گزیده ای از اتاق فکر گردشگری

ورود به اتاق فکر

گردشگری

  • معرفی دکتری گردشگری

    دکتری گردشگری به آموزش و پژوهش در زمینه های تئوری سازی، نظریه پردازی، مدیریت، برنامه ریزی و ... می پردازد.

اطلاعیه های ویژه