گزیده ای از اتاق فکر فیزیوتراپی

ورود به اتاق فکر

فیزیوتراپی

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد فیزیوتراپی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش فیزیوتراپی

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد فیزیوتراپی وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد فیزیوتراپی نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد فیزیوتراپی به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

  • معرفی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

    کارشناسی ارشد فیزیوتراپی به اقداماتی در جهت ارزیابی، شناسایی و درمان بیماران کم توان و ناتوان جسمی می پردازد.

اطلاعیه های ویژه