گزیده ای از اتاق فکر علوم اقتصادی

ورود به اتاق فکر

علوم اقتصادی

  • معرفی رشته دکتری اقتصاد

    هدف از ایجاد رشته دکتری اقتصاد، تربیت افراد متخصص و پژوهشگران کارآمد در زمینه های مختلف اقتصادی است.

اطلاعیه های ویژه