گزیده ای از اتاق فکر مهندسی صنایع

ورود به اتاق فکر

مهندسی صنایع

  • معرفی دکتری مهندسی صنایع

    دوره دکتری مهندسی صنایع به جنبه های نظری و پژوهشی طراحی و نصب سیستم هایی می پردازد که شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات است.

اطلاعیه های ویژه