وضعیت بازار کار ایمنی شناسی پزشکی

یکی از ابعاد مهم معرفی کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی)، وضعیت اشتغال و بازار کار آن می باشد. دانش آموختگان رشته ایمونولوژی می توانند پس از دوره ارشد و پایان دوره دکترا از میان دو مسیر یکی را برگزینند:

یک: وارد کارهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی شده و به عنوان هیأت علمی در دانشگاه ها کرسی استادی را به دست آورند البته هیات علمی شدن منوت به داشتن شرایط رشته های مجاز برای کنکور ارشد ایمنی شناسی می باشد. و یا می توانند در مراکز دانش بنیان دولتی یا خصوصی مثل مؤسسه پاستور، رویان و بن یاخته مشغول به فعالیت شوند و یا حتی خودشان یک مرکز پژوهشی بالینی تأسیس کنند.

در مورد کارهای پژوهشی حقیقتاً ایران به نسبت کشورهای دیگر مثل آمریکا و کانادا و انگلیس و آلمان و ... هنوز در پله های ابتدایی در رابطه با رشته های نو بنیادی مثل ایمونولوژی قرار دارد و به توصیه من اگر امکان ادامه تحصیل در کشورهای دیگر را دارید برای دوره ارشد یا دکترا اقدام بفرمایید و از دنیای پربهای برون از مرزها بهره مند شوید.

البته وضعیت اشتغال و درآمد و جذب هیأت علمی خیلی از نظر من برای رشته ایمنی شناسی پزشکی در کشورمان مطلوب نیست. شاید چون کانون توجه وزارت بهداشت تماماً معطوف به عزیزان پزشک متخصص می باشد و عزیزان پیراپزشک مثل ما که در اصل بنیادی تر مسائل پزشکی را فرا می گیرند و مهد پژوهش و تحقیقات هستند، باید امید به حداقل دستمزد داشته باشند!!! ولی در کل به این موضوع معتقدم که همه چیز به میزان مهارت علمی و عملی و زیرکی شما عزیزان برای کسب شغل و درآمد مناسب بستگی دارد.

دو: وارد دنیای تشخیص و بالین شده و به عنوان تک رشته می توانند آزمایشگاه تشخیص آسم و آلرژی تأسیس کنند و یا با عزیزان دارای مدرک دکترای هماتولوژی و بیوشیمی و باکتری شناسی همراه شده و یک آزمایشگاه تشخیص طبی جنرال تأسیس کنند که مطمئناً این مورد از نظر درآمد مطلوب تر خواهد بود. اما مشکلات کاری خاص خود را هم برای کسب مجوز خواهد داشت!

 

 

بازارکار ایمنی شناسی

 

در کل مراکزی که دانشجویان دکترای ایمنی شناسی می توانند جذب شوند:

انستیتو کانسر/ مراکز آسم و آلرژی/ مراکز تولید واکسن و آنتی بادی مونوکلونال/ شرکت های کیت سازی/ مراکز پیوند و رد پیوند/ مراکز مرتبط با سلول های بنیادی/ مراکز وابسته به بیماری های HIV و اتو ایمنی و نقص ایمنی ...