96/3/17

  سلام.میخواستم بدونم با رتبه174 فیزیولوژی گیاهی احتمال قبولی تهران و اصفهان رو دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. می تونید کارنامه تونو به آدرس 3gaam.com@gmail.com ارسال کنید تا محلهای قبولیتونو مشاوران گروه زیست شناسی بررسی کنند.

 • تصویر فرد

  فرناز‏ - 96/3/15

  سلام .من همین الان درصدامو دیدم.
  گیاهی شرکت کردم

  زبان : 32/22
  مجموعه زیست: 19/17
  فیزیولوژِ گیاهی: -1/10
  سیستماتیک: -3/32
  تکوین : 10

  رتبه ی منطقه 1: 90
  رتبه ی منطقه 2: 88
  رتبه ی منطقه 3 : 75

  (اگه ممکنه راهنماییم کنید کدوم رتبه برای قبولی مهمتره؟؟ من توی ی شهر نزدیک تهران زندگی می کنم و برای کنکور لیسانس که منطقه 2 محسوب میشد . اما تحصیلم در تهران بوده)
  ممنون از سایتتون . موقعی که من کاملا ناامید شده بودم با دیدن درصد هایی که گذاشتین کلی انگیزه گرفتم چون من واقعاااااااااا نرسسیده بودم درس بخونم و تازه بعد از عید شروع کردم اونم بعد از تعطیلات خیلی کم شد چون من همزمان کار هم می کنم ....ای کاش بیشتر خونده بودم . امیدوارم هر کس این پیامو می خونه دعا کنه دولتی تهران قبول شم چون به خاطر کارم نمی تونم شهر دیگه ای برم . شهریه دانشگاه آزاد هم برام سخته....
  برای همه آرزوی وفقیت می کنم. خدا به هممون کمک کنه.

  ممنوووووووووووووووون (معلومه خوشحالم؟ یا بیشتر توضیح بدم ؟ خخخخ)

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. خیلی خوشحالیم که مطالب سایتمون به شما روحیه و انگیزه داده و تونستید رتبه های خوبی رو به دست بیارید.
  متاسفانه در مورد رتبه هاتون خیلی بد اعلام کردید. تو کارنامه ارشد مهمترین رتبه، رتبه در سهمیه در دوره های روزانه و غیر روزانه است. اونی که شما دارید به عنوان منطقه یک و دو و سه می گید مربوط به کد ضریبهای رشته تونه. یعنی گرایشهای مختلف زیست شناسی.
  با توجه به این که خیلی به سایتمون لطف داشتید می تونید فایل کارنامه تونو برامون ارسال کنید تا بگیم که می تونید تهران دولتی قبول بشید یا نه.

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 96/2/7

  امسال زیست گیاهی امتحان دادم، نتایج بیاد درصدامو میفرستم براتون انشالله

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/10

  خیلی ممنون از محبت شما.

 • تصویر فرد

  معصومه‏ - 95/12/16

  باور نمیکنم این درصدارو
  سیستماتیک دو درصد زده رتبش شده ۳۵!!!!! مگه میشه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام.
  لطفا سوالتون رو در اتاق فکر گروه زیست گیاهی مطرح بفرمایید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  معصومه‏ - 95/12/16

  واقعا؟ با این درصدا رتبه ها خیلی خوب شده، گیاهی راحت تره مث اینکه
  من گرایش علوم جانوری سال ۸۸، با ۶۵ درصد زبان٬ ۴۵ فیزیولوژی جانوری٬ ۳۶ جانورشناسی٬ ۲۰ بیوشیمی٬ ۱۱ ژنتیک رتبم شد ۹۶
  بیوشیمی و ژنتیک ضریب یک بود.بقیه دروس ضرایب بیشتری داشت

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. اگر مقایسه ای بین کارنامه های مجموعه گیاهی و جانوری انجام بدید متوجه میشید که حرفتون کاملا درسته.

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 94/10/7

  لطفا کارنامه های بیشتری بذارید متشکرم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 94/10/7

  اگر کارنامه های معتبر بیشتری به دستمون برسه این کارو خواهیم کرد دوست عزیز.

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 94/9/10

  یا مجموعه زیست اولی 17%یا 14%؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 94/9/11

  سلام. از چپ به راست خونده میشه دوست عزیز

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت