گزیده ای از اتاق فکر آموزش زبان انگلیسی

ورود به اتاق فکر

آموزش زبان انگلیسی

  • معرفی دکتری آموزش زبان انگلیسی

    دکتری آموزش زبان انگلیسی به مطالعه در زمینه های گسترده ای مانند مطالعات فراگیری زبان اول و دوم، تحلیل کلام، تهیه و تدوین مطالب درسی و تربیت معلمان زبان می پردازد.

اطلاعیه های ویژه