نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد زبان انگلیسی 1400

کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از سال 94 تا 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در سال 1400 به داوطلبان ارشد زبان انگلیسی سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400

 

تأثیر معدل در آزمون

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. با استفاده از اطلاعات این مطلب می توانید نسبت به تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان انگلیسی تجربیات خوبی به دست آورید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. همچنین مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه زبان اهمیت میانگین درصدها را پر رنگ می کند.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است. 

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - گرایش آموزش زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400- گرایش زبان و ادبیات انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400- گرایش مترجمی زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /اموزش زبان انگلیسی / (ضریب 3)
8 9 8201 66.67 38.33
16 17 7774 49.44 43.33
18 20 7648 50 39.44
22 24 7383 62.22 30.56
226 252 5047 72.78 0
231 257 5012 72.78 0
231 257 5012 30.56 23.33
237 263 5001 72.22 0
336 371 4676 66.11 0
351 387 4651 67.22 0
416 462 4488 59.44 0
418 464 4482 30.56 14.44
427 473 4465 58.89 0
458 506 4407 57.78 0
545 598 4250 55 1.11
564 618 4220 56.67 0
567 622 4214 57.78 0
765 844 3924 35 8.89
983 1087 3721 45.56 1.11
1196 1325 3541 42.78 0
1312 1450 3461 41.67 0
1500 1660 3348 39.44 0
1944 2155 3120 36.67 0
1966 2179 3108 27.22 0
1966 2179 3108 29.44 0
2304 2555 2972 35 0
2719 3016 2809 20 2.22
3836 4274 2470 17.22 0
3946 4398 2441 15 -2.21
4187 4670 2378 20.56 0
4383 4896 2331 8.89 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /اموزش زبان انگلیسی / (ضریب 3)
48 561 4292 61.11 0
82 910 3861 52.22 0
136 1570 3397 17.78 10.56
183 2155 3120 39.44 0
337 3932 2551 5 3.89
485 5377 2232 7.78 3.33
5415 6010 2101 5.56 0
6352 6947 1920 7.22 -7.77
7710 8305 1647 2.78 -1.1

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش آموزش زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /اموزش زبان انگلیسی / (ضریب 3)
5744 6339 2036 4.44 5.56

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /زبان وادبیات انگلیسی / (ضریب 3)
4 4 7549 67.22 33.33
11 11 6611 72.22 19.44
16 16 6351 66.11 20
23 23 6052 57.78 19.44
28 28 5704 45.56 23.89
43 43 5314 59.44 10.56
74 79 4871 72.78 0
77 82 4836 72.78 0
82 87 4776 27.22 18.89
116 124 4556 66.67 0
138 150 4454 62.22 0
166 184 4323 58.89 0
186 207 4218 37.22 10.56
195 217 4189 33.33 15.56
211 235 4135 56.67 0.56
232 258 4075 57.78 0
255 284 4016 55 0
288 322 3942 50 0
386 429 3764 39.44 5.56
416 461 3716 49.44 0
430 475 3693 42.78 2.78
768 851 3361 41.67 0
775 858 3351 43.89 0
958 1058 3212 33.33 0
1176 1299 3096 30.56 0
1358 1500 3008 25.56 0
1571 1737 2920 35.56 0
1849 2046 2819 30.56 0
2057 2277 2745 18.89 0
2689 2984 2559 20 0
2720 3019 2552 16.11 0
3231 3598 2428 17.22 0
3502 3892 2366 18.89 0
6201 6782 1874 15 0
7196 7777 1703 8.89 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /زبان وادبیات انگلیسی / (ضریب 3)
16 191 4297 61.11 1.67
35 377 3836 52.22 1.11
117 1459 3025 39.44 0
329 3742 2395 17.78 0
377 4285 2291 5.56 2.22
425 4866 2186 5 0
455 5123 2143 7.22 0
5984 6565 1911 7.78 0
7085 7666 1725 2.78 0.56

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /زبان وادبیات انگلیسی / (ضریب 3)
8004 8585 1505 4.44 -0.55

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /مترجمی زبان انگلیسی / (ضریب 3)
4 4 9043 72.78 58.33
7 7 8932 72.78 57.22
13 14 7374 57.78 46.11
15 16 7170 33.33 56.67
32 34 6200 41.67 40
37 41 6029 58.89 22.78
44 50 5732 25.56 38.89
50 56 5637 55 21.67
98 110 5010 72.22 0
127 143 4725 66.67 0
135 152 4683 66.11 0
142 162 4660 67.22 0
148 170 4612 62.22 0
177 201 4495 59.44 0
203 230 4414 57.78 0
273 306 4226 56.67 0
335 375 4068 50 0
365 411 4016 45.56 12.78
482 538 3841 49.44 0
576 639 3740 45.56 1.67
777 865 3546 42.78 0
957 1065 3417 43.89 -1.1
1042 1159 3353 39.44 0
1056 1176 3343 37.22 0
1463 1632 3124 36.67 0
1473 1642 3120 35 0
1775 1969 3003 15 7.22
2438 2709 2757 23.89 0
2961 3293 2610 20 0
2982 3316 2604 26.11 0
3523 3928 2466 11.11 0
3789 4220 2403 17.22 -1.66
7068 7499 1820 2.78 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /مترجمی زبان انگلیسی / (ضریب 3)
28 269 4299 61.11 0
51 508 3867 52.22 0
146 1630 3125 39.44 0
370 4138 2418 17.78 -0.55
4668 5099 2237 7.22 1.11
4876 5307 2199 5 0
5421 5852 2102 5.56 0
6428 6859 1931 7.78 0
7803 8234 1681 2.78 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی /انگلیسی / (ضریب 2) زبان تخصصی /مترجمی زبان انگلیسی / (ضریب 3)
8362 8793 1508 4.44 -0.55

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش آموزش زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99- گرایش زبان و ادبیات انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99- گرایش مترجمی زبان انگلیسی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش آموزش زبان انگلیسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش آموزش زبان انگلیسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
20 21 7657 50.56 60
22 23 7608 51.67 58.89
31 33 7301 64.44 45.56
54 58 6763 70 37.78
63 67 6642 34.44 53.89
227 252 5169 17.22 40.56
233 259 5140 22.78 45.56
254 281 5081 16.11 48.33
278 310 5001 5.56 48.33
314 346 4865 59.44 13.33
340 375 4780 72.22 0
355 390 4739 18.89 36.67
360 395 4723 31.11 23.89
427 470 4530 25 25.56
454 498 4443 15.56 28.89
552 610 4218 24.44 26.67
683 750 4015 35.56 17.78
705 774 3983 -1.66 36.11
814 889 3853 40 9.44
821 897 3846 5.56 25.56
849 927 3809 22.78 15
890 971 3769 6.67 29.44
909 991 3752 50 0
1102 1204 3564 46.11 0
1112 1214 3558 44.44 0
1159 1265 3518 37.78 5
1174 1280 3503 7.78 24.44
1423 1561 3305 5 25
1675 1838 3132 29.44 0
1710 1877 3109 30.56 6.67
2652 2917 2673 30 0
3251 3574 2492 28.33 0
3353 3690 2462 15.56 4.44
4353 4796 2206 14.44 1.67
4660 5135 2134 9.44 3.89
5694 6270 1934 8.33 0.56
6323 6964 1812 8.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
121 1585 3288 36.67 0
150 1962 3066 13.89 8.33
158 2028 3036 9.44 20
168 2190 2950 32.78 -1.1
178 2393 2863 22.78 4.44
270 3464 2519 17.78 0
306 3917 2406 10.56 0
369 4784 2209 11.11 0
411 5504 2064 2.22 4.44
520 7034 1800 0 1.11

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
48 3247 2575 21.67 1.67
7768 8430 1487 5 -2.21

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش زبان و ادبیات انگلیسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
25 26 5134 46.11 21.11
33 34 4924 72.22 3.33
38 40 4840 50 15
43 46 4759 40 18.33
85 90 4288 64.44 0
96 102 4239 70 0
136 143 4081 29.44 12.78
164 171 3920 59.44 0
203 216 3764 51.67 0
212 225 3743 50.56 0
326 346 3488 44.44 0
484 521 3300 47.78 0
617 662 3186 40 0
669 719 3148 31.11 0
673 724 3144 34.44 0
681 732 3140 37.78 0
769 828 3076 43.89 0
799 861 3056 34.44 0
1116 1208 2858 25 0
1496 1630 2698 22.78 0
1665 1813 2635 30.56 0
2023 2216 2517 20.56 0
2066 2265 2503 22.22 2.22
2246 2458 2459 22.78 0
2279 2501 2447 28.33 0
3056 3359 2266 20 0
3148 3466 2246 16.11 0
3226 3549 2232 8.33 5.56
3851 4227 2124 17.78 0
7172 7866 1597 3.89 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
2 42 4787 36.67 20
62 1036 2942 32.78 0
156 2137 2543 22.78 0
165 2236 2512 13.89 0
171 2312 2491 17.78 0
206 2764 2389 10.56 0
287 3804 2191 11.11 0
477 6691 1777 2.22 0
495 6931 1744 9.44 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش زبان و ادبیات انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
36 2556 2435 21.67 0
7301 8003 1566 5 0

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - گرایش مترجمی زبان انگلیسی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مترجمی زبان انگلیسی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
28 32 6128 30 44.83
78 88 5058 72.22 0
112 123 4711 44.44 13.22
128 139 4638 64.44 0
133 144 4618 70 0
135 147 4586 15.56 31.61
221 240 4243 59.44 0
273 299 4044 51.67 0
284 311 4017 50.56 0
314 342 3944 50 0
394 429 3790 23.89 12.64
429 467 3741 46.11 0
457 497 3712 34.44 6.32
536 582 3616 40 2.87
551 598 3601 37.78 3.45
591 641 3559 47.78 0
604 656 3549 40 0
850 925 3331 34.44 0
871 947 3317 31.11 0
875 951 3315 43.89 0
972 1059 3246 29.44 0
1102 1202 3168 33.33 1.15
1384 1511 3002 30 2.87
2017 2207 2733 28.33 0
2178 2384 2678 17.78 0
2279 2497 2643 17.22 0
2315 2536 2632 16.11 4.02
2883 3171 2470 18.89 0
3090 3404 2411 14.44 3.45
3123 3439 2405 22.22 -1.14
4869 5335 2057 8.33 1.72
4879 5345 2054 16.11 0
4951 5417 2042 12.22 0.57
5428 5894 1971 7.78 0
5642 6108 1940 8.89 0
5790 6256 1914 6.67 0
6923 7389 1731 -3.88 7.91
7653 8119 1596 3.89 -0.56

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
15 263 4153 10.56 22.99
31 528 3674 22.78 13.56
46 799 3429 36.67 0
75 1135 3205 32.78 1.15
94 1399 3057 17.78 6.32
199 2688 2588 13.89 0
212 2798 2563 9.44 10.34
321 4259 2251 11.11 0
6584 7050 1789 2.22 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
40 2665 2594 21.67 0.57
7669 8135 1593 5 0

 

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی98- گرایش آموزش زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی98- گرایش ادبیات انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی98- گرایش مترجمی زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
22 24 7540 53.33 50.28
28 31 7304 30 63.84
63 68 6419 42.22 40.11
84 91 6124 27.78 45.76
86 93 6097 32.22 41.24
104 114 5944 66.11 18.08
150 165 5584 55.56 19.21
154 169 5555 66.11 12.43
222 244 5206 36.67 27.12
500 543 4418 10.56 30.51
560 607 4306 17.78 24.29
581 630 4272 55 0
585 636 4261 25 20.34
663 722 4144 19.44 20.34
688 748 4109 56.11 -0.55
691 751 4106 33.89 12.43
745 809 4041 20 20.9
783 850 3994 34.44 9.6
921 999 3857 30 13.56
1158 1258 3646 13.89 24.29
1862 2034 3216 33.89 4.52
2424 2650 2981 32.22 0
3759 4097 2596 13.89 5.08
4539 4928 2422 26.11 0
5358 5830 2255 6.11 5.65
6119 6655 2131 16.11 0
7535 8184 1908 -4.43 7.91

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
10 140 5785 23.33 45.76
36 453 4601 13.33 32.2
82 1238 3659 40.56 0
141 2014 3228 33.33 -1.12
159 2328 3093 33.89 2.26
183 2603 2997 8.89 11.3
339 5353 2342 10 6.78
353 5521 2313 18.33 -1.68
366 5720 2276 8.33 5.65
418 6592 2140 16.67 -0.55
463 7368 2028 11.11 0
479 7724 1978 13.89 -2.81
511 8205 1906 8.89 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
17 1277 3633 46.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
51 58 5464 55 7.78
97 108 4906 66.11 0
99 110 4897 66.11 0
117 128 4802 30 11.11
202 220 4442 55.56 0
252 278 4309 53.33 0
263 291 4267 56.11 -0.55
318 355 4144 25.56 8.89
321 358 4135 -4.43 20
355 396 4075 32.78 5.56
493 541 3840 42.22 0
665 729 3610 44.44 0
771 844 3507 35.56 0
772 846 3505 43.33 0
801 876 3485 36.67 0
807 883 3478 32.22 1.11
859 940 3441 34.44 0
898 981 3416 32.22 0
979 1071 3363 33.89 0
1465 1608 3101 30 0
1545 1694 3066 32.22 0
2053 2234 2894 28.89 0
2861 3116 2666 17.22 0
3640 3949 2494 22.78 0
4324 4689 2365 16.67 0
5475 5950 2170 15.56 -1.66
7245 7784 1924 10.56 0
8279 8818 1797 4.44 0
11293 11832 1339 -0.55 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
13 158 4663 40.56 6.67
25 299 4228 33.89 8.89
75 1074 3362 33.33 0
181 2673 2777 23.33 0
249 4056 2476 13.33 0
264 4304 2430 18.33 0
297 4757 2356 16.67 1.11
327 5213 2279 13.89 1.11
335 5308 2263 8.89 0
415 6624 2079 8.89 1.11
6240 6779 2057 11.11 0
7284 7823 1920 8.33 0
7325 7864 1914 10 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
11 604 3756 46.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
124 137 5020 16.67 28.89
129 144 4991 53.33 8.89
161 179 4803 66.11 0
163 181 4794 66.11 0
181 200 4687 18.33 25.56
289 319 4356 55.56 0
300 331 4332 55 0
361 396 4182 27.22 14.44
364 400 4174 56.11 -0.55
377 413 4142 38.33 12.22
442 487 4056 15.56 18.33
487 539 3981 30.56 14.44
497 551 3955 33.89 11.67
652 715 3774 42.22 0
661 725 3763 14.44 14.44
704 771 3707 12.78 13.89
742 814 3662 19.44 10
861 942 3555 26.11 7.78
882 965 3541 44.44 0
939 1027 3498 25 6.67
1091 1185 3399 32.22 2.22
1274 1378 3310 33.89 0
1372 1485 3257 20 6.67
1728 1878 3099 25.56 2.22
1865 2033 3054 30 0
2552 2778 2841 23.33 -0.55
3248 3548 2660 2.22 13.33
4584 4973 2400 21.11 0
5344 5750 2280 15.56 1.11
6532 6938 2111 12.22 0
7773 8179 1946 0 5.56
8648 9054 1825 4.44 0
9294 9700 1741 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
53 774 3703 40.56 0
81 1378 3310 33.33 0
112 1824 3122 33.89 1.67
215 3183 2741 23.33 0
221 3273 2720 8.33 9.44
289 4587 2467 16.67 3.33
293 4651 2456 13.33 0
305 4965 2401 18.33 0
5552 5958 2249 8.89 0
6669 7075 2090 13.89 -0.55
7334 7740 2002 11.11 -1.1
7975 8381 1915 8.89 0
8103 8509 1898 10 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
6 433 4115 46.67 5

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان انگلیسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش آموزش زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش ادبیات انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97- گرایش مترجمی زبان انگلیسی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
33 7117 48.89 52.78
133 5693 18.89 45.56
196 5159 23.89 35
211 5095 35.56 28.33
248 4866 30 27.78
311 4638 5.56 45.56
346 4519 24.44 30.56
416 4336 28.33 20
566 4077 40 8.33
635 3968 6.11 28.33
741 3835 11.11 26.67
806 3760 47.22 0
971 3598 16.11 19.44
1089 3496 43.89 0
1762 3060 18.89 5
2228 2862 25.56 3.33
3055 2605 24.44 1.67
4501 2298 24.44 0
5546 2121 11.67 -0.55
7369 1915 14.44 -0.55
9859 1673 4.44 0
11453 1514 5.56 0
13112 1221 0 -6.1

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
73 1013 3626 28.89 12.22
85 1288 3412 22.22 11.11
117 1858 3077 7.22 13.33
123 2007 3007 26.11 0
139 2169 2945 30.56 0
164 2713 2766 12.22 8.89
206 3531 2550 18.89 3.33
298 5554 2185 1.67 5

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
42 3259 2612 7.22 7.78

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
260 4082 47.22 0.56
326 3911 48.89 0
415 3735 40 0
484 3601 37.22 0
579 3475 34.44 0
626 3415 32.78 1.11
822 3242 35.56 -4.43
880 3200 30 0
927 3171 28.33 0
1558 2825 21.67 0
2048 2644 24.44 0
2505 2503 12.22 0
3473 2290 10 0
4757 2093 10 0
5992 1957 3.89 0
8227 1762 2.22 0
10627 1575 -0.55 0
13430 1229 0.56 -10
13627 1149 -2.77 -0.55

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
51 806 3303 26.11 1.11
68 1117 3100 30.56 0
83 1369 2972 28.89 0
105 1758 2798 22.22 0
162 3026 2428 18.89 0
210 3969 2247 12.22 0
213 4007 2242 7.22 0
6966 7298 1867 1.67 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
70 4701 2140 7.22 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
347 4003 47.22 0
384 3914 48.89 0
497 3738 40 0
509 3721 43.89 0
598 3604 37.22 0
717 3483 40 0
784 3424 35.56 0
925 3290 6.11 14.44
1036 3203 30 0
1726 2831 18.89 0
2306 2632 18.33 0
3382 2386 4.44 7.22
4920 2148 11.11 0
7740 1848 10.56 -0.55
10170 1638 0 -1.1
11032 1559 -0.55 0
11827 1477 1.11 0.56
13591 1149 -7.21 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
19 305 4158 30.56 13.33
36 595 3670 26.11 6.67
83 1530 2974 28.89 0
107 1944 2800 22.22 0
122 2254 2692 18.89 3.33
4207 4446 2247 12.22 0
4251 4490 2242 7.22 0
7511 7750 1867 1.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
4993 5232 2140 7.22 0

 

 

نمونه کارنامه 96 کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان انگلیسی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش ادبیات انگلیسی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی96 - کارشناسی ارشد گرایش مترجمی زبان انگلیسی 96

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش آموزش زبان انگلیسی)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی (ضریب 2) زبان تخصصی آموزش زبان انگلیسی (ضریب 3)
13 7461 20 38.33 60
107 5661 17.2 37.78 36.11
146 5393 19.23 13.89 45.56
280 4793 17.08 21.67 33.89
431 4427 20 31.11 16.67
618 4076 15.23 22.22 25
725 3932 13.63 44.44 9.44
860 3773 16.91 19.44 19.44
1342 3382 19.19 9.44 16.67
1878 3097 14.61 13.33 16.67
2160 2983 16.47 1.11 20.56
3404 2638 17.54 18.33 1.11
5255 2336 17.67 8.89 2.78
6164 2232 14.66 17.22 سفید
7930 2049 16.33 3.89 3.89
9273 1932 15.37 8.89 سفید
11454 1765 16.91 1.67 سفید
13073 1642 15.93 1.11 سفید
16063 1328 16.28 -2.21 -3.88

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش ادبیات انگلیسی)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی (ضریب 2) زبان تخصصی ادبیات انگلیسی (ضریب 3)
196 4074 17.91 49.44 -0.55
303 3777 20 38.33 سفید
483 3472 17.2 37.78 سفید
504 3442 20 31.11 سفید
541 3392 13.63 30.56 سفید
583 3334 13.66 40.56 0.56
769 3148 14.48 36.67 سفید
938 3014 18.81 24.44 سفید
1429 2759 16.52 23.89 0
1901 2599 18.78 15.56 سفید
2860 2392 18.7 11.67 -1.1
3724 2264 14.66 17.22 سفید
4236 2197 16.83 11.11 سفید
5578 2062 19.08 3.33 سفید
7821 1888 15.79 6.67 سفید
9031 1813 16.33 3.89 سفید
11782 1654 15.26 2.78 سفید
15234 1426 14.62 -1.1 سفید

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 96(گرایش مترجمی زبان انگلیسی)

رتبه تراز معدل موثر زبان عمومی (ضریب 2) زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی (ضریب 3)
132 5064 18.81 24.44 24.44
313 4225 17.91 49.44 سفید
358 4109 19.75 30.56 7.78
430 3959 19.19 9.44 19.44
465 3886 20 38.33 سفید
552 3729 13.63 44.44 2.22
665 3580 17.2 37.78 سفید
715 3531 20 31.11 سفید
873 3362 13.66 40.56 سفید
939 3315 17.08 21.67 6.67
1859 2828 16.52 23.89 سفید
3159 2493 14.66 17.22 2.22
5297 2204 18.68 5 1.11
6837 2050 16.95 7.22 سفید
8542 1907 15.79 6.67 سفید
10807 1750 15.32 4.44 سفید
12243 1656 16.28 -2.21 1.11
15782 1364 13.08 -6.1 2.78

 

 

نمونه کارنامه 95 کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی

در جداول زیر به برخی از قبول شدگان در گرایش های مختلف به همراه درصدهای آنها اشاره می کنیم.​

 

نمونه کارنامه های بیشتر را می توانید از مشاوران تخصصی خود دریافت نمایید.  

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش آموزش زبان انگلیسی)

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (آموزش)
11 7673 58.33 59.44
17 7366 37.22 66.11
23 7209 49.44 52.78
26 7141 60.56 52.22
43 6763 62 49
46 6635 44.44 54.44
65 6388 39.44 48.33
69 6365 42.78 52.78
77 6298 37 45
87 6157 30 53
90 6103 62.22 31.11
96 6064 33.89 55.56
107 5938 37.22 40
112 5929 53.33 32.78
113 5923 36.11 45
132 5807 41.11 35.56
147 5725 28.33 48.33
178 5571 31.67 42.78
224 5390 22.78 44.44
266 5220 62.78 21.67
318 5063 41.67 26.11
371 4953 40 29.44
416 4825 22.22 35.56
434 4766 28.33 30.56
555 4551 66.67 0
567 4529 7.78 43.33
573 4516 10.53 38.33
610 4448 38.33 18.89
752 4262 23.89 25
798 4210 20.56 26.67
833 4173 45.56 16.11
934 4054 26.11 19.24
1048 3950 32.22 16.11
1156 3874 47.22 0
1212 3835 47.78 0
1306 3760 6.11 29.44
1428 3667 51.11 2.78
1554 3594 25 15.56
1675 3524 42.78 1.67
1728 3496 15 18.33
1828 3444 45 0
2218 3270 22.22 6.67
2416 3198 10.56 20.56
2849 3057 26.11 0
4148 2708 5.56 16.11
5245 2500 16.11 5.56

 

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش ادبیات انگلیسی)

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (ادبیات)
21 8068 51.11 19.44
49 7498 41.67 20
83 6981 51.11 9.44
86 6959 67.22 2.22
89 6920 66.67 0
94 6833 66.67 -1.66
110 6731 62.22 1.11
162 6297 58 0
184 6199 64.44 0
211 6045 48 3
237 5892 48.89 4.44
295 5628 47.22 0
309 5564 47.22 1.67
327 5503 27.22 16.67
369 5396 51.11 0
372 5388 52.22 0
430 5237 44.44 0
524 5011 42.78 0
780 4604 31.67 2.78
936 4425 37.78 0
1391 4026 26.11 0
1778 3778 23.33 2.22
1955 3690 22.22 0
2313 3504 36.67 -8.88
4034 2917 13.89 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 95 (گرایش مترجمی زبان انگلیسی)

رتبه تراز زبان عمومی رشته های زبان زبان تخصصی (مترجمی)
23 6958 27.88 28.89
28 6562 35 42.78
36 6316 40.56 40.56
41 6248 32.78 43.33
51 6046 48.02 28
56 6009 40.56 37.78
66 5887 30.56 39.44
71 5845 33.89 40
80 5654 36.11 28.89
86 5604 17.22 43.33
107 5445 8.44 45
108 5443 26.11 36.11
113 5399 25 36.7
117 5385 31.11 28.33
124 5325 62.22 10
140 5246 34.44 28.89
164 5133 22.22 31.11
218 4918 66.67 0
284 4671 45.56 17.78
439 4312 16.11 26.67
523 4177 28.33 16.11
629 4010 13.89 22.22
767 4617 44.44 0
919 3707 41.67 0
1030 3628 16.67 13.33
1392 3397 23.33 8.89
1724 3249 35.56 2.07
1948 3157 20.56 3.89
2794 2889 26.67 0
3369 2743 6.11 9.44
3825 2782 18.89 0
4319 2545 21.11 2.22
5338 2626 18.33 10.56
6914 2170 1.67 7.22

 

 

نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 94

 
زبان تخصصی مترجمی زبان تخصصی ادبیات زبان تخصصی آموزش زبان عمومی رتبه در گرایش آموزش رتبه در گرایش ادبیات رتبه در گرایش مترجمی
0 0 80 85.43 4    
0 0 71.67 34.44 19    
0 0 51.67 13.69 181    
0 0 38.33 9.44 402    
0 0 31.67 18.89 598    
0 0 32.22 12.78 717    
0 0 30 6 882    
0 0 1.67 35.56 1448 408  
8.33 11.67 17.67 17.22 1667    
0 0 13.33 3.89 3013    
0 0 1.11 12 4000    
13.89 0 0 12.22 5679 3699 1042
0 2.22 0 3.89 8847 5807  
1.67 0 0 5.56 11525    
0 5.56 0 36.11   194  
0 0 23.89 15.56   904 3744
38.89 0 0 18.89     142
  در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.

 

کارنامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در سال های گذشته

 

کارنامه کنکور ارشد گرایش آموزش زبان در سال های گذشته

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

47.22

67.78

77

روزانه شیراز

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

42.78

65.56

132

شبانه شهید بهشتی

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

23.89

58.33

477

روزانه دانشگاه لرستان

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

44.44

27.78

957

موسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

26.67

55

510

شبانه دانشگاه یزد

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

25.56

25

1904

دانشگاه گیلان –رشت (مجازی)

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

35

67.22

252

روزانه دانشگاه ارومیه

درصد دروس عمومی

درصد دروس تخصصی

رتبه

دانشگاه قبولی

70.56

80.56

4

روزانه دانشگاه تهران

 

 

قبول شدگان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در سالهای گذشته چه کارنامه ای داشتند؟

در این قسمت چند نمونه از کارنامه‌ های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی آورده شده است.

 

کارنامه‌ های داوطلبان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

درصد زبان عمومی

درصد زبان تخصصی

معدل

رتبه

دانشگاه قبولی

82

55

18.35

5

تهران

76

61

18.65

12

شهید بهشتی

69

40

17.63

25

خوارزمی تهران

64

49

18.21

40

شیراز

65

45

16.85

57

گیلان- رشت

61

39

18.73

71

شهید چمران

53

42

17.36

95

ولی عصر رفسنجان

 

معدل شما 20% از تراز نهایی شما را تشکیل می‌دهد به این معنا که از 10000 امتیاز تراز نهایی 2000 امتیاز آن به معدل و ما بقی (یعنی 8000) به درصدهایی که در دو بخش عمومی و تخصصی کسب کرده اید مربوط می‌شود. اگر کسی معدل 20 داشته باشد می‌تواند 2000 امتیاز را به طور کامل کسب کند. بر همین منوال دیگر معدل ها هم درصد کمتری از 2000 امتیاز را به خود اختصاص خواهند داد. در برخی رشته‌ها تاثیر معدل بر رتبه نهایی بسیار چشم گیر است و می‌تواند در قبولی یا عدم قبولی افراد نقش داشته باشد.

 

خبر خوش 3گام برای شما

اما دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی 3گام به شما این نوید را می‌دهد که در رشته ادبیات انگلیسی شرایط بدین گونه نیست. منظور ما این است که در کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی آن چه که حرف اول را می‌زند درصد کسب شده شما در دو بخش عمومی و تخصصی است نه معدل. پس اگر تلاش کنید و به شکل هدفمند بر دروس عمومی و تخصصی تکیه کنید می‌توانید پایین بودن احتمالی معدل خودتان را صد در صد جبران کنید. فراموش نکنید معدل تنها یک پنجم از تراز نهایی شما را تشکیل می‌دهد و چهار پنجم دیگر مستقیما از تلاش و کوشش شما و درصدهای کسب شده در آزمون نشات می ‌گیرد.

 

کدامیک اهمیت بیشتری دارد؟ زبان عمومی یا زبان تخصصی؟

همان طور که قبلا گفته شد آزمون کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دو بخش زبان عمومی و زبان تخصصی تشکیل شده است. اگر به درصد ستون زبان عمومی و تخصصی نگاه کنید متوجه می‌شوید که داوطلبان عمدتا نتوانسته اند زبان تخصصی را از حدی بالاتر بزنند (مثلا درصد 70 به بالا در میان درصد زبان تخصصی دیده نمی‌شود). علت این امر این است که در سال‌های اخیر سوالات تخصصی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی بسیار ریز و موشکافانه و چه بسا از منابعی خاص، که اکثر داوطلبان از آن اطلاع ندارند، طرح شده است. با توجه به این واقعیت درصد زبان عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود چرا که افرادی که بتوانند در صحنه زبان عمومی عملکرد بهتری داشته باشند می‌توانند نقصان ناشی از درصد کم زبان تخصصی را جبران و در نهایت رتبه بهتری کسب کنند. این امر به وضوح در نمونه کارنامه‌هایی که در بالا آورده شده مشهود است. مثلا فردی که 61% زبان عمومی زده و در بخش تخصصی تنها 39% سوالات را به درستی پاسخ داده توانسته نسبت به فردی که 42% امتیاز تخصصی داشته اما در بخش عمومی درصد 53 را کسب کرده 24 رتبه پایین تر قرار بگیرد. این موضوع خصوصا در رتبه‌های بالاتر نمود بیشتری دارد. لذا نمی‌توان گفت زبان عمومی اهمیت بیشتری دارد یا زبان تخصصی. ولی شکی نیست که مطالعه زبان عمومی نسبت به تخصصی ساده تر است و امتیاز آوری بیشتری دارد. لذا پیشنهاد دپارتمان زبان و ادبیات انگلیسی سه گام به شما این است که روی زبان عمومی حساب ویژه ای باز کنید!

نکته قابل توجه دیگر این است که کسب درصد بالا در زبان عمومی به مراتب نسبت به زبان تخصصی ساده تر است. البته به شرطی که با منابع مهم و کاربردی در هر یک از دو بخش سوالات آشنایی داشته باشیم و با برنامه مدون و بر طبق اولویت آن‌ها را مطالعه کنیم.

 

 

سایر بخش های مجموعه زبان انگلیسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 01/4/10

  سلام با رتبه 716 میشه دانشگاه زنجان قبول شد؟

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 01/3/29

  سلام
  با رتبه 6800 و عمومی 10 و تخصصی منفی 2 ایا ازاد زبان قبول میشم یا خیر دانشگاه رشت یا زنجان ؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/30

  سلام خدمت شما تو نرم افزار انتخاب رشته 3گام می تونید شانس قبولی خودتون رو تو این دو دانشگاه و دانشگاه های دیگه بدون محدودیت چک کنید از طریق لینک زیر اقدام کنید
  https://3gaam.ir/sH4

 • تصویر فرد

  Ivan‏ - 01/3/12

  بادرود
  بنظرتون با نود درصد زبان عمومی و چهل درصد زبان تخصصی و ۲۵درصد سهمیه میشه رتبه اول شد؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/3/16

  سلام خدمت شما از تخمین رتبه 3گام استفاده کنید بسیار دقیقه
  تخمین رتبه ارشد 

 • تصویر فرد

  مهیار‏ - 00/11/23

  اوج بی عدالتی در کنکور بیداد میکنه. یهو کنکور رو حذف کنند همون سهمیه ای ها رو پذیرش کنن. کارنامه های بالا خودشون نشانگر اوج بی عدالتی هستند. یک داوطلبِ بی سهمیه با چند نفر میتونه بجنگه؟

 • تصویر فرد

  رضا نوروزی‏ - 00/7/26

  سلام با رتبه ۱۳۰۰ پیام نور اصفهان قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  میم‏ - 00/5/5

  خاک دو عالم بر سرشون با این کنکور و نظام کاملا غیرعادلانه آموزشی!
  طرف با سهمیه ایثارگری میره میشینه سر کنکور 4 تا سوال زبان عمومی میزنه میاد بیرون رتبش میشه زیر 100!!!
  امیدوارم آه اونایی که تلاش میکنن و به خاطر سیاست های احمقانه یه مشت بی شرف آیندشون تباه میشه گریبانشونو هر چه زودتر بگیره ....

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/3/22

  با سلام
  برای قبولی ارشد بدون سهمیه هرکدام از دانشگاه های دولتی تهران روزانه رشته ادبیات انگلیسی حداقل چه درصدهایی لازم هست؟
  با سپاس

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/3/22

  با سلام
  برای قبولی ارشد بدون سهمیه در هرکدام از دانشگاه های تهران رشته ادبیات انگلیسی حداقل چه درصدهایی لازم هست؟
  با سپاس

 • تصویر فرد

  سمائی‏ - 99/12/7

  سلام وقت بخیر
  برای قبولی ارشد گرایش آموزش در دانشگاه های سراسری تهران حداقل چه رتبه و درصد هایی لازمه؟ دانشگاه الزهرا رو هم لحاظ کنید
  ممنون

 • تصویر فرد

  mhs‏ - 99/8/2

  سلام دانشگاه ارومیه روزانه تا چه رتبه ای قبول میکنه برای ارشد آموزش زبان انگلیسی؟؟؟

 • تصویر فرد

  صبا‏ - 99/6/14

  سلام با رتبه 143 آموزش زبان تهران یا تبریز قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 99/6/14

  سلام روز بخیر
  با رتبه ٦٢ زیرگروه ترجمه سهمیه ٥٪؜ ، امکان قبولی در دوره روزانه رو دارم به نظر شما؟

 • تصویر فرد

  فرشته پورمجیب‏ - 99/5/17

  سلام خسته نباشید
  رتبه ی قبولی ارشد آموزش دانشگاه شیراز تاچنده؟

 • تصویر فرد

  همایون‏ - 99/1/7

  سلام واقعا این رتبه‌ها درسته؟
  چجوری پارسال یه نفر با ۱۶ درصد زبان عمومی و ۲۸ درصد زبان تخصصی گرایش مترجمی رتبش شده ۱۲۴؟؟
  تازه بدون سهمیه اگه واقعیه لطفا بگین امیدوار شیم

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  من یه درصد خوب میگم و یه درصد متوسط خودتون مقایسه کنید: عم 26 تخ 46 رتبه 96، عمومی 30 تخ 63  رتبه 27   جفت رتبه ها برای سال 98ه

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 98/11/24

  خیلی ممنون که سوالها رو جواب نمیدید

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 98/11/21

  سلام
  برای انتخاب رشته ، رتبه در نظر گرفته میشه یا رتبه کشوری؟ نمونه کارنامه سهمیه 25 درصدی آموزش زبان درصدهاش دقیقه؟ آخه خیلی درصدهاش پایینه

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  بله دقیقه. درصدها و رتبه ها تقریبا خطا ندارن. رتبه با سهمیه و بدون سهمیه خیلی تفاوتی با هم ندارن. 

 • تصویر فرد

  نگین‏ - 98/11/11

  سلام خسته نباشید
  من یک چیزی رو متوجه نشدم. چرا آن هایی که گرایش اموزش زبان داشتن دروس تخصصی درصد داشتن یعنی منظورم اینه که دروس تخصصی را حل کردن ولی گرایش ادبیات و مترجمی اکثرا صفحه سفید گذاشتن و فقط عمومی حل کردن؟ آن هایی که گرایش اموزش هستن اینجوری خیلی براشون سخت میشه که
  ادبیات و مترجمی راحت با عمومی حل کردن رتبه های خوبی بدست میارن ولی اموزش اینجوری نمیشه
  بعد اون مترجمی و ادبیات راحت میرن ارشد اموزش میگیرن

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  اولا توی عمومی ها درصد بالا زدن سخته چون 25 تا از سوالات تست لغت هستن و سطح تست ها بالاس. سوالات تخصصی مترجمی اینجوری نیستن اشتباه میکنید. رتبه های برتر مترجمی حدود شصت هفتاد درصد تخصصی میزنن. اما این قضیه ای که شما میگین درباره ادبیات تا حدی صدق میکنه چون بخش تخصصی ادبیات بسیار سخته. در نتیجه "باید" عمومی رو بالا بزنن که تو کورس رقابت قرار بگیرن و بعد درصد 14 و 15 تو ادبیات خیلی با هم متفاوته...

 • تصویر فرد

  forouza‏ - 98/10/25

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  برای قبول شدن در دوره روزانه ارشد اموزش دانشگاه بابلسر چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 99/1/30

  سلام. حدود 170

 • تصویر فرد

  Fateme‏ - 98/9/24

  درصدها تو کنکور اموزش زبان در چه حد باشه تک رقمی میشه رتبه مون؟ لطفا جواب بدید واقعا میخوام بدونم در چه حدی هستم ایا دانشگاه تهران روزانه با درصدهام میارم

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/10/2

  اگر هر دو درصد عمومی و تخصصیتون بالای 60 باشه، یا عمومی بالای 50 و تخصصی حدود 70 احتمال زیاد رتبتون تک رقمی میشه

 • تصویر فرد

  Fateme‏ - 98/9/24

  سلام من رشتم اموزش زبان بوده تازه فارغ التحصیل شدم معدلم ۱۶ تا الان یه دور کتاب های مدرسان رو واسه ارشد خوندم چند تا کتاب درسی هم خوندم بعلاوه ی دایجست واسه گرامر میخوام ببینم واسه دور دوم چه کتاب هایی بخونم چون واسم مهم دانشگاه تهران بیارم یه سوال دیگه داشتم اینکه با چه رتبه ایی میشه دانشگاه تهران روزانه اورد واسه زبان عمومی هم لطفا یه کتاب بهم معرفی کنید متشکرم

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/10/2

  سلام. برای دور دوم همون کتاب های تست رو مرور کنید و نکته برداری کنید. برای گرامر یه کتاب تست حتما تهیه کنید و شزوع کنید. دانشگاه تهران روزانه رتبه تک رقمی میخواد.

 • تصویر فرد

  ماهي‏ - 98/7/8

  سلام ببخشيد براى قبول شدن در رشته اموزش زبان ارشد دانشگاه بجنورد حداقل رتبه قبولى بايد چند باشه؟

 • تصویر فرد

  آنا‏ - 98/5/17

  سلام ببخشید با رتبه ی 4357 ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/6/20

  سلام. با این رتبه هیچ کدوم از دانشگاه های دولتی کشور نمیتونین قبول شین

 • تصویر فرد

  بیتا‏ - 98/4/19

  سلام با رتبه ۹۰ اموزش امکان قبولی در کدوم دانشگاه تهرانو دارم ؟ روزانه

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/6/20

  الزهرا میارین. احتمال داره علم و صنعتم بیارین. 

 • تصویر فرد

  فرهمند‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشید؟ آیا با رتبه 898 انکان قبولی در دانشگاه دولتی، روزانه وجود دارد؟
  آیا با رتبه 898 امکان قبولی دانشگاه چمران روزانه وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  ماریا ش‏ - 98/4/18

  سلام ,من از نرم افزار تخمین انتخاب رشتتون استفاده کردم روزانه دانشگاه تبریز رو توی حالت خوشبینانه قرار داد ,رتبم در سهمیه ۱۸ و بدون سهمیه ۲۱۹ هستش میخوام بدونم اخرین رتبه قبولی در ارشد آموزش زبان دانشگاه تبریز چه رتبه ای هستس .ممنون میشم پاسخ بدید خیلی استرس دارم

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشین. با رتبه ۷۰۲ گرایش آموزش زبان انگلیسی میشه روزانه دانشگاه بجنورد قبول شد؟
  نوبت دوم دانشگاه گیلان چطور؟

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/6/20

  سلام. احتمال اینکه روزانه قبول بشین کمه. شاید شبانش قبول شین. نوبت دوم گیلان رو بعید میدونم

 • تصویر فرد

  مریم ‏ - 98/4/1

  سلام خسته نباشید, ببخشید برای قبولی در رشته آموزش زبان از روزانه و شبانه دانشگاه تبریز و شهید مدنی تبریز چه رتبه ای نیازه?

 • تصویر فرد

  آقای بهرامی‏ - 98/6/20

  برای دانشگاه تبریز رتبه ای حدود 160 اما برای شهید مدنی حدودا تا رتبه بالای 250 هم میشه قبول شد.

 • تصویر فرد

  مهران‏ - 97/11/27

  سلام منظورازرتبه درجدول های بالا کدام رتبه است؟

 • تصویر فرد

  سایه‏ - 97/7/27

  سلام رشته کارشناسی من فناوری اطلاعات است زمینه ایی در زبان انگلیسی دارم برای قبولی در کارشتاسی ارشد اموزش زبان در این ۶ ماه میتوانم موفق شوم؟

 • تصویر فرد

  الی‏ - 97/3/17

  ببخشید با رتبه 600 در گرایش اموزش احتمال شبانه مازندران چقدر است؟

 • تصویر فرد

  داود‏ - 97/3/15

  سلام.روزبخیر.بارتبه5600 اموزش زبان میشه ارشد مجازی دانشگاه تهران یا مجازی علم وصنعت تهران قبول شد؟ممنون ازپاسخ شما

 • تصویر فرد

  الی‏ - 97/3/12

  با رتبه دقیق 600 و معدل 17 امکان قبولی شبانه در دانشگاه مازندران هست؟

 • تصویر فرد

  hoda‏ - 97/3/11

  سلام و خسته نباشید
  با رتبه 140 میتونم الزهرا پذیرش بشم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  نیما‏ - 97/3/10

  با سلام خواهشا جواب بدید . در کنکور ارشد زبان با سهمیه رتبه 3440 و بدون سهمیه رتبه 2721 میتوانم در دانشگاه باهنر کرمان شبانه قبول شوم؟ لطفا جواب دهید.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 97/3/9

  سلام. آموزش زبان شهید چمران اهواز تا چه رتبه ای دانشجو میپذیره؟

 • تصویر فرد

  Farzam‏ - 97/2/31

  باسلام.
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
  با معدل 14/1 پیام نور هستم.برای قبولی تو رشته ی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه سنندج یا کرمانشاه روزانه یا شبانه چه رتبه ای لازمه؟ممنون از پاسخگوییتون.

 • تصویر فرد

  sara‏ - 97/2/20

  سلام و وقت بخیر.در گرایش اموزش با معدل موثر 20، تخصصی 73 و عمومی 47، رتبه من حدودا چند میشه؟ سپاس

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام میتونید از ربات تخمین رتبه ما استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  ارشد‏ - 97/2/16

  درود
  با ۳۰ درصد زبان تخصصی و ۳۰ درصد زبان عمومی و معدل ۱۷.۸۵دانشگاه روزانه اصفهان میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام. همزمان با اعلام نتایج از نرم افزار انتخاب رشته ما به آدرس final.3gaam.com استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  الهه ‏ - 97/2/14

  سلام،آیا با رتبه ۷۰۰ ادبیات انگلیسی شانس قبولی در دانشگاه دولتی را دارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام. از نرم افزار انتخاب رشته 3گام به آدرس final.3gaam.com استفاده کنید. 

 • تصویر فرد

  مریم رضازاده ‏ - 97/2/8

  با سلام . ممنون از پاسخ گویی.
  من کارشناسی مترجمی خوندم در دانشگاه پیام نور و ارشد آموزش زبان دادم معدلم 15.59 هست . اگه تو ارشد عمومی رو حدود 10 درصد و تخصصی رو حدود 26 درصد بزنم اصلا احتمال قبولیم هس؟

 • تصویر فرد

  فرزانه ‏ - 97/1/28

  سلام . خسته نباشید
  من کارشناسی مترجمی انگلیسی از دانشگاه آزاد کرج دارم
  با معدل 16.03
  میانگین درصدم باید چقدر باشه تا در دانشگاه های روزانه تهران و کرج قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 97/1/19

  با سلام. اگه کسی بخواد در گرایش آموزش رتبه 1-10 بگیره، درصد های عمومی و تخصصی هر یک چطور باید باشه؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 96/12/8

  سلام خسته نباشید من لیسانس مترجمی زبان از دانشگاه غیرانتفاعی سطح 1 رو دارم با معدل 17.60 برای قبولی در رشته آموزش زبان دانشگاه مازندران بابلسر باید چه درصد هایی رو بزنم؟ممنون میشم جواب بدید.

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 96/12/4

  سلام دانشجوی پیام نور کرج رشته ی مترجمی با معدل ۱۶ هستم برای قبولی دانشگاه گیلان رشته ی اموزش زبان چ درصدایی لازم دارم

 • تصویر فرد

  ادیب ساعدی‏ - 96/11/15

  سلام. معدلم 17 است برای قبولی ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان چند درصد عمومی و چند درصد تخصصی باید بزنم؟

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 96/11/15

  سلام
  من رشته آموزش زبان هستم با معدل ۱۶.۵
  میشه لطف کنید بگید برا قبول شدن تو دانشگاه بین المللی قزوین چه درصدی باید بگیرم و تا چه رتبه ای این دانشگاه قبول میشم
  برام مهمه که حتما تو دانشگاه شهر خودم قبول بشم ممنون

 • تصویر فرد

  Mohamed‏ - 96/10/26

  سلام
  خواهش میکنم به سوالم جواب بدید.
  برای قبولی پردیس بین الملل دانشگاهای شهر تهران (تهران، علامه، بهشتی، خوارزمی) در ارشد رشته آموزش زبان تقریبا چه رتبه ای میخواد؟

 • تصویر فرد

  ریحانه‏ - 96/10/16

  سلام من رشته مترجمی زبان با معدل 15/52قبول شدم میخوام برا ارشد سراسری آموزش زبان انگلیسی شیراز قبول شم ، درصد نمرات درسهام چقدر باید باشه

 • تصویر فرد

  F.am‏ - 96/9/30

  سلام..با معدل 18/5 رشته آموزش زبان؛ با چه درصدایی تقریبا میتونم یکی از سراسری های سمنان ،شاهرود یا بابل و رشت قبول شم؟؟؟

 • تصویر فرد

  فرزانه - ف‏ - 96/9/8


  با سلام بنده قصد دارم ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیراز قبول بشم و کارشناسی هم دانشگاه اصفهان بودم رشته مترجمی زبان انگلیسی با معدل ۱۷میخوام بدونم برای قبولی در دانشگاه شیراز روزانه و شبانه هر کدام درصد تقریبی برای قبولی و رتبه لازم چند هست؟

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  باسلام
  برای شیراز روزانه میانگین درصد شما باید 40_50  باشد و ورتبه ای حدود 110، شبانه میانگین درصد 35_45 و رتبه تا 220
  اگر نیاز ب اطلاعات دقیق و جزیی تر دارید بطور رایگان عضو پنل مشاوره ای ما بشوید تا   با شما تماس گرفته شود.
  www.edu.3gaam.com
  با سپاس 
  عباسی

 • تصویر فرد

  سید رضا بابایی‏ - 96/9/3

  سلام من رشته مترجمی زبان هستم ایا میشه به سوالات اموزش و مترجمی پاسخ بدم و مشکلی نیست؟

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  خیر مشکلی نیست و مجاز به انجام آن هستید

 • تصویر فرد

  Nnima‏ - 96/8/27

  با سلام
  من ترم آخر مترجمی انگلیسی هستم
  معدل کلم ۱۹.۰۶ هستش
  میخوام ادبیات انگبیسی شهید بهشتی بخونم براتون مقدور هست درصد تقریبی برای قبولی بهم بدید
  با سپاس

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  کار بشدت سختیست ک از مترجمی به ادبیات تغییر گرایش بدهید . برای قبولی در دانشگاه بهشتی باید رتبه ای کمتر از21 داشته باشید.
  با سپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 96/8/12

  باسلام من لیسانس زبان فرانسه دارم .برای قبولی در ارشد اموزس زبان انگلیسی دردانشگاه فردوسی مشهد حداقل درصدی که برای دروس باید بزنیم چند هست??

 • تصویر فرد

  مهدیه‏ - 96/8/8

  سلام.برای قبول شدن تو رشته مترجمی زبان دانشگاه روزانه یزد.حداقل رتبه م باید چقدباشه؟؟

 • تصویر فرد

  فافا‏ - 96/8/8

  باسلام. ممنون از سایت عالیتون. من لیسانس Itدارم و در حال حاضر میخوام اموزش زبان انگلیسی دانشگاه بین الملل قزوین قبول بشم. دوتا سوال اول اینکه چه درصدی باید بزنم؟و اینکه با توجه به غیرمزتبط بودن رشته لبسانسم من میتوانم قبول بشم هنوز شروع ب خواندن نکردم.

 • تصویر فرد

  faezeh‏ - 96/7/23

  سلام من معدلم 18.5از دانشگاه غیر انتفاعی اگه بخوام مترجمی روزانه دانشگاه علامه رو بیارم باید درصدام چند باشه رشته زبان شناسی اگه بخوام شرکت کنم دفترچه جداگانه ای داره موقع کنکور ؟

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  برای علامه باید رتبه ای کمتر از 17 داشته باشید. بله رشته زبانشناسی یک رشته شناور است و کنکور جداگانه و دفترچه جداگانه دارد.
  باسپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  مرضیه‏ - 96/7/16

  سلام من رشته ام مترجمی از دانشگاه پیامنوم با معدل۱۳/۴۰هستم امسال میخوام عزمم رو جزم کنم و بطور جدی برای ارشد بخونم راستش حتمن میخوام دانشگاه روزانه قبول شم هرجاییکه باشه مهم نیس و اینکه ترجیحن رشته ی خودم ولی از اونجاییکه ظرفیت مترجمی بسیار پایین هستش کمی سردرگم شدم اول خواستم آموزش بخونم که اونم گفتن متقاضیش خیلی زیاده و بازم خیلی سخته آوردنش بعد بهم گفتن زبانشناسی بخونم ظرفیتش بالاس و ب نسبت آموزش متقاضی کمتری داره ادبیات رو هم خودم دوست ندارم لطفا راهنماییم کنین بنظرتون برای کدوم رشته بخونم ک درصد قبولیم برای روزانه بیشترباشه ممنون میشم اگه جواب بدین

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  برای رشته هم علاقه هم آینده شغلی و هم پتانسیل شما مهم است. آموزش آینده شغلی بهتری دارد . ادبیات برای شما ک لیسانس ادبیات نبودید توصیه نمیشود.زبانشناسی قبولی راحتتر است اما بازار کارش مثل آموزش نیست.مترجمی هم در ارشد هم در دکتری ظرفیت پذیرش پایین دارد. بطور رایگان عضو پنل شوید اطلاعات تماس خود را برای من بگذارید تا  با شما صحبت کنم و با اطلاع از توانایی و علاقه شما دقیقتر راهنماییتان کنم.
  www.edu.3gaam.com
  باسپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 96/7/11

  سلام روز به خیر، من مردادسال 95مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه دولتی شهرکرد با معدل16/47گرفتم و الان میخوام ارشد اموزش زبان دانشگاه فرهنگیان اصفهان قبول بشم چه رتبه ای لازمه؟

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  دانشگاه فرهنگیان مخصوص شاغلین رسمی و پیمانی آموزش  پرورش ایت و اصفهان ندارد
  تنها دانشگاه فرهنگیانی ک در دفترچه سنجش آمده برای تهران هست.

   13216 دانشگاه فرهنگيان - پرديس شهيد چمران تهران اموزش زبان انگليسي 5. ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد روزانه

  باسپاس 
  عباسی

 • تصویر فرد

  سارا ‏ - 96/7/10

  سلام خسته نباشید برا قبول شدن روزانه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه تهران یا شهید بهشتی پایین ترین رتبه چقدر هست؟

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  سال 95 تهران 5نفر اول را میگیرفت اما ممکن بود تا رتبه 7شانس قبولی داشته باشید (زمانیکه رتبه های قبل از 7 دانشگاه شهر خود مثل مشهد را انتخاب کنند.) اما سال 96 اصلا نگرفت و این احتمال هست سال 97 هم روال همین باشد و تهران امکان دارد اصلا پذیرش نکند. بهشتی مترجمی ارشد ندارد. سال 96 علامه 12 نفر پذیرش داشته یعنی شانس قبولی برای 12_14نفر اول در دانشگاه علامه هست.
  باسپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  Samira‏ - 96/7/10

  با سلام
  براى قبولى در ارشد اموزش زبان بابلسر چه رتبه اى لازم است؟

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  تا رتبه 400_480 روزانه تا 600شبانه
  باسپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  فاطمه ‏ - 96/7/8

  سلام عرض کردم عذر میخوام برای قبولی در دانشگاه پیام نور تا چه رتبه مورد نیازه ؟ رشته زبان انگلیسی

 • تصویر فرد

  هادی‏ - 96/7/5

  سلام
  آمار مترجمی زبان در سال 95 کمی عجیبه طرف رتبه 27 داره و درصداش از رتبه 23 بیشتر ولی میبینیم که رتبه کمتری نسبت به فرد مورد نظر داره چجوریه لطفا توضیح بدهید

 • تصویر فرد

  Tara mohheb‏ - 96/6/5

  سلام
  دانشجوي ليسانس ادبيات انگليسي دانشگاه تهران هستم با معدل ١٧.٥٥.
  براي رتبه زير ٢٠ گرايش آموزش زبان چه درصدهايي بايد بزنم؟؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 96/6/4

  سلام. ایا من تو رشته ادبیات انگلیسی با رتبه 280 شبانه های تهران و بهشتی و علامه رو میتونم بیارم؟

 • تصویر فرد

  امید‏ - 96/5/31

  سلام باتوجه به اینکه ظرفیتهای کارشناسی ارشد رشته ی زمین نفت در کل ایران (روزانه)محدوده.بارتبه ی 240شما مطمئنید ک ممکنه روزانه قبول بشم؟؟؟؟؟
  لطفا جواب بدید متشکر

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  با مشاور گروه مربوطه در سه گام تماس بگیرید
  با سپاس 
  عباسی

 • تصویر فرد

  مریم ن ‏ - 96/5/30

  سلام و وقت بخیر
  من معدلم 18.06بوده و کارشناسیم هم حسابداریه از دانشگاه علمی کاربردی
  از طرفی هم داوطلب ارشد اموزش زبان هستم و تنها هدفم دانشگاه های تهران و روزانست
  این معدل من چه تاثیری رو رتبه کنکورم داره؟ میشه لطفا توضیح بدید ممنونم

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  تاثیر معدل در ارشد 20% هست که توضیحات تخصصی آن در لینک زیر هست.
  https://3gaam.com/field/content/1089
  در دانشگاههای روزانه ضریب معدل 1/1 هست ک مثلا اگر کسی معدلش 16 شود ، با ضریب معدل موثرش در کنکور 17/1 میشود و ب معدلهای پایین کمک شایانی میشود. اما نگرتن نباشید چون معدا بالای 17 دارید و برای شما ک معدل خوبی دارید با اینکه افزایش معدل ندارید چون علمی کاربردی بودید اما اثر مثبتی دارد . 
  باسپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  Fatemeh‏ - 96/5/22

  سلام.مم کامنتهارا خوندم
  چرا تعداد شرکت کننده غیر زبان انگلییسی اینقدر بالا است؟؟؟

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  بله همینطور است بعلت بازار کار خوب و علاقه ب این رشته، داوطلبان  تغییر رشته ای زیاد هستند.
  با سپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  maede‏ - 96/5/16

  با رتبه شانزده هزار توی سهمیه میشه مترجمی آزاد قبول شد؟
  مرسی

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  برای دانشگاه  آزاد این اختمال هست چون در مرحله تکمیل ظرفیت واحدهایی از ازاد ک دانشجو ب حد نصاب نرسیده پذیرش دانشجو دارند.
  باسپاس
  عباسی

 • تصویر فرد

  فاطمه اسماعیلی‏ - 96/5/10

  سلام
  تاثیر معدل روی گرایش های مختلف تفاوت داره؟
  مثلا من کارشناسی ادبیات خوندم، معدلم روی گرایش آموزش هم همون اندازه تاثیر داره؟ یا ۲۰٪ دیگه محاسبه نمیشه یا کمتر محاسبه میشه روی گرایش آموزش و ترجمه؟
  لطفا جواب بدین

 • تصویر فرد

  نصوحی‏ - 96/5/1

  سلام خسته نباشید
  من دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان روزانه هستم.میخوام سال دیگه ارشد مترجمی روزانه دانشگاه اصفهان بیارم چه درصدهایی باید داشته باشم؟معدلم هم 17 میباشد
  ممنون

 • تصویر فرد

  ندا‏ - 96/4/29

  سلام ،من رشته ی ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور خوندم برای قبولی در رشته ی ادبیات روزانه ی گرگان درصد دروس عمومی و تخصصی چند باید باشه؟

 • تصویر فرد

  فریده‏ - 96/4/28

  سلام ببخشید میشه بگید آخرین نفری که ارشد آموزش زبان علوم تحقیقات قبول شده چه رتبه ایی داشته؟

 • تصویر فرد

  سپیده‏ - 96/4/26

  یادم رفت که بگم رشته ام اموزش زبان هست.

 • تصویر فرد

  سپیده‏ - 96/4/26

  با سلام رتبه من در ارشد امسال814شده ودر انتخاب رشته هم روزانه و شبانه دانشگاه زنجان رو انتخاب کردم به نظر شما امکان قبولی وجود داره؟با تشکر

 • تصویر فرد

  احسان‏ - 96/4/23

  سلام خسته نباشید

  کسی که رشته مدیریت خونده باشه میتونه ارشد زبان انگلیسی هم شرکت کنه ؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/4/24

  سلام بله

 • تصویر فرد

  ارشد آموزش‏ - 96/4/19

  با چه رتبه ای ارشد آموزش دانشگاه اصفهان و یا صنعتی روزانه قبول میشه؟

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 96/4/18

  سلام رشته مترجمی زبان تاچه رتبه ای شانس قبولی در دانشگاه شبانه وروزانه هست؟آیا رتبه 82میتونم روزانه قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  شکوهی‏ - 96/4/17

  سلام، خسته نباشید
  من معدلم 17.23 دانشگاه دولتی رشته مترجمی هست، می خواستم ببینم برا آموزش روزانه شیراز باید چه رتبه ایی داشته باشم و چند درصد بزنم؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  آرتمیس‏ - 96/4/12

  سلام برای قبولی در رشته برق و الکترونیک دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران در مقطع لیسانس چه ترازی باید کسب کنم در کنکور۹۶؟
  ممنون میشم اگه جواب بدین

 • تصویر فرد

  Nar‏ - 96/4/12

  با رتبه ۱۳۷ اموزش شانس قبولی روزانه در یکی از دانشگاه های تهران رو دارم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/4/2

  سلام خسته نباشید
  برا
  ی آموز
  ش زبان در دان
  شاه
  شهید رجایی تهران با وجود فرهنگی بودن با رتبه 1600 قبول می
  شم
  ؟

 • تصویر فرد

  Nar‏ - 96/3/29

  با توجه به پایان انتخاب رشته سراسری بنظر شما میشه با رتبه ۱۳۷ اموزش روزانه یکی از دانشگاه های تهران قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  بیتا صادقی‏ - 96/3/26

  سلام. خسته نباشید. میخواستم ببینم برای قبولی در دانشگاه شریف، ارشد، آموزش ، شبانه و روزانه چه رتبه و درصدی حدودا لازمه؟ ممنون میشم جواب بدین؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  داریوش‏ - 96/3/24

  سلام. برای قبولی در دوره ی مجازی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران حدودا چه رتبه ای نیازه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. حدود 1000

 • تصویر فرد

  Nar‏ - 96/3/24

  سلام ببخشید با رتبه ۱۳۷آموزش میشه تو یکی از دانشگاهای تهران روزانه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 96/3/24

  سلام..خسته نباشید...رتبه 109 ارشد مترجمی...کجا شانس دارم....ممنون...

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  مزدا‏ - 96/3/22

  سلام . با رتبه ۳۳ مترجمی زبان شانس قبولی تو کدام دانشگاه ها رو ( فقط دوره روزانه ) دارم ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 96/3/19

  سلام، من امسال درصد عمومی 50 و تخصصی مترجمی زبان 16 بود و معدلم هم 17.95 هست و رتبه ام 72 شده، حقیقتش خودم خیلی جا خوردم، میشه راهنماییم کنید اگر بخوام رتبه ام رو به تک رقمی و یک برسونم چقدر باید عمومی و تخصصی تقریبی بزنم؟ ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  درصد تخصییتون رو به بالای 50 برسونید.

 • تصویر فرد

  حسین ‏ - 96/3/18

  سلام خسته نباشید با رتبه 372 میتونم شیراز روزانه قبول شم ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  شقایق‏ - 96/3/17

  سلام.ببخشید من رتبم گرایش مترجمی 1200 شده شانس قبولی غیرانتفاعی رو دارم؟
  با توجه به اینکه رشتم زبان نیست ایا میتونم اصلا این رشته رو ادامه بدم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. برا یغیر انتفاعیهای بی کیفیت و درجه سه شانس دارید.

 • تصویر فرد

  سامان‏ - 96/3/17

  سلام
  من رشته ی لیسانسم انگلیسی نبوده برای قبولی تو شبانه دانشگاه چه رتبه ای میخواد و میانگین درصد چقدر باید باشه؟ مرسی

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/30

  سلام. چه دانشگاهی؟

 • تصویر فرد

  پیمان‏ - 96/3/16

  سلام من تخصصی 40 و عمومی 7 درصد زدم رتبه ام شده 370 با این رتبه میتونم امید وار باشم که تبریز روزانه قبول شم لطفا جواب بدید ممنونم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. کدوم گرایش؟ برای مترجمی و ادبیات که عملا شانستون صفره.

 • تصویر فرد

  ندا‏ - 96/3/16

  سلام. با رتبه 292 میشه ارشد اموزش زبان چمران اهواز قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله شانس دارید.

 • تصویر فرد

  Ana‏ - 96/3/15

  سلام میخواستم بدونم با رتبه ارشد ۱۴ سهمیه ایثارگران، میتونم آموزش زبان دانشگاه های تهران قبول شم؟ کدوم دانشگاه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله شانسشو دارید ولی خوشبینانه. برا یشبانه اش بیشتر شانس دارید.

 • تصویر فرد

  رقیه‏ - 96/3/15

  سلام
  من رتبم 831شده در گرایش آموزش زبان و معدلم 15.59هست. آیا دانشگاه دولتی روزانه قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/31

  سلام. بله میشید.

 • تصویر فرد

  علی‏ - 96/3/6

  سلام . اگر درصد و رتبه مورد نیاز برای قبولی در ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران رو هم بتونید ارائه بدید خیلی ممنون می شم. با تشکر.

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16


  این لینک لیست سنجش هست . ارشد ژاپنی در لیست نیست

  http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=4988

 • تصویر فرد

  Mina‏ - 96/3/6

  باسلام و تشکر از پاسخگویی شما.
  آیا با رتبه 250 امکان قبولی در دوره های شبانه یکی از دانشگاههای تهران در رشته آموزش زبان وجود داره؟!

 • تصویر فرد

  خانم عباسی‏ - 96/9/16

  سلام
  بله امکانش هست شبانه الزهرا یا خوارزمی

 • تصویر فرد

  طناز‏ - 96/2/16

  سلام
  ببخشید تراز و رتبه ی لازم برای قبولی در رشته زبان چینی دانشگاه تهران چی هست؟
  من شیرازم و میخوام در صورت قبولی بیام تهران..
  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/6/2

  سلام. در رابطه با زبان پینی اطلاعاتی نداریم.

 • تصویر فرد

  Y‏ - 96/2/14

  سلام؛
  ببخشید، در درشته ی اموزش زبان تا چه رتبه ای امکان قبولی در دانشگاه تهران رو داره؟ ( روزانه و شبانه)

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/6/2

  سلام. روزانه تا زیر 15 و شبانه تا زیر 90

 • تصویر فرد

  سما‏ - 96/1/28

  سلام و خسته نباشید
  ببخشید من رشته ی کارشناسی ناپیوسته ام حسابداری دانشگاه دکتر شریعتی بوده با معدل 17.50 و معدل کاردانی هم 18.85 بوده اما برای ارشد میخوام زبان بخونم به نظرتون امکان قبولی هست؟؟؟ معدل هام اصلا حساب نمیشه؟ ایا میتونم روزانه یکی از دانشگاه های سراسری تهران قبول بشم؟؟؟ من زبانم در زمینه نوشتن و درک مطلب خوبه اما لغت زیاد نه. و اینکه باید از کجا شروع کنم اگر که امکانش هست. لطفا راهنماییم کنید که اگر شانس زیادی ندارم شروع نکنم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  سلام. بله امکان قبولی هست و معدلتون حساب خواهد شد.
  لغت خیلی امر مهمیه واسه تون.
  بهتره تو عضو سایت بشید و بعد از ورود به پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکان 10 روز برنامه ریزی رایگان و یک جلسه مشاوره تخصصی تلفنی رایگان بهره مند بشید.

 • تصویر فرد

  وحید قادری‏ - 96/1/25

  سلام خسته نباشید من دانشجوی مترجمی هستم کارشناسیم رو در بوعلی سینای همدان بودم و برای ارشد گرایش آموزش شرکت کردم.معدلم دراین گرایش همتاثیر داره دیگه نه؟درضمن معدلم ۱۵.۵ هستش برای قبولی در دانشگاه خودم چه درصدایی باید داشته باشم؟
  اینکه میگن هرکس برای قبولی در دانشگاه خودش سهمیه داره درسته؟یعنی من که میخوام ارشد هم همدان قبول شم درصد اضافه برام در نظرگرفته میشه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/28

  سلام. معدلتون تاثیر خودش رو خواهد داشت. فقط سه نفر اول هر دوره سهمیه دارند و این سهمیه به کنکور و درصدها هیچ ربطی نداره.

 • تصویر فرد

  eli elsi‏ - 96/1/19

  برای قبولی ارشد روزانه با هنر مترجمی زبان میانگین عمومی تخصصی باید چند باشه ؟؟ ممنون میشم جواب بدین یک لطفی هم کنین کارنامه مترجمی بزارین بعضی ها که گذاشتین بعید میدونم درست باشن درصد ها و رتبه هاش

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/19

  سلام. لطفا سوالتون رو در اتاق فکر گروه مطرح کنید.
  کارنامه ها همه برگرفته از نتایج سال گذشته است و از کارنامه هایی که داشتیم استخراج شدند.

 • تصویر فرد

  على‏ - 96/1/16

  دقيقا به همين خاطر به راهنمايى نياز دارم!
  ممنون ميشم با توجه به سنوات گذشته حتى اگه ميشه تقريبى بتونيد بگيد و يا راهى رو بگيد كه من بتونم از اون طريق به جواب برسم.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/17

  واقعا اگر می تونستیم حتی تخمین بزنیم بهتون می گفتیم.

 • تصویر فرد

  على‏ - 96/1/16

  با سلام و عرض خسته نباشيد.
  من با معدل ١٥ در رشته ى آموزش زبان از دانشگاه مازندران(دولتى) دارم فارغ التحصيل ميشم.
  ممنون ميشم اگه راهنمايى كنيد با رتبه چند و با چند درصد تخصصى و عمومى زدن ، ميتونم شانس قبولى در دانشگاه هاى آزاد علوم تحقيقات تهران ، تهران-مركز يا ساير دانشگاه هاى آزاد داخل شهر تهران رو داشته باشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/16

  سلام. با توجه به این که امسال اولین سالیه که آزمون سراسری و آزاد اقدام شدن اطلاعات موثقی رو نمی تونیم در این باره بهتون بدیم.

 • تصویر فرد

  yalda‏ - 96/1/7

  سلام وخسته نباشید برای قبول شدن در دانشگاه علامه برای زبان اسپانیایی چ رتبه ای باید بگیرم؟؟ لطفا پاسخ بدین تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/15

  سلام. در زمینه رشته های به غیر از زبان انگلیسی اطلاعاتی نداریم.

 • تصویر فرد

  سارا کازرونیان‏ - 96/1/2

  سلام وقت بخیر. آزمون ارشد آموزش میخوام شرکت کنم لیسانسم مرتبط نیست چه دردهایی باید کسب کنم تا یکی از دانشگاه های روزانه تهران مثلا علامه یا بهشتی قبول بشم. ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/15

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه مطرح بفرمایید با تشکر

 • تصویر فرد

  Ali‏ - 95/12/28

  سلام ببخشید من کلاس پیش دانشگاهیم،، و امسال باید کنکور بدم،،، میخواستم ببینم اگه در کنکورم فقط درس زبان انگلیسو بزنم،،،،، دانشگاه پیام نور شهر خودم میتونم برم یا نه؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/16

  سلام. بله شانسشو دارید البته بستگی به شهری که هستید هم داره.

 • تصویر فرد

  یاسمن‏ - 95/12/15

  با سلام؛
  رشته ی کارشناسی من زبان فرانسه بوده و می خواهم در کنکور زبان انگلیسی شرکت کنم. معدل لیسانس فرانسه ام اصلا حساب می شه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. بله حساب میشه.

 • تصویر فرد

  نوید زرین‏ - 95/11/30

  با سلام .
  مترجمی پیام نور رو با معدل 15.5 تموم کردم .
  برای قبولی دانشگاه روزانه مترجمی تهران باید چه درصدی بزنم .

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه مترجمی زبان مطرح کنید. با تشکر

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 95/11/7

  باسلام
  وقتتون بخیر
  میخواستم بپرسم تو آزمون ارشد امکان پاسخ دادن به چندتا گرایش رو داریم ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. امکان پاسخ به همه رو دارید ولی زمان کم میارید و بهتره روی یک گرایش تمرکز کنید.

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 95/11/7

  باسلام
  وقتتون بخیر
  میخواستم بپرسم تو آزمون ارشد امکان جواب دادن به چندتا گرایش زبان رو داریم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. امکان پاسخ دهی به همه گرایشها رو دارید ولی زمان کم میارید پس بهتره فقط روی یک گرایش تمرکز کنید.

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 95/10/2

  سلام خسته نباشید ممنون از زحماتتون. برای قبولی ارشد اموزش زبان انگلیسی در دانشگاه بجنورد و حکیم سبزوار چه درصدها و رتبه ای نیاز هست.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. لطفا سوالتون رو در اتاق فکر گروه زبان مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 95/9/12

  با سلام بنده معدلم 15.60 دانشگاه پیام نور رشته مترجمی هست . برای اینکه بتونم دانشگاه روزانه سمنان شاهرود قبول شم باید چه درصدای از عمومی و تخصصی بزنم . و چقدر این معدل تاثیر داره یا با 3 درصد بیشتر میشه تاثیر منفی معدل رو از بین برد ؟ممنون میشم جواب بدید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. درباهر درصدهای مورد نیاز سوالتون رو باید در اتاق فکر مطرح کنید و در مورد تاثیر معدل 3 درصد می تونه جبرانش کنه.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 95/8/2

  با سلام اینجانب فارغ التحصیل رشته ی علوم تربیتی هستم و انشالله تصمیم دارم در رشته ی آموزش زبان انگلیسی کنکور ارشد بدهم میشه لطف کنید درصد هایی که با اونا می تونم تو دانشگاه آزاد یا غیر انتفاعی یا پیام نور قبول بشم را بگید؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/8/11

  سلام. لطفا تو اتاق فکر سوالتونو مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  محدثه‏ - 95/7/11

  سلام خسته نباشید
  من انصرافی ارشد مترحمی قوچان هستم.بنظرتون
  میتونم از بهمن با دانشگاه ازاد مشهد صحبت کنم ارشد اموزش بشینم ایا موافقت میکنن با این درخواست من؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/7/11

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر مطرح کنید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  mehrsa‏ - 95/7/4

  سلام خسته نباشید عذرمیخوام به نظرتون بارتبه 7000میتونم در تکمیل ظرفیت شرکت کنم و غیر انتفاعی های کرمان یا شیراز یااصفهان رشته زبان و ادبیات انگلیسی روبیارم؟در ضمن بارتبه 3000مترجمی غیرانتفاعی کرمان دوستم آورده.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/7/8

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه زبان مطرح کنید. ممنون

 • تصویر فرد

  مودی‏ - 95/6/30

  باسلام،بنده دانشجوی دبیری زبان هستم و سال۹۶قصد شرکت در ارشد رو دارم ولی دانشگاه این اطمینان رو نمیده که ایا تا شهریور ۹۶تمام واحدهای درسی ارائه میشوند و ما فارغ التحصیل میشویم یا خیر!با این وجود اگر کسی ارشد قبول شود میتواند برود؟شرایط مرخصی گرفتن از دانشگاه در مقطع ارشد چگونه است؟چون تنها راه شاید مرخصی گرفتن و منتظر ماندن برای اتمام واحدهای کارشناسی ایت،ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/7/4

  سلام. اگه فراغ التحصیل نشید تا اون تاریخ، حتی اگه قبول هم بشید حق ثبت نام ندارید و اگر روزانه قبول بشید و واحداتون تموم نشه یک سال هم محروم میشید.

 • تصویر فرد

  شکوفه‏ - 95/6/3

  سلام خسته نباشید میخاستم بدونم با رتبه در سهمیه شاهد 132 امکان قبولی شبانه رفسنجان اموزش هست یا نه ؟ کارشناسی مترجمی خوندم با معدل 14,10دانشگا باهنر کرمان

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/6/6

  سلام. احتمالش هست. البته بهتره سوالتون رو تو اتاق فکر گروه زبان مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  Titi‏ - 95/6/1

  اگه شبانه هم قبول نشدم به نظرتون پیام نور برم یا آزاد؟رشته ادبیات زبان،سوال بعدیمم اینه که من دوس دارم دانشگاهی جایی زبان انگلیسی تدریس کنم ادبیات زبان انتخاب بهتریه یا مترجمی؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/6/2

  اگر هدفتون تدریس در دانشگاهه بهتره برید شبانه سراسری ولی اگر نشد برید دانشگاه ازاد معتبری مثل علوم تحقیقات یا تهران مرکز

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 95/5/30

  سلام.خیلی خیلی ممنون از اینکه سوالارو جواب میدید.
  من لیسانس کامپیوتر هستم.میخوام ارشد زبان انگلیسی 96 (ترجیحا مترجمی) شرکت کنم.
  میشه راجب به "منابع" و" درصد های مورد نیاز" برای قبولی توی دانشگاهای شهرهای بزرگ توضیح بدید؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/31

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه زبان مطرح بفرمایید. ممنون

 • تصویر فرد

  Titi‏ - 95/5/29

  سلام خسته نباشید،من امسال کنکور دادم واسه کارشناسی،کنکور منحصرا زبان،رتبم شد ۱۵ هزار با سهمیه بوشهر،دانشگاه روزانه و نوبت دومم مجاز شدم واسه انتخاب رشته،بومی بوشهرم و ساکن رشت،به نظرتون با این رتبه میتونم روزانه یا شبانه رشت زبان قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/30

  سلام. شانست برای روزانه که پایینه و برای شبانه هم همچین پر رنگ نیست.

 • تصویر فرد

  سهیلا‏ - 95/5/29

  سلام من در حال حاضر دانشجوی دبیری زبان دانشگاه فرهنگیان هستم .میخواستم بدونم برای ارشد در رشته ی آموزش و یا ادبیات انگلیسی روزانه تهران هرکدوم چه رتبه ای با چه درصدهایی لازمه؟معدلم هم ۱۷.۳۰ هست.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/30

  سلام. لطفا سوالتونو تو اتاق فکر مطرح بفرمایید.
  ممنون

 • تصویر فرد

  ممد‏ - 95/5/23

  سلام
  آیا با رتبه ی 4000 مترجمی شهید چمران اهواز قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/24

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه زبان مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  Armin‏ - 95/5/23

  سلام با رتبه 9600 منطقه 1 میتونم سراسری تبریز قبول شم؟؟ برا رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 95

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/24

  سلام. نه متاسفانه

 • تصویر فرد

  yal‏ - 95/5/10

  سلام. یک سوال!!! من دندانپزشک هستم. ایا امکان شرکت در ازمون کارشناسی ارشد مدرسی زبان برای من وجود داره یا نه؟ با تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/5/24

  سلام. بله وجود دارد.

 • تصویر فرد

  النا‏ - 95/4/27

  سلام من دانشجوی آموزش زبان انگلیسی خراسان شمالی هستم البته ابتدا ادبیات زبان بودم و از ترم دوم اموزش زبان انگلیسی رو میخونم برای ارشد هم میخوامآموزش بخونم. میخواستمبدونم چون تغییر گرایش دادم معدل من حساب میشه یا نه؟ و برای قبولی در تهران چه درصدهایی رو باید بزنم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/28

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه تخصصیتون مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  zahra‏ - 95/4/24

  با سلام، من دانشجوی رشته مترجمی دانشگاه روزانه با معدل 19 هستم.واسه قبول شدن ارشد مترجمی روزانه در باهنر کرمان عمومیو تخصصیو تا چه حد بزنم کافیه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/28

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه تخصصیتون مطرح بفرمایید. با تشکر

 • تصویر فرد

  Maryam‏ - 95/4/20

  سلام خسته نباشید .من الان دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی هستم برای ارشد بین دو رشته ی مترجمی و آموزش زبان موندم ؟ میشه راجعبه این دو رشته توضیح مختصری بدید که من بدونم چی قراره بخونم و اینکه درصد قبولی تو کدوم بیشتره

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/20

  سلام. خواهشا سوالتون رو تو اتاق فکر مطرح کنید تا اساتید و مشاوران تخصصی هر دو رشته بهتون جواب بدن.
  ممنون

 • تصویر فرد

  احساس‏ - 95/4/12

  منظورم اينه كه اگه بخام واسه كارشناسي ارشد شركت كنم در دانشگاه دولتي مثل دانشگاه شهيد چمران در شهر خودم اهواز، معدلي كه محاسبه مي‌كنن به نوع دانشگاهم پيام نور كه در حال حاضر دارم در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستم تأثيري در امتياز من داره؟ چون گفته بوديد كه به نوع دانشگاهي كه در ان درس خونديم هم بستگي داره. من الان ترم 6 هستم رشته مترجمي زبان انگليسي و متأسفانه معدل اين ترمم 14.76 شده، خواستم بدون شانسي براي ورودي به دانشگاه چمران اهواز، براي كارشناسي ارشد همين رشته دارم.؟ ممنونم از پاسخگوييوتون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/15

  سلام. معدل موثرتون یک مقدار هم کمتر خواهد شد ولیکن با همین معدل و درصدهای خیلی خوب عملا حتی شانس روزانه های دانشگاههای خیلی خوب رو هم دارید.

 • تصویر فرد

  احساس‏ - 95/4/12

  سلام من دانشجوي رشته مترجمي زبانم، خواستم بدونم دانشگاه پيام نور جز دانشگاههاييست كه اگه معدل رو محسابه كنن رتبه خوبي بدست مياره

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/15

  ببینید 20 درصد کل کنکور معدله و 80 درصدش درصدها و نمره شما خواهد بود. زیاد به معدل فکر نکنید.

 • تصویر فرد

  فرشید‏ - 95/4/10

  سلام تقریبا تو کنکور ارشد گرایش مترجمی چند نفر شرکت میکنن

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/10

  سلام. خیلی شناوره. کلا شرکت کنندگان کل زبان چیزی حدود 10 تا 15 هزار نفر میشه.

 • تصویر فرد

  يزدان‏ - 95/4/9

  سلام. كارشناسي مترجمي زبان انگليسي دارم با معدل 14 با چه درصدي و رتبه اي دانشگاه شهيد رجايي تهران ميتونم قبول شوم. با تشكر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/10

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه مطرح کنید. با تشکر

 • تصویر فرد

  روفیا‏ - 95/4/8

  ببخشید شما میدونید دانشگاههای تهران و شهید بهشتی بآموزش زبان(نوبت دوم) تا چه رتبه هایی پذیرش داشته اد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/8

  سلام. لطفا سوالتون رو تو اتاق فکر گروه زبان مطرح بفرمایید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  taleb‏ - 95/4/4

  باسلام و خسته نباشید. میخاستم بدونم من که رشتم زبان نبوده برای قبولی در رشته زبان در دانشگاه چمران چه درصدهایی باید داشته باشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  سلام.
  میانیگینتون باید تا 35 باشه حداقل. برای راهنمایی بشتر توسط اساتید و مشاوران لطفا به اتاق فکر مراجعه کنید و سوالتون رو در اونجا هم مطرح کنید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  شکوه منش‏ - 95/4/2

  سلام

  من می خواهم برای کنکور دکتری علوم سیاسی آماده شوم و امسال موفق نبودم

  سطح زبانم اصلا خوب نیست. کلاس های استاد نیک پور هم رفتم و کتابشان را مطالعه کردم ولی متاسفانه درصد منفی زدم البته شاید مشکل از من بود که با این جور کلاس های کدینگ مشکلم حل نشد

  لطفا اگر کتاب و کلاس مناسبی برای کنکور دکتری می شناسید اطلاع دهید به این سایت سر می زنم

  با تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/4/4

  کلا برای زبان دکترا سعی کنید از کتابهای تافل و بارونز استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  zahra hosseinirad‏ - 95/3/27

  با سلام
  میشه اولویت بندی دانشگاه ها در رشته ی زبان انگلیسی رو بدونم؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/27

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  *‏ - 95/3/26

  سلام .با رتبه 526 آموزش زبان انگلیسی ( روزانه) شانس قبولی تو کدوم دانشگاه وجود داره؟
  باتشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  میناخواتونی‏ - 95/3/26

  سلام درصد عمومی من 50 و اختصاصیم 6 درصد در رشته ادبیات انگلیسی شده برای چه دانشگاههایی میتونم امیدوار باشم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  شادي‏ - 95/3/26

  سلام ببخشيد با رتبه ٥١ ميشه علامه شبانه مترجمي قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/26

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  یلدا‏ - 95/3/24

  سلام خسته نباشید. ممنون از اطلاعات خوبی که در سایتتون گذاشتید. یه سوال داشتم اینکه نهایتا تا چه حدود رتبه ای میشه آموزش زبان را در سراسری روزانه در دانشگاه هایی مثل گیلان قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/24

  سلام.
  سوالتون رو در اتاق فکر گروه آموزش زبان مطرح کنید تا جواب دقیق رو براساس قبولیهای سالهای گذشته در گسلان بهتون بدن.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  Mojgan‏ - 95/3/23

  سلام خسته نباشيد دانشجو دانشگاه ازاد شيراز رشته مترجمى زبان دوره كارشناسى هستم براى قبول شدن دانشگاه روزانه تهران در دوره ارشد رشته ادبيات زبان چه درصدايى بايد بزنم و منابعى كه بايد مطالعه شه چيه

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/24

  سلام.
  سوالات خیلی تخصصی رو لطفا در اتاق فکر مطرح کنید تا اساتید و مشاوران تخصصی 3گام بهتون جواب بدن.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  Mahshid‏ - 95/3/21

  سلام خسته نباشید، من رشته آموزش زبان انگلیسی هستم دانشگاه فرهنگیان معدلم 18.30 هستش همه دروس تخصصی ام 20 ام .میخوام روزانه شیراز رشته اموزش بیارم میانگین درصدام باید چقدر باشن؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/22

  سلام.
  لطفا سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید.

 • تصویر فرد

  آیناز‏ - 95/3/17

  باسلام،من دانشجوی ترم اخر زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سراسری روزانه ارومیه هستم،دانشگاه ارومیه از امسال ارشد ادبیات اورده و تازه میخواد دانشجو بپذیره، بنظرتون برای قبولی روزانه چه رتبه ای باید داشته باشم؟؟و هر درس رو چند درصد بزنم؟؟ ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/18

  سلام.
  سوالات مربوط به رتبه و درصد و قبولی باید در اتاق فکر مطرح بشه و منحصرا اونجا جواب داده میشن. در واقع برای اینکه اساتید و سایر دوستان بتونند جواب بدن این امکان رو فراهم کردیم.
  لطفا سوالتون رو در اتاق فکر مطرح بفرمایید.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  meria‏ - 95/3/16

  با سلام.من فارغ التحصیل مترجمی زبان هستم از دانشگاه پیام نور با معدل ۱۵.۵۰. برای قبولی کارشناسی ارشد آموزش زبان دانشگاه روزانه ی بابلسر باید درصد هام چجوری باشه؟اگه میشه گرایش مترجمی رو هم بگین.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/16

  سلام.
  محبت بفرمایید سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید تا اساتید و مشاوران جواب کامل رو همراه با درصدهای دقیق و رتبه خدمتتون بگن.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  نفس‏ - 95/3/5

  میشه پاسخ منو بدید

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/5

  پاسخ شما داده شد.
  پاسختون این بود:
  سلام.
  سوالتون رو باید تو اتاق فکر مطرح کنید تا با تخمین دقیق رتبه بهتون جواب دن. پاسخ اولیه ما اینه که برای روزانه شانس زیادی ندارید ولی شبانه شانس دارید. در اتاق فکر اساتید متخصص این رشته پاسخگو خواهند بود.

 • تصویر فرد

  محمدرضا زراعتی‏ - 95/3/2

  سلام.من مدرک معادل لیسانس الهیات با گرایش فقه و مبانی رو دارم.
  آیا من میتونم برای ارشد زبان انگلیسی شرکت کنم؟
  از یک استاد که پرسیدم گفت اره میتونم،فقط اگر قبول شدم،
  باید تعدادی واحد پیشنیاز رو بگذرونم.
  خیلی متشکرم اگر به سوال من جواب بدید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/2

  سلام.
  بله درست گفتند می تونید شرکت کنید ولی بعد از قبولی باید یک سری پیش نیاز بگذرونید.

 • تصویر فرد

  نفس‏ - 95/2/30

  سلام ،خسته نباشید من معدل کارشناسیم در رشته ی مترجمی 17.68میباشد .درصد عمومی 32 و درصد تخصصی اموزش زبانم 38 درصد هست.میخاستم بدونم درتهران و قم چه دانشگاه ها ی دولتی را میتوانم قبول شم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/3/2

  سلام.
  سوالتون رو باید تو اتاق فکر مطرح کنید تا با تخمین دقیق رتبه بهتون جواب دن. پاسخ اولیه ما اینه که برای روزانه شانس زیادی ندارید ولی شبانه شانس دارید. در اتاق فکر اساتید متخصص این رشته پاسخگو خواهند بود.

 • تصویر فرد

  متین‏ - 95/2/27

  سلام من رشتم مترجمی روسی دانشگاه ازاد تهران شمال بوده و میخام امسال ارشد مترجمی انگلیسی ازاد بدم دروس عمومی و تخصصی چند درصد باید بزنم تا علوم تحقیقات تهران قبول شم من معدلم 14/55 بوده معدل تاثیر نداره؟ درمورد دانشگاه ازاد واحد پرند و شهر قدس به من توضیح میدین؟ منظورم این دانشگاه هها از نظر علمی سطح خوبی دارن؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/27

  سلام.
  این یوالتون باید در اتاق فکر مطرح بشه تا جواب خیلی خوبی بهش داده بشه. چون در اتاق فکر اساید متخصص همون رشته جوابها رو خواند داد.

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 95/2/25

  سلام خسته نباشید مرسی از مطالب خوبتون
  سوالی داشتم
  من دانشجوی پیوسته کارشناسی اربیات انگلسی هستم ترم 6 ک 7ترمه تموم میکنم با معدل
  18.36
  میخواستم بدونم برای قبولی تو دانشگاه تهاران روزانه باید چه درصدیو داشته باشم...؟
  "برام سواله عا وگرنه برا 100 میریم"

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/25

  سلام.
  میانگین بین 55 تا 60

 • تصویر فرد

  راحیل‏ - 95/2/23

  سلام خسته نباشید
  با رتبه 600میتونم دانشگاه دولتی تو رشته مترجمی کارشناسی ارشد قبول بشم؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/2/25

  سلام.
  فقط احتمال پردیس خودگردان رو در دانشگاههای دولتی دارید و اینکه کدوم دانشگاه دولتی باید سوالتون رو در اتاق فکر مطرح کنید تا به طور دقیق به سوالتون پاسخ داده بشه.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت