گزیده ای از اتاق فکر شنوایی شناسی

ورود به اتاق فکر

شنوایی شناسی

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد شنوایی شناسی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش شنوایی شناسی

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد شنوایی شناسی وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد شنوایی شناسی نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشدشنوایی شناسی به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

  • معرفی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی

    کارشناسی ارشد شنوایی شناسی با استفاده از روش هایی مانند ورزش های تعادلی به پیشگیری، رفع و یا بهبود اختلالات شنوایی می پردازد.

اطلاعیه های ویژه