گزیده ای از اتاق فکر مهندسی فناوری اطلاعات

ورود به اتاق فکر

مهندسی فناوری اطلاعات

  • معرفی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (آی تی)

    دکتری مهندسی فناوری اطلاعات مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف از جمله مدیریت سیستم های اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی، سیستم های چند رسانه ای، امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری می باشد.

اطلاعیه های ویژه