گزیده ای از اتاق فکر مجموعه فیزیک

ورود به اتاق فکر

مجموعه فیزیک

  • معرفی دکتری فیزیک

    دکتری فیزیک مجموعه ی هماهنگی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی، به منظور کشف قوانین و روابط حاکم بر پدیده‌های طبیعی و استفاده عملی از آنها است.

اطلاعیه های ویژه