1- گرایش حقوق عمومی در کارشناسی ارشد حقوق

حقوق عمومی یکی از گرایش های قدیمی و پایه در رشته حقوق است. این گرایش با مباحث حقوقی در سطح کلان مرتبط است. آن هایی که علاقه مند به مباحث کشوری مثل سازوکار اداری، امور استخدامی، ساختار قوای سه گانه و ... هستند، گزینه ی مورد نظرشان، درست همین است.

 

جدول عناوین و ضرایب دروس کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی

       عنوان درس   

   ضریب   

       متون حقوقی    
       متون فقه    
       بین الملل عمومی    
       حقوق اداری    
       حقوق اساسی   

    2
    1
    1
    2
    2

 

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

در جدول زیر واحدهای درسی حقوق عمومی که در این دو سال با آن مواجه هستید را می توانید ببینید.

 

واحدهای درسی گرایش حقوق عمومی در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

الزامی/ اختیاری

نام درس

2

الزامی

مبانی حقوق عمومی

2

الزامی

حقوق عمومی در اسلام

3

الزامی

حقوق بین الملل عمومی

3

الزامی

حقوق اساسی تطبیقی

2

الزامی

حقوق اداری ایران

2

الزامی

حقوق اداری تطبیقی

2

الزامی

متون حقوق عمومی به زبان خارجی

2

الزامی

حقوق کار

2

الزامی

حقوق مالی

1

الزامی

سمینار

4

الزامی

رساله

2

(اختصاصی) اختیاری

تاریخ حقوق عمومی ایران

2

(اختصاصی) اختیاری

تاریخ تحولات حقوق عمومی در جهان

2

(اختصاصی) اختیاری

حقوق معاهدات بین الملل

2

(اختصاصی) اختیاری

حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی

2

(اختصاصی) اختیاری

حقوق بین الملل اسلامی

2

(اختصاصی) اختیاری

حقوق کار تطبیقی

2

(اختصاصی) اختیاری

حقوق اساسی کشورهای اسلامی

2

(اختصاصی) اختیاری

نظام های انتخاباتی

2

(اختصاصی) اختیاری

جامعه شناسی حقوق عمومی

1

(اختصاصی) اختیاری

آزادی های عمومی

1

(اختصاصی) اختیاری

قراردادهای اداری

1

(اختصاصی) اختیاری

حقوق شهری و روستایی

1

(اختصاصی) اختیاری

تأمین اجتماعی

1

(اختصاصی) اختیاری

حقوق منابع طبیعی

1

(اختصاصی) اختیاری

حقوق محیط زیست

2

(اختصاصی) اختیاری

حقوق مخاصمات مسلحانه

 

شاید برخی علاقه مند به مباحث حوزه ی عمومی باشند؛ اما بسیاری هم ممکن است که توان و تحمل مطالعه ی موضوعات سنگین و خشک این گرایش را نداشته باشند.

برای مطالعه درباره بازار کار گرایش های ارشد حقوق به لینک آبی شده مراجعه کنید.

 

در کنار داشتن اطلاعات مفید و بهترین منابع، شما نیازمند یک برنامه ریزی بسیار منسجم برای کسب رتبه های برتر هستید. متخصصین رشته حقوق 3گام، خود رتبه های برتر کارشناسی ارشد حقوق هستند که در کنار دانش تخصصی خود، مهارت های مشاوره بسیار خوبی دارند. برای دریافت برنامه ریزی های منسجم از لینک زیر میتوانید ثبت نام کنید.

 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه حقوق را به تفکیک استان به استان و دانشگاه به دانشگاه در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

2- گرایش حقوق خصوصی در کارشناسی ارشد حقوق

عموم مردم آن چه راجع به حقوق می دانند، چیزی است که در گرایش حقوق خصوصی به آن پرداخته می شود. پس خیلی طبیعی است که بیشترین طرفدار و داوطلب هم مربوط به همین رشته باشد. به جرات می توان گفت که هنوز هم، حقوق خصوصی کاربردی ترین گرایش رشته حقوق است که حجم بالایی از دروس حقوق را در بر می گیرد. این به شما کمک بزرگی در کنکورهای حقوقی مختلف خواهد کرد.

این را هم مد نظر داشته باشید که در ارشد گرایش حقوق خصوصی، شما واحدی به عنوان "حقوق مدنی تطبیقی" را می گذرانید که بسته به دانشگاهی که در آن تحصیل می کنید، کشوری را که انتخاب می کنید متفاوت خواهد بود. (به عنوان مثال دانشگاه تهران، فرانسه را در بحث تطبیقی ارائه می دهد.)

این نکته را هم در گوشه ذهن خود داشته باشید که اگر زبان فرانسه بدانید جز حرفه ای های حقوق خصوصی در عرصه اکادمیک خواهید بود. (دانشگاه تهران، زبان فرانسه را در این گرایش به عنوان پیش نیاز متون حقوقی ارائه می دهد)

 

جدول عناوین و ضرایب دروس کنکور ارشد گرایش حقوق خصوصی

       عنوان درس

   ضریب  

       متون حقوقی

       حقوق مدنی

       حقوق تجارت

       آیین دادرسی مدنی    

       متون فقه

    2

    3

    2

    1

  2

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

الزامی/ اختیاری

نام درس

2

الزامی

حقوق مدنی 1

2

الزامی

حقوق مدنی 2

3

الزامی

متون فقه

3

الزامی

اصول فقه

2

الزامی

قواعد فقه

2

الزامی

حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)

2

الزامی

حقوق تجارت

2

الزامی

متون حقوقی به زبان خارجی

2

الزامی

داوری بین المللی

1

الزامی

سمینار

4

الزامی

پایان نامه

2

اختیاری

آیین دادرسی مدنی

2

اختیاری

حقوق تجارت تطبیقی

2

اختیاری

حقوق مدنی تطبیقی

2

اختیاری

حقوق اسلامی تطبیقی

1

اختیاری

آیات الاحکام

2

اختیاری

حقوق تجارت بین الملل

2

اختیاری

مسئولیت مدنی

1

اختیاری

علم کلام

2

اختیاری

اجرای احکام و اسناد

1

اختیاری

حقوق دریایی

1

اختیاری

تاریخ حقوق

1

اختیاری

فلسفه حقوق

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق 

 

 

 

 

3- گرایش حقوق بشر در کارشناسی ارشد حقوق

دوستان مشتاق مباحث مربوط با آزادی های فردی، حقوق اقلیت ها و در کل حقوق بنیادین بشر با گرایش جذاب حقوق بشر حتما ارتباط ویژه ای برقرار می کنند. کافی است که به عناوین دروس این رشته توجه کنید تا میزان علاقه مندیتان به این مباحث مشخص شود.

 

جدول عناوین و ضرایب دروس کنکور ارشد گرایش حقوق بشر

      عنوان درس

   ضریب   

       متون حقوقی       

       بین‌الملل عمومی       

       حقوق اساسی       

   آیین دادرسی کیفری       

       سازمانهای بین‌المللی       

    2

    3

    2

    1

    2

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

اصلی/ اختیاری

نام درس

2

اصلی-اجباری

نقد مبانی فلسفی حقوق بشر

2

اصلی-اجباری

حقوق مدنی و سیاسی

2

اصلی-اجباری

حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

2

اصلی-اجباری

حقوق همبستگی

2

اصلی-اجباری

دولت و حقوق بشر

2

اصلی-اجباری

نهادها و ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق بشر

2

اصلی-اجباری

نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر

2

اصلی-اجباری

حقوق بشر از دیدگاه اسلام

2

اصلی-اجباری

نظام بین المللی حقوق بشر در ایران

1

اصلی-اجباری

آموزش حقوق بشر

2

اصلی-اجباری

حقوق بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی فردی در قبال نقض حقوق بشر

2

اصلی-اجباری

متون حقوقی به زبان خارجی

1

اصلی-اجباری

سمینار

4

اصلی-اجباری

پایان نامه

2

اختیاری

مبانی انسان شناختی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

1

اختیاری

حقوق زن

1

اختیاری

حقوق کودک

1

اختیاری

حقوق کار

1

اختیاری

حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت ها

2

اختیاری

دادرسی عادلانه و مدیریت قضایی

1

اختیاری

سازمان های بین المللی غیردولتی و حمایت از حقوق بشر

1

اختیاری

حقوق پناهندگی

1

اختیاری

آزادی بیان واجتماعات و تشکیلات

1

اختیاری

حمایت از حقوق اقلیت ها

 

در مورد وضعیت این گرایش در ایران، باید این را مورد توجه قرار دهید که حقوق بشر جز رشته های کاربردی در ایران نیست و افرادی که سراغ این گرایش می روند که یا علاقه مند به حوزه های نظری و پژوهشی هستند و یا صرفا برای اخذ مدرک به دانشگاه می روند.

طرفداران این گرایش جالب حقوق، چندان زیاد نیست، چون حالت بین رشته ای دارد و برای کسانی که به دنبال فضای فنی حقوق هستند، طبیعتا جذاب نیست.

در انتهای تمام آن چه گفتیم، حقیقت تلخی هم وجود دارد؛ در کل این گرایش در حال حاضر، با اقبال خوبی مواجه نیست و کسی که پا به این عرصه می گذارد باید این قدر دغدغه و علاقه داشته باشد که حواشی نامطلوب آن را هم تحمل کند. اگر قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را هم داشته باشید، حقوق بشر قطعا یکی از انتخاب های مناسب خواهد بود.

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق

 

 

 

4- گرایش حقوق تجارت بین الملل در کارشناسی ارشد حقوق

همان طور که از اسم این گرایش مشخص است، شما با ترکیبی از درس های بین الملل و تجارت مواجه هستید. اما برخلاف بسیاری از گرایش های ارشد، زمانی که وارد حوزه های مطالعاتی این گرایش می شوید؛ گویا یک رشته نو و جدید را از پایه می خوانید. به صورتی که حس می کنید لیسانس رشته جدیدی را می گیرید.

قطعا این گرایش برای آن هایی که همیشه دنبال یادگرفتن مطالب تازه هستند؛ جذابیت خاص خودش را دارد.

 

جدول عناوین و ضرایب دروس کنکور ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل

       عنوان درس

   ضریب   

       متون حقوقی   

       حقوق مدنی   

       حقوق تجارت   

       بین‌الملل عمومی   

       بین‌الملل خصوصی   

   3

    2

    2

    1

    1

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

واحدهای درسی حقوق تجارت بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

اصلی/ اختیاری

نام درس

1

اصلی

بیع بین الملل 1 (واژه ها و سازمان های بین المللی تجاری)

2

اصلی

بیع بین الملل 2

2

اصلی

مالیه و تضمین های بازرگانی بین المللی

2

اصلی

حقوق نفت و گاز

2

اصلی

داوری بازرگانی بین المللی

2

اصلی

حقوق شرکت ها و موسسات تجاری چند ملیتی

1

اصلی

بیمه های بازرگانی بین المللی

2

اصلی

مقررات جهانی و بین المللی تجارت (WTO)

2

اصلی

حقوق حمل و نقل دریایی کالا

1

اصلی

حقوق حمل و نقل هوائی وزمینی کالا در بازرگانی بین الملل

2

اصلی

تعارض قوانین تطبیقی و صلاحیت بین المللی دادگاهها

1

اصلی

قراردادهای بین المللی

1

اصلی

حقوق تجارت الکترونیکی

2

اصلی

متون حقوقی به زبان خارجی

1

اصلی

سمینار

4

اصلی

پایان نامه

1

(تخصصی) اختیاری

مسئولیت مدنی در تجارت بین المللی

2

(تخصصی) اختیاری

کلیات حقوق مالکیت فکری

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات

1

(تخصصی) اختیاری

حقوق نمایندگی و شعبات فرعی

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق انتقال فناوری

1

(تخصصی) اختیاری

حقوق رقابت در تجارت بین المللی

 

اگر می خواهید از کلیشه ی گرایش های معروف حقوق خارج شوید و با دنیای جدید و به روزتری آشنا شوید، گرایش تجارت بین الملل را هم جز اولویت هایتان داشته باشید. اگر در زبان انگلیسی قوی هستید، قبول شدن در این گرایش چندان سخت نیست. البته این را نیز به یاد داشته باشید که ظرفیت پذیرش در این گرایش چندان زیاد نیست.

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق

 

 

 

 

5- گرایش حقوق جزا و جرم شناسی در کارشناسی ارشد حقوق

 

جدول عناوین و ضرایب دروس کنکور ارشد گرایش جزا و جرم شناسی

       عنوان درس      

   ضریب   

       متون حقوقی   

       متون فقه   

       جزای عمومی   

       جزای اختصاصی   

       آیین دادرسی کیفری   

    2

    2

    3

    3

    2

 

غالب اوقات، افرادی که از بیرون به گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نگاه می کنند؛ نسبت به آن با واژه های "خشن" و یا زبان بدنی که، حاکی از یک هول و هراس پنهانی است، واکنش نشان می دهند. اما...

دپارتمان ارشد مشاوره 3 گام در این مطلب از شما می خواهد که همه پیش فرض های خود را کنار بگذارید و زمان کوتاهی خواننده این متن باشید.

با ورود به گرایش جزا و جرم شناسی، شما وارد یکی از انسانی ترین و روح دارترین رشته های حقوق می شوید. درست اینجاست که مخاطب تمام دانش و فعالیت و تفکرت، "انسان" با تمام ابعاد روحی و جسمی اش می شود.

یکی از ابعاد بسیار هیجان انگیز و عمیق در این گرایش، که علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی را قطعا به سمت خودش می کشاند؛ دروس جذاب "جرم شناسی" و "جامعه شناسی جنایی" است.  تمام کارشناسان حقوق، آشنایی ابتدایی با مباحث جرم شناسی دارند، که تفصیل موضوعات و  نظریات اصلی آن را در مقطع ارشد مطالعه می کنند.

خیلی کوتاه باید بگم که معنای واقعی حقوق جزا و جرم شناسی را شما در مطالب شیرین و کاربردی "جرم شناسی" می توانید ببینید.

کسانی که علاقه مند به حوزه های پژوهشی هستند، موضوعات نو و جالبی رو به ویژه در زمینه جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی خواهند یافت. اگر فرد ماجراجو و  اهل هیجانی هستید، پژوهش های میدانی این حوزه توصیه ی جدی ما به شماست.

دو تا از گرایش های مرتبط با این گرایش که کد ضریب یکسانی هم دارد؛ "حقوق کیفری اطفال و نوجوانان" و "مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی" (در این گرایش شما آموزش های لازم برای اداره امور اصلاح مجرمین، مجازات ها از جمله اداره امور زندان ها و اعمال کنترل های قضایی با روش های علمی را یاد می گیرید. این را هم مد نظر داشته باشید که یه سری مباحث فنی و علمی غیرحقوقی را باید یاد بگیرید که بتوانید علاقه و استعداد خود را بسنجید و بعد تصمیم بگیرید.

برای مشاهده لیست دروس هر سه گرایش به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق

 

 

 

6- گرایش حقوق مالکیت فکری در کارشناسی ارشد حقوق

  یکی از گرایش های بسیار خوبی که در ایران هنوز جایگاه خودش را پیدا نکرده، مالکیت فکری است.

یکی از جدی ترین مسائلی که باید مورد توجه علاقه مندان به این گرایش قرار بگیرد این است که باید از سطح زبان انگلیسی خوبی برخوردار باشند. یعنی کسی که در زبان انگلیسی ضعیف است و هیچ تصمیم جدی هم برای تقویت آن ندارد، بهتر است کلا به این گرایش فکر نکند. چون بی شک هم در تحصیل و هم در کار با مشکل مواجه می شود.

 

جدول عناوین و ضرایب دروس در کنکور ارشد گرایش حقوق مالکیت فکری

         عنوان درس   

   ضریب   

         متون حقوقی   

         حقوق مدنی   

         حقوق تجارت   

         متون فقه   

    3

    3

    2

    1

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق مالکیت فکری در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

اصلی/ اختیاری

نام درس

2

اصلی-اجباری

حقوق قراردادها

2

اصلی-اجباری

حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری

2

اصلی-اجباری

متون حقوقی

2

اصلی-اجباری

تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری

2

اصلی-اجباری

حقوق مالکیت ادبی و هنری 1

2

اصلی-اجباری

حقوق مالکیت ادبی و هنری 2

2

اصلی-اجباری

حقوق مالکیت صنعتی 1

2

اصلی-اجباری

حقوق مالکیت صنعتی 2

2

اصلی-اجباری

ضمانت اجرای مالکیت فکری

2

اصلی-اجباری

حقوق رایانه و ارتباطات جدید

2

اصلی-اجباری

سمینار

4

اصلی-اجباری

پایان نامه

2

اصلی-اجباری

مبانی نظری و فقهی مالکیت فکری و حقوق بشر

2

اصلی-اجباری

حقوق اموال

2

اصلی-اجباری

حقوق ثبت مالکیت فکری

2

اصلی-اجباری

حقوق زیست فن آوری (بیوتکنولوژیBiotechnology)

2

اصلی-اجباری

حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک

2

اصلی-اجباری

حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی

2

اصلی-اجباری

داوری های بین المللی و حل و فصل اختلافات مالکیت فکری

2

اصلی-اجباری

فلسفه حقوق مالکیت فکری

2

اصلی-اجباری

مبانی فنی ناظر به رایانه ها و انتقال داده ها

2

اصلی-اجباری

حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری

 

حقوق مالکیت فکری در ایران دکتری ندارد. اگر بعد از ارشد قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری را دارید یا باید حقوق خصوصی بخوانید یا نفت و گاز و یا به خارج از کشور بروید. حقوق مالکیت فکری قطعا برای تحصیل خارج از ایران، یکی از گرایش های خوب است. چون عموما افراد شناختی نسبت به این رشته ندارند، متقاضی کمی دارد و این شانس قبولی  را افزایش می دهد.

گرایش مرتبط با حقوق مالکیت فکری حقوق تجارت الکترونیکی می باشد. برای دریافت اطلاعات در مورد این گرایش با مشاوران تخصصی ارشد حقوق ما در ارتباط باشید.
 

بهترین منابع کارشناسی ارشد حقوق

 

 

 

7- گرایش حقوق بین الملل در کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل برای افرادی مناسب است که به مباحث مرتبط با سازمان های بین المللی و روابط دولت ها و در کل مسائل مختلف مربوط به روابط حقوقی بین المللی، علاقه دارند. در این گرایش شما با دنیای فرامرزی حقوق مواجه خواهید بود که قطعا جذابیت های خاص خودش را دارد.

 

جدول عناوین و ضرایب دروس کنکور ارشد گرایش حقوق بین الملل

       عنوان درس

   ضریب   

       متون حقوقی   

       بین الملل عمومی   

       حقوق اساسی   

       حقوق سازمان های بین المللی

    

    2

   3

    1

2

    

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

الزامی/ اختیاری

نام درس

2

الزامی

حقوق معاهدات

2

الزامی

مسئولیت بین المللی

2

الزامی

حقوق دریاها

2

الزامی

حقوق بین الملل اقتصادی

2

الزامی

سازمان های بین المللی

2

الزامی

حقوق بین الملل اسلام

2

الزامی

روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی

2

الزامی

حقوق بین الملل خصوصی

2

الزامی

متون حقوقی به زبان خارجی

1

الزامی

سمینار

4

الزامی

پایان نامه

2

اختیاری

تاریخ تحولات حقوق بین الملل

2

اختیاری

حقوق بین الملل هوا و فضا

2

اختیاری

حقوق مخاصمات مسلحانه

2

اختیاری

حقوق جزای بین الملل

1

اختیاری

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

1

اختیاری

تأسیس و جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل

2

اختیاری

سازمان های منطقه ای

1

اختیاری

حقوق بین الملل ارتباطات جمعی

2

اختیاری

حقوق بین الملل کار

1

اختیاری

حقوق بین الملل توسعه

2

اختیاری

مسئولیت مدنی

2

اختیاری

بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی

2

اختیاری

حقوق تجارت بین الملل

1

اختیاری

حقوق دریایی

1

اختیاری

نظریه های مختلف در روابط بین الملل

1

اختیاری

حقوق بین الملل محیط زیست

 

زبان انگیسی از فاکتورهای اساسی برای تحصیل و به تبع آن کار در حقوق بین الملل است. پس یا باید در زبان انگلیسی قوی باشید یا آن را تقویت کنید. با ورود به این گرایش، پنجره ی جالبی ازاطلاعات به روی شما باز می شود؛ اما چالش ها و کمبودهایی که سر راهتان وجود دارد را هم باید در نظر بگیرید.

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق

                                     

 

 

 

8- گرایش حقوق محیط زیست در کارشناسی ارشد حقوق

 

جدول عناوین دروس و ضرایب در کنکور ارشد گرایش حقوق محیط زیست

         عنوان درس   

   ضریب   

         متون حقوقی   

         جزای اختصاصی   

         بین‌الملل عمومی   

         حقوق اداری   

    3

    2

    2

    2

 

از اسم حقوق محیط زیست پیداست که چالش های محیط زیستی که کم و بیش همه با آن ها درگیر هستیم باعث ورود دانش حقوق به این حوزه شده است.برای افرادی که علاقه و دغدغه ی محیط زیستی دارند و می خواهند از طریق حل مسائل حقوقی مربوط به این حوزه، فعالیت کنند، حقوق محیط زیست انتخاب مناسبی خواهد بود. آشنایی با دروس گرایش حقوق محیط زیست، زاویه دید بهتری را به داوطلبان می دهد.

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

اجباری/ اختیاری

نام درس

2

اجباری

کلیات حقوق محیط زیست

2

اجباری

حقوق اداری

2

اجباری

حقوق حفاظت از آبها

2

اجباری

حقوق حفاظت از پوشش گیاهی

2

اجباری

حقوق حفاظت از جانوران

1

اجباری

حقوق حفاظت از هوا

1

اجباری

حقوق انرژی و صنعت

2

اجباری

سازمان های داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست

2

اجباری

سازمان های بین المللی حفاظت از محیط زیست

2

اجباری

ضمانت های حقوقی حفاظت از محیط زیست

2

اجباری

مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت های زیست محیطی

3

اجباری

متون حقوقی به زبان خارجی

1

اجباری

سمینار

4

اجباری

رساله

1

اختیاری

حقوق بشر و محیط زیست

1

اختیاری

حقوق شهری و روستایی

1

اختیاری

تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست

1

اختیاری

توسعه پایدار و حقوق محیط زیست

2

اختیاری

حفاظت از محیط زیست و در مخاصمات مسلحانه بین المللی

2

اختیاری

حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی کشورها

2

اختیاری

حفاظت از محیط زیست در رویه بین المللی

 

اگر واقعا علاقه و دغدغه محیط زیستی ندارید و به دنبال کار کردن در این عرصه هستید، بهتر است به این رشته فکر نکنید. ولی اگر صرفا می خواهید یک مدرک ارشد بگیرید و بحث کار در این حوزه برایتان مهم نیست، تنها علاقه مندی مطالعه به مسائل محیط زیستی برای انتخاب این گرایش کافی است.

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق

 

 

 

9- گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی در کارشناسی ارشد حقوق

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، یکی از گرایش های جوان و به روزی است که در دانشگاه تهران متولد شد و همان جا به راهش ادامه داد. این گرایش ترکیبی از تجارت بین الملل و حقوق اقتصادی است. با ورود به این حوزه، شما با قراردادهای تجاری، حقوق اقتصادی، حقوق مالی (تأمین مالی، سرمایه گذاری، بورس، بانک) و حقوق تجارت (قراردادهای نفتی) آشنا خواهید شد.

اگه علاقه مند به مباحث مرتبط با حقوق مالی و حقوق بانکی و بازار سرمایه هستید، گرایش تجاری اقتصادی، پاسخ  مناسبی به این علاقه مندی خواهد بود.

 

جدول عناوین و ضرایب دروس کنکور ارشد گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

درس

ضریب

متون حقوقی

3

حقوق تجارت

3

متون فقه

1

حقوق مدنی (تعهدات)

3

حقوق بین الملل خصوصی

2

 

 

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

واحد

پیش نیاز/الزامی/ اختیاری

نام درس

2

پیش نیاز

مقدمه علم حقوق

3

پیش نیاز

حقوق مدنی 3

2

پیش نیاز

حقوق مدنی 4

3

پیش نیاز

حقوق مدنی 6

2

پیش نیاز

حقوق تجارت 2

2

پیش نیاز

حقوق تجارت 3

2

پیش نیاز

حقوق بین الملل خصوصی 2

2

پیش نیاز

آیین دادرسی مدنی 3

2

الزامی

حقوق و اقتصاد

2

الزامی

حقوق اقتصادی

2

الزامی

حقوق قراردادهای تجاری بین المللی اقتصادی

2

الزامی

حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

2

الزامی

حقوق مالکیت فکری و مقررات بین المللی

2

الزامی

حقوق مشارکت های تجاری بین المللی

2

الزامی

حقوق تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی

2

الزامی

حقوق حمل و نقل بین المللی

2

الزامی

مسئولیت مدنی در حقوق تجارت

2

الزامی

متون حقوق

2

اختیاری

حقوق بانکی و پرداخت های بین المللی

2

اختیاری

قواعد فقه

2

اختیاری

حقوق تجارت الکترونیک

2

اختیاری

حقوق انرژی

2

اختیاری

آمار و تحلیل داده های اقتصادی

2

اختیاری

تحلیل اقتصادی حقوق خصوصی

2

اختیاری

تعارض قوانین در تجارت بین الملل

2

اختیاری

حقوق شرکت ها و بورس

2

اختیاری

مالیه عمومی (مالیات ها و عوارض، محاسبات عمومی، معاملات دولتی و بودجه ها)

2

اختیاری

حقوق محیط زیست

2

اختیاری

حقوق سازمان های تجاری بین المللی

2

اختیاری

حقوق مهندسی

 

گرایش های نوپا و خلاق حقوق، طبیعتا با چالش های خاص خود روبرو است. شما می توانید یکی از حرفه ای های این گرایش باشید! در صورتی که دانش و مهارت های لازم را بدست بیارید. توجه ویژه هم اینکه ظرفیت پذیرش این رشته، در حال حاضر محدوده و شما با رقابت سنگین تری مواجه خواهید بود. برای اطلاع از ضریب دروس، تعداد واحدهای درسی و بازار کار زیر گرایش حقوق شرکت های تجاری که زیر مجموعه مباحث حقوق تجاری و اقتصادی می باشد با مشاوران ارشد حقوق ما در ارتباط باشید. 

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق

 

 

 

10- گرایش حقوق خانواده در کارشناسی ارشد حقوق

پیچیدگی مسائل حقوقی مربوط به خانواده و اهمیت این نظام کوچک و بنیادین در جامعه، باعث تولد گرایش حقوق خانواده از دل دنیای گسترده حقوق شده است.

با ورود به این گرایش جالب و مورد توجه، شما به صورت تخصصی ریز و درشت مسائل خانواده را خواهید خواند و  این به آن هایی که دغدغه هایی در این حوزه دارند، کمک می کند که بتوانند به صورت جدی تر و صحیح تر دغدغه های خود را دنبال کنند.

 

جدول عناوین دروس و ضرایب گرایش حقوق خانواده در کارشناسی ارشد

درس

ضریب

متون حقوقی

2

متون فقه

3

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

1

دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده (اصول فقه، حقوق مدنی (اشخاص تا وصیت و ارث) و آیین دادرسی مدنی (دعاوی خانوادگی))

3

 

 مشاهده واحدهایی که باید در گرایش حقوق خانواده پاس کنید به شما دید بهتری راجع به محتوای این رشته می دهد.

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق خانواده در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

پیش نیاز/جبرانی/الزامی/اختیاری

نام درس

2

پیش نیاز عمومی

روش تحقیق

2

پیش نیاز عمومی

منطق

2

پیش نیاز عمومی

معارف اسلامی

1

جبرانی

حقوق مدنی 1

3

جبرانی

حقوق مدنی 3

3

جبرانی

حقوق مدنی 5

3

جبرانی

حقوق مدنی 8

2

جبرانی

متون فقه 1(نکاح و انحلال آن)

2

جبرانی

متون فقه 2(ارت، وصیت، حجر)

1

جبرانی

آیات الاحکام

2

جبرانی

آیین دادرسی مدنی 3

2

جبرانی

متون حقوقی 1

2

جبرانی

متون حقوقی 2

2

جبرانی

حقوق بین الملل خصوصی 1

1

جبرانی

بزهکاری اطفال 1

3

جبرانی

حقوق جزای عمومی 1

3

جبرانی

حقوق جزای عمومی 2

3

جبرانی

حقوق جزای اختصاصی 1

2

الزامی

عقد نکاح 1 (حقوق و تکالیف قانونی و قراردادی زوجین)

1

الزامی

عقد نکاح 2 شروط ضمن عقد

2

الزامی

انحلال نکاح

2

الزامی

اسباب قرابت

2

الزامی

حقوق والدین و فرزندان

1

الزامی

آیین دادرسی دعاوی خانواده

1

الزامی

امور حسبی

1

الزامی

ارث و وصیت

2

الزامی

حقوق جزای خانواده

1

الزامی

متون حقوقی

2

الزامی

فقه تطبیقی 1 عقد نکاح

1

الزامی

فقه تطبیقی 2 انحلال نکاح

2

الزامی

اصول فقه

1

الزامی

سمینار

1

الزامی

تحلیل آراء قضایی

4

الزامی

پایان نامه

1

اختیاری

حقوق خویشاوندان

1

اختیاری

حقوق تطبیقی خانواده(نکاح و انحلال آن)

1

اختیاری

مبانی نظری تحکیم خانواده

1

اختیاری

مقررات بین المللی حقوق خانواده

1

اختیاری

مددکاری و مشاوره خانواده

1

اختیاری

مبانی حقوق خانواده در کتاب و سنت

1

اختیاری

روان شناسی خانواده

1

اختیاری

اخلاق خانواده

1

اختیاری

جرایم و کودکان

1

اختیاری

حقوق کودک

1

اختیاری

حقوق زن

1

اختیاری

احوال شخصیه

1

اختیاری

جامعه شناسی خانواده

1

اختیاری

تحولات پزشکی و خانواده

1

اختیاری

تابعیت اعضای خانواده

 

در کنار جذابیت هایی که برای علاقه مندان به مباحث حقوق خانواده در ورود به این گرایش وجود دارد، با چالش ها و دغدغه های خاصی هم در این حوزه مواجه می شوید که ممکن است برای برخی قابل هضم و پذیرش نباشد. این را گفتم که بعدها زیاد حرص نخورید، اگر روحیه اش را ندارید!!!

 

بهترین منابع کنکور ارشد حقوق

 

 

 

11- گرایش حقوق ارتباطات در کارشناسی ارشد حقوق

ارتباطات و اطلاعات، موج حال حاضر دنیا است و همین مسئله، حوزه های متنوع مرتبط  با آن را ضروری کرده است. گرایش حقوق ارتباطات هم زاییده ی همین دغدغه است. پیشرفت های تکنولوژیک به گسترش ارتباطات کمک بزرگی کرده است. ضرورت وجود متخصصان مسائل حقوقی مرتبط با این حوزه را ملموس تر می کند. شما با ورود به این گرایش، پیوندی بین دانش حقوقی خود و علوم ارتباطات برقرار خواهید کرد. علاقه مندان به دنیای هیجان انگیز ارتباطات، این گرایش را دوست خواهند داشت.

شما با کسب تخصص در حقوق ارتباطات، پنج شاخه را در این حوزه بررسی خواهید کرد:

  1. مقررات حقوقی تأسیس و اداره مؤسسات ارتباطی
  2. مقررات حاکم بر محتوا و انتشار مندرجات، برنامه ها و پیام های ارتباطی
  3. مقررات حقوقی حرفه ی روزنامه نگاری و سایر دست اندرکاران ارتباطات
  4. مقررات حقوقی مالکیت معنوی
  5. مقررات حقوقی بین المللی ارتباطات

 

عناوین دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد گرایش حقوق ارتباطات

درس

ضریب

متون حقوقی

2

حقوق بین الملل عمومی

2

حقوق اساسی

3

حقوق مدنی (تعهدات)

2

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری

2

حقوق ارتباطات

3

 

لیست دروس گرایش حقوق ارتباطات را مرور کنید تا بیشتر با آن آشنا شوید.

برای اطلاع از واحد های درسی زیر گرایش های حقوق ارتباطات جمعی و حقوق تکنولوژی های نوین اطلاعات، با مشاوران تخصصی این رشته در ارتباط باشید.

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

پیش نیاز/پایه/تخصصی/اختیاری

نام درس

2

پیش نیاز

مبانی ارتباطات

2

پیش نیاز

مبانی حقوق ارتباطات

2

پیش نیاز

اصول حقوق مالکیت معنوی

2

پیش نیاز

آزادیهای عمومی و حقوق بشر

4

پیش نیاز

زبان خارجی تخصصی (خواندن متون حقوقی ارتباطات)

2

پایه

حقوق عمومی ارتباطات

2

پایه

حقوق تطبیقی ارتباطات

2

پایه

حقوق بین المللی ارتباطات

2

پایه

حقوق بین المللی مالکیت معنوی

4

پایه

پایان نامه

 

گرایش حقوق ارتباطات گرایش کارآمد و جذابی است؛ اما نوپا است. تنها یک دانشگاه در این گرایش پذیرش دارد. به هر حال حقوق ارتباطات نیز از کاستی ها و مزیت های گرایش های نوظهور مبرا نیست.

 

12- گرایش حقوق نفت و گاز در کارشناسی ارشد حقوق

ایران، سرزمینی با منابع نفت و گاز است و بخش عمده ی ثروت کشور، بر پایه ی این منبع طبیعی می باشد. به همین دلیل مسائل مختلف مرتبط با نفت و گاز همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. حقوق نفت و گاز از گرایش های نوظهور حقوق می باشد؛ که مهد آن دانشگاه تهران هست. این گرایش نوپا که از زیرشاخه های حقوق عمومی محسوب می شود، حقوق خوانده ها را با فضای متفاوتی رو به رو می کند.

 

جدول عناوین دروس و ضرایب کنکور ارشد گرایش حقوق نفت و گاز

درس

ضریب

متون حقوقی

3

حقوق مدنی

2

حقوق تجارت

2

حقوق بین الملل عمومی

1

حقوق بین الملل خصوصی

1

 
مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت 

 

 

 

واحدهای درسی گرایش حقوق نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد

واحد

پیش نیاز/ اصلی/اختیاری

نام درس

4

پیش نیاز

حقوق بین الملل خصوصی

3

پیش نیاز

قواعد عمومی قراردادها

3

پیش نیاز

مذاکرات تجاری، نظریه و عمل

2

پیش نیاز

زبان تخصصی نفت و گاز

2

پیش نیاز

زبان تخصصی حقوق

3

پیش نیاز

متون فقه

3

پیش نیاز

اصول فقه

3

پیش نیاز

قواعد فقه

2

پیش نیاز

حقوق مدنی اموال و مالکیت

2

پیش نیاز

حقوق مسئولیت مدنی

4

پیش نیاز

عقود معین

2

پیش نیاز

ادله اثبات دعوی

3

پیش نیاز

آیین دادرسی مدنی

2

پیش نیاز

ابعاد فنی بالادستی نفت و گاز

2

پیش نیاز

ابعاد فنی پایین دستی نفت و گاز

2

پیش نیاز

تاریخ صنعت نفت و گاز

4

پیش نیاز

حقوق بین الملل عمومی

2

پیش نیاز

حقوق تطبیقی

4

پیش نیاز

حقوق تجارت

2

پیش نیاز

حقوق معاملات دولتی

3

اصلی

حقوق قراردادها

2

اصلی

حقوق مسئولیت مدنی

2

اصلی

حقوق تجارت بین الملل

3

اصلی

حقوق نفت و گاز

2

اصلی

حقوق سرمایه گذاری خارجی

3

اصلی

مدیریت دعاوی و اختلافات در صنعت نفت و گاز

2

اصلی

حقوق تطبیقی مالکیت منابع معدنی

3

اصلی

فقه استدلالی نفت و گاز

2

اصلی

شرکت های ملی و چند ملیتی نفت و گاز

حوزه "حقوق بین الملل نفت و گاز"

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

سازمان های بین المللی نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

کنوانسیون های بین المللی انرژی، نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق دریاها

2

(تخصصی) اختیاری

نظام حقوقی میادین مشترک نفت و گاز

حوزه "قراردادهای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز"

2

(تخصصی) اختیاری

قراردادهای بالادستی نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

قراردادهای پایین دستی نفت

2

(تخصصی) اختیاری

قراردادهای گاز

2

(تخصصی) اختیاری

بازارهای بین المللی نفت و گاز

حوزه "حقوق سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز"

2

(تخصصی) اختیاری

تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق بین المللی سرمایه گذاری خارجی

3

(تخصصی) اختیاری

حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق مالکیت فکری و اموال معنوی در صنعت نفت و گاز

حوزه "حقوق عمومی و محیط زیست صنعت نفت و گاز"

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق محیط زیست در صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق مسئولیت مدنی در صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق مالیات ها و عوارض دولتی نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

مقررات و قوانین حاکم بر صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق خصوصی سازی در صنعت نفت و گاز

حوزه "حقوق تجارت نفت و گاز"

3

(تخصصی) اختیاری

حقوق حمل و نقل در صنعت نفت و گاز

3

(تخصصی) اختیاری

حقوق شرکت های چند ملیتی

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق بیمه در صنعت نفت و گاز

2

(تخصصی) اختیاری

حقوق رقابت در صنعت نفت و گاز

 

به دلیل جدید بودن این گرایش، حوزه ی کاری و تحصیلی بهتری را می توان با آن تجربه کرد. اما باید توجه داشته باشید که علاوه بر علاقه به حوزه دروس عمومی، شاید باید توانایی گذراندن دروس پیش نیاز این گرایش را (مباحثی مرتبط با مهندسی نفت و گاز) داشته باشید.

 

 

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت