گزیده ای از اتاق فکر کاردرمانی

ورود به اتاق فکر

کاردرمانی

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد کاردرمانی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش کاردرمانی

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد کاردرمانی وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد کاردرمانی نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد کاردرمانی به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

اطلاعیه های ویژه