برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد حسابداری 1401

همانطور که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد حسابداری هم دیده می شود نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد حسابداری، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد حسابداری را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حسابداری مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حسابداری  
بر اساس کنکور سال های مختلف

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد حسابدلری با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری - کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابداری سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابرسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابداری مدیریت سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 1401

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - گرایش حسابداری بخش عمومی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
10 12 7496 16.67 80 69.33 33.33 28
11 13 7444 35.56 70 76 25 30.67
73 83 5733 23.33 54.44 52 13.33 21.33
74 84 5732 -1.1 62.22 58.67 21.67 21.33
131 150 5094 0 47.78 44 16.67 29.33
180 209 4762 0 53.33 36 20 0
243 280 4479 21.11 23.33 40 16.67 18.67
357 401 4144 5.56 42.22 21.33 13.33 0
365 410 4124 12.22 26.67 26.67 0 37.33
428 481 3994 15.56 25.56 26.67 15 -1.32
437 492 3981 0 18.89 48 0 42.67
539 607 3809 -2.21 43.33 26.67 13.33 -1.32
692 781 3622 0 42.22 13.33 21.67 0
717 811 3590 25.56 33.33 13.33 -6.66 1.33
809 919 3492 35.56 30 13.33 -8.32 0
997 1130 3337 11.11 14.44 30.67 -18.32 14.67
1565 1752 3074 0 17.78 21.33 15 0
1996 2222 2936 12.22 -1.1 26.67 21.67 -6.66
2035 2264 2924 36.67 12.22 18.67 -5 -1.32
7127 8035 2246 6.67 2.22 4 5 -2.66
10663 11691 2028 2.22 6.67 -1.32 5 0
13918 14946 1860 0 -3.32 20 -11.66 2.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابداری 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
11 85 5719 42.22 47.78 58.67 20 0
43 387 4185 16.67 46.67 14.67 16.67 4
104 923 3489 1.11 27.78 16 21.67 -2.66
105 925 3487 16.67 38.89 6.67 0 8
114 1023 3411 17.78 26.67 26.67 -3.32 2.67
158 1684 3095 0 23.33 8 -1.66 14.67
181 2112 2969 -5.55 26.67 24 0 0
399 4484 2550 15.56 6.67 5.33 -3.32 12
425 4809 2515 0 4.44 30.67 8.33 0
429 4859 2510 -1.1 13.33 -1.32 15 0
454 5273 2468 0 20 0 3.33 0
462 5395 2457 0 24.44 8 1.67 4
464 5437 2453 0 3.33 33.33 -3.32 0
468 5481 2449 0 15.56 12 -6.66 0
590 6846 2334 15.56 3.33 12 0 0
597 6913 2329 0 20 10.67 -6.66 0
673 7662 2273 3.33 1.11 6.67 6.67 -1.32
738 8357 2225 3.33 4.44 4 -1.66 2.67
8099 9127 2174 0 12.22 20 -11.66 0
10279 11307 2047 0 6.67 4 8.33 0
13260 14288 1894 16.67 1.11 0 5 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابرسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
10 13 7147 16.67 80 69.33 33.33 28
13 16 7066 35.56 70 76 25 30.67
74 83 5402 -1.1 62.22 58.67 21.67 21.33
79 88 5355 23.33 54.44 52 13.33 21.33
134 154 4837 0 47.78 44 16.67 29.33
184 213 4510 0 53.33 36 20 0
194 224 4462 21.11 23.33 40 16.67 18.67
349 396 3944 15.56 25.56 26.67 15 -1.32
365 412 3909 5.56 42.22 21.33 13.33 0
401 453 3836 12.22 26.67 26.67 0 37.33
436 493 3765 0 18.89 48 0 42.67
601 676 3565 -2.21 43.33 26.67 13.33 -1.32
659 745 3511 0 42.22 13.33 21.67 0
705 798 3466 0 12.22 12 26.67 0
989 1109 3247 12.22 -1.1 26.67 21.67 -6.66
1752 1951 2925 33.33 17.78 32 -20 2.67
1878 2088 2886 3.33 23.33 29.33 -8.32 -4
2966 3318 2657 11.11 17.78 8 3.33 4
3964 4448 2510 1.11 -2.21 16 6.67 0
4043 4540 2499 2.22 2.22 25.33 6.67 -1.32
5628 6340 2328 0 12.22 16 6.67 0
7003 7735 2225 4.44 3.33 8 0 8
9299 10031 2085 0 -6.66 5.33 1.67 8
14397 15129 1830 0 1.11 2.67 8.33 0
18040 18772 1596 0 1.11 0 0 0
18777 19509 1503 0 -1.1 12 -8.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابرسی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
9 80 5502 42.22 47.78 58.67 20 0
45 391 3952 16.67 46.67 14.67 16.67 4
78 729 3521 1.11 27.78 16 21.67 -2.66
128 1374 3116 17.78 26.67 26.67 -3.32 2.67
135 1423 3092 16.67 38.89 6.67 0 8
188 2258 2848 0 23.33 8 -1.66 14.67
257 3045 2699 -5.55 26.67 24 0 0
307 3767 2595 -1.1 13.33 -1.32 15 0
325 3908 2580 0 4.44 30.67 8.33 0
418 4906 2458 15.56 6.67 5.33 -3.32 12
475 5567 2393 0 3.33 33.33 -3.32 0
516 6026 2355 3.33 1.11 6.67 6.67 -1.32
563 6470 2318 0 20 0 3.33 0
6053 6785 2292 15.56 3.33 12 0 0
6517 7249 2259 0 15.56 12 -6.66 0
6838 7570 2236 0 24.44 8 1.67 4
7899 8631 2169 3.33 4.44 4 -1.66 2.67
9029 9761 2100 0 6.67 4 8.33 0
9122 9854 2095 0 20 10.67 -6.66 0
11194 11926 1989 0 12.22 20 -11.66 0
11996 12728 1950 16.67 1.11 0 5 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری مدیریت 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
10 12 7508 35.56 70 76 25 30.67
11 13 7396 16.67 80 69.33 33.33 28
78 89 5714 23.33 54.44 52 13.33 21.33
79 90 5705 -1.1 62.22 58.67 21.67 21.33
144 166 5060 0 47.78 44 16.67 29.33
206 238 4643 21.11 23.33 40 16.67 18.67
223 258 4598 0 53.33 36 20 0
313 356 4271 0 18.89 48 0 42.67
368 412 4124 12.22 26.67 26.67 0 37.33
417 470 4007 15.56 25.56 26.67 15 -1.32
452 511 3943 5.56 42.22 21.33 13.33 0
669 753 3652 -2.21 43.33 26.67 13.33 -1.32
810 914 3501 11.11 14.44 30.67 -18.32 14.67
926 1049 3395 25.56 33.33 13.33 -6.66 1.33
964 1091 3365 33.33 17.78 32 -20 2.67
1138 1281 3258 0 28.89 37.33 1.67 0
1182 1330 3235 3.33 23.33 29.33 -8.32 -4
1240 1395 3202 0 12.22 12 26.67 0
1578 1764 3064 0 7.78 37.33 -6.66 0
1821 2034 2987 36.67 12.22 18.67 -5 -1.32
2078 2316 2914 -1.1 26.67 16 0 0
3121 3488 2698 11.11 17.78 8 3.33 4
7109 7494 2311 4.44 3.33 8 0 8
7802 8187 2263 6.67 2.22 4 5 -2.66
8383 8768 2227 0 10 16 -1.66 0
10296 10681 2114 24.44 -3.32 5.33 0 0
12145 12530 2017 1.11 1.11 4 -5 0
12381 12766 2006 6.67 17.78 4 5 0
12495 12880 2000 6.67 -3.32 16 0 0
17521 17906 1736 0 1.11 2.67 8.33 0
19259 19644 1596 0 1.11 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابداری مدیریت 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
10 77 5830 42.22 47.78 58.67 20 0
64 564 3872 16.67 46.67 14.67 16.67 4
110 1021 3415 17.78 26.67 26.67 -3.32 2.67
112 1075 3374 1.11 27.78 16 21.67 -2.66
142 1461 3172 16.67 38.89 6.67 0 8
191 2178 2950 -5.55 26.67 24 0 0
195 2198 2946 0 23.33 8 -1.66 14.67
252 2985 2776 0 4.44 30.67 8.33 0
266 3112 2754 0 3.33 33.33 -3.32 0
4464 4849 2535 15.56 6.67 5.33 -3.32 12
5677 6062 2420 15.56 3.33 12 0 0
5690 6075 2419 0 15.56 12 -6.66 0
6349 6734 2367 -1.1 13.33 -1.32 15 0
6876 7261 2327 3.33 1.11 6.67 6.67 -1.32
7272 7657 2298 0 24.44 8 1.67 4
7636 8021 2273 0 20 0 3.33 0
7925 8310 2255 0 12.22 20 -11.66 0
8146 8531 2241 0 20 10.67 -6.66 0
8482 8867 2221 3.33 4.44 4 -1.66 2.67
12078 12463 2020 0 6.67 4 8.33 0
14885 15270 1880 16.67 1.11 0 5 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری بخش عمومی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری و حسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
22 22 7701 23.33 54.44 21.33 22.22 40
25 25 7631 0 -6.66 8 66.67 50
33 34 7231 11.11 14.44 14.67 43.33 40
136 152 6197 35.56 70 30.67 0 0
200 223 5898 16.67 80 28 0 0
258 286 5676 1.11 -2.21 0 44.44 33.33
371 413 5400 -2.21 5.56 8 18.52 56.67
395 438 5342 28.89 0 2.67 22.22 40
774 843 4841 35.56 30 0 14.81 3.33
1426 1581 4299 12.22 26.67 37.33 0 0
1542 1710 4226 0 47.78 29.33 0 0
2044 2282 3971 21.11 23.33 18.67 11.11 -16.66
2104 2350 3948 5.56 6.67 0 22.22 20
2346 2612 3852 5.56 42.22 0 0 10
2370 2638 3844 -12.21 -11.1 -1.32 20 46.67
3377 3688 3541 16.67 -2.21 0 11.11 20
4577 4888 3276 33.33 17.78 2.67 0 0
5017 5328 3192 -2.21 43.33 -1.32 6.67 -6.66
5257 5568 3154 12.22 -1.1 -6.66 11.11 20
8168 8479 2728 3.33 23.33 -4 0 0
9794 10105 2536 1.11 1.11 0 -3.69 20
14262 14573 2098 0 12.22 0 0 6.67
14657 14968 2065 3.33 12.22 0 0 0
17298 17609 1823 8.89 -1.1 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) گرایش حسابداری بخش عمومی 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری و حسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
83 1141 4590 42.22 47.78 0 0 0
96 1300 4467 15.56 6.67 12 23.33 6.67
153 2002 4088 0 12.22 0 13.33 40
199 2531 3878 0 23.33 14.67 11.11 0
220 2810 3789 16.67 46.67 4 0 0
222 2818 3786 16.67 38.89 8 0 0
3944 4255 3410 3.33 4.44 2.67 22.22 -6.66
4752 5063 3241 17.78 26.67 2.67 0 0
6514 6825 2958 -5.55 26.67 0 0 13.33
6582 6893 2949 0 3.33 0 3.7 26.67
8658 8969 2666 -1.1 13.33 0 -3.69 20
9411 9722 2580 1.11 27.78 -2.66 0 0
9936 10247 2519 16.67 1.11 0 0 16.67
10747 11058 2432 0 20 0 0 0
11290 11601 2376 0 24.44 4 0 0
12176 12487 2290 15.56 3.33 0 0 0
12647 12958 2245 0 20 0 0 0
14492 14803 2078 3.33 1.11 -1.32 0 3.33
18119 18430 1733 0 6.67 0 0 0
19227 19538 1530 0 4.44 0 -3.69 0

 

 

 

 

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری:

کارنامه هایی که در زیر نمایش داده می شوند صرفاً برای اطلاع شما از حدود درصدها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت، زیرا سطح سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری و سطح آمادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال اگر سطح سؤالات ریاضی در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری سال X سنگین باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در کنکور سال X پایین خواهد آمد، ممکن است 20%  درصد بسیار خوبی محسوب شود. اما در کنکور سال Y سطح سؤالات ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 20% درصد خوبی محسوب نشود.

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری- کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابداری سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابرسی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابداری مدیریت سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - گرایش حسابداری بخش عمومی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 1400

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2)
1 1 10000 37.78 82.22 94.67 42.11 61.11
14 16 7840 11.11 76.67 89.33 49.12 0
23 25 7393 53.33 51.11 78.67 38.6 0
118 138 5865 8.89 53.33 69.33 21.05 4.17
119 139 5853 27.78 35.56 58.67 14.04 23.61
132 156 5763 0 45.56 86.67 14.04 13.89
204 238 5287 0 42.22 60 22.81 4.17
220 255 5207 -1.1 52.22 37.33 36.84 -1.38
225 260 5190 12.22 41.11 49.33 14.04 16.67
300 347 4843 0 36.67 21.33 36.84 5.56
404 471 4470 0 34.44 49.33 17.54 8.33
440 512 4399 0 27.78 62.67 10.53 2.78
536 616 4212 0 43.33 41.33 14.04 0
560 644 4149 25.56 31.11 16 8.77 0
756 861 3835 2.22 17.78 18.67 22.81 8.33
912 1038 3633 16.67 34.44 1.33 3.51 0
920 1047 3626 0 7.78 48 8.77 20.83
925 1052 3621 6.67 33.33 18.67 7.02 0
1272 1459 3333 0 25.56 32 17.54 0
1579 1805 3154 0 11.11 34.67 7.02 11.11
2705 3076 2782 -1.1 14.44 1.33 15.79 0
2942 3346 2725 0 2.22 42.67 0 0
3861 4367 2548 0 13.33 17.33 0 0
4713 5329 2435 -5.55 24.44 -8 -8.76 0
4987 5630 2404 5.56 13.33 -4 0 1.39
5739 6477 2319 0 7.78 2.67 12.28 0
7023 7933 2203 -3.32 3.33 -6.66 8.77 0
7531 8533 2159 4.44 -1.1 -5.32 12.28 0
9960 10964 2001 0 3.33 8 1.75 0
13250 14254 1801 0 8.89 -8 12.28 1.39
15402 16406 1649 -6.66 0 -9.32 15.79 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش حسابداری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2)
13 73 6580 0 52.22 96 47.37 0
83 700 4051 0 37.78 28 10.53 5.56
232 2183 3014 25.56 17.78 0 3.51 6.94
332 3281 2738 8.89 -1.1 2.67 17.54 0
436 4698 2507 0 16.67 12 -1.74 -1.38
567 6343 2333 13.33 -2.21 12 15.79 0
735 8099 2190 13.33 6.67 1.33 0 0
758 8397 2168 0 8.89 -9.32 7.02 6.94
8784 9788 2075 0 1.11 -1.32 8.77 0
12447 13451 1850 0 0 4 3.51 0
12925 13929 1823 4.44 0 0 -1.74 -1.38
13104 14108 1811 6.67 -2.21 4 -5.25 0
16947 17951 1348 0 -7.77 1.33 5.26 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش حسابداری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2)
14 1072 3596 3.33 14.44 36 17.54 0
10296 11300 1980 -3.32 2.22 4 0 -1.38
12942 13946 1822 1.11 4.44 -6.66 1.75 5.56
14358 15362 1729 0 6.67 -1.32 3.51 1.39

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه آزاد گرایش حسابرسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی وامار (ضریب 2)
1 1 10000 37.78 82.22 94.67 42.11 61.11
11 13 7936 11.11 76.67 89.33 49.12 0
18 21 7605 53.33 51.11 78.67 38.6 0
125 149 5804 27.78 35.56 58.67 14.04 23.61
134 160 5724 8.89 53.33 69.33 21.05 4.17
150 176 5600 0 45.56 86.67 14.04 13.89
203 237 5303 -1.1 52.22 37.33 36.84 -1.38
207 242 5276 0 42.22 60 22.81 4.17
239 280 5095 0 36.67 21.33 36.84 5.56
250 291 5060 12.22 41.11 49.33 14.04 16.67
426 495 4448 0 34.44 49.33 17.54 8.33
482 557 4334 0 27.78 62.67 10.53 2.78
624 713 4051 2.22 17.78 18.67 22.81 8.33
635 724 4027 0 43.33 41.33 14.04 0
649 739 4006 25.56 31.11 16 8.77 0
829 949 3743 0 7.78 48 8.77 20.83
945 1078 3626 32.22 7.78 4 14.04 0
1128 1277 3476 0 8.89 50.67 15.79 0
1293 1469 3352 16.67 34.44 1.33 3.51 0
1426 1624 3277 -1.1 26.67 24 15.79 0
3125 3545 2732 0 2.22 42.67 0 0
4362 4905 2518 0 20 0 17.54 0
4977 5520 2444 0 7.78 2.67 12.28 0
5652 6195 2369 4.44 -1.1 -5.32 12.28 0
5669 6212 2367 23.33 10 2.67 0 0
6733 7276 2269 5.56 13.33 -4 0 1.39
7878 8421 2176 1.11 12.22 10.67 1.75 -1.38
8814 9357 2108 15.56 2.22 -6.66 -5.25 5.56
9047 9590 2090 0 -2.21 28 -3.5 6.94
9452 9995 2062 0 -3.32 -2.66 3.51 0
14093 14636 1769 0 14.44 0 -17.53 0
15730 16273 1642 0 2.22 4 -1.74 -2.77
16670 17213 1534 3.33 2.22 6.67 -12.28 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش حسابرسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی وامار (ضریب 2)
10 59 6894 0 52.22 96 47.37 0
96 847 3862 0 37.78 28 10.53 5.56
230 2266 3043 8.89 -1.1 2.67 17.54 0
274 2716 2916 25.56 17.78 0 3.51 6.94
400 4152 2628 13.33 -2.21 12 15.79 0
6014 6557 2333 0 16.67 12 -1.74 -1.38
7515 8058 2207 0 1.11 -1.32 8.77 0
7688 8231 2192 0 8.89 -9.32 7.02 6.94
8449 8992 2133 13.33 6.67 1.33 0 0
11857 12400 1911 0 0 4 3.51 0
13383 13926 1815 4.44 0 0 -1.74 -1.38
13602 14145 1801 6.67 -2.21 4 -5.25 0
16931 17474 1489 0 -7.77 1.33 5.26 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش حسابرسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی وامار (ضریب 2)
12 934 3765 3.33 14.44 36 17.54 0
11129 11672 1957 -3.32 2.22 4 0 -1.38
13515 14058 1807 1.11 4.44 -6.66 1.75 5.56
14830 15373 1719 0 6.67 -1.32 3.51 1.39

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری مدیریت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2)
1 1 10000 37.78 82.22 94.67 42.11 61.11
14 16 7849 11.11 76.67 89.33 49.12 0
20 22 7583 53.33 51.11 78.67 38.6 0
103 122 6088 0 45.56 86.67 14.04 13.89
115 135 6023 27.78 35.56 58.67 14.04 23.61
123 146 5938 8.89 53.33 69.33 21.05 4.17
207 241 5394 0 42.22 60 22.81 4.17
242 280 5209 12.22 41.11 49.33 14.04 16.67
284 329 4987 -1.1 52.22 37.33 36.84 -1.38
356 414 4691 0 27.78 62.67 10.53 2.78
376 435 4644 0 36.67 21.33 36.84 5.56
406 471 4561 0 34.44 49.33 17.54 8.33
604 693 4128 0 43.33 41.33 14.04 0
675 771 4000 0 7.78 48 8.77 20.83
697 794 3959 25.56 31.11 16 8.77 0
795 903 3818 2.22 17.78 18.67 22.81 8.33
904 1033 3657 0 8.89 50.67 15.79 0
1194 1360 3400 32.22 7.78 4 14.04 0
1248 1421 3357 0 25.56 32 17.54 0
1478 1693 3209 -1.1 26.67 24 15.79 0
1665 1905 3107 0 2.22 42.67 0 0
2111 2401 2921 0 26.67 32 3.51 -1.38
2215 2518 2881 1.11 -1.1 36 1.75 -1.38
2997 3404 2683 10 12.22 10.67 0 0
4599 5055 2435 0 18.89 21.33 -7.01 -1.38
5259 5715 2364 23.33 10 2.67 0 0
6704 7160 2232 1.11 12.22 10.67 1.75 -1.38
6932 7388 2214 0 20 0 17.54 0
8598 9054 2095 -5.55 24.44 -8 -8.76 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش حسابداری مدیریت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2)
11 62 6922 0 52.22 96 47.37 0
93 837 3902 0 37.78 28 10.53 5.56
275 2757 2820 25.56 17.78 0 3.51 6.94
297 2948 2772 8.89 -1.1 2.67 17.54 0
4331 4787 2465 13.33 -2.21 12 15.79 0
4576 5032 2437 0 16.67 12 -1.74 -1.38
8058 8514 2129 13.33 6.67 1.33 0 0
9295 9751 2051 0 1.11 -1.32 8.77 0
10368 10824 1989 0 8.89 -9.32 7.02 6.94
12052 12508 1888 0 0 4 3.51 0
12472 12928 1865 6.67 -2.21 4 -5.25 0
13214 13670 1823 4.44 0 0 -1.74 -1.38
14673 15129 1730 0 -1.1 2.67 -3.5 0
17383 17839 1418 0 -7.77 1.33 5.26 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش حسابداری مدیریت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2)
10 935 3781 3.33 14.44 36 17.54 0
10298 10754 1993 -3.32 2.22 4 0 -1.38
14911 15367 1715 1.11 4.44 -6.66 1.75 5.56
15878 16334 1644 0 6.67 -1.32 3.51 1.39

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه آزاد گرایش حسابداری بخش عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2) حسابداری وحسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم وکنترل بودجه (ضریب 2)
6 8 7949 37.78 82.22 61.11 0 0
135 154 5265 53.33 51.11 0 0 0
201 228 4950 15.56 2.22 5.56 46.67 6.67
238 267 4839 27.78 35.56 23.61 0 0
269 304 4752 11.11 76.67 0 0 0
609 691 4180 0 36.67 5.56 20 -6.66
661 753 4117 12.22 41.11 16.67 0 0
770 871 4026 8.89 53.33 4.17 0 0
1008 1130 3825 25.56 31.11 0 0 0
1098 1235 3767 1.11 5.56 0 10 36.67
2572 2825 3157 2.22 17.78 8.33 -3.32 10
2599 2852 3149 23.33 10 0 3.33 10
2867 3120 3083 0 34.44 8.33 0 0
3555 3808 2919 0 13.33 0 16.67 -3.32
4639 4892 2736 0 2.22 -2.77 16.67 10
5017 5270 2676 0 7.78 20.83 0 0
6021 6274 2539 0 26.67 -1.38 0 10
7740 7993 2340 0 14.44 0 -3.32 6.67
11515 11768 2009 10 -1.1 0 0 0
11903 12156 1979 -2.21 -7.77 0 10 10

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش حسابداری بخش عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2) حسابداری وحسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم وکنترل بودجه (ضریب 2)
1919 2172 3343 6.67 -2.21 0 26.67 6.67
1991 2244 3320 0 52.22 0 0 0
2249 2502 3244 0 37.78 5.56 0 0
2283 2536 3235 25.56 17.78 6.94 0 0
2534 2787 3168 0 8.89 6.94 26.67 -13.32
4122 4375 2815 13.33 -2.21 0 26.67 -10
7802 8055 2334 -15.55 6.67 -6.93 -3.32 20
8213 8466 2295 13.33 6.67 0 0 0
8596 8849 2258 8.89 -1.1 0 0 0
8732 8985 2243 0 -7.77 0 10 16.67
10537 10790 2087 0 1.11 0 -3.32 10
11193 11446 2033 0 16.67 -1.38 -3.32 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش حسابداری بخش عمومی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی وامار (ضریب 2) حسابداری وحسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم وکنترل بودجه (ضریب 2)
10 506 4387 1.11 4.44 5.56 36.67 20
7039 7292 2417 3.33 14.44 0 0 0
16314 16567 1412 0 6.67 1.39 -3.32 -6.66

 

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری- کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابداری سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابرسی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابداری مدیریت سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابداری بخش عمومی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 99

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابداری

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حسابداری مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 99 - کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
8 9 8750 0 73.33 84.72 68.33 73.02
10 11 8571 67.78 70 80.56 33.33 46.97
38 42 7057 14.44 64.44 50 21.67 72.73
87 96 6193 12.22 46.67 69.44 48.33 21.21
98 108 5999 53.33 53.33 73.61 18.33 0
124 134 5810 0 36.67 68.06 56.67 22.22
158 174 5516 1.11 30 37.5 41.67 51.52
181 199 5376 48.89 51.11 43.06 8.33 0
241 266 5079 57.78 44.44 30.56 3.33 0
313 341 4830 0 32.22 45.83 33.33 19.05
336 365 4782 0 42.22 58.33 20 1.59
349 378 4739 43.33 33.33 8.33 23.33 21.21
351 380 4735 43.33 33.33 34.72 26.67 -1.58
399 439 4590 -1.1 44.44 52.78 15 0
508 561 4262 0 36.67 52.78 6.67 4.76
566 625 4093 0 45.56 59.72 1.67 4.76
576 635 4066 0 27.78 31.94 28.33 0
577 636 4063 -2.21 33.33 29.17 6.67 24.64
718 795 3812 0 27.78 40.28 28.33 4.76
731 813 3786 -3.32 32.22 25 23.33 -1.58
745 828 3756 7.78 24.44 23.61 20 -1.58
807 903 3657 0 44.44 9.72 10 0
848 948 3601 18.89 22.22 2.78 26.67 4.76
864 966 3582 0 27.78 41.67 20 0
903 1008 3529 32.22 7.78 0 23.33 4.76
1116 1247 3326 4.44 16.67 8.33 36.67 -3.16
1179 1313 3286 2.22 17.78 47.22 10 15.87
1345 1502 3171 55.56 3.33 2.78 0 7.94
2872 3202 2640 37.78 2.22 11.11 -6.66 4.76
3933 4403 2455 4.44 12.22 8.33 0 18.18
3933 4403 2455 0 21.11 18.06 1.67 3.17
4341 4861 2398 -1.1 10 13.89 0 0
4828 5421 2346 21.11 8.89 -4.16 6.67 0
5417 6092 2284 0 24.44 0 8.33 0
6240 7035 2209 -2.21 7.78 6.94 1.67 7.94
6666 7508 2173 13.33 4.44 -2.77 3.33 0
14965 15832 1694 2.22 6.67 -5.55 -6.66 7.25

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
5 43 7036 81.11 41.11 66.67 41.67 9.52
24 241 5192 26.67 35.56 70.83 31.67 0
46 496 4444 0 37.78 51.39 30 -1.58
79 864 3706 0 25.56 40.28 15 0
88 928 3617 0 16.67 23.61 25 19.05
91 987 3554 0 26.67 40.28 10 -9.51
160 1737 3045 21.11 1.11 8.33 25 0
163 1775 3029 0 14.44 12.5 25 0
223 2712 2740 2.22 24.44 2.78 8.33 -6.06
232 2798 2723 5.56 8.89 2.78 16.67 4.76
256 3161 2649 0 21.11 1.39 -1.66 0
358 4513 2441 2.22 25.56 -1.38 5 -3.16
379 4821 2403 0 4.44 1.39 23.33 0
412 5166 2370 10 12.22 1.39 11.67 -1.58
425 5364 2352 3.33 22.22 4.17 0 -1.58
511 6534 2248 -2.21 13.33 1.39 20 3.03
544 6854 2222 15.56 14.44 18.06 0 -14.28
8204 9071 2074 8.89 7.78 0 6.67 0
17634 18501 1435 -7.77 1.11 -2.77 8.33 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
14704 15571 1709 0 1.11 5.56 -6.66 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابرسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حسابرسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
7 8 8917 0 73.33 84.72 68.33 73.02
11 12 8345 67.78 70 80.56 33.33 46.97
56 61 6725 14.44 64.44 50 21.67 72.73
71 79 6361 12.22 46.67 69.44 48.33 21.21
92 100 6177 0 36.67 68.06 56.67 22.22
126 139 5763 1.11 30 37.5 41.67 51.52
132 147 5733 53.33 53.33 73.61 18.33 0
250 276 4997 48.89 51.11 43.06 8.33 0
267 295 4942 0 32.22 45.83 33.33 19.05
330 360 4758 43.33 33.33 34.72 26.67 -1.58
340 370 4720 43.33 33.33 8.33 23.33 21.21
345 376 4703 57.78 44.44 30.56 3.33 0
367 401 4628 0 42.22 58.33 20 1.59
461 508 4350 -1.1 44.44 52.78 15 0
526 579 4152 0 27.78 31.94 28.33 0
593 655 3996 0 36.67 52.78 6.67 4.76
642 706 3902 0 27.78 40.28 28.33 4.76
686 754 3829 -2.21 33.33 29.17 6.67 24.64
714 785 3771 7.78 24.44 23.61 20 -1.58
722 796 3762 -3.32 32.22 25 23.33 -1.58
727 803 3754 32.22 7.78 0 23.33 4.76
740 818 3720 18.89 22.22 2.78 26.67 4.76
769 852 3678 0 45.56 59.72 1.67 4.76
810 901 3621 4.44 16.67 8.33 36.67 -3.16
854 952 3567 0 27.78 41.67 20 0
1105 1229 3313 61.11 15.56 -1.38 11.67 0
1184 1320 3251 2.22 17.78 47.22 10 15.87
1370 1526 3142 0 1.11 44.44 15 4.76
1722 1930 2959 0 25.56 33.33 5 9.52
1771 1983 2939 52.22 4.44 1.39 3.33 0
2185 2456 2794 0 27.78 4.17 20 0
2190 2461 2793 -6.66 33.33 -5.55 0 15.15
2252 2529 2776 0 25.56 40.28 0 0
3228 3553 2562 0 7.78 11.11 6.67 4.76
4894 5219 2346 21.11 8.89 -4.16 6.67 0
4939 5264 2342 4.44 12.22 8.33 0 18.18
5343 5668 2302 -1.1 10 13.89 0 0
5695 6020 2271 0 21.11 18.06 1.67 3.17
5930 6255 2253 12.22 22.22 1.39 0 6.35
6231 6556 2230 -2.21 32.22 2.78 0 0
6953 7278 2174 13.33 4.44 -2.77 3.33 0
7234 7559 2153 -1.1 8.89 8.33 -3.32 3.17
7246 7571 2152 7.78 4.44 1.39 6.67 0
7343 7668 2145 0 24.44 0 8.33 0
8737 9062 2051 0 1.11 6.94 10 0
15490 15815 1662 0 5.56 9.72 -6.66 0
16545 16870 1582 0 2.22 -1.38 1.67 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 2)
4 36 7191 81.11 41.11 66.67 41.67 9.52
22 221 5259 26.67 35.56 70.83 31.67 0
36 461 4456 0 37.78 51.39 30 -1.58
65 782 3775 0 16.67 23.61 25 19.05
79 875 3651 0 25.56 40.28 15 0
101 1113 3422 0 26.67 40.28 10 -9.51
108 1179 3354 21.11 1.11 8.33 25 0
128 1418 3201 0 14.44 12.5 25 0
200 2255 2846 5.56 8.89 2.78 16.67 4.76
2767 3092 2651 0 4.44 1.39 23.33 0
3004 3329 2602 2.22 24.44 2.78 8.33 -6.06
4133 4458 2430 0 21.11 1.39 -1.66 0
4427 4752 2397 10 12.22 1.39 11.67 -1.58
4691 5016 2367 -2.21 13.33 1.39 20 3.03
5954 6279 2250 2.22 25.56 -1.38 5 -3.16
7524 7849 2133 3.33 22.22 4.17 0 -1.58
8236 8561 2084 15.56 14.44 18.06 0 -14.28
8251 8576 2083 8.89 7.78 0 6.67 0
17160 17485 1525 -7.77 1.11 -2.77 8.33 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابداری مدیریت

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حسابداری مدیریت مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2 حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
8 9 8656 0 73.33 84.72 68.33 73.02
10 11 8478 67.78 70 80.56 33.33 46.97
52 58 6780 14.44 64.44 50 21.67 72.73
81 90 6263 12.22 46.67 69.44 48.33 21.21
100 110 6036 53.33 53.33 73.61 18.33 0
107 117 5972 0 36.67 68.06 56.67 22.22
161 178 5494 1.11 30 37.5 41.67 51.52
209 233 5188 48.89 51.11 43.06 8.33 0
290 319 4860 0 32.22 45.83 33.33 19.05
292 321 4858 57.78 44.44 30.56 3.33 0
303 332 4818 0 42.22 58.33 20 1.59
357 392 4661 43.33 33.33 34.72 26.67 -1.58
389 426 4558 -1.1 44.44 52.78 15 0
418 459 4446 43.33 33.33 8.33 23.33 21.21
456 504 4311 0 36.67 52.78 6.67 4.76
529 586 4108 0 45.56 59.72 1.67 4.76
562 621 4033 0 27.78 31.94 28.33 0
587 653 3951 -2.21 33.33 29.17 6.67 24.64
639 709 3847 0 27.78 40.28 28.33 4.76
715 796 3691 7.78 24.44 23.61 20 -1.58
740 824 3652 -3.32 32.22 25 23.33 -1.58
754 838 3631 0 27.78 41.67 20 0
862 963 3483 2.22 17.78 47.22 10 15.87
889 990 3438 32.22 7.78 0 23.33 4.76
925 1032 3383 18.89 22.22 2.78 26.67 4.76
1029 1147 3273 0 44.44 9.72 10 0
1088 1217 3214 4.44 16.67 8.33 36.67 -3.16
1190 1328 3149 55.56 3.33 2.78 0 7.94
1203 1342 3144 0 25.56 33.33 5 9.52
1647 1843 2883 52.22 4.44 1.39 3.33 0
2735 3046 2560 0 27.78 4.17 20 0
3144 3510 2479 0 20 8.33 0 0
3666 4036 2408 -1.1 10 13.89 0 0
3882 4252 2382 0 21.11 18.06 1.67 3.17
4131 4501 2354 0 27.78 0 6.67 0
6711 7081 2135 -6.66 11.11 22.22 0 8.7
8605 8975 2022 8.89 6.67 4.17 -3.32 -4.54
9381 9751 1979 0 1.11 6.94 10 0
13120 13490 1786 0 7.78 -4.16 8.33 0
13373 13743 1773 -5.55 10 -2.77 -1.66 7.58
15440 15810 1649 3.33 -4.43 1.39 0 4.76

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
5 39 7132 81.11 41.11 66.67 41.67 9.52
18 191 5392 26.67 35.56 70.83 31.67 0
39 452 4467 0 37.78 51.39 30 -1.58
68 755 3768 0 25.56 40.28 15 0
78 840 3629 0 16.67 23.61 25 19.05
80 858 3605 0 26.67 40.28 10 -9.51
132 1427 3094 21.11 1.11 8.33 25 0
153 1616 2976 0 14.44 12.5 25 0
227 2637 2648 5.56 8.89 2.78 16.67 4.76
267 3319 2508 2.22 24.44 2.78 8.33 -6.06
3359 3729 2443 0 21.11 1.39 -1.66 0
4039 4409 2364 0 4.44 1.39 23.33 0
5170 5540 2250 10 12.22 1.39 11.67 -1.58
5549 5919 2219 15.56 14.44 18.06 0 -14.28
6320 6690 2163 2.22 25.56 -1.38 5 -3.16
6436 6806 2155 3.33 22.22 4.17 0 -1.58
6991 7361 2117 -2.21 13.33 1.39 20 3.03
9189 9559 1990 8.89 7.78 0 6.67 0
17813 18183 1400 -7.77 1.11 -2.77 8.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2)
13897 14267 1744 0 1.11 5.56 -6.66 0

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - گرایش حسابداری بخش عمومی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش حسابداری بخش عمومی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری و حسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
2 2 9059 -6.66 33.33 15.15 100 86.67
7 7 7547 53.33 53.33 0 40 56.67
13 13 7154 67.78 70 46.97 0 0
34 35 6409 14.44 64.44 72.73 0 6.67
48 51 6091 0 73.33 73.02 0 0
51 55 6046 0 44.44 0 46.67 46.67
88 97 5582 -2.21 33.33 24.64 33.33 33.33
166 182 5087 17.78 6.67 14.29 36.67 46.67
234 256 4836 57.78 44.44 0 0 0
271 297 4737 61.11 15.56 0 10 33.33
281 308 4720 48.89 51.11 0 0 0
303 332 4661 0 42.22 1.59 20 26.67
410 457 4466 43.33 33.33 21.21 0 0
455 511 4397 0 25.56 0 50 13.33
610 684 4227 1.11 30 51.52 0 0
634 711 4200 0 27.78 0 30 30
837 934 4026 8.89 23.33 9.09 30 13.33
842 940 4023 12.22 46.67 21.21 0 0
1150 1275 3806 0 27.78 0 20 33.33
1229 1366 3766 43.33 33.33 -1.58 0 0
1581 1763 3611 55.56 3.33 7.94 0 0
1836 2039 3525 13.33 -7.77 1.59 10 50
2301 2569 3373 52.22 4.44 0 -3.32 10
2640 2913 3286 3.33 0 0 3.33 40
3071 3344 3175 2.22 17.78 0 6.67 33.33
3082 3355 3172 0 36.67 4.76 0 0
3126 3399 3162 37.78 2.22 4.76 -6.66 20
3547 3820 3074 -5.55 6.67 4.76 23.33 23.33
5705 5978 2742 6.67 -14.43 3.17 10 23.33
6407 6680 2656 0 27.78 0 6.67 0
6571 6844 2636 -5.55 10 7.58 -6.66 33.33
6878 7151 2601 0 10 0 13.33 0
6945 7218 2594 0 0 0 6.67 20
7430 7703 2538 -1.1 8.89 3.17 16.67 -10
7794 8067 2498 7.78 4.44 0 -13.32 36.67
8128 8401 2462 4.44 12.22 18.18 0 0
9520 9793 2324 8.89 6.67 -4.54 0 10
9786 10059 2299 0 3.33 16.67 0 0
15028 15301 1881 0 1.11 4.76 0 0
15414 15687 1851 -1.1 0 19.05 0 0
18039 18312 1587 3.33 -4.43 4.76 0 -3.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری و حسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
8 104 5530 81.11 41.11 9.52 0 0
14 185 5070 15.56 14.44 -14.28 33.33 73.33
96 1347 3778 2.22 24.44 -6.06 23.33 20
149 2093 3508 2.22 25.56 -3.16 6.67 36.67
185 2576 3371 26.67 35.56 0 0 0
4138 4411 2971 21.11 1.11 0 6.67 10
4662 4935 2884 0 25.56 0 0 10
5491 5764 2769 0 37.78 -1.58 0 0
5788 6061 2731 0 16.67 19.05 0 0
5841 6114 2726 -7.77 1.11 0 6.67 46.67
6133 6406 2687 5.56 8.89 4.76 10 0
6241 6514 2674 10 12.22 -1.58 3.33 16.67
6354 6627 2662 0 21.11 0 -3.32 6.67
7567 7840 2525 0 26.67 -9.51 0 0
10354 10627 2251 3.33 22.22 -1.58 0 0
11131 11404 2187 0 14.44 0 0 0
12021 12294 2116 0 4.44 0 -6.66 20
13948 14221 1966 8.89 7.78 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری بخش عمومی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 2) حسابداری و حسابرسی دولتی (ضریب 3) اصول تنظیم و کنترل بودجه (ضریب 2)
48 1626 3659 0 1.11 0 10 60

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98 - گرایش حسابداری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- گرایش حسابرسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- گرایش حسابداری مدیریت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 98

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
6 6 8604 0 61.33 85.33 48.61 40.23
12 12 7957 0 74.67 68 40.28 32.18
13 14 7842 18.89 45.33 64 31.94 48.28
18 24 7342 0 32 40 47.22 65.52
36 48 6878 0 54.67 49.33 4.17 64.37
59 74 6473 8.89 61.33 62.67 20.83 6.9
73 91 6206 0 48 61.33 29.17 13.79
136 160 5769 41.11 38.67 32 13.89 18.39
149 174 5667 0 40 58.67 33.33 10.34
159 186 5610 0 34.67 36 22.22 34.48
176 205 5484 0 16 49.33 13.89 44.83
221 257 5190 0 26.67 28 20.83 33.33
247 286 5099 0 48 58.67 13.89 5.75
258 297 5034 3.33 46.67 17.33 25 8.05
485 539 4318 13.33 21.33 40 15.28 8.05
526 588 4224 33.33 22.67 4 16.67 0
551 615 4163 13.33 28 8 27.78 -3.44
571 639 4116 0 33.33 30.67 16.67 0
615 687 4039 0 25.33 24 8.33 17.24
628 702 4019 2.22 12 20 50 0
629 703 4018 0 30.67 36 6.94 5.75
776 871 3808 0 34.67 21.33 8.33 0
839 942 3734 12.22 38.67 8 0 4.6
883 989 3685 13.33 18.67 0 30.56 1.15
949 1060 3613 -4.43 24 37.33 13.89 -2.29
951 1062 3612 3.33 25.33 16 16.67 0
962 1075 3603 0 28 20 15.28 0
984 1101 3573 0 25.33 0 33.33 -1.14
989 1106 3570 0 38.67 1.33 8.33 0
1032 1156 3521 0 33.33 13.33 8.33 0
1437 1607 3246 15.56 14.67 16 4.17 2.3
2479 2759 2896 1.11 13.33 -5.32 23.61 5.75
2684 2989 2852 0 26.67 8 16.67 -6.89
2720 3032 2844 54.44 -2.66 0 -1.38 0
3001 3336 2791 0 24 6.67 -1.38 0
4521 5039 2567 -7.77 9.33 9.33 22.22 0
5446 6049 2474 -1.1 20 4 -4.16 0
6255 6936 2400 0 1.33 4 16.67 0
7286 8080 2315 0 14.67 17.33 1.39 -1.14
10343 11330 2127 -1.1 13.33 13.33 -9.71 3.45
13805 14792 1962 0 5.33 10.67 1.39 3.45
14617 15604 1928 0 1.33 9.33 5.56 0
17155 18142 1823 0 8 -1.32 -2.77 0
18515 19502 1763 -1.1 -5.32 0 11.11 0
20275 21262 1690 0 2.67 16 -11.1 0
26273 27260 1361 0 -13.32 0 8.33 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
10 36 7042 15.56 61.33 61.33 33.33 9.2
60 573 4249 0 28 49.33 11.11 6.9
95 904 3773 0 29.33 49.33 4.17 0
101 1017 3657 0 14.67 13.33 19.44 11.49
116 1216 3482 12.22 20 26.67 -8.32 0
125 1399 3351 2.22 14.67 -12 16.67 17.24
173 2043 3081 0 33.33 5.33 -4.16 0
207 2559 2947 2.22 20 8 5.56 -1.14
213 2642 2926 0 10.67 17.33 8.33 0
239 3012 2848 1.11 18.67 10.67 5.56 0
325 4161 2667 0 25.33 18.67 0 2.3
332 4333 2648 0 20 5.33 11.11 0
378 5094 2561 15.56 -9.32 8 33.33 -5.74
413 5588 2514 13.33 13.33 5.33 -4.16 0
462 6613 2426 20 9.33 2.67 -1.38 -1.14
467 6681 2421 0 6.67 -2.66 9.72 0
479 6820 2410 3.33 -5.32 10.67 15.28 0
530 7730 2339 -7.77 13.33 2.67 0 4.6
608 9094 2251 3.33 10.67 1.33 13.89 -1.14
634 9374 2234 0 13.33 9.33 0 0
656 9724 2214 10 -2.66 8 2.78 0
12383 13370 2026 -1.1 10.67 6.67 -2.77 -1.14
13884 14871 1958 0 0 0 0 6.9
14793 15780 1920 0 5.33 8 2.78 0
15110 16097 1906 4.44 1.33 2.67 2.78 0
17417 18404 1812 0 4 -2.66 0 0
21223 22210 1651 0 1.33 0 -2.77 0
23139 24126 1562 0 2.67 0 0 0
23357 24344 1551 0 -2.66 12 -2.77 -1.14

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
87 3542 2759 0 21.33 -1.32 5.56 0
150 5157 2554 11.11 9.33 4 16.67 0
17126 18113 1824 -1.1 10.67 0 -4.16 -1.14
17417 18404 1812 0 -2.66 1.33 13.89 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
6 6 8587 0 61.33 85.33 48.61 40.23
12 12 7784 18.89 45.33 64 31.94 48.28
14 16 7668 0 74.68 68 40.27 32.18
15 17 7643 0 32 40 47.22 65.52
58 75 6331 0 54.67 49.33 4.17 64.37
73 92 6066 0 48 61.33 29.17 13.79
73 92 6066 8.89 61.33 62.67 20.83 6.9
126 149 5675 0 40 58.67 33.33 10.34
152 176 5533 41.11 38.67 32 13.89 18.39
153 178 5529 0 34.67 36 22.22 34.48
156 181 5510 0 16 49.33 13.89 44.83
205 239 5181 0 26.67 28 20.83 33.33
278 317 4844 3.33 46.67 17.33 25 8.05
319 361 4747 0 48 58.67 13.89 5.75
363 406 4568 2.22 12 20 50 0
461 517 4292 13.33 21.33 40 15.28 8.05
494 551 4224 13.33 28 8 27.78 -3.44
507 566 4198 33.33 22.67 4 16.67 0
620 697 3965 0 33.33 30.67 16.67 0
670 748 3892 13.33 18.67 0 30.56 1.15
686 768 3870 0 25.33 24 8.33 17.24
769 859 3768 0 30.67 36 6.94 5.75
801 894 3737 0 25.33 0 33.33 -1.14
968 1082 3551 3.33 25.33 16 16.67 0
994 1113 3531 -4.43 24 37.33 13.89 -2.29
1048 1171 3491 0 29.33 8 26.39 0
3258 3630 2773 0 26.67 8 16.67 -6.89
4577 5005 2605 6.67 36 25.33 -22.21 -1.14
5897 6325 2476 -15.55 9.33 17.33 16.67 -2.29
8119 8547 2307 0 10.67 6.67 8.33 0
9130 9558 2243 2.22 18.67 16 5.56 0
11895 12323 2093 20 10.67 14.67 -16.66 0
15900 16328 1909 0 2.67 0 8.33 0
20048 20476 1737 0 -2.66 1.33 -1.38 4.6
25034 25462 1501 0 6.67 -4 -4.16 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
12 42 6808 15.56 61.33 61.33 33.33 9.2
68 620 4088 0 28 49.33 11.11 6.9
85 864 3759 0 14.67 13.33 19.44 11.49
109 1154 3500 0 29.33 49.33 4.17 0
118 1287 3413 2.22 14.67 -12 16.67 17.24
144 1684 3209 12.22 20 26.67 -8.32 0
161 2047 3080 15.56 -9.32 8 33.33 -5.74
223 2749 2920 0 10.67 17.33 8.33 0
271 3475 2794 2.22 20 8 5.56 -1.14
305 4075 2710 1.11 18.67 10.67 5.56 0
3962 4390 2673 0 33.33 5.33 -4.16 0
4867 5295 2571 0 20 5.33 11.11 0
5897 6325 2476 0 6.67 -2.66 9.72 0
7957 8385 2319 3.33 10.67 1.33 13.89 -1.14
8017 8445 2315 20 9.33 2.67 -1.38 -1.14
10099 10527 2187 -7.77 13.33 2.67 0 4.6
12086 12514 2083 0 13.33 9.33 0 0
16420 16848 1888 -1.1 10.67 6.67 -2.77 -1.14
24470 24898 1532 0 2.67 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
3923 4351 2678 11.11 9.33 4 16.67 0
4714 5142 2589 0 21.33 -1.32 5.56 0
13389 13817 2019 0 -2.66 1.33 13.89 0
21503 21931 1677 -1.1 10.67 0 -4.16 -1.14

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
6 6 8691 0 61.33 85.33 48.61 40.23
11 12 7905 18.89 45.33 64 31.94 48.28
14 15 7719 0 47.67 68 40.28 32.18
18 22 7320 0 32 40 47.22 65.52
38 52 6690 0 54.67 49.33 4.17 64.37
61 77 6353 8.89 61.33 62.67 20.83 6.9
72 89 6229 0 48 61.33 29.17 13.79
119 138 5762 0 16 49.33 13.89 44.83
120 139 5760 0 40 58.67 33.33 10.34
145 168 5604 41.11 38.67 32 13.89 18.39
161 188 5535 0 34.67 36 22.22 34.48
213 249 5132 0 26.67 28 20.83 33.33
221 257 5103 0 48 58.67 13.89 5.75
340 383 4639 3.33 46.67 17.33 25 8.05
392 436 4450 13.33 21.33 40 15.28 8.05
542 612 4060 2.22 12 20 50 0
558 631 4019 0 33.33 30.67 16.67 0
561 634 4005 0 30.67 36 6.94 5.75
577 651 3980 33.33 22.67 4 16.67 0
593 667 3966 0 25.33 24 8.33 17.24
627 708 3899 13.33 28 8 27.78 -3.44
761 856 3693 -4.43 24 37.33 13.89 -2.29
784 880 3655 -3.32 17.33 34.67 1.39 5.75
830 928 3604 0 34.67 21.33 8.33 0
963 1079 3464 3.33 25.33 16 16.67 0
963 1079 3464 0 28 20 15.28 0
981 1100 3451 13.33 18.67 0 30.56 1.15
1241 1381 3262 0 25.33 0 33.33 -1.14
1294 1442 3224 15.56 14.67 16 4.17 2.3
1951 2168 2935 0 10.67 9.33 22.22 0
3676 4084 2609 0 26.67 8 16.67 -6.89
6411 6915 2348 -10 13.33 6.67 13.89 3.45
8064 8568 2242 0 4 1.33 4.17 0
11887 12391 2041 -5.55 21.33 8 -8.32 0
17104 17608 1835 0 8 2.67 0 0
22629 23133 1615 3.33 -6.66 1.33 8.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
11 39 6902 15.56 61.33 61.33 33.33 9.2
45 453 4398 0 28 49.33 11.11 6.9
77 703 3911 0 29.33 49.33 4.17 0
91 927 3605 0 14.67 13.33 19.44 11.49
102 1026 3505 12.22 20 26.67 -8.32 0
145 1719 3078 2.22 14.67 -12 16.67 17.24
166 2064 2968 0 10.67 17.33 8.33 0
223 2837 2786 2.22 20 8 5.56 -1.14
252 3145 2737 0 33.33 5.33 -4.16 0
255 3193 2729 1.11 18.67 10.67 5.56 0
271 3443 2690 15.56 -9.32 8 33.33 -5.74
345 4614 2549 0 25.33 18.67 0 2.3
346 4644 2546 3.33 -5.32 10.67 15.28 0
5697 6201 2405 13.33 13.33 5.33 -4.16 0
6974 7478 2308 10 -2.66 8 2.78 0
8694 9198 2206 -7.77 13.33 2.67 0 4.6
9414 9918 2168 0 13.33 9.33 0 0
14453 14957 1936 0 5.33 8 2.78 0
15042 15546 1914 4.44 1.33 2.67 2.78 0
24328 24832 1531 0 2.67 0 0 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
4679 5183 2494 0 21.33 -1.32 5.56 0
4899 5403 2475 11.11 9.33 4 16.67 0
16991 17495 1839 0 -2.66 1.33 13.89 0
20664 21168 1697 -1.1 10.67 0 -4.16 -1.14

 

 

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری- کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد حسابداری 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد حسابداری قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- گرایش حسابداری

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97 - گرایش حسابرسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97 - گرایش حسابداری مدیریت

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه عادی  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
23 8070 0 62.67 52 40 37.93
158 6397 0 50.67 64 42.67 3.45
168 6302 0 46.67 41.33 54.67 8.05
452 5077 27.78 38.67 20 32 6.9
490 4960 0 37.33 42.67 29.33 3.45
502 4918 0 34.67 6.67 37.33 13.79
596 4658 21.11 17.33 18.67 46.67 0
610 4616 3.33 34.67 18.67 37.33 0
643 4554 0 41.33 30.67 18.67 -1.14
710 4434 1.11 32 42.67 41.33 -2.29
741 4373 0 37.33 13.33 32 0
758 4343 -2.21 36 14.67 42.67 -1.14
804 4271 0 29.33 32 32 0
827 4226 0 12 45.33 25.33 5.75
880 4137 0 22.67 37.33 24 3.45
884 4132 58.89 8 6.67 24 0
969 4013 -1.1 24 9.33 21.33 22.99
1040 3933 0 29.33 14.67 29.33 -1.14
1353 3657 -2.21 10.67 25.33 9.33 19.54
1891 3343 6.67 22.67 9.33 4 8.05
2196 3227 0 20 34.67 10.67 -10.33
3333 2918 0 20 13.33 9.33 0
4742 2680 1.11 21.33 22.67 -6.66 1.15
6028 2538 0 2.67 13.33 21.33 0
6623 2484 0 5.33 16 6.67 0
8194 2359 8.89 5.33 -5.32 26.67 -2.29
8774 2319 0 6.67 -4 10.67 0
10042 2239 -1.1 4 -4 -10.66 11.49
10803 2196 0 6.67 0 5.33 0
12615 2099 6.67 -5.32 -5.32 9.33 0
14241 2024 -7.77 5.33 20 -1.32 -3.44
15680 1964 -2.21 5.33 0 13.33 0
16461 1932 -1.1 10.67 0 1.33 0
19265 1826 5.56 9.33 0 2.67 0
21509 1749 0 4 4 5.33 0
24945 1632 -7.77 -2.66 6.67 0 0
27513 1538 5.56 0 -2.66 2.67 -2.29
34124 1121 0 -14.66 -13.32 -1.32 -5.74

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
52 777 4425 7.78 29.33 24 18.67 6.9
54 789 4409 0 42.67 26.67 16 5.75
111 1872 3423 0 25.33 9.33 16 0
5745 6080 2566 6.67 -6.66 0 18.67 11.49
8712 9047 2324 5.56 -2.66 0 22.67 0
9015 9350 2302 -1.1 13.33 10.67 0 -1.14
12318 12653 2114 0 21.33 0 2.67 0
19080 19415 1832 0 4 0 -1.32 0
20400 20735 1787 0 0 2.67 6.67 0
20429 20764 1786 6.67 -13.32 -2.66 20 -2.29
21846 22181 1736 3.33 4 0 -1.32 0
23867 24202 1670 -1.1 2.67 -1.32 1.33 2.3
27026 27361 1556 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
7 694 4558 0 49.33 28 20 0
5937 6272 2547 0 12 4 14.67 1.15
6568 6903 2488 0 16 2.67 0 6.9
28368 28703 1504 -2.21 4 0 -2.66 -3.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97-  کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
25 7989 0 62.67 52 40 37.93
136 6588 0 46.67 41.33 54.67 8.05
153 6471 0 50.67 64 42.67 3.45
428 5144 21.11 17.33 18.67 46.67 0
451 5081 0 34.67 6.67 37.33 13.79
576 4778 3.33 34.67 18.67 37.33 0
607 4686 1.11 32 42.67 41.33 -2.29
668 4564 -2.21 36 14.67 42.67 -1.14
726 4469 0 12 45.33 25.33 5.75
759 4400 58.89 8 6.67 24 0
799 4327 -2.21 14.67 12 45.33 0
858 4243 0 22.67 37.33 24 3.45
932 4153 0 20 61.33 16 0
997 4069 0 34.67 12 34.67 0
1024 4037 0 29.33 14.67 29.33 -1.14
1377 3709 0 14.67 46.67 14.67 0
1697 3516 -2.21 14.67 14.67 30.67 3.45
2695 3168 0 20 34.67 10.67 -10.33
3059 3074 0 29.33 0 22.67 0
3801 2920 3.33 1.33 8 21.33 6.9
4603 2800 18.89 2.67 8 6.67 3.45
5125 2729 -6.66 20 20 5.33 5.75
6124 2619 -1.1 0 8 21.33 -1.14
6916 2542 6.67 -1.32 20 1.33 0
8597 2408 -14.43 22.67 21.33 6.67 0
9591 2339 22.22 2.67 10.67 -1.32 -1.14
11827 2200 0 6.67 0 5.33 0
14440 2066 6.67 8 9.33 2.67 0
15551 2015 0 0 4 5.33 0
18069 1910 0 -29.32 1.33 20 0
20587 1814 0 8 2.67 4 0
24486 1678 0 -8 10.67 0 -2.29
26627 1600 0 -4 4 -2.66 3.45
33922 1210 0 -14.66 -13.32 -1.32 -5.74

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
56 834 4383 7.78 29.33 24 18.67 6.9
61 978 4183 0 42.67 26.67 16 5.75
2016 2182 3380 0 25.33 9.33 16 0
3940 4106 2895 6.67 -6.66 0 18.67 11.49
5628 5794 2671 5.56 -2.66 0 22.67 0
12087 12253 2186 6.67 -13.32 -2.66 20 -2.29
12593 12759 2161 -1.1 13.33 10.67 0 -1.14
17791 17957 1921 0 21.33 0 2.67 0
18762 18928 1882 0 0 2.67 6.67 0
21579 21745 1779 0 4 0 -1.32 0
24343 24509 1684 3.33 4 0 -1.32 0
24988 25154 1661 -1.1 2.67 -1.32 1.33 2.3
29280 29446 1496 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
12 882 4315 0 49.33 28 20 0
6034 6200 2627 0 12 4 14.67 1.15
9915 10081 2319 0 16 2.67 0 6.9
30086 30252 1460 -2.21 4 0 -2.66 -3.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97-  کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
28 7873 0 62.67 52 40 37.93
134 6504 0 50.67 64 42.67 3.45
174 6191 0 46.67 41.33 54.67 8.05
448 4990 0 37.33 42.67 29.33 3.45
506 4802 0 49.33 30.67 37.33 -1.14
567 4633 21.11 17.33 18.67 46.67 0
593 4577 0 20 61.33 16 0
619 4521 1.11 32 42.67 41.33 -2.29
672 4406 3.33 34.67 18.67 37.33 0
748 4278 0 22.67 37.33 24 3.45
854 4077 0 37.33 13.33 32 0
860 4073 -2.21 36 14.67 42.67 -1.14
905 3995 0 14.67 46.67 14.67 0
1022 3853 2.22 4 36 25.33 8.05
1682 3388 0 32 13.33 24 0
2165 3176 6.67 22.67 9.33 4 8.05
2936 2958 12.22 32 8 0 3.45
4653 2679 3.33 1.33 8 21.33 6.9
5771 2552 8.89 8 -12 21.33 -1.14
9898 2239 8.89 5.33 -5.32 26.67 -2.29
12504 2107 10 0 4 8 -1.14
13960 2042 2.22 2.67 13.33 -1.32 -3.44
16878 1922 1.11 -2.66 5.33 10.67 0
20953 1780 0 8 2.67 4 0
30824 1425 2.22 -8 2.67 -5.32 -5.74

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
51 773 4337 7.78 29.33 24 18.67 6.9
57 852 4203 0 42.67 26.67 16 5.75
124 2174 3229 0 25.33 9.33 16 0
5270 5452 2602 6.67 -6.66 0 18.67 11.49
8412 8594 2333 5.56 -2.66 0 22.67 0
9395 9577 2270 -1.1 13.33 10.67 0 -1.14
18174 18356 1874 6.67 -13.32 -2.66 20 -2.29
18319 18501 1869 0 21.33 0 2.67 0
19990 20172 1813 0 0 2.67 6.67 0
20763 20945 1787 0 4 0 -1.32 0
23740 23922 1689 3.33 4 0 -1.32 0
25588 25770 1627 -1.1 2.67 -1.32 1.33 2.3
28335 28517 1528 10 1.33 -1.32 -6.66 -1.14

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
9 800 4295 0 49.33 28 20 0
6961 7143 2444 0 12 4 14.67 1.15
8459 8641 2329 0 16 2.67 0 6.9
29741 29923 1472 -2.21 4 0 -2.66 -3.44

 

 

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 96 در گرایش های مختلف:

در جداول زیر نمونه کارنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 96 به تفکیک گرایش ها نشان داده شده است:

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری96 - کارشناسی ارشد گرایش حسابداری 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری96 - کارشناسی ارشد گرایش حسابرسی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری96 - کارشناسی ارشد گرایش حسابداری مدیریت 96

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96 (گرایش حسابداری)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 3) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 2) ریاضی و آمار (ضریب 3)
4 9407 20 45.56 72 52.78 58.67 60
5 9164 20 سفید 69.33 63.89 80 64.44
109 6725 18.98 7.78 62.67 50 57.33 17.78
129 6565 18.96 سفید 69.33 38.89 50.67 23.33
151 6422 18.91 -5.55 52 31.94 49.33 42.22
272 5767 18.59 سفید 44 33.33 46.67 28.89
297 5715 14.42 سفید 60 63.89 41.33 8.89
371 5467 17.05 سفید 58.67 56.94 41.33 -1.1
477 5159 15.75 46.67 64 30.56 4 -2.21
599 4936 17.07 سفید 38.67 41.67 60 سفید
646 4844 15.52 سفید سفید 15.28 46.67 61.11
1284 4068 15.61 -10 41.33 27.78 30.67 6.67
1690 3754 15.63 سفید 46.67 8.33 33.33 -1.1
1779 3705 17.04 سفید 45.33 6.94 5.33 12.22
2008 3599 17.21 سفید 9.33 1.39 80 سفید
3174 3204 19.38 2.22 2.67 12.5 34.67 5.56
4863 2898 16.38 سفید 16 11.11 24 2.22
5562 2809 13.95 -11.1 30.67 22.22 20 -10
9223 2495 14.78 7.78 13.33 4.17 18.67 سفید
11792 2346 14.95 سفید 22.67 -4.16 6.67 3.33
15075 2195 17.5 5.56 4 0 10.67 0
29209 1750 14.64 -2.21 2.67 1.39 10.67 سفید
42254 1336 17.04 سفید -12 -4.16 9.33 -12.21
45992 869 12.97 سفید -20 1.39 4 -5.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96 (گرایش حسابرسی)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 2) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
4 9167 20 45.56 72 52.78 58.67 60
5 9160 20 سفید 69.33 63.89 80 64.44
116 6601 18.98 7.78 62.67 50 57.33 17.78
157 6314 18.96 سفید 69.33 38.89 50.67 23.33
278 5734 18.59 سفید 44 33.33 46.67 28.89
301 5641 17.59 10 41.33 34.72 48 22.22
368 5470 14.42 سفید 60 63.89 41.33 8.89
438 5243 17.05 سفید 58.67 56.94 41.33 -1.1
504 5094 17.07 سفید 38.67 41.67 60 سفید
566 4988 19.21 4.44 37.33 41.67 46.67 سفید
865 4524 15.75 46.67 64 30.56 4 -2.21
1074 4255 17.21 سفید 9.33 1.39 80 سفید
1445 3926 15.61 -10 41.33 27.78 30.67 6.67
1845 3662 18.29 3.33 37.33 25 17.33 سفید
1981 3592 15.63 سفید 46.67 8.33 33.33 -1.1
2865 3276 17.66 12.22 16 12.5 24 -1.1
3574 3106 15.57 28.89 12 4.17 21.33 سفید
4391 2956 16.38 سفید 16 11.11 24 2.22
6220 2732 17.83 0 6.67 6.94 8 13.33
7202 2639 18.25 سفید سفید سفید 28 سفید
8587 2533 15.81 سفید 5.33 12.5 20 سفید
10544 2412 17.81 سفید 14.67 2.78 10.67 -1.1
12158 2327 12.33 8.89 2.67 5.56 25.33 سفید
17636 2105 15.67 3.33 10.67 1.39 8 سفید

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 96 (گرایش حسابداری مدیریت)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) حسابداری مالی (ضریب 2) حسابداری صنعتی (ضریب 3) حسابرسی (ضریب 3) ریاضی و آمار (ضریب 3)
4 9321 20 45.56 72 52.78 58.67 60
6 9227 20 سفید 69.33 63.89 80 64.44
114 6684 18.98 7.78 62.67 50 57.33 17.78
161 6336 18.96 سفید 69.33 38.89 50.67 23.33
249 5850 14.42 سفید 60 63.89 41.33 8.89
309 5632 17.59 10 41.33 34.72 48 22.22
346 5536 17.05 سفید 58.67 56.94 41.33 -1.1
533 5032 17.07 سفید 38.67 41.67 60 سفید
602 4884 15.75 46.67 64 30.56 4 -2.21
1314 3979 15.61 -10 41.33 27.78 30.67 6.67
1544 3805 18.29 3.33 37.33 25 17.33 سفید
2022 3535 17.21 سفید 9.33 1.39 80 سفید
2564 3322 19.38 2.22 2.67 12.5 34.67 5.56
3121 3163 20 سفید 24 15.28 9.33 سفید
4354 2925 15.54 17.78 13.33 2.78 32 سفید
5736 2749 17.83 0 6.67 6.94 8 13.33
8622 2493 15.81 سفید 5.33 12.5 20 سفید
9845 2416 14.78 7.78 13.33 4.17 18.67 سفید
12276 2286 15.76 -3.32 -8 9.72 26.67 1.11
22328 1926 12.42 6.67 -12 11.11 14.67 2.22
33358 1634 16.58 -10 5.33 -4.16 1.33 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 95 در گرایش های مختلف:

در جداول زیر نمونه کارنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 95 به تفکیک گرایشها نشان داده شده است:

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95 (گرایش حسابداری)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
21 8178 13.33 30.56 72 74.67 63.33
23 8076 0 65.28 60 57.33 60
25 7920 0 68.06 49.33 73.33 47.78
37 7400 0 37.37 73.4 68 68.34
62 7289 30 52.78 56 42.67 42.22
75 7089 0 51.39 45.33 64 54.44
79 7033 13.33 45.83 50.67 50.67 56.67
80 7031 0 47.22 36 73.33 52.22
86 7002 0 48.61 42.67 49.33 55.56
91 6961 0 31.94 38.67 66.67 63.33
92 6960 38.89 36.11 48 52 36.67
95 6954 0 43.06 41.33 52 57.78
109 6842 0 48 32 58 56
127 6714 37.78 58.33 53.33 68 0
133 6687 5.5 51.39 66.67 52 35.56
145 6603 0 63 35 64 40
150 6576 0 48.61 54.67 64 24.44
154 6564 0 30.56 34.67 58.67 56.67
156 6539 0 37.5 45.33 62.67 44.44
158 6533 0 37.5 64 52 38.89
161 6527 0 31.96 36 53.33 57.78
164 6507 0 52.78 50.67 30.67 41.11
166 6474 0 20.83 68 62.67 38.89
168 6467 0 50 60 56 25
190 6356 53.33 13.89 42.67 37.33 46.67
232 6150 0 47.22 29.33 48 42.22
260 6015 0 30 41 62.65 30
266 5994 62.22 26.39 45.33 46.67 0
286 5898 0 48.61 36 48 27.78
336 5700 0 20.83 5.33 54.67 67.78
367 5601 5.56 36.11 37.33 44 31.11
410 5461 0 44.44 36 56.67 15.56
447 5354 15.56 12.05 21.33 41.33 58.89
473 5287 0 25 36 49.33 40
538 5145 3.33 34.72 38.67 46.67 15.56
577 5055 0 1.53 22 37 68
607 5000 14.44 48.61 18.67 20 24.44
682 4856 0 0 40 52 48.89
715 4794 0 9 34 22 58
813 4630 -2.21 19.44 30.67 46.67 25.56
961 4406 3.33 22.22 52 21.33 8.89
1103 4243 0 36.11 30.67 46.67 0
1199 4136 0 38.89 4 28 17.78
1291 4055 52.22 -1 20 32 8.89
1367 3995 0 4.17 18.67 29.33 35.56
1766 3682 0 0 41.33 58.67 0
2099 3512 23.33 18.06 4 8 22.22
2246 3443 23.33 26.39 14.67 16 1.11
2424 3360 0 26.39 12 30.67 2.22
2679 3268 0 19.33 5.33 46.67 0
2886 3197 -2.21 18.06 32 22.67 -2.21
3555 3024 0 16.67 13.33 32 0
3768 2975 0 1.39 2.67 52 3.33
3989 2931 -1.01 13.5 6.67 30.67 0
4235 2884 31.11 18.06 0 0 -2.21
4837 2776 0 6.94 26.67 4 11.11
5231 2721 0 19.44 9.33 2.67 5.56
5977 2629 4.44 23.61 -1.32 0 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95 (گرایش حسابرسی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
12 8453 13.33 30.56 72 74.67 63.33
23 7987 0 65.28 60 57.33 60
27 7807 0 68.06 49.33 73.33 47.78
62 7171 0 31.94 38.67 66.67 63.33
65 7149 0 47.22 36 73.33 52.22
77 7036 30 52.78 56 42.67 42.22
81 7115 0 34.67 68.67 40.67 66.67
85 6971 20 30.56 34.67 60 48.89
95 6932 13.33 45.83 50.67 50.67 56.67
114 6804 0 48 32 58 56
135 6674 37.78 58.33 53.33 68 0
186 6396 26.67 40.28 48 54.67 32.22
237 6190 0 18.06 56 56 46.67
359 5679 3.33 19.44 30.67 40 65.56
415 5541 15.56 12.05 21.33 41.33 58.89
447 5429 0 25 36 49.33 40
518 5248 0 0 40 52 48.89
760 4824 -2.21 19.44 30.67 46.67 25.56
866 4658 0 15.28 24 54.67 23.33
957 4534 7.78 13.89 33.33 44 15.56
1084 4286 25.56 2.78 29.33 4 48.89
1461 4002 3.33 13.89 18.67 20 24.44

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد حسابداری سال 95 (حسابداری مدیریت)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی حسابداری مالی حسابداری صنعتی حسابرسی ریاضی و آمار
14 8491 13.33 30.56 72 74.67 63.33
17 8238 0 65.28 60 57.33 60
64 7225 30 52.78 56 42.67 42.22
74 7066 0 51.39 45.33 64 54.44
96 6942 0 31.94 38.67 66.67 63.33
105 6874 0 20.83 68 62.67 38.89
142 6595 34.44 47.22 52 57.33 13.33
149 6537 0 37.5 45.33 62.67 44.44
169 6421 0 23.61 66.67 70.67 27.78
216 6236 0 18.06 56 56 46.67
255 6085 5.56 40.28 54.67 50.67 24.44
373 5627 3.33 19.44 30.67 40 65.56
397 5716 0 26.39 53.33 36 36.67
461 5379 15.56 12.05 21.33 41.33 58.89
529 5202 0 0 40 52 48.89
642 4951 0 23.61 32 46.67 37.78
807 4640 14.44 48.61 18.67 20 24.44
1230 4118 20 8.33 38.67 40 12.22
1675 3741 0 38.89 4 28 17.78

 

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری در سال 94 

در جدول زیر نمونه کارنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری 94 به تفکیک گرایشها نشان داده شده است:

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید. 

 

جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری در سال 94

 
ریاضی و آمار حسابداری صنعتی حسابرسی حسابداری مالی زبان عمومی و تخصصی رتبه در کلیه گرایشها
17.78 16.67 65.33 29.33 22.22 158
46.67 66 24 41 3 227
41.11 30.56 62.67 20 0 476
7.5 22.22 36 25.33 33.33 691
0 26.39 44 -8 0 975
32.22 19.44 36 10.67 0 1213
0 29.17 41.33 12 0 1702
-9.03 0 29.33 -2.66 31.11 2534
1.11 2.78 26.67 1.33 24.44 3182
16.67 20.83 26.67 -2.66 25.56 4213
0 -11.1 36 4 -2.21 5100
0.17 0 26.67 4 0 6598
17.78 13.89 -1.32 17.33 0 9035
2.22 0 4 5.33 0 10830

 

نمونه کارنامه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری در سال های گذشته

 

جدول کارنامه کارشناسی ارشد حسابداری سال های گذشته

 

زبان

ریاضی و آمار

حسابداری مالی

حسابداری صنعتی

حسابرسی

رتبه

19

68

61

54

85

11

0

42

60

33

88

74

33

50

50

42

68

122

0

22

57

49

87

156

33

35

16

35

51

613

 

در جدول بالا، آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش حسابداری در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 6796
و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش حسابداری در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 8635
 در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.