گزیده ای از اتاق فکر ارزیابی فناوری سلامت

ورود به اتاق فکر

ارزیابی فناوری سلامت

  • رشته های مجاز برای کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت - لیست کامل مدارک مورد پذیرش ارزیابی فناوری سلامت

    رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

اطلاعیه های ویژه