نتایج مهندسی مواد

 

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد مهندسی مواد و متالوژِی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مواد و متالوژِی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مهندسی مواد و متالورژی مراجعه کنید. 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

 

 

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می ­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

 

 

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی متالورژی ومواد - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - گرایش الکتروسرامیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش الکتروسرامیک 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش الکتروسرامیک 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - گرایش ریخته گری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - گرایش مهندسی پزشکی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
17 18 7135 0 0 83.33 45 73.68
33 34 6403 36.67 0 71.67 45 45.61
41 42 6130 15.56 0 61.67 56.67 40.35
51 55 5900 50 -1.66 66.67 18.33 50.88
67 75 5523 0 0 75 50 24.56
213 245 3744 14.44 0 46.67 13.33 19.3
395 452 2856 60 0 6.67 8.33 0
496 565 2597 -6.66 6.67 13.33 0 1.75
618 699 2410 6.67 6.67 -6.66 13.33 8.77
645 731 2366 16.67 0 -6.66 5 10.53
772 872 2227 0 0 13.33 0 14.04
804 907 2196 41.11 0 0 0 0
829 936 2177 24.44 0 3.33 0 0
1012 1138 2015 35.56 0 -1.66 0 5.26
1170 1316 1912 21.11 0 0 0 0
1582 1785 1667 3.33 0 0 0 0
1632 1841 1633 -2.21 -1.66 0 3.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
53 442 2883 6.67 15 3.33 16.67 0
101 1019 2110 14.44 3.33 0 0 0
102 1021 2107 20 0 0 0 14.04
161 1614 1759 13.33 0 0 0 -1.74

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد گرایش الکتروسرامیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
14 15 7277 0 0 83.33 45 73.68
36 38 6433 36.67 0 71.67 45 45.61
40 43 6260 50 -1.66 66.67 18.33 50.88
55 61 5897 15.56 0 61.67 56.67 40.35
70 80 5567 0 0 75 50 24.56
195 221 4023 14.44 0 46.67 13.33 19.3
436 497 2769 60 0 6.67 8.33 0
456 518 2727 -6.66 6.67 13.33 0 1.75
642 732 2353 0 0 13.33 0 14.04
759 859 2209 16.67 0 -6.66 5 10.53
775 875 2199 24.44 0 3.33 0 0
812 913 2171 41.11 0 0 0 0
868 979 2119 6.67 6.67 -6.66 13.33 8.77
1059 1191 1971 35.56 0 -1.66 0 5.26
1148 1298 1899 21.11 0 0 0 0
1298 1467 1805 0 -6.66 5 -8.32 1.75
1534 1730 1665 3.33 0 0 0 0
1622 1829 1584 -2.21 -1.66 0 3.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش الکتروسرامیک 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
60 555 2629 6.67 15 3.33 16.67 0
102 1013 2093 14.44 3.33 0 0 0
104 1034 2075 20 0 0 0 14.04
156 1566 1752 13.33 0 0 0 -1.74

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد گرایش ریخته گری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
21 22 6782 0 0 83.33 45 73.68
28 29 6401 36.67 0 71.67 45 45.61
33 34 6163 15.56 0 61.67 56.67 40.35
49 52 5735 0 0 75 50 24.56
51 55 5726 50 -1.66 66.67 18.33 50.88
211 243 3781 14.44 0 46.67 13.33 19.3
374 429 3025 60 0 6.67 8.33 0
509 581 2668 -6.66 6.67 13.33 0 1.75
659 745 2406 6.67 6.67 -6.66 13.33 8.77
784 888 2274 16.67 0 -6.66 5 10.53
789 894 2271 41.11 0 0 0 0
819 926 2235 24.44 0 3.33 0 0
943 1060 2114 0 0 13.33 0 14.04
1062 1191 2013 35.56 0 -1.66 0 5.26
1152 1299 1951 21.11 0 0 0 0
1587 1792 1673 3.33 0 0 0 0
1636 1847 1640 -2.21 -1.66 0 3.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش ریخته گری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
50 406 3094 6.67 15 3.33 16.67 0
100 1015 2162 14.44 3.33 0 0 0
124 1249 1978 20 0 0 0 14.04
155 1571 1798 13.33 0 0 0 -1.74

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی پزشکی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
23 24 6782 0 0 83.33 73.68 0 0 0
30 31 6401 36.67 0 71.67 45.61 0 0 0
37 38 6163 15.56 0 61.67 40.35 0 0 0
46 48 5965 3.33 0 0 0 26.67 30 38.33
56 59 5735 0 0 75 24.56 0 0 0
59 63 5726 50 -1.66 66.67 50.88 0 0 0
159 182 4531 41.11 0 0 0 18.33 13.33 18.33
280 319 3781 14.44 0 46.67 19.3 0 0 0
539 613 3025 60 0 6.67 0 0 0 0
736 836 2668 -6.66 6.67 13.33 1.75 0 0 0
925 1052 2406 6.67 6.67 -6.66 8.77 0 0 0
1067 1212 2274 16.67 0 -6.66 10.53 0 0 0
1110 1258 2235 24.44 0 3.33 0 0 0 0
1267 1428 2114 0 0 13.33 14.04 0 0 0
1304 1470 2086 21.11 0 0 0 0 -1.66 6.67
1426 1603 2013 35.56 0 -1.66 5.26 -6.66 0 5
1640 1843 1876 -2.21 0 0 0 0 0 10
1855 2095 1722 -2.21 -1.66 0 0 0 0 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی ومواد 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش مهندسی پزشکی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
46 425 3437 14.44 3.33 0 0 1.67 11.67 16.67
64 577 3094 6.67 15 3.33 0 0 0 0
159 1668 1978 20 0 0 14.04 0 0 0
185 1982 1798 13.33 0 0 -1.74 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالورژی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 1400 - گرایش مواد سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مواد 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مواد 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 1400 - گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 1400 - گرایش ریخته گری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 1400 - گرایش مهندسی پزشکی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1400

 

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مواد 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک وترمودینامیک (ضریب 2)
26 30 6628 58.89 10 56.67 21.05 31.48
29 33 6479 13.33 0 25 46.67 61.11
39 43 6308 16.67 16.67 26.67 54.39 33.33
41 45 6275 5.56 0 56.67 38.6 38.89
49 54 6063 0 5 58.33 40.35 31.48
63 68 5595 60 23.33 25 24.56 9.26
192 209 4146 0 0 25 40.35 5.56
627 692 2555 4.44 8.33 26.67 1.75 -12.95
648 714 2521 -1.1 5 8.33 12.28 -1.84
662 732 2500 42.22 5 0 0 0
741 819 2385 35.56 0 0 0 0
932 1038 2147 18.89 0 0 10.53 -3.69
969 1080 2114 37.78 0 0 0 0
1068 1192 2026 3.33 0 0 18.33 -11.1
1221 1363 1924 18.89 8.33 -1.66 -1.74 -1.84
1222 1364 1923 4.44 0 5 3.51 -3.69
1232 1376 1918 7.78 0 0 0 0
1234 1378 1917 0 0 0 5.26 0
1480 1657 1755 2.22 0 5 0 0
1486 1663 1753 -2.21 0 -3.32 0 3.7
1492 1672 1747 11.11 -1.66 0 0 0
1721 1924 1579 5.56 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مواد 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک وترمودینامیک (ضریب 2)
27 317 3466 12.22 15 3.33 10.53 18.52
110 1167 2046 13.33 3.33 -1.66 0 5.56
177 1936 1575 7.78 -3.32 -8.32 10.53 -5.55

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سرامیک و الکتروسرامیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک وترمودینامیک (ضریب 2)
16 18 7321 58.89 10 56.67 21.05 31.48
29 32 6685 5.56 0 56.67 38.6 38.89
34 38 6474 0 5 58.33 40.35 31.48
41 46 6217 13.33 0 25 46.67 61.11
51 56 5953 16.67 16.67 26.67 54.39 33.33
61 66 5676 60 23.33 25 24.56 9.26
203 224 3960 0 0 25 40.35 5.56
420 455 2998 4.44 8.33 26.67 1.75 -12.95
643 715 2509 42.22 5 0 0 0
668 741 2478 -1.1 5 8.33 12.28 -1.84
727 807 2391 35.56 0 0 0 0
956 1065 2120 37.78 0 0 0 0
1118 1250 1985 18.89 0 0 10.53 -3.69
1150 1285 1957 4.44 0 5 3.51 -3.69
1178 1319 1932 18.89 8.33 -1.66 -1.74 -1.84
1194 1340 1919 7.78 0 0 0 0
1309 1463 1844 2.22 0 5 0 0
1319 1474 1836 0 0 0 5.26 0
1442 1613 1748 11.11 -1.66 0 0 0
1459 1630 1740 3.33 0 0 18.33 -11.1
1487 1662 1720 -2.21 0 -3.32 0 3.7
1677 1870 1579 5.56 -1.66 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سرامیک و الکتروسرامیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک وترمودینامیک (ضریب 2)
27 342 3377 12.22 15 3.33 10.53 18.52
112 1175 2034 13.33 3.33 -1.66 0 5.56

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک وترمودینامیک (ضریب 1)
19 21 6748 58.89 10 56.67 21.05 31.48
33 36 6347 16.67 16.67 26.67 54.39 33.33
38 41 6176 5.56 0 56.67 38.6 38.89
42 46 6112 0 5 58.33 40.35 31.48
45 50 5991 60 23.33 25 24.56 9.26
49 54 5942 13.33 0 25 46.67 61.11
161 174 4381 0 0 25 40.35 5.56
496 548 2870 4.44 8.33 26.67 1.75 -12.95
601 661 2667 -1.1 5 8.33 12.28 -1.84
631 694 2631 42.22 5 0 0 0
733 809 2469 35.56 0 0 0 0
875 976 2271 18.89 0 0 10.53 -3.69
933 1040 2212 3.33 0 0 18.33 -11.1
940 1050 2203 37.78 0 0 0 0
1143 1278 2026 18.89 8.33 -1.66 -1.74 -1.84
1170 1308 2007 4.44 0 5 3.51 -3.69
1258 1404 1943 0 0 0 5.26 0
1263 1413 1936 7.78 0 0 0 0
1483 1657 1786 2.22 0 5 0 0
1501 1677 1769 11.11 -1.66 0 0 0
1748 1954 1588 5.56 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک وترمودینامیک (ضریب 1)
32 356 3380 12.22 15 3.33 10.53 18.52
124 1302 2010 13.33 3.33 -1.66 0 5.56
169 1872 1656 7.78 -3.32 -8.32 10.53 -5.55

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) خواص موادمهندسی وبیومتریال ها (ضریب 2) شیمی الی وبیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی واناتومی (ضریب 1)
25 27 6748 58.89 10 56.67 21.05 0 0 0
42 47 6347 16.67 16.67 26.67 54.39 0 0 0
44 49 6306 42.22 5 0 0 43.33 13.33 5
48 53 6176 5.56 0 56.67 38.6 0 0 0
52 58 6112 0 5 58.33 40.35 0 0 0
56 63 5991 60 23.33 25 24.56 0 0 0
60 67 5942 13.33 0 25 46.67 0 0 0
203 225 4381 0 0 25 40.35 0 0 0
480 544 3228 7.78 0 0 0 18.33 1.67 3.33
573 647 3051 35.56 0 0 0 10 0 0
613 691 2989 18.89 8.33 -1.66 -1.74 8.33 1.67 8.33
693 780 2870 4.44 8.33 26.67 1.75 0 0 0
778 873 2746 11.11 -1.66 0 0 0 8.33 11.67
832 932 2667 -1.1 5 8.33 12.28 0 0 0
904 1008 2590 37.78 0 0 0 6.67 0 0
1162 1302 2271 18.89 0 0 10.53 5 0 -5
1195 1338 2243 2.22 -1.66 -1.66 -1.74 8.33 0 3.33
1237 1388 2212 3.33 0 0 18.33 -1.66 0 0
1318 1477 2141 0 0 0 5.26 6.67 0 0
1492 1681 2007 4.44 0 5 3.51 -3.32 0 5
1668 1882 1876 5.56 -1.66 0 0 1.67 -5 8.33
1784 2010 1786 2.22 0 5 0 0 0 0
1789 2016 1783 -2.21 0 -3.32 0 -3.32 0 5

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضی /ریاضی عمومی 2و1-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) خواص موادمهندسی وبیومتریال ها (ضریب 2) شیمی الی وبیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی واناتومی (ضریب 1)
52 486 3380 12.22 15 3.33 10.53 0 0 0
156 1613 2056 7.78 -3.32 -8.32 10.53 0 1.67 13.33
162 1675 2010 13.33 3.33 -1.66 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 99 - گرایش مواد سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مواد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مواد 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مواد 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 99 - گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 99 - گرایش ریخته گری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 99

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 99 - گرایش مهندسی پزشکی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - گرایش مواد 99

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مواد مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مواد 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش های ارشد مواد؛ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و ارشد جوشکاری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
48 52 6533 0 1.67 43.33 28.07 78.95
260 292 4019 15.56 6.67 5 29.82 22.81
295 330 3771 7.78 0 16.67 7.02 45.61
394 448 3214 -1.1 8.33 10 10.53 21.05
474 541 2967 14.44 -11.66 15 1.75 15.79
479 548 2956 6.67 0 1.67 12.28 17.54
565 645 2755 2.22 0 16.67 14.04 3.51
606 691 2663 34.44 -8.32 6.67 -3.5 14.04
749 856 2414 0 0 26.67 0 5.26
752 860 2411 48.89 0 0 0 0
781 892 2370 5.56 0 13.33 8.77 3.51
846 965 2282 21.11 0 0 0 0
1017 1161 2080 3.33 0 6.67 0 0
1097 1252 1992 1.11 0 3.33 10.53 3.51
1185 1349 1928 6.67 5 0 0 0
1195 1361 1920 5.56 5 0 0 0
1260 1433 1877 8.89 -1.66 0 7.02 0
1314 1495 1837 2.22 0 8.33 7.02 0
1378 1565 1797 -3.32 0 -3.32 8.77 0
1486 1687 1707 -1.1 -1.66 15 -5.25 -1.74
1536 1742 1670 1.11 0 0 0 0
1537 1743 1669 6.67 -3.32 0 -1.74 5.26
1629 1849 1585 5.56 0 0 0 0
1685 1912 1514 10 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مواد 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش های ارشد مواد؛ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و ارشد جوشکاری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب2)
46 394 3415 3.33 0 20 19.3 14.04
83 795 2505 24.44 0 3.33 5.26 0
162 1625 1759 -3.32 0 -3.32 0 10.53

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مواد 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش های ارشد مواد؛ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و ارشد جوشکاری می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
3 406 3377 -1.1 0 35 0 19.3
26 1235 2010 11.11 0 10 0 -1.74

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
43 48 6719 0 1.67 43.33 28.07 78.95
293 332 3908 7.78 0 16.67 7.02 45.61
335 382 3584 15.56 6.67 5 29.82 22.81
426 484 3186 -1.1 8.33 10 10.53 21.05
431 490 3169 14.44 -11.66 15 1.75 15.79
552 627 2826 0 0 26.67 0 5.26
564 642 2799 34.44 -8.32 6.67 -3.5 14.04
580 659 2772 2.22 0 16.67 14.04 3.51
582 662 2769 6.67 0 1.67 12.28 17.54
765 872 2425 5.56 0 13.33 8.77 3.51
775 885 2410 48.89 0 0 0 0
862 984 2282 21.11 0 0 0 0
939 1073 2184 3.33 0 6.67 0 0
1123 1276 1989 -1.1 -1.66 15 -5.25 -1.74
1193 1355 1927 6.67 5 0 0 0
1199 1361 1920 5.56 5 0 0 0
1272 1445 1863 1.11 0 3.33 10.53 3.51
1303 1478 1844 2.22 0 8.33 7.02 0
1444 1633 1758 8.89 -1.66 0 7.02 0
1523 1725 1685 6.67 -3.32 0 -1.74 5.26
1545 1752 1670 1.11 0 0 0 0
1597 1810 1613 -3.32 0 -3.32 8.77 0
1618 1834 1585 5.56 0 0 0 0
1674 1901 1514 10 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
48 420 3392 3.33 0 20 19.3 14.04
90 842 2466 24.44 0 3.33 5.26 0
163 1677 1725 -3.32 0 -3.32 0 10.53

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
2 329 3918 -1.1 0 35 0 19.3
20 1092 2165 11.11 0 10 0 -1.74

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - گرایش ریخته گری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ریخته گری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش ارشد ریخته گری و ارشد مهندسی پزشکی (بیومتریال و بافت) می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
80 87 5865 0 1.67 43.33 28.07 78.95
260 290 3994 15.56 6.67 5 29.82 22.81
382 435 3313 7.78 0 16.67 7.02 45.61
438 501 3102 -1.1 8.33 10 10.53 21.05
545 620 2867 2.22 0 16.67 14.04 3.51
550 625 2859 14.44 -11.66 15 1.75 15.79
562 637 2816 6.67 0 1.67 12.28 17.54
694 790 2581 34.44 -8.32 6.67 -3.5 14.04
707 806 2547 48.89 0 0 0 0
752 858 2470 0 0 26.67 0 5.26
766 875 2448 5.56 0 13.33 8.77 3.51
844 967 2341 21.11 0 0 0 0
1014 1160 2120 3.33 0 6.67 0 0
1110 1267 2020 1.11 0 3.33 10.53 3.51
1155 1315 1984 6.67 5 0 0 0
1170 1331 1974 5.56 5 0 0 0
1219 1387 1936 8.89 -1.66 0 7.02 0
1235 1405 1918 2.22 0 8.33 7.02 0
1352 1538 1828 -3.32 0 -3.32 8.77 0
1423 1617 1774 -1.1 -1.66 15 -5.25 -1.74
1542 1751 1673 1.11 0 0 0 0
1617 1833 1608 6.67 -3.32 0 -1.74 5.26
1626 1845 1600 5.56 0 0 0 0
1665 1893 1542 10 0 0 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش ارشد ریخته گری و ارشد مهندسی پزشکی (بیومتریال و بافت) می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
45 393 3435 3.33 0 20 19.3 14.04
82 765 2616 24.44 0 3.33 5.26 0
176 1836 1607 -3.32 0 -3.32 0 10.53

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ریخته گری 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش ارشد ریخته گری و ارشد مهندسی پزشکی (بیومتریال و بافت) می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
5 444 3287 -1.1 0 35 0 19.3
25 1180 2104 11.11 0 10 0 -1.74

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 - گرایش مهندسی پزشکی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مواد و متالوژی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مهندسی پزشکی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش های ارشد بیومتریال و بافت می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
93 102 5848 0 1.67 43.33 28.07 78.95 0 0 0
301 342 3984 15.56 6.67 5 29.82 22.81 1.67 0 0
466 537 3305 7.78 0 16.67 7.02 45.61 0 0 0
538 620 3095 -1.1 8.33 10 10.53 21.05 13.33 -1.66 -1.66
541 624 3086 21.11 0 0 0 0 -6.66 15 11.67
595 686 2988 1.11 0 0 0 0 0 0 48.33
668 766 2861 2.22 0 16.67 14.04 3.51 0 0 0
674 772 2854 14.44 -11.66 15 1.75 15.79 13.33 -1.66 10
680 778 2838 34.44 -8.32 6.67 -3.5 14.04 18.33 -6.66 5
686 785 2812 6.67 0 1.67 12.28 17.54 0 0 0
897 1019 2512 48.89 0 0 0 0 -3.32 0 1.67
929 1058 2466 0 0 26.67 0 5.26 0 5 3.33
949 1081 2444 5.56 0 13.33 8.77 3.51 0 0 0
1024 1172 2356 0 0 -3.32 -1.74 1.75 18.33 0 0
1122 1281 2263 6.67 5 0 0 0 1.67 3.33 3.33
1221 1394 2157 5.56 5 0 0 0 5 0 0
1269 1446 2119 3.33 0 6.67 0 0 0 0 0
1383 1574 2017 1.11 0 3.33 10.53 3.51 0 0 0
1440 1634 1971 5.56 0 0 0 0 1.67 3.33 6.67
1479 1678 1935 8.89 -1.66 0 7.02 0 0 0 -6.66
1490 1689 1925 10 0 0 0 0 1.67 8.33 0
1497 1697 1915 2.22 0 8.33 7.02 0 0 0 0
1619 1836 1827 -3.32 0 -3.32 8.77 0 0 0 0
1692 1918 1772 -1.1 -1.66 15 -5.25 -1.74 0 0 0
1719 1945 1750 6.67 -3.32 0 -1.74 5.26 8.33 -3.32 -5

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش های ارشد بیومتریال و بافت می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
34 302 4169 24.44 0 3.33 5.26 0 48.33 0 3.33
55 478 3428 3.33 0 20 19.3 14.04 0 0 0
196 2112 1611 -3.32 0 -3.32 0 10.53 6.67 -3.32 -8.32

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالوژی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 99

(کد ضریب 3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی شامل گرایش های ارشد بیومتریال و بافت می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
10 545 3281 -1.1 0 35 0 19.3 0 0 0
37 1467 2101 11.11 0 10 0 -1.74 0 0 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 98 - گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 98 - گرایش جوشکاری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 98 - گرایش استخراج و خوردگی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 98

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 98 - گرایش سرامیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 98 - گرایش مهندسی پزشکی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 98

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
150 169 5026 22.22 0 36.84 31.67 38.6
164 184 4872 0 0 45.61 35 24.56
260 295 4301 36.67 0 35.09 16.67 22.81
323 367 4032 47.78 14.04 0 11.67 29.82
349 397 3891 1.11 0 45.61 16.67 15.79
358 406 3866 4.44 0 22.81 40 5.26
371 420 3794 0 5.26 29.82 21.67 19.3
373 422 3777 0 0 43.86 28.33 3.51
451 513 3475 56.67 0 36.84 0 0
466 528 3430 51.11 7.02 15.79 6.67 10.53
622 703 3013 1.11 0 3.51 33.33 3.51
765 869 2713 0 0 12.28 20 5.26
774 881 2699 4.44 0 15.79 8.33 12.28
787 896 2679 2.22 -3.5 -8.76 28.33 15.79
806 915 2648 1.11 -3.5 0 33.33 -1.74
818 927 2632 -1.1 0 10.53 18.33 14.04
864 981 2566 -8.88 0 -3.5 28.33 1.75
894 1015 2530 42.22 5.26 0 0 0
998 1126 2401 0 0 12.28 15 0
1008 1137 2392 0 0 7.02 11.67 8.77
1127 1272 2268 10 0 -3.5 10 10.53
1258 1426 2142 20 0 0 0 0
1353 1530 2072 5.56 0 8.77 3.33 0
1463 1651 1992 14.44 0 0 0 0
1656 1863 1857 12.22 -1.74 0 -5 -1.74
1830 2051 1742 11.11 0 0 0 0
1921 2153 1678 7.78 0 0 1.67 0
2290 2566 1067 -2.21 5.26 -10.52 -15 1.75

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
46 389 3906 38.89 -1.74 24.56 13.33 28.07
67 574 3306 2.22 10.53 14.04 -6.66 29.82
89 848 2753 3.33 -1.74 21.05 8.33 0
138 1383 2172 -2.21 5.26 3.51 8.33 5.26
148 1504 2094 23.33 3.51 0 0 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
131 150 5429 22.22 0 36.84 31.67 38.6
168 192 5070 0 0 45.61 35 24.56
254 288 4501 36.67 0 35.09 16.67 22.81
341 387 4001 47.78 14.04 0 11.67 29.82
341 387 4001 1.11 0 45.61 16.67 15.79
383 436 3824 0 5.26 29.82 21.67 19.3
385 438 3811 4.44 0 22.81 40 5.26
414 471 3689 0 0 43.86 28.33 3.51
500 566 3360 56.67 0 36.84 0 0
519 589 3299 51.11 7.02 15.79 6.67 10.53
635 719 2986 1.11 0 3.51 33.33 3.51
676 764 2885 2.22 -3.5 -8.76 28.33 15.79
703 794 2826 4.44 0 15.79 8.33 12.28
726 821 2777 -1.1 0 10.53 18.33 14.04
750 849 2724 0 0 12.28 20 5.26
820 930 2585 1.11 -3.5 0 33.33 -1.74
846 957 2543 -8.88 0 -3.5 28.33 1.75
901 1018 2481 0 0 7.02 11.67 8.77
956 1075 2421 0 0 0 0 22.81
969 1091 2395 10 0 -3.5 10 10.53
1011 1138 2347 0 0 12.28 15 0
1013 1140 2346 42.22 5.26 0 0 0
1243 1407 2124 20 0 0 0 0
1358 1532 2044 5.56 0 8.77 3.33 0
1469 1656 1971 -3.32 5.26 5.26 -1.66 3.51
1653 1859 1847 12.22 -1.74 0 -5 -1.74
1867 2090 1701 1.11 0 0 0 0
1910 2145 1667 7.78 0 0 1.67 0
2322 2596 959 -2.21 5.26 -10.52 -15 1.75

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
44 350 4219 38.89 -1.74 24.56 13.33 28.07
63 544 3422 2.22 10.53 14.04 -6.66 29.82
93 857 2708 3.33 -1.74 21.05 8.33 0
143 1485 2078 -2.21 5.26 3.51 8.33 5.26
158 1651 1975 23.33 3.51 0 0 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
139 160 5076 22.22 0 36.84 31.67 38.6
198 227 4630 0 0 45.61 35 24.56
237 274 4372 36.67 0 35.09 16.67 22.81
248 286 4309 47.78 14.04 0 11.67 29.82
342 389 3845 1.11 0 45.61 16.67 15.79
379 430 3712 0 5.26 29.82 21.67 19.3
441 500 3485 51.11 7.02 15.79 6.67 10.53
443 502 3482 56.67 0 36.84 0 0
486 550 3313 0 0 43.86 28.33 3.51
517 585 3212 4.44 0 22.81 40 5.26
724 818 2747 4.44 0 15.79 8.33 12.28
849 963 2534 42.22 5.26 0 0 0
857 971 2522 -1.1 0 10.53 18.33 14.04
902 1019 2466 0 0 0 0 22.81
913 1032 2453 1.11 0 3.51 33.33 3.51
932 1054 2429 0 0 12.28 20 5.26
941 1064 2410 2.22 -3.5 -8.76 28.33 15.79
1018 1151 2320 0 0 7.02 11.67 8.77
1083 1224 2255 10 0 -3.5 10 10.53
1233 1392 2124 0 0 12.28 15 0
1389 1566 2008 1.11 -3.5 0 33.33 -1.74
1407 1586 1993 14.44 0 0 0 0
1794 2008 1743 11.11 0 0 0 0
1854 2077 1702 1.11 0 0 0 0
1951 2189 1646 6.67 0 0 0 0
2282 2553 1215 -2.21 5.26 -10.52 -15 1.75

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
39 321 4123 38.89 -1.74 24.56 13.33 28.07
45 379 3868 2.22 10.53 14.04 -6.66 29.82
96 912 2601 3.33 -1.74 21.05 8.33 0
139 1424 2105 -2.21 5.26 3.51 8.33 5.26
141 1441 2096 23.33 3.51 0 0 0

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
141 163 5540 22.22 0 36.84 31.67 38.6
176 201 5241 0 0 45.61 35 24.56
231 268 4828 36.67 0 35.09 16.67 22.81
289 331 4474 1.11 0 45.61 16.67 15.79
378 431 3985 56.67 0 36.84 0 0
384 437 3965 0 5.26 29.82 21.67 19.3
395 448 3923 0 0 43.86 28.33 3.51
407 464 3869 47.78 14.04 0 11.67 29.82
497 563 3509 4.44 0 22.81 40 5.26
508 575 3482 51.11 7.02 15.79 6.67 10.53
688 780 2955 4.44 0 15.79 8.33 12.28
839 948 2650 -1.1 0 10.53 18.33 14.04
877 989 2589 0 0 12.28 20 5.26
954 1076 2481 1.11 0 3.51 33.33 3.51
987 1110 2445 0 0 0 0 22.81
1019 1144 2406 0 0 7.02 11.67 8.77
1097 1236 2306 2.22 -3.5 -8.76 28.33 15.79
1113 1253 2292 0 0 12.28 15 0
1284 1452 2133 5.56 0 8.77 3.33 0
1346 1518 2079 -3.32 5.26 5.26 -1.66 3.51
1446 1628 1986 14.44 0 0 0 0
1576 1773 1899 12.22 -1.74 0 -5 -1.74
1795 2015 1738 11.11 0 0 0 0
1846 2073 1702 1.11 0 0 0 0
1949 2189 1643 6.67 0 0 0 0
2594 2870 991 -2.21 5.26 -10.52 -15 1.75

 

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
43 338 4438 38.89 -1.74 24.56 13.33 28.07
58 493 3753 2.22 10.53 14.04 -6.66 29.82
86 802 2910 3.33 -1.74 21.05 8.33 0
154 1607 2002 -2.21 5.26 3.51 8.33 5.26

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
51 58 6640 42.22 5.26 0 0 0 36.67 30 46.67
119 136 5563 14.44 0 0 0 0 36.67 28.33 28.33
180 202 5026 22.22 0 36.84 31.67 38.6 0 0 0
199 222 4872 0 0 45.61 35 24.56 0 0 0
219 249 4756 20 0 0 0 0 33.33 25 1.67
319 359 4301 36.67 0 35.09 16.67 22.81 0 0 0
398 447 4032 47.78 14.04 0 11.67 29.82 0 0 0
438 492 3891 1.11 0 45.61 16.67 15.79 0 0 0
447 502 3866 4.44 0 22.81 40 5.26 0 0 0
466 522 3794 0 5.26 29.82 21.67 19.3 0 0 0
471 528 3777 0 0 43.86 28.33 3.51 0 0 0
570 648 3475 56.67 0 36.84 0 0 0 0 0
590 668 3430 51.11 7.02 15.79 6.67 10.53 3.33 0 0
761 861 3099 1.11 0 0 0 0 13.33 8.33 18.33
820 925 3013 1.11 0 3.51 33.33 3.51 0 0 0
926 1041 2864 12.22 -1.74 0 -5 -1.74 11.67 -1.66 18.33
980 1102 2783 0 0 0 0 0 13.33 10 11.67
1024 1160 2713 0 0 12.28 20 5.26 0 0 0
1060 1200 2679 2.22 -3.5 -8.76 28.33 15.79 -3.32 0 0
1166 1317 2566 -8.88 0 -3.5 28.33 1.75 0 0 0
1353 1517 2401 0 0 12.28 15 0 0 0 0
1413 1582 2360 -1.1 0 0 0 0 8.33 10 -5
1789 2006 2072 5.56 0 8.77 3.33 0 0 0 0
1983 2233 1941 7.78 0 0 1.67 0 5 3.33 -5
2299 2578 1711 -2.21 5.26 -10.52 -15 1.75 -13.32 8.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
50 483 3906 38.89 -1.74 24.56 13.33 28.07 0 0 0
53 524 3790 23.33 3.51 0 0 0 5 13.33 33.33
78 732 3306 2.22 10.53 14.04 -6.66 29.82 -11.66 6.67 0
107 1123 2753 3.33 -1.74 21.05 8.33 0 0 0 0
161 1846 2172 -2.21 5.26 3.51 8.33 5.26 -5 5 -6.66

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش جوشکاری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش استخراج و خوردگی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش سرامیک

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژِی 97 - گرایش مهندسی پزشکی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
70 6393 71.11 15 48.33 42.59 15
311 4558 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32
349 4331 30 0 56.67 18.52 23.33
422 4095 0 0 40 27.78 23.33
469 3865 3.33 0 25 42.59 11.67
611 3444 36.67 10 15 16.67 -1.66
657 3347 0 10 0 38.6 0
727 3176 5.56 0 18.33 31.58 0
763 3090 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33
859 2936 3.33 5 6.67 31.48 -3.32
897 2869 -6.66 11.67 28.33 0 0
942 2794 0 0 21.67 18.52 5
1000 2719 4.44 3.33 16.67 12.96 0
1179 2503 6.67 3.33 10 14.04 -1.66
1490 2239 28.89 0 0 0 0
2142 1817 0 0 0 11.11 0
2703 1052 6.67 0 -15 -5.25 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
88 1367 2426 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
128 2152 1915 20 0 0 0 0
NULL NULL 1444 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
115 6314 71.11 15 48.33 42.59 15
308 4720 30 0 56.67 18.52 23.33
361 4440 6.67 -3.32 55 26.32 10
441 4064 3.33 0 25 42.59 11.67
560 3545 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32
686 3207 36.67 10 15 16.67 -1.66
716 3126 0 10 0 38.6 0
836 2881 0 0 21.67 18.52 5
899 2792 3.33 5 6.67 31.48 -3.32
987 2649 4.44 3.33 16.67 12.96 0
1019 2609 -5.55 11.67 8.33 14.81 6.67
1097 2517 3.33 -5 21.67 10.53 1.67
1568 2131 12.22 11.67 -13.32 31.48 -23.32
2135 1777 -2.21 0 -10 14.04 3.33
2677 1503 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
94 1510 2260 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
125 2062 1917 20 0 0 0 0
126 2100 1891 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
93 6146 71.11 15 48.33 42.59 15
280 4597 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32
367 4133 0 0 40 27.78 23.33
552 3465 3.33 0 25 42.59 11.67
643 3235 36.67 10 15 16.67 -1.66
674 3144 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33
798 2921 -6.66 11.67 28.33 0 0
865 2793 0 10 0 38.6 0
907 2733 5.56 0 18.33 31.58 0
965 2646 44.44 0 3.33 3.7 11.67
980 2631 0 0 21.67 18.52 5
1035 2572 35.56 8.33 0 0 0
1149 2449 3.33 5 6.67 31.48 -3.32
1368 2255 28.89 0 0 0 0
2154 1776 11.11 0 0 0 0
2672 1503 0 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
78 1183 2521 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
125 2055 1927 20 0 0 0 0
141 2494 1707 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
117 6285 71.11 15 48.33 42.59 15
251 5193 30 0 56.67 18.52 23.33
321 4778 6.67 -3.32 55 26.32 10
345 4585 0 0 40 27.78 23.33
521 3731 3.33 0 25 42.59 11.67
716 3141 36.67 10 15 16.67 -1.66
782 2996 -6.66 11.67 28.33 0 0
803 2938 5.56 0 18.33 31.58 0
854 2852 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33
966 2671 4.44 3.33 16.67 12.96 0
983 2650 3.33 -5 21.67 10.53 1.67
1087 2516 0 10 0 38.6 0
1245 2341 35.56 8.33 0 0 0
1790 1953 0 0 13.33 -7.4 0
2543 1552 -1.1 0 0 0 0
3086 937 6.67 0 -15 -5.25 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
92 1429 2280 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
123 2007 1913 20 0 0 0 0
2433 2645 1608 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
78 6393 71.11 15 48.33 42.59 15 0 0 0
142 5871 0 3.33 0 0 0 46.67 23.33 30
361 4558 61.11 43.33 11.67 3.51 -3.32 0 0 0
408 4331 30 0 56.67 18.52 23.33 0 0 0
495 4095 0 0 40 27.78 23.33 0 0 0
506 4044 -1.1 0 0 0 0 28.33 11.67 28.33
577 3812 0 10 0 38.6 0 25 0 26.67
738 3444 36.67 10 15 16.67 -1.66 20 0 0
891 3176 5.56 0 18.33 31.58 0 3.33 0 0
943 3090 51.11 8.33 -1.66 14.81 13.33 0 0 0
1021 2973 0 0 0 0 0 33.33 -5 10
1247 2719 4.44 3.33 16.67 12.96 0 -1.66 0 0
1413 2555 3.33 -5 21.67 10.53 1.67 30 -5 0
1974 2162 11.11 0 0 0 0 3.33 0 10
2719 1682 0 0 13.33 -7.4 0 0 0 0
3125 1052 6.67 0 -15 -5.25 0 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی پزشکی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
108 1730 2426 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33     0 0 0
2350 2545 1915 20 0 0 0 0     0 0 0
2432 2627 1863 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33     20 -1.66 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی متالوژی در سال گذشته

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی متالوژی به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

 

 

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش شناسایی، شکل دادن و ریخته گری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش استخراج و خوردگی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش سرامیک 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 96 - کارشناسی ارشد گرایش بیومواد 96

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96 (گرایشهای شناسایی، شکل دادن و ریخته گری)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
283 5126 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
324 4868 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
342 4753 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
529 3902 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
607 3635 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
655 3506 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
796 3139 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
1262 2425 15.44 46.67 سفید سفید سفید سفید
1318 2368 16.26 11.11 سفید 18.33 -1.66 -1.66
1997 1927 14.81 16.67 سفید 6.67 -3.32 سفید
2067 1894 15.01 -11.1 3.51 -3.32 5 18.33
2930 1470 13.41 1.11 سفید 3.33 0 سفید

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96(گرایش جوشکاری)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
240 5770 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
322 5162 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
372 4850 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
636 3568 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
834 3012 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
888 2916 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
900 2884 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
1318 2300 16.26 11.11 سفید 18.33 -1.66 -1.66
1668 2057 16.07 -2.21 3.51 -13.32 25 -1.66
2870 1577 15.69 2.22 سفید 1.67 -1.66 -1.66
3562 1300 15.96 4.44 -7.01 -5 -3.32 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96(گرایشهای استخراج و خوردگی)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
277 5367 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
310 5101 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
446 4354 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
537 3939 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
648 3535 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
700 3381 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
922 2853 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
1251 2426 20 22.22 سفید سفید سفید سفید
1857 1979 14.81 16.67 سفید 6.67 -3.32 سفید
2392 1746 16.07 -2.21 3.51 -13.32 25 -1.66
3177 1472 13.41 1.11 سفید 3.33 0 سفید
3577 1301 15.96 4.44 -7.01 -5 -3.32 -6.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96(گرایش سرامیک)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
284 5680 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33
290 5595 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40
421 4740 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33
683 3531 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33
903 2971 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید
930 2935 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید
941 2908 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5
1033 2730 13.18 5.56 8.77 20 -6.66 8.33
1656 2097 14.23 6.67 -14.03 6.67 23.33 0
1870 1972 15.05 -2.21 -6.66 0 11.67 11.67
2911 1546 15.32 -4.43 سفید 1.67 1.67 -1.66
3381 1371 15.16 -4.43 سفید -3.32 1.67 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 96(گرایش بیومواد)

رتبه تراز معدل موثر زبان (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) خواص مواد مهندسی و بیومتریال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
27 7748 16.96 38.89 26.32 سفید سفید سفید 30 36.67 55
102 6441 16.28 25.56 43.86 سفید سفید سفید 11.67 23.33 50
321 4864 13.7 14.44 سفید 30 46.67 58.33 سفید سفید سفید
355 4716 20 22.22 سفید سفید سفید سفید 5 30 36.67
370 4632 14.97 30 سفید 31.67 46.67 13.33 سفید سفید سفید
391 4538 16.75 21.11 سفید 40 21.67 40 سفید سفید سفید
553 3890 16.67 1.11 5.26 -13.32 20 0 36.67 سفید سفید
693 3532 17 -14.43 -7.01 3.33 -11.66 -11.66 6.67 35 13.33
699 3510 18.51 33.33 سفید 13.33 20 3.33 سفید سفید سفید
797 3318 15.69 3.33 5.26 13.33 23.33 5 23.33 سفید 10
1038 2935 17.13 2.22 -1.74 8.33 1.67 سفید 18.33 سفید 10
1606 2364 15.44 46.67 سفید سفید سفید سفید سفید سفید سفید
1942 2142 16.07 -2.21 3.51 -13.32 25 -1.66 5 سفید 1.67
2467 1888 15.05 -2.21 -6.66 0 11.67 11.67 3.33 -1.66 6.67
3455 1461 13.41 1.11 سفید 3.33 0 سفید سفید سفید سفید

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایشهای شناسایی، شکل دادن و ریخته گری)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
32 7684 9 30 75 66 55
37 7590 17.86 33.33 55 73.33 61.67
42 7446 8.33 56.67 53.33 61.67 40
58 7155 4.76 60 48.33 58.33 36.67
65 7096 50.57 15 43.3 65 71.67
85 6873 26.44 26.67 56.66 56.66 46.33
146 6282 2.3 55 26.67 50 40
227 6045 26.44 18.33 53.33 43.33 31.67
263 5540 52.87 -3.32 50 60 10
307 5351 25.29 0 61.67 41.33 21.67
401 4927 50.57 -3.32 58.33 15 31.67
583 4190 31.03 0 28.33 41.67 20
891 3229 0 5 28.33 23.33 6.67
1003 2983 41.38 15 15 -1.66 -1.66

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایش جوشکاری)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
41 7893 17.86 33.33 55 73.33 61.67
48 7743 34.48 16.67 50 63.33 65
62 7551 2.03 5 81.67 66.67 50
97 7099 8.33 56.67 53.33 61.67 40
114 6874 53.57 25 53.33 30 56.67
170 6435 0 0 51.67 70 46.67
208 6149 29.89 13.33 53.33 36.67 43.33
259 5919 39.08 0 36.67 43.33 43.33
330 5597 25.29 0 61.67 41.33 21.67
392 5297 36.9 0 46.67 43.33 25
507 4704 20.24 0.03 31.67 53.33 16.67
634 4169 3.67 10 30 45 10
694 3911 27.59 0 38.33 20 1.67
891 3271 0 0 38.33 15 10
1047 2852 0 5 21.67 25 -8.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایشهای استخراج و خوردگی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
42 7489 17.86 33.33 55 73.33 61.67
48 7264 50.57 15 43.3 65 71.67
53 7194 8.33 56.67 53.33 61.67 40
75 6901 4.76 60 48.33 58.33 36.67
87 6788 36.67 8.33 76.67 50 41.67
177 5940 29.89 13.33 53.33 36.67 43.33
244 5527 0 10 45 53.33 53.33
292 5316 52.87 -3.22 63.33 26.67 28.33
317 5218 50.57 -3.32 58.33 15 31.67
395 4842 52.87 -3.32 50 60 10
447 4617 5.75 0 45 56.06 31.67
586 4039 80.95 0 6.67 16.67 26.67
609 3945 6.9 0 36.67 30 18.33
807 3319 0 0 33.33 23.33 20
879 3105 0 0 38.33 15 10
1074 2688 0 0 16.67 28.33 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایش سرامیک)

رتبه تراز میانگین درصد زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک
58 7527 51.04375 36.67 8.33 76.67 50 41.67
63 7453 49.31 34.48 16.67 50 63.33 65
156 6471 43.335 8.33 -1.66 65 41.67 51.67
180 6312 40.8175 29.89 13.33 53.33 36.67 43.33
223 6090 39.79375 0 0 51.67 70 46.67
267 5839 38.12375 0 10 45 53.33 53.33
370 5383 35.24875 21.4 1.47 45 52 36.06
388 5280 33.78 36.9 0 46.67 43.33 25
574 4835 26.66625 14.99 0 35 20 36.67
694 3886 21.68 3.45 0 25 18.33 38.33
772 3574 18.74875 0 0 38.33 15 10
913 3164 16.45625 0 10 8.33 36.66 30
1159 2656 11.45125 14.94 20 6.67 -10 23.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی سال 95 (گرایش بیومواد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضی خواص فیزیکی مواد خواص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها شیمی آلی و بیوشیمی فیزیولوژی و آناتومی
37 7590 17.86 33.33 55 73.33 61.67 0 0 0
62 7137 34.48 16.67 50 63.33 65 0 0 0
73 6993 2.03 5 81.67 66.67 50 0 0 0
91 6848 36.67 8.33 76.67 50 41.67 0 0 0
147 6282 2.3 55 26.67 50 40 5.26 0 0
211 5834 0 0 51.67 70 46.67 0 0 0
256 5615 0 41.07 0 0 0 35 36 33
300 5407 42.53 0 73.33 30 0 0 0 0
356 5181 37.93 0 41.67 40 25 0 0 0
476 4641 0 38.03 0 0 0 16.06 31.03 36.03
488 4593 18.29 0 0 0 0 28.6 20 56.67
924 3318 25 10 0 0 0 33.33 6.67 1.67
1000 3010 3.04 3.04 0 0 0 33.01 -8.03 20

 

 

 

 

جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی در سال 94

 
خوا ص مکانیکی مواد شیمی فیزیک و ترمودینامیک ریاضی خواص فیزیکی مواد زبان  رتبه شناسایی رتبه جوشکاری رتبه استخراج فلزات رتبه سرامیک
61 65 45 45 0 9 100 76 65
10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 40 20 48.33 3.33 170 207 187 194
8.33 0 20 20 18.89 1000 1167 945 1027
8.33 0 20 20 18.89 1000 1167 945 1027
8.33 0 20 20 18.89 1000 --- 945 ---
21.67 26.67 0 5 8.89 1488 1217 1253 1288
18 -7 -1.06 -5.01 -7.05 2662 2888 3166 3247
0 0 0 0 13.33 2917 2926 2688 2673

 

 

 

جدول درصدها و دانشگاههای قبولی برخی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد سال 93

 
رتبه زبان ریاضی خواص فیزیکی خواص مکانیکی شیمی فیزیک و ترمودینامیک دانشگاه قبولی گرایش قبولی نوع قبولی
47 3.33 68.33 53.33 55 51.67 تهران شناسایی و انتخاب مواد روزانه
166 17.78 30 38.33 55 65 تربیت مدرس شناسایی و انتخاب مواد روزانه
171   66.67 26.67 38.33 43.33 تهران شناسایی و انتخاب مواد شبانه
304 13.33 60 15 20 45 فردوسی مشهد شناسایی و انتخاب مواد روزانه
333 51.11   11.67 61.67 71.67 تهران شکل دادن فلزات شبانه
347 25.56 23.33 35 15 70 علم و صنعت استخراج فلزات روزانه
321 27.78 13.33 60 41.67 41.67 صنعتی اصفهان شناسایی و انتخاب مواد روزانه
215   25 31.67 63.33 75 علم و صنعت شناسایی و انتخاب مواد روزانه
799 36.67   26.67 36.67 40 سهند تبریز خوردگی شبانه
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.