زمان برگزاری کنکور مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی (کد گروه 1324)

کنکور سراسری برای کد رشته مهندسی کشاورزی– بیوتکنولوژی در یک نوبت انجام می ­شود. در سال گذشته این کنکور در نوبت صبح روز پنجشنبه برگزار گردید. که به صورت دفترچه مجموعه مهندسی کشاورزی– بیوتکنولوژی در کشاورزی به داوطلبان عرضه می گردد. مدت زمان تعیین شده برای دروس بیوتکنولوژی که دربرگیرنده 180 تا سوال می باشد، 150 دقیقه در نظر گرفته شده است. با برنامه و روش 3گام در کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی همراه باشید.

 

 

اطلاعات دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی

 

زمان پاسخگویی

تا شماره

از شماره

تعداد سؤال

نام درس

150 دقیقه

 

30

1

30 تست

زبان عمومی و تخصصی

60

31

30 تست

ژنتیک

90

61

30 تست

اصول اصلاح نباتات

120

91

30 تست

بیوشیمی

150

121

30 تست

آفات و بیماری های گیاهی

180

151

30 تست

فیزیولوژی گیاهی