معماری

 

 

دانشگاه های کارشناسی ارشد مجموعه معماری (کد 1352)

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد معماری 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش های کارشناسی ارشد معماری و هر پارامتر دیگر، لیست ها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد معماری 98 

 

 

دانشگاه هایی که همزمان در مقطع دکتری نیز پذیرش دانشجو دارند:

 

دانشگاه هایی که همزمان در مقطع دکتری نیز پذیرش دانشجو دارند

 
دانشگاه تهران
 
دانشگاه شهید بهشتی
 
دانشگاه علم و صنعت
 
دانشگاه تربیت مدرس
 
دانشگاه هنر تهران
 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
دانشگاه یزد
 
 
 

 

 

داوطلبان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته معماری به مطلب معرفی کامل کارشناسی ارشد معماری در سایت 3گام مراجعه کنند.

 

دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد 1361)

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری را، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 1394، به تفکیک گرایش ها ملاحظه بفرمایید:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری به تفکیک گرایش ها در سال 94

 
دانشگاه/ گرایش مدیریت پروژه و ساخت فناوری معماری گرایش بیونیک فناوری معماری گرایش دیجیتال انرژی معماری
دانشگاه تربیت مدرس 12 0 0 0
دانشگاه تهران  54 12 12 27
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 24 12 0 0
دانشگاه هنر - تهران 6 0 0 6
مؤسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 20 0 0 0
مؤسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 20 0 0 0
مؤسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران 20 20 20 20
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران 40 0 0 0
مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 40 0 0 0
دانشگاه کاشان 0 10 0 0
دانشگاه مازندران - بابلسر 0 8 0 0
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 0 0 8 0
مؤسسه غیرانتفاعی رسام (ویژه خواهران)  کرج 0 20 0 0
دانشگاه ایلام 0 0 0 7
مجموع ظرفیت در گرایش 236 82 40 6

 

 

 در رشته مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران در مقطع دکتری نیز دانشجو می پذیرد.

 

دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافتهای تاریخی (کد 1353)

در جدول زیر می توانید ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی را، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 1394، به تفکیک گرایش ها ملاحظه بفرمایید:

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی در سال 94

 
دانشگاه/ گرایش مرمت و احیای ابینه و بافت های تاریخی گرایش حفاظت و مرمت میراث معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 12
دانشگاه تهران  16
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 10
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 16
دانشگاه هنر - تهران 8
دانشگاه هنر اصفهان 20
مجموع ظرفیت پذیرش 82