برنامه و روش 3گام برای قبولی در ارشد پزشکی رشته بیوشیمی بالینی

برنامه و روش 3گام برای قبولی در ارشد پزشکی رشته بیوشیمی بالینی در اینجا توضیح داده شده است. قبولی در رشته بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت، به خاطر رقابت فشرده در این رشته و تعدد رشته های مورد پذیرش برای رقابت نیازمند سه اصل ضروری شامل: مهارت درس خواندن و مرور، مهارت در تست زدن و مهارت آزمون دادن است.

 

برنامه و روش 3گام برای قبولی در رشته بیوشیمی بالینی

قبولی در رشته بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت، به خاطر رقابت فشرده در این رشته و تعدد رشته های مورد پذیرش برای رقابت نیازمند سه اصل ضروری زیر می باشد:

 

اصل اول: مهارت درس خواندن و مرور:

به دلیل فرار بودن مطالب و حجم بالای آن ها باید به گونه ای درس خواند و طوری مرور کرد که خود را برای کنکور بیمه کنیم. برنامه ریزی دقیق بر اساس زمانبندی حساب شده و دقیق و سرفصل های کنکور و البته مهارت در شیوه درس خواندن، اصل اول موفقیت می باشد. اینکه بدانیم در چه زمان هایی باید خواندن مطالب جدید را متوقف کرده و فقط به مرور مطالب خوانده شده بپردازیم کمک شایانی به عدم تلنبار شدن حجم وسیعی از مطالب و فراموشی آن ها به مرور زمان می کند. باید بازه های زمانی مرور را بسیار دقیق طرح ریزی کنیم. با آگاهی از شیوه یادگیری خود و اینکه تا به حال چه اشتباهاتی ما را از موفقیت در تحصیل بازداشته است، ما را در پیدا کردن شیوه درس خواندن و مرور راهنمایی خواهد کرد. اگر خودمان نمی دانیم حداقل از کسانی که می دانند و این مسیر را با موفقیت طی کرده اند بپرسیم. باید بهترین ساعات بازدهی مغز خود را در طول شبانه روز پیدا کرده و برای همان ساعت ها برنامه درسی داشته باشیم. از واقعیت فرار نکنیم و براساس توانایی ها و سطح تمرکز خود برنامه ریزی کنیم نه اینکه فقط برنامه ریزی کنیم بدون آنکه بدانیم چرا اینگونه برنامه ریزی کرده ایم. باید بدانیم که در هر نقطه از برنامه ریزی در کجا قرار داریم و مرحله بعدی چیست.

لازم است در اینجا با بهترین روش مطالعه دروس بیوشیمی هم آشنایی داشته باشید برای این منظور لینک های زیر ا در اختیارتان قرار می دهیم:

بهترین روش خواندن درس زیست سلولی مولکولی ارشد وزارت بهداشت

بهترین روش خواندن درس بیوشیمی کنکور ارشد وزارت بهداشت

 

 

اصل دوم: مهارت در تست زدن:

رویکرد آزمون های سراسری در ایران تستی است. از بین چهار گزینه باید گزینه صحیح را تشخیص دهیم. همین و بس. تصحیح کنندگان آزمون کاری به روش رسیدن ما به پاسخ صحیح ندارند، فقط پاسخ صحیح را می بینند. بنابراین در کنار مهارت درس خواندن باید مهارت تست زدن را نیز در خود تقویت کنیم. بدون این مهارت، با چشمان بسته به سراغ آزمون خواهیم رفت. توجه به تمام جوانب یک تست نیازمند یک برنامه ریزی دقیق برای تست زدن می باشد. تست ها را باید تمرین کرد تا طی این تمرین هم مباحث مرور شود و هم تستی شدن رویکرد یادگیری تسهیل شود. برای رسیدن به مهارت در تست زدن باید بدانیم چرا تست می زنیم و چگونه می خواهیم تست بزنیم. منظور روش های تست زنی که در آشفته بازار کنکور به راه افتاده است، نیست. منظور تمرین تست ها برای ایجاد ذهنی طراح در حین درس خواندن است. بسیاری مبحث را می خوانند و فردای آن روز تست می زنند برای اینکه خود را سنجیده باشند. گاهی خوب تست می زنند و گاهی بد. تست زدن خوب، دلیل بر فهم عمیق مطالب است ولیکن تضمین کننده تکرار این خوبی در آزمون نیست، زیرا مطالب به مرور زمان فراموش می شوند و این نتایج درخشان تکرار نمی شوند. اگر هم بد تست زده باشیم، کلافه و ناامید می شویم و حتی ممکن است کلاً بی خیال درس خواندن شویم. همانگونه که خوب تست زدن دلیل بر تکرار این خوبی در آزمون نیست، بد تست زدن نیز دلیل بر عدم موفقیت نیست. باید نقطه ضعف ها را پیدا کرد، روی آن ها تمرکز نمود و سپس در جهت حل آن ها اقدام کرد. اگر تست خوب می زنیم روحیه مان افزایش می یابد و باید این نقطه قوت را در گذر زمان حفظ کنیم و اگر بد تست می زنیم باید شیوه نگرش خود به تست زدن را تغییر دهیم و تست زدن را به مثابه تمرینی برای مسابقه بزرگ ببینیم که نقاط ضعف ما را آشکار می سازد. باید هوشمندانه و با برنامه تست زد و تست ها را تمرین و تکرار نمود. باید طوری برنامه ریزی کنید که بدانید از چه زمانی دیگر درس خواندن مفهومی را کنار گذاشته و وارد فاز تست زدن و تمرین و تکرار تست ها شوید.

 

 

اصل سوم: مهارت آزمون دادن:

بسیاری خوب درس می خوانند و خوب هم تست می زنند و لیکن روز آزمون نتیجه ای کاملاً برعکس و ضعیف می گیرند، زیرا مهارت آزمون دادن را نیاموخته اند. این مهارت شامل مدیریت زمان، کنترل استرس و تمرکز بالا در درک سؤال می باشد. مهارت آزمون دادن بدون برنامه ریزی در شیوه آزمون دادن و شبیه سازی آزمون قبل از آزمون میسر نمی گردد. بسیاری در آزمون های آزمایشی شرکت می کنند ولیکن آیا آزمون های آزمایشی را با همان کیفیت آزمون اصلی می دهند و آیا آزمون های آزمایشی همان کیفیت آزمون اصلی را دارد؟ بدون شک آزمون های آزمایشی در مسیر کنکور دادن کمک رسان است ولی وقتی اثربخش است که رویکرد آزمایشی آن را کنار زده و به مانند یک آزمون واقعی به آن بنگریم. با این تفاوت که نتایج آن ها را آنقدر برای خود بزرگ نکنیم که در صورت داشتن نتایج ضعیف ناامید و فرسوده شویم. آزمون آزمایشی تمرینی است قبل از کنکور. می توانیم آزمون های ادوار قبل را در خانه از خود امتحان بگیریم. برای آنکه زمانبندی را یاد بگیریم. اگر استرسی هستید از همان روز اول آنقدر تمرین کنید تا سرمای استرس از دستانتان زدوده شود. قبل از شروع درس خواندن، فکری به حال این مشکل کنید. در برنامه ریزی خود زمانی را برای کنترل استرس در هر روز قرار دهید. بله! مانند یک درس به این مقوله نگاه کنید. 2 ساعت بیوشیمی بخوانید و 2 ساعت شیمی و 2 ساعت زیست و 2 ساعت زبان و 1 ساعت به کنترل استرس خود بپردازید. یعنی در برنامه درسی خود بگنجانید. این درس مهمترین درس شماست با ضریب بی نهایت. باید به گونه ای برنامه ریزی کنید که بدانید از کی تست زدن را رها کرده و از خود آزمون بگیرید. شاید نیاز باشد هر ماه از خود آزمون بگیرید نه اینکه در اواخر دوران درس خواندنتان کنکورهای سال های گذشته را از خود امتحان بگیرید. 

 

 

اما چگونه باید این اصول را پیاده سازی نمود:

برای اجرای دقیق این مهارت ها باید بهترین منابع مطالعاتی را پیدا کنید. منابعی که با روحیه مطالعاتی شما سازگار نیستند، گاهاً پیچیده و گاهاً خیلی ساده و سطحی هستند. فقط پول و از همه مهمتر زمان شما را نابود می کنند. بهترین منابع، منابعی هستند که نیازهای شما به یادگیری و شیوه تست زدن را با پاسخ هایی قابل درک ارائه می کنند. همیشه بهترین منابع، حجیم ترین آن ها نیستند. بعد از پیدا کردن منابع، زمان دقیق و دارای بازدهی خود را براساس شرایط زندگی خود مشخص کنید. نه از خود بیش از ساعات افت تمرکز انتظار داشته باشید و نه خیلی خوش باورانه زمانی کمتر از پتانسیل های خود را در نظر بگیرید. زمان بهینه، زمانیست که شما از درس خواندن لذت می برید و نگران سایر چیزهایی که مستلزم گذاشتن زمان هستند، نیستید. پس از تعیین منابع و زمان، حالا می توانید شروع به برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی حساب شده برنامه ای است که به طور کامل ابتدا و انتهای آن مشخص باشد. یعنی بدانید که کتاب ها را بر حسب اهمیت آن ها چند دور خواهید خواند و چند دور مرور خواهید کرد. چند دور تست خواهید زد و چند بار از خود آزمون خواهید گرفت. برنامه دقیق یعنی از صفر تا صد را می دانم و پیش بینی حتی عقب ماندگی های احتمالی و اتفاقات مانع شونده و بازدارنده در مسیر درس خواندن را کرده ام و راه حلی برای آن ها پیدا کرده ام. داشتن بهترین اساتید، بهترین منابع و حتی زمان کافی بدون یک برنامه هوشمندانه، بوسه بر مرگ است. وقتی هنر استفاده از امکانات را بلد نباشیم و یا اجازه یادگیری و کپی برداری آن را از دیگران به خود ندهیم، کسانی را در برابر خود خواهیم دید که با صرف کمترین هزینه ها و با کمترین امکانات ولیکن با داشتن بهترین برنامه گوی سبقت را از ما ربوده اند. برنامه ریزی باید به گونه ای طراحی شود که هم زمان را بهینه کند و هم سرمایه ما را به باد ندهد. سرمایه بزرگی به نام زمان. هزینه ای که برای برنامه ریزی دقیق پرداخت می شود، سرمایه گذاری بزرگی برای رسیدن به هدف با حداقل هزینه است. درس خواندن بدون برنامه پر هزینه ترین شکل درس خواندن است، زیرا سرمایه عظیمی به نام عمر را تلف می کند.

برای افزایش مهارت های خود در کنکور در پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید.

 

 

سایر بخش های بیوشیمی بالینی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  tara‏ - 00/8/14

  با سلام.من فارغ التحصیل شیمی کاربردی هستم. و هیچ پیش زمینه ای از بیوشیمی و زیست ندارم.خودم علاقه دارم که ارشد تجزیه بخونم اما به خاطر بازار کار نه چندان خوب شیمی ترجیح میدم که بیوشیمی بخونم.نظر شما چیه. ایا این زمان باقیمونده برای قبولی در یکی از دانشگاه های مازندران کافیه یا نه.و اینکه ایا طرح داره؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 00/8/16

  سلام بله هنوز تا کنکور خیلی وقت هست و هیچ وقت برای شروع دیر نیست. بله ارشد طرح اختیاری دارد

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 99/1/10

  سلام. میشه دقیقا عنوان کتاب هایی رو که تو کنکور ارشد بیوشیمی بالینی میاد بگید و اینکه من رشته ام شیمی کاربردیه الان اگه بخوام ارشد شرکت کنم میتونم کنکور رشته های دیگه شیمی مثل تجزیه و معدنی و.. رو همزمان با بیوشیمی بالینی بدم یا خیر (میشه همزمان هر دو کنکور رو داد؟) مرسی

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/5/16

  سلام منابع در سایت کامل معرفی شدند و شما بسته به اینکه با جزوه راحتید یا کتاب میتونید انتخاب کنید. بله میتونید هر دو رو شرکت کنید

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 98/12/18

  من لیسانس شیمی دارم می خواستم برای لزشد بیوشیمی شرگت کنم با موسسه شما اشنا شذم به کمتون واقعا احتیاج دارم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/12/18

  سلام خدمت شما
  توی پنل ثبت نام کنید و رشته بیوشیمی رو انتخاب کنید و از یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان استفاده کنید.
  ثبت نام یک جلسه مشاوره رایگان

 • تصویر فرد

  ...‏ - 98/12/13

  سلام میشه لطف کنید بگید چه فصل هایی از زیست سلولی مولکولی مهمه؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 99/5/30

  سلام بودجه بندی برای سلولی مولکولی رو زیاد نمیشه بهش اعتماد کرد چون تقریبا هرسال زیست بودجه بندیش متفاوت بوده مثلا امسال بیشتر سلولی سوال اومده بود. ترجیحا تمام فصول رو بخونید به جز ایمنی و سلول بنیادی و سلول عصبی

 • تصویر فرد

  سعید ‏ - 98/11/8

  سلام برا قبولی رشته بیوشیمی بالینی مازاد یا شهریه پرداز بندر عباس چه رتبه ای لازم هست

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/11/10

  سلام امسال کلا 170 نفر روزانه و شهریه پرداز گرفتن اما برا سال بعد احتمالا ظرفیت پایین تر بیاد. تا رتبه 180-200 امکانش هست که قبول بشید چون داوطلبا معمولا شهریه پرداز و راه دور نمیرن

 • تصویر فرد

  Nafise‏ - 98/10/20

  سلام من کارشناسی شیمی دارم میتونم ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنم؟؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/10/22

  سلام کلیه رشته های  كارشناســـی بیوشـــیمی؛ ویـــروس شناســـی؛ ایمنـــی شناسی پزشـكی؛ شـیمی؛ علـوم آزمایشـگاھی؛ علـوم تغذیــه؛ داروســازی؛ زیســت شناســی (كلیــه گرایشــھا) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع غـذائی؛ علـوم آزمایشـگاھی دامپزشـــكی؛ بھداشـــت و بازرســـی گوشـــت؛ بھداشـــت موادغذایی می توانند در آزمون بیوشیمی بالینی شرکت کنند.

 • تصویر فرد

  آیسان‏ - 98/9/20

  دانشگاه آزاد تبریز رشته بیوشیمی بالینی داره یا حومه اش؟

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/9/25

  سلام خیر تنها دانشگاه آزادی که بیوشیمی بالینی دارد آزاد شاهرود هست بقیه دانشگاههای دولتی علوم پزشکی دارن

 • تصویر فرد

  مبینا ابدالی‏ - 98/8/6

  سلام من دانشجوی صنایع غذای ام،آیا میتونم ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنم؟قصد داشتن آزمایشگاه ندارم اما میخوام در آزمایشگاه کار کنم

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/8/9

  سلام بله می توانید. اگر قصد کار در آزمایشگاه دارید از مقطع ارشد کارآموزی بروید و تمام تکنیک های آزمایشگاه را فرابگیرید تا بعد از مقطع ارشد با توجه به مهارتهایتان استخدام شوید.

 • تصویر فرد

  Ardeshir‏ - 98/5/24

  سلام خسته نباشید...من علوم ازمایشگاهی دامپزشکی میخونم اگه ارشد بیوشیمی بالینی بگیرم و تا دکترا ادامه بدم میتونم ازمایشگاه طبی بزنم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/24

  سلام وقت بخیر 
  بله امکان اینکه بتونید آزمایشگاه دامپزشکی بزنید هست ولی توجه کنید که هر سری وزارت علوم یک مصوبه جدید ارائه میکند

 • تصویر فرد

  مصطفی‏ - 96/11/26

  خسته نباشید.گروه شما برای رشته محبوب هماتولوژی مشاوره یا برنامه ریزی نداره؟چون من هرچقدر گشتم پیدانکردم.من دانشجو ترم ۲ کارشناسی سلولی مولکولی دانشگاه تهران هستم و به شدت علاقه مند به شرکت در رشته هماتولوژی.میخواستم از راهنمایی های شما بهره مند بشم.میخواستم ببینم برای قبولی تو این رشته باید از الان یا ترم ۳ شروع کنم یا یک سال هم کافیه؟لطفا راهنمایی کنید.

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/2

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام 
   با سلام
  بله مشاور رشته هماتولوژی نیز در موسسه حضور دارند. 
  با مراجعه به بخش هماتولوژی میتوانید سوالات خود را مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  صابره‏ - 96/11/19

  سلام.
  من دوساله کارشناسی شیمی فارغ التحصیل شدم.
  واقعا به شیمی خیلی علاقه داشتم و دارم ولی به زیست شناسی مخصوصا سلولی مولکولی خیلی علاقه دارم از وقتی که با رشته بیوشیمی آشنا شدم و دیدم که یه رشته ست که از دوتا رشته مورد علاقه من تشکیل شده خیلی ذوق زده شدم و استارت زدم برای کنکور ۹۵ و چندماه واقعا تمام زندگیمو گذاشتم براش.اما چون پیش ضمینه ای از سلولی مولکولی و بیوشیمی نداشتم توی کنکور ضربه سختی خوردم و خیلی خیلی زده شدم و خیلی توی روحیه و امیدم تاثیر گذاشت.یکسال گذشت تا هضمش کنم و رفتم سراغ کارای دیگه ای غیر از درس ولی الان با گذشت یک سال و نیم بازم میبینم که واقعا علاقم همینه حتی مطالعه آزادم خوندن سلولیه ..میخواستم ببینم برای تقویت پایه م کدوم راه بهتره مطالعه چندین دور از همین منابع موجود (لودیش)یا منابع پایه ای دیگه؟ و اینکه هارپر به تنهایی میتونه منبع کاملی برای بیوشیمی باشه یا دولین؟

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/5

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام
  با سلام 
   با توجه به اینکه بیوشیمی و زیست دروسی هستند که برای این رشته ضروری و برای شما نا آشنا میباشند در مرحله اول باید روی این دروس فوکوس کرده و با انتخاب یه مشاور و برنامه ریزی مناسب و استفاده از منابعی که با پایه علمی شماهماهنگی داشته باشد در یک زمان معقول(نه بازه زمانی 2 ساله که باعث دلزدگی شما میشود) در جهت هدف خود قدم بردارید .
  کنکور فقط استفاده از یک منبع ثقیل برای کسب موفقیت نیست بلکه شما باید بهترین منبع را انتخاب کنید .

 • تصویر فرد

  Ana‏ - 96/11/18

  سلام خسته نباشید من دانشجوی رشته ژنتیک مقطع کارشناسی ام ودانشگاه ازاد درس میخونم از دانشگاهم راضی نیستم و میدونم که دانشگاه مدرک دانشگاه ازاد زیاد معتبر نیستو کارهم بسختی پیدا میکنم ولی علاقه ی زیادی به رشته ام دارم و تصمیم دارم برای ارشد دررشته ژنتیک پزشکی ادامه تحصیل بدم ولی نمیدونم از کی شروع کنم برای درس خوندن یا حتی چه کتابها ومنابعی رو بخونم واینکه اصلا هیچ اینده ای تو این زمینه دارم یانه ممنون میشم راهنماییم کنید.

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/5

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام
  با سلام 
   به بخش ژنتیک پنل موسسه 3گام مراجعه کرده و از کارشناس مربوطه سوال فرمایید .

 • تصویر فرد

  صنایع غذایی‏ - 96/10/7

  با سلام
  بنده کاردانی دامپزشکی گرایش بهداشت فرآورده های دامی و کارشناسی مهندسی فناوری صنایع غذایی از دانشگاه علمی کاربردی هستم. اگه میتونم تو آزمون ارشد شرکت کنم لطفا یه منبع و بسته آموزشی معتبر و خوب معرفی کنید تا بتوان با برنامه ریزی مناسب نتیجه دلخواه بگیرم. جواب سوالم خیلی ضروریه که سریعتر برنامه ریزی کنم.
  با تشکر فراوان.

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/6/2

  سلام در سایت ثبت نام کنید تا مشاوره تخصصی ما با شما تماس بگیرد.

 • تصویر فرد

  Ayda‏ - 96/8/1

  سلام من کارشناس ارشد فیتو شیمی از وزارت علوم هستم.میخواستم واسه phd بیوشیمی بالینی امتحان بدم.سوالم اینه که من میتونم از مدرک وزارت علوم ادامه تحصیل در وزارت بهداشت کنم؟! پیشاپیش سپاسگزارم از راهنماییتون

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/6/2

  سلام لطفا در سایت سنجش پزشکی دفترچه دکترای تخصصی را دانلود کنید و رشته های مجاز را چک کنید. کمی در مرحله مصاحبه قبولی سخت خواهد بود ولی غیرممکن نیست

 • تصویر فرد

  Sahel‏ - 96/7/23

  سلام من دانشجوی ترم ۵ بیوشیمی هستم
  میخام برا کنکور ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنم ب نظرتون من از چ زمانی شروع کنم؟

 • تصویر فرد

  خانم حاجی محمدی‏ - 96/9/22

  از ترم 7 شروع کنید 

 • تصویر فرد

  Fateme‏ - 96/7/20

  سلام من کارشناسی علوم ازمایشگاهی دامی ام!میشه برای ارشد هم بیوشبمی بالینی وهم انگل شناسی رو شرکت کنم،یااینکه فقط یه رشته رو میتونم ازمون بدم؟؟

 • تصویر فرد

  خانم حاجی محمدی‏ - 96/9/22

  سلام فقط یکی رو میتونید شرکت کنید

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 96/7/15

  سلام و عرض ادب
  شما از بین دو رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی و رشته بیوشیمی بالینی کدوم رو پیشنهاد میکنین؟

 • تصویر فرد

  خانم حاجی محمدی‏ - 96/9/22

  بیوشیمی بالینی

 • تصویر فرد

  ویدا‏ - 96/7/15

  سلام، جناب من ارشد تغذیه دام و طیور هستم ، طبق تحقیقم میشه واسه دکترای علوم تغذیه وزارت بهداشت شرکت کرد، میشه راهنمایی بفرمایید واسه کنکور دکترا چه کتاب هایی مطالعه کنم؟ مخصوصا برای بیوشیمی و اینکه با دکترای علوم تغذیه چی کار میشه کرد؟ فقط عضو هیات علمی میشن؟

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/5

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام
  با سلام 
  برای بازارکار تغذیه میتوانید به مشاوران متخصص رشته تغذیه در موسسه 3 گام مراجعه کنید .
  اما برای درس بیوشیمی در کنکور با توجه به ضریب درس منابع مختلفی وجود دارد . برای ضرایب کمتر میتوان از کتب چکیده مانند بیوشیمی برای کنکور  استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 96/6/23

  سلام من دانشجو ترم اخر شیمی محض هستم دی ماه فارغ میشم و علاقه زیادی ب بیوشیمی دارم ولی میدونم ازمونش خیلی سخته و کتاب ها رو هنوز تهیه نکردم میشه راهنمایی کنید چی کار کنم الان ?وقت کافی هست یا بمونه برا سال بعد ?لطفا جواب بدین خیلی ضروری هست

 • تصویر فرد

  خانم حاجی محمدی‏ - 96/9/22

  سلام بله اکان قبولی هست در سایت ما در پنل بیوشیمی ثبت نام کنید با شما تماس میگیریم 

 • تصویر فرد

  سارا ‏ - 96/6/14

  با سلام و خسته نباشی
  من لیسانس بیوشیمی دارم و میخوام از اول مهر واسه ارشد بیو بالینی بخونم ، میخواستم بدونم چقدر احتمال داره قبول بشم ؟؟
  یک سوال دیگه اینکه کسی که ارشدو دکترا وزرات بهداشت داشته باشه میتونه آزمایشگاه تاسیس کنه؟؟؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/6/14

  سلام با ثبت نام در پنل برنامه ریزی میتونید موقعیت مطالعاتی خودتون آنالیز نمایید و همچنین از مشاور متخصص گروه خودتون راهنمایی بگیرید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/6/12

  با سلام و خسته نباشی
  من کارشناسی ارشد شیمی الی خوندم بنظر شما دکترای بیوشیمی بالینی بخونم یا دکترای تخصصی داروسازی؟کدونش برام هموار تر و بازار کار بهتری داره؟ایا با داشتن مدرک ارشد شیمی الی میشه بیوشیمی برا دکترای بالینی خوند نه؟ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/6/2

  سلام دفترچه دکترای تخصصی را از سایت سنجش پزشکی دانلود کنید قسمت رشته های مجاز. با توجه به اینکه ارشد شما وزارت علوم بوده در مرحله مصاحبه دکترا کمی سخت خواهد بود که قبول بشوید اما غیر ممکن نیست

 • تصویر فرد

  رها‏ - 96/5/24

  بسیار عالی

 • تصویر فرد

  ریحانه تائبی‏ - 98/6/2

  ممنون

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 96/4/16

  سلام
  خسته نباشید
  خواهش میکنم راهنمائیم کنید آقای افشار
  دانشجوی علوم آزمایشگاهی هستم برای ارشد بین بیوشیمی بالینی و ژنتیک مرددم،به هر دو علاقمندم،بازار کار کدوم بهتره؟تو پیاما دیدم در جواب این سوال شما بیوشیمی بالینیو تائید کردین؟آیا با وجود امکان تاسیس آزمایشگاه برای دکتراهای ژنتیک باز هم بازار کار دکترای بیوشیمی بهتره؟؟؟؟؟ واقعا خواهش میکنم راهنمائیم کنید

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/5

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام
  با سلام
  با توجه به اینکه کارشناسی شما علوم آزمایشگاهی میباشد با دکترای هردو رشته قادر به تاسیس آزمایشگاه هستید اما بازارکار رشته بیوشیمی بالینی گسترده تر است چرا که وجود آن در تمامی آزمایشگاه ها نیاز است. 

 • تصویر فرد

  ياسين بلوچزهی‏ - 96/4/10

  سلام جناب افشار بنده فارغ التحصيل شيمي هستم و در حال حاضر سرباز معلم ميباشم كه يك سال ان سپری شده و یکسال تحصیلی باقی مانده حال با توجه به اینکه به رشته بیوشیمی علاقه دارم شما چجور برنامه ریزی پیشنهاد میکنید

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/5

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام
  با سلام
  در پنل موسسه 3گام ثبتنام کرده و با مشاور تخصصی تماس تلفنی داشته باشید که مشاوره و برنامه ریزی شما به صورت تخصصی انجام شود.

 • تصویر فرد

  مهین پورعلی‏ - 96/2/26

  باسلام خدمت آقای دکتر.میخواستم بدونم برای ارشدبیوشیمی بالینی نیاز هست ک تافل روبخونم یالزگی کافیه؟وباتسلط ب لزگی چنددرصدمیشه زد؟؟

 • تصویر فرد

  طیبه زارعی‏ - 98/3/5

  زارعی مشاور تخصصی بیوشیمی بالینی موسسه 3گام
  با سلام
  خیر نیازی به مطالعه تافل نیست.
  کتاب لزگی در کنکورهای سالهای اخیر امتحان خود را پس داده است اما نکته مورد توجه برای انتخاب این منبع اشاره به این مطلب است که سطح زبان شما باید متوسط روبه بالا باشد .

 • تصویر فرد

  Alizadeh‏ - 95/10/12

  سلام من لیسانسم میکروبیولوزی دانشگاهه ازاده اگه ارشد ودکترامو از وزارت بهداشت بگیرم اجازه تاسیس ازمایشگاه بهم میدن ؟توروخداجواب بدین خیلی برام مهمه

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/12/26

  سلام. باید با چند نفر کهه رشته های دیگه ای خوندن مثل ایمنی و ژنتیک و غیره مشترکا آزمایشگاه بزنید تا بهتون مجوز بدن.

 • تصویر فرد

  maryam‏ - 95/9/2

  سلام و خسته نباشید خدمت استاد ارجمند
  آیا قبولی در رشته بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت دانشگاه آزاد هم سخت هست یانه؟به چه مقدار مطالعه نیاز داره؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/10/26

  سلام. دانشگاه آزاد پذیرش زیادی تو بیوشیمی بالینی نداره. اگر تهران باشه قبولیش سخته ولی تا اونجایی که من می دونم تهران نداره و فکر کنم فقفط شاهرود داره که به نسبت راحته قبولیش نسبت به سراسریها. با 4 ماه مطالعه و روزی 5 ساعت می تونید امیدوار به قبولی باشید.

 • تصویر فرد

  ش.ب‏ - 95/8/10

  سلام من امسال ارشد روزانه میکروبیولوژی تبریز قبول شدم اگر نرم میتونم سال بعد کنکور وزارت بهداشت شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/8/11

  سلام. خیر

 • تصویر فرد

  شیما ‏ - 95/8/2

  سلام میشه بگین این کارورزی چه مدته ؟ شنیدم که برای کار در آزمایشگاه کسانی جذب میشوند که مدرک کارشناسی و ارشدشون آزمایشگاه باشه .درسته ؟ من که کارشناسی شیمی دارم اگه ارشد بیوشیمی بالینی بخونم برا استخدام شدن با مشکل روبه رو میشم ؟خواهش میکنم به سوالم پاسخ بدین.ممنونم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/8/11

  به مشکل نمی خورید. تا 200 ساعت کارورزی دارید.

 • تصویر فرد

  شیما ‏ - 95/7/29

  سلام ایا رشته ارشد بیوشیمی بالینی طرح دارد ؟و اینکه اختیاریه ؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/8/2

  سلام. کارورزی داره و اجباریه.

 • تصویر فرد

  شادی‏ - 95/7/26

  سلام خسته نباشید دانشجوی ترم ۷ میکروبیولوژی هستم میخواستم بدونم بازار کار رشته ایمنولوژی چطوریه با ارشدش میشه مطب زد یا باید تو ازمایشگاه تشخیص طبی یا مراکز تحقیقاتی کار کرد؟؟ همچنین اینکه کنکور وزارت بهداشت برا رشته ایمنو سخت تره یا تغذیه؟ کدوم پذیرش بهتری داره؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/7/27

  سلام. مطب که نمی تونید بزنید در هر حال. بازار کار ایمونو خوبه و قبولیش به نسبت تغذیه براتون سخت تره.

 • تصویر فرد

  ياسمينا‏ - 95/7/3

  سلام.من ترم چهارم شيمي هستم وقصددارم ارشد بيوشيمي باليني شركت كنم.براي شروع از همين حالا باچه كتاب ها ودرس هايي شروع كنم؟روزي چند ساعت ودقيقا چطوري؟وقتمو چجوري بين درساي دانشگاه وارشد تقسيم كنم؟حداقل روزانه چند ساعت بخونم؟واينكه ميتونم امسال آزمايشي كنكور بدم؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 95/7/3

  سلام دوست عزیز
  میتونید با عضویت توی سایت 3گام و در اختیار گرفتن پنل کاربری از برنامه ریزی مختص شرایط خودتون و مشاوره مشاورین سایت بهره منده بشید

 • تصویر فرد

  فرزانه‏ - 95/6/28

  سلام من دانشجوی ترم 5 میکروبیولوژی هستم.میخواستم بدونم اگر ارشد هماتولوژی و بعد دکترای هماتولوژی بخونم که جز رشته های وزارت بهداشت هستن به من شماره نظام پزشکی تعلق میگیره یا نه؟
  پیشاپیش ممنون از پاسخگویی

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/28

  سلام. نه متاسفانه.

 • تصویر فرد

  آیدا‏ - 95/6/10

  سلام استاد خسته نباشید
  من دانشجوی بیوشیمی بالینی دانشگاه تبریزم
  به نظر شما اگه دکترای این رشته رو بگیرم چقد احتمال داره جذب هیعت علمی بشم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/10

  سلام. احتمالش زیاده به خصوص دانشگاههای شهرستان.

 • تصویر فرد

  آراد‏ - 95/6/9

  ممنون از راهنماییتون. ولی من تو خیلی سایت ها و منابع خوندم که این سه تا Phd میتونن با هم کلینیک ناباروری تاسیس کنن. مگه رشته بیوشیمی بالینی برای وزارت بهداشت نیست !
  میخوام شروع کنم برای خوندن ولی با توجه به اینکه منابع متفاوته زمان برای تصمیم گیری کمه. بین ارشد شیمی و بیوشیمی تو دوراهی ام. برای من بازار کار و پیشرفت کاری خیلی مهمه.ممنون میشم راهنماییم کنید برای انتخاب.

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/9

  اصولا از اونجایی که مهر نظام پزشکی به شما داده نمیشه یه کم تاسیس کلینیک براتون سخت خواهد بود و باید از مجوز اون دو تای دیگه استفاده کنید. منابع رو هم کامل به تفکیک معرفی کردم قبلا

 • تصویر فرد

  آراد‏ - 95/6/8

  با سلام و خسته نباشید.ببخشید یه سوال نسبتا تکراری
  کارشناس شیمی کاربردی ام.بنا به علاقم به پزشکی تمایل دارم بیوشیمی بالینی بخونم.و سختیشو به جون میخرم.سوالم از خدمت شما اینه که چقدر این مسیر سخته برای کسی که از رشته شیمی بخواد در مقاطع بالاتر این رشته ادامه تحصیل بده و اینکه طبق اساس نامه وزارت بهداشت باید بعد phd دو تا phd مامایی و art همراهی کنن برای تاسیس کلینیک.با این اوصاف کار راحتیه تاسیس کلینیک یا واقعا دشواره!؟
  و سوال آخر با phd نمیشه فعالیتی تو بیمارستان داشت!؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/8

  سلام. مسیرش هموار نیست ولی انقدر هم که شما می گید سخت نیست. اصولا بچه های شیمی اگر زبانشون خوب باشه فقط باید روی دو تا درس خیلی زحمت بکشن. یکیش بیوشیمی و دیگری زیست سلولی مولکولی که خوشبختانه زیست همپوشانی خوبی با خود بیوشیمی داره. در مجموع مطالعه روزانه 8 ساعت با مرور های منسجم و با برنامه و تعیین اهداف درصدی کوتاه مدت موفقیت تو این مسیر رو قطعی می کنه. با Phd هم می تونید تو بیمارستان کار کنید حتی با ارشد هم میشه این کار رو کرد. مجوز تاسیس کلینیک یا آزمایشگاه با شماره و مهر نظام پزشکی بهتون نمی دن ولیکن شما با phd هم می تونید استاد دانشگاه بشید و هم تو آزمایشگاه تشخیص طبی و بیمارستان کار کنید.

 • تصویر فرد

  fatemeh‏ - 95/6/7

  از پاسخگویی به سوالات اینجانب کمال تشکر را دارم و بسیار سپاسگزارم از راهنمایی بسیار ارزشمندتان..
  آقای افشار به نظر شما اگر من در مقطع ارشد در وزارت بهداشت دوباره قصد ادامه تحصیل را داشته باشم از بین سه رشته ایمنو، بیوشیمی بالینی و هماتو از نظر آینده کاری کدوم رشته رو به اینجانب پیشنهاد میدهید؟؟؟؟؟ و صحت اینکه من میتوانم رشته میکروب پزشکی در مقطع دکترا در وزارت بهداشت امتحان بدهم ، چگونه است؟؟( به توجه به اینکه ارشد میکروبیولوژی از وزارت بهداشت را دارم؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/7

  سلام. هماتو از بقیه برای بازار کار بهتره و به همین تناسب قبولیش هم خیلی سخت تره.
  درباره دکترای میکروب هم من دفتره رو چک کردم و رشته ای به نام میکروب شناسی پزشکی رو ندیدم و رشته هایی مثل انگل شناسی، قارچ شناسی و باکتری شناسی و ویروس شناسی بودند که تو همه شون هم مجوز شرکت رو دارید.

 • تصویر فرد

  آرمین‏ - 95/6/7

  خیلی ممنون استاد از پاسخ گوییتون
  راستش من میترسم دکترای بیوشیمی رو هم گرفتم بیکار بمونم و نتونم به علاقم که همون استاد شدن هستش برسم
  میشه یکم راحب این توضیح بدین که چقدر ممکنه این مسعله

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/7

  دوست من وزارت بهداشت برای کسانی که دکترا می خونند تو دانشگاههاش یک سقف خدمتی تعریف کرده که یکی از این شرایط اینه کهخ باید در دانشگاه تدریس کنند بنابراین با گرفتن دکترای بیوشیمی بالنی به هیئت علمی خیلی نزدیکتر میشید.

 • تصویر فرد

  آرمین‏ - 95/6/6

  سلام خسته نباشید خیلی ممنون از پاسخ گوییتون
  من دانشجوی کارشناسی شیمی هستم ترم 5
  راستش رشته های وزارت علوم از لحاظ بازار کار خیلی تعریفی ندارن من میخاستم یکی از این 2 راه رو انتخاب کنم به نظر شما کودوم بهتره
  1_ اینکه از دانشگاه انصراف بدم و دوباره واسه کنکور بخونم
  2_ اینکه واسه ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنم
  و سوال دوم اینکه اگه دکتری بیوشیمی بالینی داشته باشم اونم از دانشگاه خوب چقد احتمال داره جذب هیعت علمی بشم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/7

  سلام. درباره راه اول باید بگم که یک مقدار سخته برات به خاطر این که رقابت تو تجربی و به خصوص پزشکی سنگینه و بعد از انصراف باید از الان روزی 12 ساعت زمان مفید بذاری و با برنامه درس و حسابی جلو بری. درباره راه دوم باید بگم که باز منطقی تره و با دکترا می تونی جذب هیئت علمی بشی.

 • تصویر فرد

  fateme‏ - 95/6/2

  از اینکه دلسوزانه اینجانب رو راهنمایی میکنید بسیار سپاسگزارم و آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون را برای شما از درگاه باری تعالی خواستارم....سوالی که در اینجا مطرح میشه این هست که با توجه به اطلاعات دفترچه راهنمای دکترای وزارت بهداشت، فارغ التحصیل رشته میکروبیولوژی از وزارت علوم حق ندارد در مقطع دکترا، رشته میکروب شناسی پزشکی رو از وزارت بهداشت برای ادامه تحصیل انتخاب کند؟؟ (البته طبق برداشت اینجانب و نمیدانم درست است یا ن) و نکته دوم اینکه اگر کسی در مقطع ارشد و دکترا در وزارت بهداشت تحصیل کند،پس از پایان دوره دکترا عضو هییت علمی دانشگاه خواهد شد.. صحت این موضوع چگونه است...
  پیشاپیش از پاسخگویی شما بسیار بسیار سپاسگزارم..

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/2

  سلام. درباهر موضوع اول باید بگم که باید دفترچه رو مطالعه کنم تا بتونم تایید و یا رد کنم گفته شما رو. درباهر موضوع دوم صحت موضوع بسیار بالاست و دقیقا همچین اتفاقی میافته.

 • تصویر فرد

  fateme‏ - 95/6/2

  بخاطر راهنمایی و مشاوره دلسوزانتان بسیار سپاسگزارم و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون را از درگاه باری تعالی خواستارم ..
  سوالی که برای من پیش آمده اینست که کسی که ارشد میکروبیولوژی در وزارت علوم بوده میتواند در مقطع دکترا در رشته میکروب پزشکی ادامه تحصیل دهد؟؟؟؟ با توجه به اطلاعات دفترچه راهنمای دکترا ما حق انتخاب این رشته رو نداشتیم...البته این برداشت خود من بود..
  پیشاپیش از همراهی و پاسخگویی شما بسیار سپاسگزارم...

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/6/2

  پس از مطالعه دفترچه در زمینه رشته میکروب پزشکی در مقطع دکترا جواب کاملتری عرض می کنم خدمتتون.

 • تصویر فرد

  fateme‏ - 95/5/26

  با سلام و احترام... .. از اینکه وقت گرانبهاتونو صرف پاسخگو ئی به سولات قرار میدید و دلسوزانه راهنمایی میکنید بسیار سپاسگزارم..
  من کارشناسی رشته زیست عمومی خوندم و کارشناسی ارشدو میکروبیولوژی خوندم..3 سال تموم وقت گذاشتم تا تونستم ارشد میکروبیولوژی وزارت علوم قبول بشم..ولی بعد از فارغ التحصیلی و وارد شدن به بازار کار متوجه شدم که اشتباه بزرگی کردم و باید در وزارت بهداشت امتحان ارشد میدادم...برای ادامه تحصیل به هیچ عنوان راغب نیستم که در وزارت علوم ادامه تحصیل بدم..
  الان واقعا برای تصمیم گیری سردرگمم...من دو راه دارم یا در یکی از رشته هایی وزارت بهداشت که بازار کار خوب دارن و بعد از فارغ التحصیلی بتونم بدون دغدغه کار مناسبو داشته باشم ادامه تحصیل بدم که واقعا نمیدونم چه رشته ی بخونم با توجه رشته کارشناسی ارشدم...و راه دوم اینه که دوباره در وزرات بهداشت در مقطع ارشد در یک رشته خوب( هم از نظر بازار کار و) هم ادامه تحصیل امتحان بدم ...به من رشته بیوشیمی بالینی و ایمنی رو پیشنهاد کردند...ممنون میشم راه درستو بهم نشون بدهید...پیشاپیش ممنون از راهنمایی ارزشمندتان..

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/5/30

  سلام. ممنون از حسن نظر شما به پاسخگوییها. با توجه به این شرایط من می تونم دو تا پیشنهاد به شما بدم:
  1- تحصیل در مقطع دکترای رشته میکروبیولوژی پزشکی وزارت بهداشت.
  2- مطالعه برای میکروبیولوژی و یا بیوشیمی بالینی، ایمنی شناسی و هماتولوژی و یا علوم تغذیه در مقطع ارشد وزارت بهداشت.

 • تصویر فرد

  حدیث‏ - 95/5/25

  سلام . من کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارم . یک ساله که فارغ التحصیل شدم و طرحمو نرفتم . تا حالا ارشد شرکت نکردم . و اگه بشه میخوام سال 96 برای اولین بار در رشته بیوشیمی بالینی شرکت کنم . از اونجایی که طرحمون اجباریه و من نرفتم آیا میتونم ارشد شرکت کنم یا فقط تا یک سال بعد از فارغ التحصیلی مقدوره ؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/5/30

  سلام. شما اصولا می تونید شرکت کنید ارشد رو چون عملا باید با این اوصاف طرح شما تا تاریخ 96/6/31 تموم شده باشه.

 • تصویر فرد

  ارمین‏ - 95/4/5

  سلام
  من دانشجوی ترم 4 شیمی محض دانشگاه تبریز هستم
  خیلی به شغل استادی علاقع دارم اگه از الان واسه ارشد بیوشیمی شرو کنم و ارشد و دکترای بیوشیمی رو دانشگاه های سظح اول بخونم چقدر احتمال داره به استادی{هیعت علمی} برسم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/5

  سلام. خب چرا نمی رید تو رشته خودتون دکترا بگیرید؟ بیوشیمی بالینی قبولیش سخت تر از شیمی هست.

 • تصویر فرد

  یاسین‏ - 95/2/6

  با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما،بنده فارغ‌التحصیل رشته شیمی هستم و از مهر امسال سرباز معلم میشم و میخوام ارشد بیوشیمی بالینی بخونم،لطفا راهنماییم کنید که آیا برای آزمون ۹۶برنامه ریزی کنم یا ۹۷که خدمتم تموم میشه؟؟
  با اینکه سرباز معلم میشم یا میتونم وقت کافی برای مطالعه داشته باشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/2/6

  سلام. پیشنهاد من به شما ارشد سال 96 هست. تجربه در امر مشاوره به من اثبات کرده که داشتن زمان آزاد و خیلی زیاد عملا نتیجه رو عکس می کنه ولی داشتن یک فعالیت سبک و یا حتی متوسط در کنار درس خوندن باعث میشه فعال بودن شما تو درس خوندن بیشتر بشه.

 • تصویر فرد

  زهرا خاشعی‏ - 95/2/2

  با سلام من دانشجوی ترم 6 شیمی فناوری اطلاعات هستم میخواستم برای ارشد رشته بیوشیمی بالینی رو شرکت کنم به نظره شما برای قبولی یکسال وقت گذاشتن کافیه تا کنکور96؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/2/4

  سلام.
  بله کفایت می کنه.

 • تصویر فرد

  النا‏ - 94/12/29

  سلام من دانشجوی ترم سوم شیمی هستم وقصددارم برای ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنم ولی واقعا سردرگمم نمیدونم چجوری وازکجاشروع کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 95/1/8

  سلام.
  از دو درس بیوشیمی و زبان شروع کنید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت