منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد مجموعه آمار

 رشته آمار از جمله رشته های پرکاربرد در بیشتر علوم دیگر است لذا لزوم پرداختن به منابع خوب برای پذیرفته شدن در مقطع ارشد این رشته ضروری است. همچنین مطلب معرفی کارشناسی ارشد مجموعه آمار را می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در 3گام مطالعه کنید. در جدول پایین به منابع کنکور ارشد مجموعه آمار و کاربردها اشاره شده است که توسط تیم برنامه ریزی 3گام در کنکور کارشناسی ارشد آمار ارائه شده است. 

 

منابع پیشنهادی 3گام در کارشناسی ارشد مجموعه آمار

رشته آمار و کاربردها

 ردیف

 نام کتاب

 منبع پیشنهادی

 تعداد سؤال در سال 1393

   1

 ریاضی عمومی 1و2 (ضریب 3)

 کتاب مدرسان شریف+ کتاب پارسه+  ریاضی عمومی آقاسی 1 و 2+  ریاضی جورج توماس+ ریاضی  عمومی آدامز 1 و 2

   9

   3

 مبانی علوم ریاضی (ضریب 3)

کتاب مدرسان شریف+ کتاب لین ولین

   6

   4

 جبر خطی (ضریب 3)

جبر خطی هافمن + کتاب مدرسان شریف

   6

   5

 آنالیز ریاضی 1 (ضریب 3)

آنالیز ریاضی رودین+ آنالیز ریاضی مدرسان شریف+ آنالیز ریاضی پارسه

   12

   6

 مبانی احتمال (ضریب 3)

مبانی احتمال شلدون راس+ آمار و احتمال پارسه

   6

   7

 آنالیز عددی (ضریب 3)

محاسبات عددی کتاب پیام نور

   6

   8

 زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1)

504 و 1100 و essential و کتاب پارسه و مدرسان شریف

   30

   9

 احتمال و آمار ریاضی (ضریب 4)

نظریه آمار مود + مبانی احتمال دکتر سعید قهرمانی + آمار ریاضی تالیف پارسیان+ تمارین استنباط آماری کسلا و برگر+ آمار ریاضی جواد بهبودیان+ نظریه احتمال (تالیف پارسیان، حقیقی، کرمانی، صدوقی و میرحکاک)+ احتمال و  کاربرد پارسه+ در کل  مدرسان و پارسه در این درس کتابهای خوبی تالیف کرده‌اند.

 

   20

 

 

   10

 نمونه‌گیری و رگرسیون 1 (ضریب 4)

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی تالیف لاری+ رگرسیون باتاچاریا ترجمه نیرومند+ نمونه گیری 1و2 علی عمیدی

   10