گزیده ای از اتاق فکر اعضای مصنوعی

ورود به اتاق فکر

اعضای مصنوعی

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد اعضای مصنوعی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش اعضای مصنوعی

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد اعضای مصنوعی نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

اطلاعیه های ویژه